ƒокумент 2262-12, останн¤ редакцi¤ вiд 01.01.2007, чинний (3 сторiнки)
—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади [ 26.03.07 14:21 ]


†††††††††††††††††††††††††††††√ерб ”крањн膆†††††††††††††††††††††††††††


«†ј† †ќ†Ќ ”† †–†ј†ѓ†Ќ†»

ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених
з в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших ос≥б

( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1992, N 29, ст.399 )
{ ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬–
N 2263-XII ( 2263-12 ) в≥д 09.04.92, ¬¬–, 1992, N 29, ст.400 }
{ ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ƒекретом
N 7-92 в≥д 09.12.92, ¬¬–, 1993, N 5, ст. 34
«аконами
N 3946-XII ( 3946-12 ) в≥д 04.02.94, ¬¬–, 1994, N 24, ст.178
N 126/95-¬– в≥д 06.04.95, ¬¬–, 1995, N 16, ст.111
N 358/95-¬– в≥д 05.10.95, ¬¬–, 1995, N 34, ст.268
N 456/95-¬– в≥д 23.11.95, ¬¬–, 1995, N 44, ст.327
N 103/96-¬– в≥д 25.03.96, ¬¬–, 1996, N 17, ст. 73
N 534/96-¬– в≥д 21.11.96, ¬¬–, 1997, N 4, ст. 23
N 85/98-¬– в≥д 05.02.98, ¬¬–, 1998, N 26, ст.149
N 312-XIV ( 312-14 ) в≥д 11.12.98, ¬¬–, 1999, N 4, ст.35
N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д 21.09.99, ¬¬–, 1999, N 48, ст.409
N 2171-III ( 2171-14 ) в≥д 21.12.2000, ¬¬–, 2001, N 9, ст.38
N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002, ¬¬–, 2002, N 17, ст.125
N 3111-III ( 3111-14 ) в≥д 07.03.2002, ¬¬–, 2002, N 33, ст.236
N 51-IV ( 51-15 ) в≥д 04.07.2002, ¬¬–, 2002, N 35, ст.262
N 662-IV ( 662-15 ) в≥д 03.04.2003, ¬¬–, 2003, N 27, ст.209
- набуваЇ чинност≥ 01.08.2003 року
N 1519-IV ( 1519-15 ) в≥д 19.02.2004, ¬¬–, 2004, N 23, ст.320
N 1769-IV ( 1769-15 ) в≥д 15.06.2004, ¬¬–, 2004, N 36, ст.447
N 1889-IV ( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004, ¬¬–, 2004, N 50, ст.536
N 2255-IV ( 2255-15 ) в≥д 16.12.2004, ¬¬–, 2005, N 4, ст.107
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, ¬¬–, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 }
{ ўодо визнанн¤ неконституц≥йними окремих положень див.
–≥шенн¤  онституц≥йного —уду
N 8-рп/2005 ( v008p710-05 ) в≥д 11.10.2005 }
{ ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005, ¬¬–, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3200-IV ( 3200-15 ) в≥д 15.12.2005, ¬¬–, 2006, N 14, ст.116
N 3475-IV ( 3475-15 ) в≥д 23.02.2006, ¬¬–, 2006, N 30, ст.258
N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006, ¬¬–, 2006, N 37, ст.318
N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006, ¬¬–, 2007, N 7-8, ст.66 }

{ ” текст≥ «акону слова "особи начальницького ≥ р¤дового
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ" у вс≥х в≥дм≥нках зам≥нено
словами "особи, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом"
у в≥дпов≥дних в≥дм≥нках зг≥дно ≥з «аконом
N 51-IV ( 51-15 ) в≥д 04.07.2002 }
{ ўодо перерахунку пенс≥й додатково див. «акон
N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, ¬¬–, 2005, N 7-8, ст.162 }

{ ”становити, що пенс≥њ за вислугу рок≥в та пенс≥њ в раз≥
втрати годувальника, ¤к≥ призначаютьс¤ в≥йськовослужбовц¤м,
особам начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ та де¤ким ≥ншим особам, а також членам њх с≥мей
в≥дпов≥дно до цього «акону, не можуть бути нижче
100 процент≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили
працездатн≥сть, зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 )
в≥д 20.12.2005 }
{ ”становити, що розм≥р пенс≥њ (з урахуванн¤м надбавок, п≥двищень,
додаткових пенс≥й, ц≥льовоњ грошовоњ допомоги та пенс≥й за
особлив≥ заслуги перед ”крањною та ≥нших доплат до пенс≥й,
встановлених законодавством), призначених у 2006 роц≥ в≥дпов≥дно
до цього «акону, не може перевищувати 12 м≥н≥мальних пенс≥й за
в≥ком, встановленоњ абзацом першим частини першоњ статт≥ 28 «акону
”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"
( 1058-15 ), зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д
20.12.2005 }
{ ”становити, що з 1 с≥чн¤ 2007 року максимальний розм≥р пенс≥њ
або щом≥с¤чного дов≥чного грошового утриманн¤ (з урахуванн¤м
надбавок, п≥двищень, додаткових пенс≥й, ц≥льовоњ грошовоњ допомоги
та пенс≥й за особлив≥ заслуги перед ”крањною та ≥нших доплат до
пенс≥й, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)
у 2006-2007 роках в≥дпов≥дно до цього «акону не може перевищувати
12 м≥н≥мальних розм≥р≥в пенс≥њ за в≥ком, встановленоњ абзацом
першим частини першоњ статт≥ 28 «акону ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ), а
по ≥нших категор≥¤х пенс≥онер≥в розм≥р пенс≥њ або щом≥с¤чного
дов≥чного грошового утриманн¤ (з урахуванн¤м надбавок, п≥двищень,
додаткових пенс≥й, ц≥льовоњ грошовоњ допомоги та пенс≥й за
особлив≥ заслуги перед ”крањною та ≥нших доплат до пенс≥й,
встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007
роц≥, не може перевищувати 10 тис¤ч гривень на м≥с¤ць зг≥дно ≥з
«аконом N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 }
{ ”становити, що зв≥льненим у 2006-2007 роках особам оф≥церського
складу, прапорщикам ≥ м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ
служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, особам, ¤к≥ мають право
на пенс≥ю в≥дпов≥дно до цього «акону, та членам њх с≥мей до
грошового забезпеченн¤ дл¤ обчисленн¤ пенс≥й враховуютьс¤
в≥дпов≥дн≥ оклади за посадою, в≥йськовим (спец≥альним) званн¤м,
процентна надбавка за вислугу рок≥в у розм≥рах, встановлених за
останньою штатною посадою перед зв≥льненн¤м, а також щом≥с¤чн≥
додатков≥ види грошового забезпеченн¤ (надбавки, доплати,
п≥двищенн¤) та прем≥њ в розм≥р≥, що визначаютьс¤ за 24 останн≥
календарн≥ м≥с¤ц≥ служби п≥др¤д перед зв≥льненн¤м у пор¤дку,
встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, зг≥дно ≥з «аконом
N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 }

{ ” текст≥ «акону слова "крим≥нально-виконавча система
”крањни" у вс≥х в≥дм≥нках зам≥нено словами "ƒержавна
крим≥нально-виконавча служба ”крањни" у в≥дпов≥дних
в≥дм≥нках зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV ( 3591-15 )
в≥д 04.04.2006 }

÷ей «акон визначаЇ умови, норми ≥ пор¤док пенс≥йного
забезпеченн¤ громад¤н ”крањни ≥з числа ос≥б, ¤к≥ перебували на
в≥йськов≥й служб≥, служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ, державн≥й
пожежн≥й охорон≥, органах ≥ п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту,
податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й крим≥нально-виконавч≥й служб≥
”крањни, та де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом.
«акон маЇ на мет≥ реал≥зац≥ю особами, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом, свого конституц≥йного права на державне
пенс≥йне забезпеченн¤ у випадках, передбачених  онституц≥Їю
”крањни ( 254к/96-¬– ) та цим «аконом, ≥ спр¤мований на
встановленн¤ Їдност≥ умов та норм пенс≥йного забезпеченн¤
зазначеноњ категор≥њ громад¤н ”крањни.
ƒержава гарантуЇ г≥дне пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, ¤к≥ мають
право на пенс≥ю за цим «аконом, шл¤хом встановленн¤ њм пенс≥й не
нижче прожиткового м≥н≥муму, визначеного законом, перерахунок
призначених пенс≥й у зв'¤зку ≥з зб≥льшенн¤м р≥вн¤ грошового
забезпеченн¤, наданн¤ передбачених законодавством державних
соц≥альних гарант≥й, вжитт¤ на державному р≥вн≥ заход≥в,
спр¤мованих на њх соц≥альний захист. { ѕреамбула ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12
в≥д 04.02.94, N 103/96-¬– в≥д 25.03.96, N 85/98-¬– в≥д 05.02.98,
N 312-XIV ( 312-14 ) в≥д 11.12.98, N 2171-III ( 2171-14 ) в≥д
21.12.2000; в редакц≥њ «акону N 51-IV ( 51-15 ) в≥д 04.07.2002; ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 662-IV ( 662-15 ) в≥д
03.04.2003, N 1889-IV ( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004; в редакц≥њ
«акону N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 3200-IV ( 3200-15 ) в≥д 15.12.2005; в редакц≥њ
«акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
–†о†з†д†≥†л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя
—татт¤ 1. ¬иди пенс≥йного забезпеченн¤
ќсоби оф≥церського складу, прапорщики ≥ м≥чмани,
в≥йськовослужбовц≥ надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, особи, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом при
на¤вност≥ встановленоњ цим «аконом вислуги на в≥йськов≥й служб≥,
служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ ≥ в державн≥й пожежн≥й охорон≥,
служб≥ в ƒержавн≥й служб≥ спец≥ального зв'¤зку та захисту
≥нформац≥њ ”крањни, в органах ≥ п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту,
податковоњ м≥л≥ц≥њ, ƒержавноњ крим≥нально-виконавчоњ служби
”крањни мають право на дов≥чну пенс≥ю за вислугу рок≥в. { „астина
перша статт≥ 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 1889-IV
( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005,
N 3475-IV ( 3475-15 ) в≥д 23.02.2006 } ¬≥йськовослужбовц≥, особи, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами за умов, передбачених цим «аконом,
набувають право на пенс≥ю по ≥нвал≥дност≥. „лени с≥мей в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом, ¤к≥ загинули чи померли або пропали
безв≥сти, мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника. ( —татт¤ 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д
04.02.94, N 103/96-¬– в≥д 25.03.96 )
—татт¤ 1-1. «аконодавство про пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б,
зв≥льнених з в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших
ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом
«аконодавство про пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з
в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю
за цим «аконом, базуЇтьс¤ на  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ) ≥
складаЇтьс¤ з цього «акону, «акону ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ) та
≥нших нормативно-правових акт≥в ”крањни, прийн¤тих в≥дпов≥дно до
цих закон≥в.
якщо м≥жнародним договором, згода на обов'¤зков≥сть ¤кого
надана ¬ерховною –адою ”крањни, встановлено ≥нш≥ норми щодо
пенс≥йного забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з в≥йськовоњ служби, та
де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, то
застосовуютьс¤ норми м≥жнародного договору.
«м≥на умов ≥ норм пенс≥йного забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з
в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю
за цим «аконом, зд≥йснюЇтьс¤ виключно шл¤хом внесенн¤ зм≥н до
цього «акону та «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне
пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ). { «акон доповнено статтею 1-1 зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 1-2. ќсоби, ¤к≥ мають право на пенс≥йне забезпеченн¤
на умовах цього «акону
ѕраво на пенс≥йне забезпеченн¤ на умовах цього «акону мають
зв≥льнен≥ з≥ служби:
а) особи оф≥церського складу, прапорщики ≥ м≥чмани,
в≥йськовослужбовц≥ надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом;
б) особи начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ”крањни, особи начальницького складу податковоњ м≥л≥ц≥њ,
особи начальницького ≥ р¤дового складу ƒержавноњ
крим≥нально-виконавчоњ служби ”крањни, особи начальницького ≥
р¤дового складу орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в цив≥льного захисту;
в) особи ≥з числа в≥йськовослужбовц≥в «бройних —ил, ≥нших
в≥йськових формувань, орган≥в державноњ безпеки ≥ внутр≥шн≥х справ
колишнього —оюзу –—–, Ќац≥ональноњ гвард≥њ ”крањни, ѕрикордонних
в≥йськ ”крањни, в≥йськ цив≥льноњ оборони ”крањни;
г) особи начальницького ≥ р¤дового складу державноњ пожежноњ
охорони;
д) громад¤ни ≥нших держав ≥з числа в≥йськовослужбовц≥в
збройних сил та ≥нших в≥йськових формувань, утворених в≥дпов≥дно
до законодавства цих держав, ¤к≥ пост≥йно проживають в ”крањн≥, ≥
в≥дпов≥дно до м≥жнародних договор≥в, згода на обов'¤зков≥сть ¤ких
надана ¬ерховною –адою ”крањни, њх пенс≥йне забезпеченн¤
зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно ≥з законодавством держави, на територ≥њ ¤коњ
вони проживають;
е) особи, зазначен≥ у статт¤х 3 ≥ 4 цього «акону;
Ї) особи ≥з числа в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби та
члени с≥мей ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в,
в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, у передбачених цим «аконом випадках. { «акон доповнено статтею 1-2 зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 2. ”мови пенс≥йного забезпеченн¤
¬≥йськовослужбовц¤м, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, ¤к≥ мають право на пенс≥йне забезпеченн¤, пенс≥њ
в≥дпов≥дно до цього «акону призначаютьс¤ ≥ виплачуютьс¤ п≥сл¤
зв≥льненн¤ њх з≥ служби. ѕенс≥онерам з числа в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б, ¤к≥
отримують пенс≥ю за цим «аконом, у раз≥ повторного прийн¤тт¤ њх на
в≥йськову службу до «бройних —ил ”крањни, ≥нших утворених
в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань та ƒержавноњ
спец≥альноњ служби транспорту, службу до орган≥в внутр≥шн≥х справ,
ƒержавноњ служби спец≥ального зв'¤зку та захисту ≥нформац≥њ
”крањни, орган≥в та п≥дрозд≥л≥в цив≥льного захисту, податковоњ
м≥л≥ц≥њ та ƒержавноњ крим≥нально-виконавчоњ служби ”крањни виплата
пенс≥й на час њх служби припин¤Їтьс¤. ѕри наступному зв≥льненн≥ ≥з
служби цих ос≥б виплата њм пенс≥й зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м
загальноњ вислуги рок≥в на день останнього зв≥льненн¤. { —таттю 2
доповнено частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 2505-IV ( 2505-15 )
в≥д 25.03.2005; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3475-IV
( 3475-15 ) в≥д 23.02.2006 } ¬≥йськовослужбовц¤м, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥, а членам њх с≥мей пенс≥њ в раз≥
втрати годувальника призначаютьс¤ незалежно в≥д тривалост≥ служби.
—татт¤ 3. ќсоби, ¤к≥ мають право на пенс≥њ нар≥вн≥ з
в≥йськовослужбовц¤ми строковоњ служби та
членами њх с≥мей
”мови, норми ≥ пор¤док пенс≥йного забезпеченн¤, встановлен≥
цим «аконом дл¤ в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби та член≥в њх
с≥мей, поширюютьс¤ також (¤кщо не передбачено ≥нше) на: а) партизан≥в ≥ п≥дп≥льник≥в, визнаних такими законодавством
”крањни, ¤к≥ не займали командн≥ посади, та член≥в њх с≥мей; б) роб≥тник≥в ≥ службовц≥в в≥дпов≥дних категор≥й, що
визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами у
зв'¤зку з пораненн¤м, кал≥цтвом або внасл≥док захворюванн¤,
пов'¤заного з перебуванн¤м на в≥йськов≥й служб≥ в пер≥од ¬еликоњ
¬≥тчизн¤ноњ в≥йни чи на робот≥ у районах воЇнних д≥й (на
прифронтових д≥л¤нках зал≥зниць, спорудженн≥ оборонних рубеж≥в,
в≥йськово-морських баз, аеродром≥в тощо), ≥ член≥в њх с≥мей; в) громад¤н, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами у зв'¤зку з пораненн¤м,
кал≥цтвом або внасл≥док захворюванн¤, пов'¤заного з перебуванн¤м у
винищувальних батальйонах, взводах ≥ загонах захисту народу, та
член≥в њх с≥мей; г) в≥йськовозобов'¤заних, призваних на навчальн≥, спец≥альн≥
або перев≥рочн≥ збори, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док пораненн¤,
контуз≥њ або кал≥цтва, що њх вони д≥стали при виконанн≥ службових
обов'¤зк≥в у пер≥од проходженн¤ цих збор≥в, та член≥в њх с≥мей; д) прац≥вник≥в воЇн≥зованоњ охорони, ¤к≥ не п≥дл¤гають
державному соц≥альному страхуванню, та член≥в њх с≥мей.
—татт¤ 4. ќсоби, ¤к≥ мають право на пенс≥њ нар≥вн≥ з
оф≥церським складом, в≥йськовослужбовц¤ми
надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби
за контрактом ≥ членами њх с≥мей
ѕенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, ¤к≥ займали командн≥ посади, що
в≥дпов≥дають посадам оф≥церського складу, у партизанських загонах
≥ з'Їднанн¤х, п≥дп≥льних орган≥зац≥¤х ≥ групах, визнаних такими
законодавством ”крањни, у склад≥ 1-го „ехословацького арм≥йського
корпусу п≥д командуванн¤м Ћ.—вободи та член≥в њх с≥мей
зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дставах, встановлених цим «аконом дл¤
ос≥б оф≥церського складу та член≥в њх с≥мей. «азначеним особам
пенс≥њ призначаютьс¤ незалежно в≥д того, чи мають вони оф≥церськ≥
в≥йськов≥ (спец≥альн≥) званн¤. ( „астина перша статт≥ 4 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 103/96-¬– в≥д 25.03.96,
N 2255-IV ( 2255-15 ) в≥д 16.12.2004 ) ѕенс≥йне забезпеченн¤ ж≥нок, прийн¤тих у добров≥льному
пор¤дку на д≥йсну в≥йськову службу на посади солдат≥в, матрос≥в,
сержант≥в ≥ старшин, та член≥в њх с≥мей зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дставах,
встановлених цим «аконом дл¤ в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ
служби ≥ в≥йськовоњ служби за контрактом та член≥в њх с≥мей.
—татт¤ 5. ѕризначенн¤ пенс≥й на п≥дставах, установлених
«аконом ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне
пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 )
ќсобам, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби, ≥ншим особам, ¤к≥
мають право на пенс≥ю за цим «аконом, та членам њх с≥мей може
призначатис¤ (за њх бажанн¤м) пенс≥¤ на умовах ≥ в пор¤дку,
передбачених «аконом ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне
пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ). ѕри цьому дл¤ обчисленн¤ пенс≥й
враховуютьс¤ вс≥ види грошового забезпеченн¤, що отримували
зазначен≥ особи, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, перед
зв≥льненн¤м з≥ служби.
Ќа п≥дставах, установлених «аконом ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ),
призначаютьс¤ також пенс≥њ особам, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби,
та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом,
позбавленим в≥йськових або спец≥альних звань (у тому числ≥ п≥д час
перебуванн¤ њх у запас≥ або у в≥дставц≥), а також зв≥льненим з≥
служби у зв'¤зку ≥з засудженн¤м за умисний злочин, вчинений з
використанн¤м свого посадового становища, та членам њх с≥мей.
ѕор¤док сплати сум несплачених страхових внеск≥в на
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ ѕенс≥йному фонду
”крањни за в≥дпов≥дн≥ роки служби щодо ос≥б, ¤к≥ не набули (не
набудуть) права на пенс≥ю за вислугу рок≥в зг≥дно з цим «аконом,
або ос≥б, зв≥льнених з в≥йськовоњ служби, ¤к≥ ви¤вили бажанн¤
отримувати пенс≥ю в пор¤дку ≥ на умовах, передбачених «аконом
”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"
( 1058-15 ), визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. { —татт¤ 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 358/95-¬– в≥д
05.10.95; в редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 5-1. ѕризначенн¤ пенс≥й особам, зв≥льненим з
в≥йськовоњ служби, та де¤ким ≥ншим особам,
¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом,
поновленим у в≥йськовому (спец≥альному) званн≥
ќсобам, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби, та де¤ким ≥ншим
особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, поновленим у
в≥йськовому (спец≥альному) званн≥, кр≥м ос≥б, зв≥льнених з≥ служби
у зв'¤зку ≥з засудженн¤м за умисний злочин, вчинений з
використанн¤м свого посадового становища, пенс≥њ призначаютьс¤ на
умовах ≥ за нормами, встановленими цим «аконом, ¤кщо вони на день
позбавленн¤ в≥йськового (спец≥ального) званн¤ мали право на пенс≥ю
за вислугу рок≥в або по ≥нвал≥дност≥ (статт≥ 12, 18-20). { «акон доповнено статтею 5-1 зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 6. ѕенс≥њ с≥м'¤м померлих пенс≥онер≥в
—≥м'њ померлих пенс≥онер≥в з числа в≥йськовослужбовц≥в,
ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом мають право на
пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника на загальних п≥дставах ≥з
членами с≥мей в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом.
—татт¤ 7. ѕраво вибору пенс≥њ
¬≥йськовослужбовц¤м, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом та членам њх с≥мей, ¤к≥ одночасно мають право на р≥зн≥
державн≥ пенс≥њ, призначаЇтьс¤ одна пенс≥¤ за њх вибором.
—татт¤ 8.  ошти на виплату пенс≥й.
«в≥льненн¤ пенс≥й в≥д податк≥в
{ ¬≥йськовослужбовц¤м, особам начальницького ≥ р¤дового складу,
¤к≥ мають право на пенс≥йне забезпеченн¤ на умовах цього «акону,
пенс≥њ призначаютьс¤ (перераховуютьс¤) органами ѕенс≥йного фонду
”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 }
¬иплата пенс≥й, у тому числ≥ додаткових пенс≥й, доплат,
надбавок та п≥двищень до них, компенсац≥йних виплат, встановлених
законодавством, зв≥льненим ≥з служби в≥йськовослужбовц¤м, особам,
¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, та членам њх с≥мей
забезпечуЇтьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни.
( „астина перша статт≥ 8 в редакц≥њ «акону N 2255-IV ( 2255-15 )
в≥д 16.12.2004 ) ѕенс≥њ не п≥дл¤гають оподаткуванню.
—татт¤ 9. ¬иплата одноразовоњ грошовоњ допомоги при
зв≥льненн≥ з≥ служби
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом та зв≥льн¤ютьс¤ з≥ служби за в≥ком, станом здоров'¤ чи
у зв'¤зку ≥з скороченн¤м штат≥в, п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку
контракту, у зв'¤зку ≥з систематичним невиконанн¤м умов контракту
командуванн¤м, виплачуЇтьс¤ одноразова грошова допомога в розм≥р≥
50 в≥дсотк≥в м≥с¤чного грошового забезпеченн¤ за кожний повний
календарний р≥к служби.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом, при зв≥льненн≥ з≥ служби за власним бажанн¤м, через
с≥мейн≥ обставини або ≥нш≥ поважн≥ причини, перел≥к ¤ких
визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, виплачуЇтьс¤ одноразова
грошова допомога в розм≥р≥ 25 в≥дсотк≥в м≥с¤чного грошового
забезпеченн¤ за кожний повний календарний р≥к служби.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом, при зв≥льненн≥ з≥ служби за службовою
нев≥дпов≥дн≥стю, у зв'¤зку ≥з систематичним невиконанн¤м умов
контракту в≥йськовослужбовцем чи у зв'¤зку з обвинувальним вироком
суду, що набрав законноњ сили, одноразова грошова допомога,
передбачена ц≥Їю статтею, не виплачуЇтьс¤.
¬иплата зазначеноњ в частинах перш≥й та друг≥й ц≥Їњ статт≥
одноразовоњ грошовоњ допомоги при зв≥льненн≥ з≥ служби особам
оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м
надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за контрактом та де¤ким
≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом,
зд≥йснюЇтьс¤ ћ≥н≥стерством оборони ”крањни, ћ≥н≥стерством ”крањни
з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн¤ в≥д
насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи, ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х
справ ”крањни, ћ≥н≥стерством транспорту та зв'¤зку ”крањни,
ƒержавною податковою адм≥н≥страц≥Їю ”крањни, ƒержавним
департаментом ”крањни з питань виконанн¤ покарань, ≥ншими
утвореними в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськовими формуванн¤ми
та правоохоронними органами, за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету
”крањни, передбачених на њх утриманн¤.
ќсобам оф≥церського складу, особам середнього, старшого та
вищого начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, державноњ
пожежноњ охорони, орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в цив≥льного захисту,
податковоњ м≥л≥ц≥њ, ƒержавноњ крим≥нально-виконавчоњ служби
”крањни, зв≥льненим з≥ служби безпосередньо з посад, займаних в
органах державноњ влади, органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤ або у
сформованих ними органах, на п≥дприЇмствах, в установах,
орган≥зац≥¤х ≥ у вищих навчальних закладах ≥з залишенн¤м на
в≥йськов≥й служб≥, служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ, державн≥й
пожежн≥й охорон≥, органах ≥ п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту,
податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й крим≥нально-виконавч≥й служб≥
”крањни, виплата одноразовоњ грошовоњ допомоги з п≥дстав,
передбачених частинами першою та другою ц≥Їњ статт≥, зд≥йснюЇтьс¤
за рахунок кошт≥в орган≥в, у ¤ких вони працювали. { „астина статт≥ 9 набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2007 року зг≥дно з
пунктом 1 розд≥лу II "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом, у раз≥ повторного њх зв≥льненн¤ з≥ служби одноразова
грошова допомога, передбачена ц≥Їю статтею, виплачуЇтьс¤ за пер≥од
њх календарноњ служби з дн¤ останнього зарахуванн¤ на службу без
урахуванн¤ пер≥оду попередньоњ служби, за вин¤тком тих ос≥б, ¤к≥
при попередньому зв≥льненн≥ не набули права на отриманн¤ такоњ
грошовоњ допомоги. { „астина статт≥ 9 набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2007 року зг≥дно з
пунктом 1 розд≥лу II "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
„ленам с≥мей ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в ≥
м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ
служби за контрактом та де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом, та пенс≥онерам з њх числа, ¤к≥ втратили
годувальника, допомога виплачуЇтьс¤ в пор¤дку ≥ розм≥рах, що
визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. { —татт¤ 9 в редакц≥њ «акон≥в N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д
25.03.2005, N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 9-1. ўом≥с¤чна грошова допомога особам, ¤к≥ зв≥льнен≥
з≥ служби за в≥ком, станом здоров'¤ чи у зв'¤зку
≥з скороченн¤м штат≥в без права на пенс≥ю
ќсобам, ¤к≥ зв≥льнен≥ з≥ служби за в≥ком, станом здоров'¤ чи
у зв'¤зку ≥з скороченн¤м штат≥в без права на пенс≥ю, прот¤гом
одного року п≥сл¤ зв≥льненн¤ з≥ служби виплачуЇтьс¤ щом≥с¤чна
грошова допомога в розм≥р≥ окладу за в≥йськовим (спец≥альним)
званн¤м.
”мови призначенн¤ та пор¤док виплати щом≥с¤чноњ грошовоњ
допомоги визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. { «акон доповнено статтею 9-1 зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
{ ƒ≥ю статт≥ 10 зупинено на 2007 р≥к зг≥дно ≥з «аконом
N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 } —татт¤ 10. ќргани, ¤к≥ зд≥йснюють пенс≥йне забезпеченн¤
ѕенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби та
член≥в њх с≥мей в≥дпов≥дно до цього «акону зд≥йснюЇтьс¤ органами
ѕенс≥йного фонду ”крањни. ¬ такому ж пор¤дку зд≥йснюЇтьс¤ пенс≥йне
забезпеченн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в,
в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом та
член≥в њх с≥мей при призначенн≥ њм пенс≥й на умовах ≥ за нормами,
встановленими «аконом ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне
пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ). { „астина перша статт≥ 10 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д
21.09.99, N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002, N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } ѕенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в ≥
м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби та в≥йськовоњ
служби за контрактом, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом та член≥в њх с≥мей зг≥дно з цим «аконом зд≥йснюЇтьс¤
ћ≥н≥стерством оборони ”крањни, спец≥ально уповноваженим
центральним органом виконавчоњ влади у справах охорони державного
кордону ”крањни, ”правл≥нн¤м державноњ охорони, органами
управл≥нн¤ ≥нших в≥йськових формувань, —лужбою безпеки ”крањни,
—лужбою зовн≥шньоњ розв≥дки ”крањни, ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х
справ ”крањни, ƒержавною службою спец≥ального зв'¤зку та захисту
≥нформац≥њ ”крањни, ƒержавною податковою адм≥н≥страц≥Їю ”крањни,
ƒержавним департаментом ”крањни з питань виконанн¤ покарань,
ћ≥н≥стерством ”крањни з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах
захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи,
ћ≥н≥стерством транспорту та зв'¤зку ”крањни в пор¤дку, що
визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. { „астина друга статт≥
10 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д
04.02.94, N 85/98-¬– в≥д 05.02.98, N 312-XIV ( 312-14 ) в≥д
11.12.98, N 2171-III ( 2171-14 ) в≥д 21.12.2000, N 662-IV
( 662-15 ) в≥д 03.04.2003, N 1889-IV ( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004,
N 3200-IV ( 3200-15 ) в≥д 15.12.2005, N 3475-IV ( 3475-15 ) в≥д
23.02.2006, N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 11. ѕенс≥њ особам, ¤к≥ постраждали в≥д
„орнобильськоњ катастрофи
”мови, норми ≥ пор¤док пенс≥йного забезпеченн¤
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи,
визначаютьс¤ «аконом ”крањни "ѕро статус ≥ соц≥альний захист
громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи"
( 796-12 ) ≥ цим «аконом.
—татт¤ 11-1. —оц≥альна допомога пенс≥онерам
ќргани м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в межах наданих њм законом
повноважень за власною ≥н≥ц≥ативою можуть встановлювати за рахунок
кошт≥в м≥сцевого бюджету доплати до пенс≥й, ¤к≥ призначаютьс¤
в≥дпов≥дно до цього «акону, додатков≥ компенсац≥йн≥ виплати
пенс≥онерам з числа ос≥б, визначених цим «аконом, та член≥в њх
с≥мей. ( «акон доповнено статтею 11-1 зг≥дно ≥з «аконом N 2255-IV
( 2255-15 ) в≥д 16.12.2004 )

–†о†з†д†≥†л II
ѕ≈Ќ—≤ѓ «ј ¬»—Ћ”√” –ќ ≤¬
( Ќазва розд≥лу II ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 3946-12 в≥д 04.02.94, 103/96-¬– в≥д 25.03.96 )
—татт¤ 12. ”мови призначенн¤ пенс≥й за вислугу рок≥в
ѕенс≥¤ за вислугу рок≥в призначаЇтьс¤:
а) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ≥ншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статт≥ 1-2
цього «акону, незалежно в≥д в≥ку в раз≥, ¤кщо вони мають на день
зв≥льненн¤ з≥ служби вислугу 20 рок≥в ≥ б≥льше, за вин¤тком ос≥б,
зазначених у частин≥ трет≥й статт≥ 5 цього «акону;
б) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ≥ншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статт≥ 1-2
цього «акону, в раз≥ дос¤гненн¤ ними на день зв≥льненн¤ з≥ служби
45-р≥чного в≥ку, кр≥м ос≥б, зазначених у частин≥ трет≥й статт≥ 5
цього «акону, за на¤вност≥ у них страхового стажу 25 рок≥в ≥
б≥льше, з ¤ких не менше н≥ж 12 календарних рок≥в ≥ 6 м≥с¤ц≥в
становить в≥йськова служба або служба в органах внутр≥шн≥х справ,
державн≥й пожежн≥й охорон≥, органах ≥ п≥дрозд≥лах цив≥льного
захисту, податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й крим≥нально-виконавч≥й
служб≥ ”крањни.
ќсобам, ¤к≥ Ї ≥нвал≥дами в≥йни, пенс≥¤ на визначених у цьому
пункт≥ умовах призначаЇтьс¤ незалежно в≥д в≥ку;
в) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом при дос¤гненн≥ 45-р≥чного в≥ку ≥ за на¤вност≥ в них
вислуги 15 рок≥в, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби в≥дпов≥дно
до «акону ”крањни "ѕро державн≥ гарант≥њ соц≥ального захисту
в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з≥ служби у зв'¤зку з
реформуванн¤м «бройних —ил ”крањни, та член≥в њхн≥х с≥мей"
( 1763-15 ). { —татт¤ 12 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д
04.02.94, N 103/96-¬– в≥д 25.03.96, N 51-IV ( 51-15 ) в≥д
04.07.2002, N 1889-IV ( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004; в редакц≥њ
«акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 13. –озм≥ри пенс≥й за вислугу рок≥в
ѕенс≥њ за вислугу рок≥в призначаютьс¤ в таких розм≥рах: а) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, ¤к≥
мають вислугу 20 рок≥в ≥ б≥льше (пункт "а" статт≥ 12): за вислугу
20 рок≥в - 50 процент≥в, а зв≥льненим у в≥дставку за в≥ком або за
станом здоров'¤ - 55 процент≥в в≥дпов≥дних сум грошового
забезпеченн¤ (статт¤ 43); за кожний р≥к вислуги понад 20 рок≥в - 3
проценти в≥дпов≥дних сум грошового забезпеченн¤; ( ѕункт "а"
частини першоњ статт≥ 13 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 3946-12 в≥д 04.02.94 ) б) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, ¤к≥
мають страховий стаж 25 рок≥в ≥ б≥льше, з ¤ких не менше 12
календарних рок≥в ≥ 6 м≥с¤ц≥в становить в≥йськова служба, служба в
органах внутр≥шн≥х справ, державн≥й пожежн≥й охорон≥, органах ≥
п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту, податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й
крим≥нально-виконавч≥й служб≥ ”крањни (пункт "б" статт≥ 12): за
страховий стаж 25 рок≥в - 50 процент≥в ≥ за кожний повний р≥к
стажу понад 25 рок≥в - 1 процент в≥дпов≥дних сум грошового
забезпеченн¤ (статт¤ 43); { ѕункт "б" частини першоњ статт≥ 13 в
редакц≥њ «акону N 3946-12 в≥д 04.02.94; ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 1889-IV ( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004; в редакц≥њ
«акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } в) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби на умовах «акону
”крањни "ѕро державн≥ гарант≥њ соц≥ального захисту
в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з≥ служби у зв'¤зку з
реформуванн¤м «бройних —ил ”крањни, та член≥в њхн≥х с≥мей"
( 1763-15 ) (пункт "в" статт≥ 12): за вислугу 15 рок≥в -
40 процент≥в в≥дпов≥дних сум грошового забезпеченн¤ ≥з зб≥льшенн¤м
цього розм≥ру на 2 проценти за кожний повний р≥к вислуги понад
15 рок≥в, але не б≥льше н≥ж 50 процент≥в в≥дпов≥дних сум грошового
забезпеченн¤ (статт¤ 43). { ѕункт "в" частини першоњ статт≥ 13 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д 04.02.94,
N 51-IV ( 51-15 ) в≥д 04.07.2002; в редакц≥њ «акону N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } ћаксимальний розм≥р пенс≥њ, обчислений в≥дпов≥дно до ц≥Їњ
статт≥, не повинен перевищувати 90 процент≥в в≥дпов≥дних сум
грошового забезпеченн¤ (статт¤ 43), а особам, ¤к≥ п≥д час
проходженн¤ служби брали участь у л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в авар≥њ на
„орнобильськ≥й ј≈— ≥ в≥днесен≥ в установленому законом пор¤дку до
категор≥њ 1, - 100 процент≥в, до категор≥њ 2, - 95 процент≥в.
{ „астина друга статт≥ 13 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 3946-12 в≥д 04.02.94; в редакц≥њ «акону N 103/96-¬– в≥д
25.03.96; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 51-IV
( 51-15 ) в≥д 04.07.2002 - набираЇ чинност≥ з дн¤ введенн¤ в д≥ю
«акону ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2003 р≥к"; в
редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } ( —татт¤ 13 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 103/96-¬–
в≥д 25.03.96 )
{ ƒ≥ю статт≥ 14 зупинено на 2007 р≥к зг≥дно ≥з «аконом
N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 } { ƒ≥ю статт≥ 14 зупинено на
2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 } —татт¤ 14. ћ≥н≥мальний розм≥р пенс≥њ за вислугу рок≥в
ѕенс≥њ за вислугу рок≥в, що призначаютьс¤ в≥дпов≥дно до
цього «акону, не можуть бути нижчими в≥д м≥н≥мального розм≥ру
пенс≥њ за в≥ком, встановленого «аконом ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ). { —татт¤ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д
04.02.94, N 103/96-¬– в≥д 25.03.96, N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 }
—татт¤ 15. ѕ≥двищенн¤ пенс≥й за вислугу рок≥в
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ≥ншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статт≥ 1-2
цього «акону, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом ≥ ¤к≥ Ї
ветеранами в≥йни, та особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону
”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального
захисту" ( 3551-12 ), пенс≥њ за вислугу рок≥в п≥двищуютьс¤ в
пор¤дку ≥ на умовах, передбачених зазначеним «аконом. { —татт¤ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3946-12 в≥д
04.02.94; в редакц≥њ «акон≥в N 103/96-¬– в≥д 25.03.96, N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 16. Ќадбавки та допомога до пенс≥њ за вислугу рок≥в
ƒо пенс≥њ за вислугу рок≥в, що призначаЇтьс¤ особам
оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м
надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, особам,
¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом (у тому числ≥ до
обчисленоњ в м≥н≥мальному розм≥р≥), нараховуЇтьс¤:
а) надбавка непрацюючим пенс≥онерам, ¤к≥ мають на своЇму
утриманн≥ непрацездатних член≥в с≥м'њ, що належать до ос≥б, ¤к≥
забезпечуютьс¤ пенс≥Їю в раз≥ втрати годувальника (статт¤ 30), -
на кожного непрацездатного члена с≥м'њ в розм≥р≥ 50 процент≥в
прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть. ѕри
цьому надбавка нараховуЇтьс¤ т≥льки на тих член≥в с≥м'њ, ¤к≥ не
одержують пенс≥йн≥ виплати ≥з сол≥дарноњ системи
загальнообов'¤зкового державного пенс≥йного страхуванн¤, державну
соц≥альну допомогу особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та
≥нвал≥дам, державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та
д≥т¤м-≥нвал≥дам, допомогу на д≥тей одиноким матер¤м. «а на¤вност≥
права одночасно на пенс≥ю, зазначен≥ види допомоги ≥ надбавку на
непрацездатного члена с≥м'њ до пенс≥њ за вислугу рок≥в за вибором
пенс≥онера може бути призначено пенс≥ю, державну соц≥альну
допомогу або нараховано на цього члена с≥м'њ надбавку. «а
на¤вност≥ в с≥м'њ двох або б≥льше пенс≥онер≥в кожний
непрацездатний член с≥м'њ, ¤кий перебуваЇ на њх сп≥льному
утриманн≥, враховуЇтьс¤ дл¤ нарахуванн¤ надбавки т≥льки одному з
пенс≥онер≥в за њх вибором;
б) державна соц≥альна допомога на догл¤д ≥нвал≥дам I групи
внасл≥док причин, вказаних у пункт≥ "б" статт≥ 20 цього «акону,
або внасл≥док трудового кал≥цтва, профес≥йного чи загального
захворюванн¤, або одиноким пенс≥онерам, ¤к≥ за висновком
л≥карсько-консультативноњ ком≥с≥њ потребують догл¤ду, у пор¤дку ≥
на умовах, передбачених «аконом ”крањни "ѕро державну соц≥альну
допомогу особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дам"
( 1727-15 );
в) надбавка особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед
Ѕатьк≥вщиною, у пор¤дку ≥ на умовах, передбачених статтею 16
«акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх
соц≥ального захисту" ( 3551-12 ), а особам, ¤к≥ мають особлив≥
трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, - у пор¤дку ≥ на умовах,
передбачених статтею 9 «акону ”крањни "ѕро основн≥ засади
соц≥ального захисту ветеран≥в прац≥ та ≥нших громад¤н похилого
в≥ку в ”крањн≥" ( 3721-12 ).
Ќадбавки та допомога, передбачен≥ ц≥Їю статтею, можуть
нараховуватис¤ одночасно. { —татт¤ 16 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12
в≥д 04.02.94, N 103/96-¬– в≥д 25.03.96; в редакц≥њ «акону
N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 17. ¬иди служби та пер≥оди часу, ¤к≥ зараховуютьс¤ до
вислуги рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥њ
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом, ≥ншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статт≥ 1-2
цього «акону, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, до вислуги
рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥њ зараховуютьс¤:
а) в≥йськова служба;
б) служба в органах внутр≥шн≥х справ, державн≥й пожежн≥й
охорон≥, органах ≥ п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту, податков≥й
м≥л≥ц≥њ, ƒержавн≥й крим≥нально-виконавч≥й служб≥ ”крањни на
посадах начальницького ≥ р¤дового складу з дн¤ призначенн¤ на
в≥дпов≥дну посаду;
в) час роботи в органах державноњ влади, органах м≥сцевого
самовр¤дуванн¤ або сформованих ними органах, на п≥дприЇмствах, в
установах, орган≥зац≥¤х ≥ у вищих навчальних закладах ≥з
залишенн¤м на в≥йськов≥й служб≥, служб≥ в органах внутр≥шн≥х
справ, державн≥й пожежн≥й охорон≥, органах ≥ п≥дрозд≥лах
цив≥льного захисту, податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й
крим≥нально-виконавч≥й служб≥ ”крањни;
г) час виконанн¤ депутатських повноважень ≥з залишенн¤м на
в≥йськов≥й служб≥, служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ, державн≥й
пожежн≥й охорон≥, органах ≥ п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту,
податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й крим≥нально-виконавч≥й служб≥
”крањни;
д) час перебуванн¤ п≥д вартою та час в≥дбутт¤ покаранн¤ в
м≥сц¤х позбавленн¤ вол≥ особами, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, безп≥дставно прит¤гнутими до крим≥нальноњ
в≥дпов≥дальност≥, безп≥дставно репресованими та згодом
реаб≥л≥тованими;
е) час перебуванн¤ у фашистських концтаборах, гетто та ≥нших
м≥сц¤х примусового триманн¤ ос≥б, у тому числ≥ д≥тей, ¤к≥ були
насильно вивезен≥ з тимчасово окупованоњ територ≥њ колишнього
—оюзу –—– у пер≥од ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни та ¤к≥ п≥сл¤
зв≥льненн¤ з цих м≥сць були призван≥ або прийн¤т≥ на в≥йськову
службу, службу до орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤кщо за час
перебуванн¤ в зазначених м≥сц¤х примусового триманн¤ ними не було
вчинено злочину проти миру ≥ людства;
Ї) час перебуванн¤ в полон≥ або заручником, ¤кщо полоненн¤ чи
захопленн¤ заручником не було добров≥льним ≥ особа, ¤ка маЇ право
на пенс≥ю за цим «аконом, перебуваючи в полон≥ або заручником, не
вчинила злочину проти миру ≥ людства;
ж) час роботи в судових органах та органах прокуратури ос≥б,
¤к≥ працювали на посадах судд≥в, прокурор≥в, сл≥дчих ≥ перебувають
на в≥йськов≥й служб≥ або служб≥ в органах ≥ в≥йськових формуванн¤х
—лужби безпеки ”крањни, служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ,
податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й крим≥нально-виконавч≥й служб≥
”крањни на посадах оф≥церського та начальницького складу;
з) в≥йськова служба у збройних силах, органах внутр≥шн≥х
справ, органах державноњ безпеки держав - учасниць —п≥вдружност≥
Ќезалежних ƒержав та ≥нших в≥йськових формуванн¤х, створених
законодавчими органами цих держав, ќб'Їднаних «бройних —илах
—п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав. ¬ислуга рок≥в (у тому числ≥ на
п≥льгових умовах) у цьому випадку обчислюЇтьс¤ в пор¤дку,
встановленому законодавством держав - учасниць —п≥вдружност≥
Ќезалежних ƒержав, на територ≥њ ¤ких в≥йськовослужбовц≥, особи,
¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, проходили в≥йськову
службу, службу в органах внутр≥шн≥х справ, органах державноњ
безпеки, ¤кщо ≥нше не встановлено в≥дпов≥дними м≥жнародними
договорами ”крањни, згода на обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною
–адою ”крањни;
и) час роботи в державних органах у раз≥ переходу на
в≥йськову службу в органи ≥ в≥йськов≥ формуванн¤ —лужби безпеки
”крањни, ”правл≥нн¤ державноњ охорони ”крањни, органи внутр≥шн≥х
справ, державну пожежну охорону, органи ≥ п≥дрозд≥ли цив≥льного
захисту, податкову м≥л≥ц≥ю або ƒержавну крим≥нально-виконавчу
службу ”крањни на посади оф≥церського та начальницького складу
зг≥дно з перел≥ками посад, затверджуваними в≥дпов≥дно —лужбою
безпеки ”крањни, ”правл≥нн¤м державноњ охорони ”крањни,
ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни, ћ≥н≥стерством ”крањни з
питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн¤ в≥д
насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи, ƒержавною податковою
адм≥н≥страц≥Їю ”крањни та ƒержавним департаментом ”крањни з питань
виконанн¤ покарань;
≥) час перебуванн¤ на посадах службовц≥в ƒержавноњ
крим≥нально-виконавчоњ служби ”крањни, у п≥дрозд≥лах профес≥йноњ
(невоЇн≥зованоњ) пожежноњ охорони, ¤к≥ в подальшому були
переведен≥ в категор≥ю посад, що зам≥щуютьс¤ р¤довим ≥
начальницьким складом за перел≥ком посад ≥ на умовах, ¤к≥
визначаютьс¤ ƒержавним департаментом ”крањни з питань виконанн¤
покарань та ћ≥н≥стерством ”крањни з питань надзвичайних ситуац≥й
та у справах захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ
катастрофи;
њ) час проходженн¤ в≥йськовоњ служби за межами ”крањни в
пор¤дку в≥йськового сп≥вроб≥тництва або у склад≥ ћиротворчих —ил
ќќЌ в≥дпов≥дно до м≥жнародних договор≥в, згода на обов'¤зков≥сть
¤ких надана ¬ерховною –адою ”крањни.
ƒо вислуги рок≥в особам оф≥церського складу, особам
середнього, старшого та вищого начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ, державноњ пожежноњ охорони, орган≥в ≥
п≥дрозд≥л≥в цив≥льного захисту, податковоњ м≥л≥ц≥њ чи ƒержавноњ
крим≥нально-виконавчоњ служби ”крањни при призначенн≥ пенс≥њ на
умовах цього «акону додатково зараховуЇтьс¤ час њхнього навчанн¤
(незалежно в≥д форми навчанн¤) у цив≥льних вищих навчальних
закладах, а також в ≥нших навчальних закладах, п≥сл¤ зак≥нченн¤
¤ких присвоюЇтьс¤ оф≥церське (спец≥альне) званн¤, до вступу на
в≥йськову службу, службу до орган≥в внутр≥шн≥х справ, державноњ
пожежноњ охорони, орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в цив≥льного захисту,
податковоњ м≥л≥ц≥њ чи ƒержавноњ крим≥нально-виконавчоњ служби
”крањни або призначенн¤ на в≥дпов≥дну посаду в межах до п'¤ти
рок≥в ≥з розрахунку один р≥к навчанн¤ за ш≥сть м≥с¤ц≥в служби.
ѕри призначенн≥ пенс≥й особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом, враховуютьс¤ т≥льки повн≥ роки вислуги рок≥в або
страхового стажу без округленн¤ фактичного розм≥ру вислуги рок≥в
чи страхового стажу в б≥к зб≥льшенн¤.
¬ислуга рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥њ у раз≥ поновленн¤
виплати пенс≥њ п≥сл¤ перерви в њњ одержанн≥, ¤ка була ран≥ше
обчислена особ≥, ¤ка маЇ право на пенс≥ю за цим «аконом,
в≥дпов≥дно до законодавства, ¤ке д≥¤ло на день попереднього
зв≥льненн¤ ц≥Їњ особи з≥ служби, перегл¤ду не п≥дл¤гаЇ. { —татт¤ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12
в≥д 04.02.94, N 103/96-¬– в≥д 25.03.96; в редакц≥њ «акону
N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 17-1. ѕор¤док обчисленн¤ вислуги рок≥в та визначенн¤
п≥льгових умов призначенн¤ пенс≥й особам, ¤к≥
мають право на пенс≥ю за цим «аконом
ѕор¤док обчисленн¤ вислуги рок≥в та визначенн¤ п≥льгових умов
призначенн¤ пенс≥й особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. { –озд≥л II доповнено статтею 17-1 зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 17-2. ƒокументи, що мають п≥дтверджувати окрем≥
пер≥оди проходженн¤ служби особою, ¤ка маЇ
право на пенс≥ю за цим «аконом
ќбчисленн¤ вислуги рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥њ зд≥йснюЇтьс¤,
¤к правило, за послужним списком особовоњ справи
в≥йськовослужбовц¤, особи, ¤ка маЇ право на пенс≥ю за цим «аконом.
ѕерел≥к документ≥в, що п≥дтверджують окрем≥ пер≥оди
в≥йськовоњ служби, служби в органах внутр≥шн≥х справ, органах ≥
п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту, податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й
крим≥нально-виконавч≥й служб≥ ”крањни, ¤к≥ п≥дл¤гають зарахуванню
до вислуги рок≥в у календарному обчисленн≥ або на п≥льгових умовах
визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. { –озд≥л II доповнено статтею 17-2 зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
–†о†з†д†≥†л III
ѕ≈Ќ—≤ѓ ѕќ ≤Ќ¬јЋ≤ƒЌќ—“≤
—татт¤ 18. ”мови призначенн¤ пенс≥й по ≥нвал≥дност≥
ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом, призначаютьс¤ в раз≥, ¤кщо ≥нвал≥дн≥сть настала в
пер≥од проходженн¤ ними служби або не п≥зн≥ше трьох м≥с¤ц≥в п≥сл¤
зв≥льненн¤ з≥ служби, або ¤кщо ≥нвал≥дн≥сть настала п≥зн≥ше
трим≥с¤чного терм≥ну п≥сл¤ зв≥льненн¤ з≥ служби, але внасл≥док
захворюванн¤ (травми, пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва тощо), ¤ке
виникло в пер≥од проходженн¤ в≥йськовоњ служби чи п≥д час
перебуванн¤ в полон≥ або заручником, ¤кщо полоненн¤ чи захопленн¤
заручником не було добров≥льним ≥ особа, ¤ка маЇ право на пенс≥ю
за цим «аконом, перебуваючи в полон≥ або заручником, не вчинила
злочину проти миру ≥ людства. { —татт¤ 18 в редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 }
—татт¤ 19. ¬становленн¤ ≥нвал≥дност≥
√рупи ≥ причини ≥нвал≥дност≥, а також час њњ настанн¤
встановлюютьс¤ медико-соц≥альними експертними ком≥с≥¤ми, ¤к≥ д≥ють
на п≥дстав≥ положенн¤ про них, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «алежно в≥д ступен¤ втрати працездатност≥ ≥нвал≥ди
под≥л¤ютьс¤ на три групи.
—татт¤ 20. ѕричини ≥нвал≥дност≥
«алежно в≥д причини ≥нвал≥дност≥ ≥нвал≥ди з числа
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом под≥л¤ютьс¤ на так≥ категор≥њ: а) ≥нвал≥ди в≥йни - при настанн≥ ≥нвал≥дност≥ внасл≥док
пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва, захворюванн¤, одержаних п≥д час
захисту Ѕатьк≥вщини, виконанн¤ обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби
(службових обов'¤зк≥в) чи пов'¤заних з перебуванн¤м на фронт≥, у
партизанських загонах ≥ з'Їднанн¤х, п≥дп≥льних орган≥зац≥¤х ≥
групах та ≥нших формуванн¤х, визнаних такими законодавством
”крањни, в район≥ воЇнних д≥й, на прифронтових д≥льниц¤х
зал≥зниць, на спорудженн≥ оборонних рубеж≥в, в≥йськово-морських
баз та аеродром≥в у пер≥од громад¤нськоњ та ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ
воЇн або з участю у бойових д≥¤х у мирний час, а також ≥нш≥ особи,
зазначен≥ у статт≥ 7 «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни,
гарант≥њ њх соц≥ального захисту; ( ѕункт "а" статт≥ 20 в редакц≥њ
«акону N 103/96-¬– в≥д 25.03.96 ) б) ≥нш≥ ≥нвал≥ди з числа в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥
мають право на пенс≥ю за цим «аконом - при настанн≥ ≥нвал≥дност≥
внасл≥док кал≥цтва, одержаного в результат≥ нещасного випадку, не
пов'¤заного з виконанн¤м обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби (службових
обов'¤зк≥в), або внасл≥док захворюванн¤, пов'¤заного з
проходженн¤м служби.
—татт¤ 21. –озм≥ри пенс≥й по ≥нвал≥дност≥
ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ в≥йськовослужбовц¤м, особам, ¤к≥ мають
право на пенс≥ю за цим «аконом призначаютьс¤ в таких розм≥рах: а) ≥нвал≥дам в≥йни I групи - 100 процент≥в, II групи - 80
процент≥в, III групи - 60 процент≥в в≥дпов≥дних сум грошового
забезпеченн¤ (зароб≥тку); б) ≥ншим ≥нвал≥дам I групи - 70 процент≥в, II групи - 60
процент≥в, III групи - 40 процент≥в в≥дпов≥дних сум грошового
забезпеченн¤ (зароб≥тку).
{ ƒ≥ю статт≥ 22 зупинено на 2007 р≥к зг≥дно ≥з «аконом
N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 } { ƒ≥ю статт≥ 22 зупинено на
2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 }
{ ўодо м≥н≥мальних розм≥р≥в пенс≥й по ≥нвал≥дност≥ додатково див.
статтю 104 «акону N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 } { ўодо м≥н≥мальних розм≥р≥в пенс≥й по ≥нвал≥дност≥ додатково див.
статтю 95 «акону N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 }
—татт¤ 22. ћ≥н≥мальн≥ розм≥ри пенс≥й по ≥нвал≥дност≥
ћ≥н≥мальн≥ розм≥ри пенс≥й по ≥нвал≥дност≥ встановлюютьс¤: ≥нвал≥дам в≥йни з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ служби
I групи - у розм≥р≥ чотирьох м≥н≥мальних пенс≥й за в≥ком, II групи
- трьох з половиною м≥н≥мальних пенс≥й за в≥ком, III групи - двох
м≥н≥мальних пенс≥й за в≥ком, ≥ншим ≥нвал≥дам ≥з числа солдат≥в ≥
матрос≥в строковоњ служби I групи - 200 процент≥в, II групи - 100
процент≥в ≥ III групи - 50 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ
за в≥ком; ( јбзац другий статт≥ 22 в редакц≥њ «акону N 456/95-¬–
в≥д 23.11.95 ) ≥нвал≥дам з числа Їфрейтор≥в (старших солдат≥в) ≥ сержант≥в,
старших матрос≥в ≥ старшин строковоњ служби - у розм≥р≥ 110
процент≥в, з числа прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в
надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, ос≥б
молодшого начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ≥ державноњ пожежноњ охорони - 120 процент≥в, а з числа ос≥б
оф≥церського складу та ос≥б начальницького складу (кр≥м молодшого)
орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥ державноњ пожежноњ охорони - 130
процент≥в в≥дпов≥дних м≥н≥мальних розм≥р≥в пенс≥й, передбачених
ц≥Їю статтею дл¤ ≥нвал≥д≥в з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ
служби. ( јбзац трет≥й статт≥ 22 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 1889-IV ( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004 )
—татт¤ 23. ѕризначенн¤ пенс≥й по ≥нвал≥дност≥ в
розм≥р≥ пенс≥њ за вислугу рок≥в
¬ раз≥ на¤вност≥ у ≥нвал≥да з числа ос≥б оф≥церського
складу, прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ
служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, ос≥б, ¤к≥ мають право
на пенс≥ю за цим «аконом вислуги, необх≥дноњ дл¤ призначенн¤
пенс≥њ за вислугу рок≥в (пункт "а" статт≥ 12), пенс≥¤ по
≥нвал≥дност≥ може призначатис¤ њм у розм≥р≥ пенс≥њ за вислугу
рок≥в в≥дпов≥дно до вислуги (пункт "а" статт≥ 13). ( —татт¤ 23 в редакц≥њ «акону N 3946-12 в≥д 04.02.94, ≥з зм≥нами,
внесенми зг≥дно ≥з «аконом N 103/96-¬– в≥д 25.03.96 )
—татт¤ 24. Ќадбавки та допомога до пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥
ƒо пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥, що призначаЇтьс¤ особам
оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м
надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, особам,
¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом (у тому числ≥ до
обчисленоњ в м≥н≥мальному розм≥р≥), нараховуЇтьс¤:
а) надбавка непрацюючим ≥нвал≥дам, ¤к≥ мають на своЇму
утриманн≥ непрацездатних член≥в с≥м'њ (статт¤ 30), - на кожного
непрацездатного члена с≥м'њ в розм≥р≥ 50 процент≥в прожиткового
м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть. ѕри цьому надбавка
нараховуЇтьс¤ т≥льки на тих член≥в с≥м'њ, ¤к≥ не одержують
пенс≥йн≥ виплати ≥з сол≥дарноњ системи загальнообов'¤зкового
державного пенс≥йного страхуванн¤, державну соц≥альну допомогу
особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дам, державну
соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам,
допомогу на д≥тей одиноким матер¤м. «а на¤вност≥ права одночасно
на пенс≥ю, зазначен≥ види допомоги ≥ надбавку до пенс≥њ по
≥нвал≥дност≥ на непрацездатного члена с≥м'њ за вибором пенс≥онера
може бути призначено пенс≥ю, державну соц≥альну допомогу або
нараховано на цього члена с≥м'њ надбавку. «а на¤вност≥ в с≥м'њ
двох або б≥льше пенс≥онер≥в кожний непрацездатний член с≥м'њ, ¤кий
перебуваЇ на њх сп≥льному утриманн≥, враховуЇтьс¤ дл¤ нарахуванн¤
надбавки т≥льки одному з пенс≥онер≥в за њх вибором;
б) державна соц≥альна допомога на догл¤д у пор¤дку ≥ на
умовах, передбачених «аконом ”крањни "ѕро державну соц≥альну
допомогу особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дам"
( 1727-15 );
в) надбавка особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед
Ѕатьк≥вщиною, у пор¤дку ≥ на умовах, передбачених статтею 16
«акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх
соц≥ального захисту" ( 3551-12 ), а особам, ¤к≥ мають особлив≥
трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, - у пор¤дку ≥ на умовах,
передбачених статтею 9 «акону ”крањни "ѕро основн≥ засади
соц≥ального захисту ветеран≥в прац≥ та ≥нших громад¤н похилого
в≥ку в ”крањн≥" ( 3721-12 ).
Ќадбавки та допомога, передбачен≥ ц≥Їю статтею, можуть
нараховуватис¤ одночасно.
Ќадбавки ≥ п≥двищенн¤ до пенс≥й по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док
„орнобильськоњ катастрофи нараховуютьс¤ ≥ в пор¤дку, встановленому
«аконом ”крањни "ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥
постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ). { —татт¤ 24 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 103/96-¬–
в≥д 25.03.96; в редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 }
—татт¤ 25. ѕ≥двищенн¤ пенс≥й по ≥нвал≥дност≥
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ≥ншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статт≥ 1-2
цього «акону, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом ≥ ¤к≥ Ї
ветеранами в≥йни, та особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону
”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального
захисту" ( 3551-12 ), пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ п≥двищуютьс¤ в
пор¤дку ≥ на умовах, передбачених зазначеним «аконом. { —татт¤ 25 в редакц≥њ «акон≥в N 103/96-¬– в≥д 25.03.96, N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 26. —троки призначенн¤ ≥ виплати пенс≥й по
≥нвал≥дност≥
ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ в≥йськовослужбовц¤м, особам, ¤к≥ мають
право на пенс≥ю за цим «аконом призначаютьс¤ на весь час
≥нвал≥дност≥, встановленоњ медико-соц≥альною експертною ком≥с≥Їю,
а ≥нвал≥дам - чолов≥кам старше 60 рок≥в ≥ ж≥нкам старше 55 рок≥в -
дов≥чно. ѕовторний огл¤д цих ≥нвал≥д≥в провадитьс¤ лише за њх
за¤вою. ¬ раз≥ визнанн¤ пенс≥онера, ¤кий не дос¤г пенс≥йного в≥ку,
працездатним пенс≥¤ виплачуЇтьс¤ йому до к≥нц¤ м≥с¤ц¤, в ¤кому
його визнано працездатним, але не довше н≥ж до дн¤, по ¤кий
встановлено ≥нвал≥дн≥сть.
—татт¤ 27. ѕерерахуванн¤ пенс≥њ при зм≥н≥ групи
≥нвал≥дност≥
≤з зм≥ною групи ≥нвал≥дност≥, що настала п≥сл¤ призначенн¤
пенс≥њ, в≥дпов≥дно зм≥нюЇтьс¤ ≥ розм≥р пенс≥њ. якщо при цьому у
≥нвал≥да в≥йни здоров'¤ пог≥ршуЇтьс¤ у зв'¤зку ≥з загальним
захворюванн¤м, трудовим кал≥цтвом або профес≥йним захворюванн¤м,
пенс≥¤ перераховуЇтьс¤ за новою групою ≥нвал≥дност≥ ≥з збереженн¤м
њњ причини.
—татт¤ 28. ”мови поновленн¤ виплати пенс≥њ в раз≥
перериванн¤ ≥нвал≥дност≥
¬ раз≥ порушенн¤ ≥нвал≥дом з числа в≥йськовослужбовц≥в,
ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом строку повторного
огл¤ду у медико-соц≥альних експертних ком≥с≥¤х виплата йому пенс≥њ
зупин¤Їтьс¤, а при визнанн≥ його знову ≥нвал≥дом - поновлюЇтьс¤ з
дн¤ зупиненн¤, але не б≥льш ¤к за один м≥с¤ць до дн¤ повторного
огл¤ду. ¬ раз≥ порушенн¤ ≥нвал≥дом строку повторного огл¤ду з
поважноњ причини виплата йому пенс≥њ поновлюЇтьс¤ з дн¤ зупиненн¤,
але не б≥льш ¤к за 3 роки до дн¤ повторного огл¤ду, ¤кщо
медико-соц≥альна експертна ком≥с≥¤ визнаЇ його за цей пер≥од
≥нвал≥дом. якщо за цих умов при повторному огл¤д≥ встановлено ≥ншу
групу ≥нвал≥дност≥ (вищу або нижчу), пенс≥¤ за зазначений час
виплачуЇтьс¤ за попередньою групою ≥нвал≥дност≥.
–†о†з†д†≥†л IV
ѕ≈Ќ—≤ѓ ¬ –ј«≤ ¬“–ј“» √ќƒ”¬јЋ№Ќ» ј
—татт¤ 29. ”мови призначенн¤ пенс≥й в раз≥ втрати
годувальника
ѕенс≥њ в раз≥ втрати годувальника с≥м'¤м в≥йськовослужбовц≥в,
ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом призначаютьс¤, ¤кщо
годувальник помер у пер≥од проходженн¤ служби або не п≥зн≥ше 3
м≥с¤ц≥в п≥сл¤ зв≥льненн¤ з≥ служби чи п≥зн≥ше цього строку, але
внасл≥док пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва або захворюванн¤,
одержаних у пер≥од проходженн¤ служби, а с≥м'¤м пенс≥онер≥в з
числа цих в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом - ¤кщо годувальник помер у пер≥од одержанн¤ пенс≥њ або
не п≥зн≥ше 5 рок≥в п≥сл¤ припиненн¤ њњ виплати. ѕри цьому с≥м'њ в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ пропали
безв≥сти в пер≥од бойових д≥й, прир≥внюютьс¤ до с≥мей загиблих на
фронт≥.
—татт¤ 30. „лени с≥м'њ, ¤к≥ мають право на пенс≥ю в
раз≥ втрати годувальника
ѕраво на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника мають
непрацездатн≥ члени с≥мей загиблих, померлих або таких, що пропали
безв≥сти в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом, ¤к≥ перебували на њх утриманн≥ (статт¤ 31). Ќезалежно в≥д перебуванн¤ на утриманн≥ годувальника пенс≥¤
призначаЇтьс¤: непрацездатним д≥т¤м; непрацездатним батькам ≥
дружин≥ (чолов≥ков≥), ¤кщо вони п≥сл¤ смерт≥ годувальника втратили
джерело засоб≥в до ≥снуванн¤, а також непрацездатним батькам ≥
дружин≥ (чолов≥ков≥) в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом, ¤к≥ загинули чи померли або пропали
безв≥сти в пер≥од проходженн¤ служби або п≥зн≥ше внасл≥док
пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва чи захворюванн¤, що мали м≥сце п≥д
час служби. Ѕатьки в≥йськовослужбовц≥в, ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом, ¤к≥ загинули (померли) у пер≥од проходженн¤
в≥йськовоњ служби (виконанн¤ службових обов'¤зк≥в) чи п≥сл¤
зв≥льненн¤ з≥ служби, але внасл≥док пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва,
отриманих при виконанн≥ обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби (службових
обов'¤зк≥в), захворюванн¤, пов'¤заного з перебуванн¤м на фронт≥,
л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи чи виконанн¤м
≥нтернац≥онального обов'¤зку, мають право на призначенн¤
достроковоњ пенс≥њ за в≥ком, але не ран≥ше н≥ж за 5 рок≥в до
дос¤гненн¤ пенс≥йного в≥ку, передбаченого статтею 26 «акону
”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"
( 1058-15 ), за на¤вност≥ страхового стажу не менше 25 рок≥в - дл¤
чолов≥к≥в ≥ не менше 20 рок≥в - дл¤ ж≥нок. { „астина трет¤ статт≥
30 в редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } Ќепрацездатними членами с≥м'њ вважаютьс¤: а) д≥ти, брати, сестри та онуки, ¤к≥ не дос¤гли 18 рок≥в або
старш≥ цього в≥ку, ¤кщо вони стали ≥нвал≥дами до дос¤гненн¤ 18
рок≥в. ѕри цьому братам, сестрам та онукам право на пенс≥ю
надаЇтьс¤ у тих випадках, ¤кщо у них немаЇ працездатних батьк≥в; б) батьки та дружина (чолов≥к), ¤кщо вони дос¤гли пенс≥йного
в≥ку (чолов≥ки - 60 рок≥в, ж≥нки - 55 рок≥в) або Ї ≥нвал≥дами; ( ѕункт "б" частини четвертоњ статт≥ 30 в редакц≥њ «акону
N 103/96-¬– в≥д 25.03.96 ) в) батьки та дружини (¤кщо вони не вз¤ли повторний шлюб)
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, ¤к≥ загинули, померли чи пропали безв≥сти в пер≥од
проходженн¤ служби або померли п≥сл¤ зв≥льненн¤ з≥ служби, але
внасл≥док пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва, одержаних при виконанн≥
обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби (службових обов'¤зк≥в), захворюванн¤,
пов'¤заного з перебуванн¤м на фронт≥, л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в
„орнобильськоњ катастрофи чи виконанн¤м ≥нтернац≥онального
обов'¤зку, мають право на пенс≥ю п≥сл¤ дос¤гненн¤ чолов≥ками 55
рок≥в, ж≥нками - 50 рок≥в або ¤кщо вони Ї ≥нвал≥дами; ( ѕункт "в"
частини четвертоњ статт≥ 30 в редакц≥њ «акону N 3946-12 в≥д
04.02.94 ) г) д≥д ≥ бабус¤ - при в≥дсутност≥ ос≥б, ¤к≥ за законом
зобов'¤зан≥ њх утримувати; д) дружина (чолов≥к) або один з батьк≥в чи д≥д, бабус¤, брат
або сестра, незалежно в≥д в≥ку ≥ працездатност≥, ¤кщо вона (в≥н)
зайн¤та догл¤дом за д≥тьми, братами, сестрами чи онуками померлого
годувальника, ¤к≥ не дос¤гли 8-р≥чного в≥ку, ≥ не працюЇ. ƒружина (чолов≥к) годувальника, померлого внасл≥док причин,
зазначених в пункт≥ "а" статт≥ 20 цього «акону, незалежно в≥д
того, працюЇ вона (в≥н) чи н≥, маЇ право на пенс≥ю в раз≥ втрати
годувальника. ¬ихованц≥, учн≥, студенти, курсанти, слухач≥ (кр≥м курсант≥в
≥ слухач≥в в≥йськово-навчальних заклад≥в та навчальних заклад≥в
орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥ державноњ пожежноњ охорони), стажисти
мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника до зак≥нченн¤
навчальних заклад≥в, але не довше, н≥ж до дос¤гненн¤ ними
23-р≥чного в≥ку. ( „астина шоста статт≥ 30 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д 04.02.94, N 1889-IV ( 1889-15 )
в≥д 24.06.2004 ) ” раз≥ смерт≥ ос≥б, зазначених у пунктах "а"-"д" статт≥ 1-2
цього «акону, ¤к≥ загинули (померли) при виконанн≥ службових
обов'¤зк≥в п≥д час проходженн¤ в≥йськовоњ служби, служби в органах
внутр≥шн≥х справ, державн≥й пожежн≥й охорон≥, органах ≥
п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту, податков≥й м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й
крим≥нально-виконавч≥й служб≥ ”крањни внасл≥док пораненн¤,
контуз≥њ, кал≥цтва або захворюванн¤, одержаного п≥д час виконанн¤
цих обов'¤зк≥в, ≥ були посмертно нагороджен≥ державними нагородами
”крањни або колишнього —оюзу –—–, непрацездатн≥ члени с≥м'њ ос≥б,
зазначен≥ в частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника, мають право на встановленн¤ до
пенс≥њ надбавки за умов та в розм≥рах, що встановлюютьс¤ «аконом
”крањни "ѕро пенс≥њ за особлив≥ заслуги перед ”крањною"
( 1767-14 ). { —таттю 30 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом
N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } ƒл¤ батьк≥в ≥ дружин (чолов≥к≥в) окремих категор≥й загиблих
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може встановлювати ≥нш≥ умови
призначенн¤ пенс≥њ у зв'¤зку ≥з втратою годувальника.
—татт¤ 31. „лени с≥м'њ, ¤к≥ вважаютьс¤ утриманц¤ми
„лени с≥м'њ померлого вважаютьс¤ такими, що перебували на
його утриманн≥, ¤кщо вони були на його повному утриманн≥ або
одержували в≥д нього допомогу, ¤ка була дл¤ них пост≥йним ≥
основним джерелом засоб≥в до ≥снуванн¤. „лени с≥м'њ померлого, дл¤ ¤ких його допомога була пост≥йним
≥ основним джерелом засоб≥в до ≥снуванн¤, але ¤к≥ сам≥ одержували
будь-¤ку пенс≥ю, мають право перейти на нову пенс≥ю.
—татт¤ 32. ¬иплата пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника
д≥т¤м, ¤к≥ перебувають на повному
державному утриманн≥
ƒ≥т¤м, ¤к≥ втратили обох батьк≥в, за пер≥од перебуванн¤ на
повному державному утриманн≥ пенс≥¤ виплачуЇтьс¤ у повному
розм≥р≥. ≤ншим д≥т¤м, ¤к≥ перебувають на повному державному утриманн≥,
виплачуЇтьс¤ 50 процент≥в призначеноњ пенс≥њ.
—татт¤ 33. ѕраво на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника
усиновител≥в ≥ усиновлених
”синовител≥ мають право на пенс≥ю нар≥вн≥ з батьками, а
усиновлен≥ - нар≥вн≥ з р≥дними д≥тьми. Ќеповнол≥тн≥, ¤к≥ мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати
годувальника, збер≥гають це право ≥ при њх усиновленн≥.
—татт¤ 34. ѕраво на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника
в≥тчима ≥ мачухи, пасинка ≥ падчерки
¬≥тчим ≥ мачуха мають право на пенс≥ю нар≥вн≥ з батьком ≥
мат≥р'ю за умови, ¤кщо виховували або утримували померлого пасинка
чи падчерку не менш ¤к 5 рок≥в. ѕасинок ≥ падчерка, ¤кщо вони не одержували ал≥мент≥в в≥д
батьк≥в, мають право на пенс≥ю нар≥вн≥ з р≥дними д≥тьми.
—татт¤ 35. «береженн¤ пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника
при повторному одруженн≥
ѕенс≥¤, призначена в раз≥ смерт≥ одного з подружж¤,
збер≥гаЇтьс¤ ≥ при повторному одруженн≥ пенс≥онера.
—татт¤ 36. –озм≥ри пенс≥й в раз≥ втрати годувальника
ѕенс≥њ в раз≥ втрати годувальника призначаютьс¤ в таких
розм≥рах: а) членам с≥мей в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право
на пенс≥ю за цим «аконом, ¤к≥ померли внасл≥док пораненн¤,
контуз≥њ чи кал≥цтва, одержаних при захист≥ Ѕатьк≥вщини,
л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи або виконанн≥ ≥нших
обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби (службових обов'¤зк≥в), або внасл≥док
захворюванн¤, пов'¤заного з перебуванн¤м на фронт≥, у
партизанських загонах ≥ з'Їднанн¤х та п≥дп≥льних орган≥зац≥¤х ≥
групах, визнаних такими законодавством ”крањни, л≥кв≥дац≥Їю
насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи чи участю у бойових д≥¤х у
мирний час - 40 процент≥в зароб≥тку годувальника на кожного
непрацездатного члена с≥м'њ. ¬ таких же розм≥рах, незалежно в≥д
причини смерт≥ годувальника, обчислюютьс¤ пенс≥њ членам с≥мей
померлих ≥нвал≥д≥в в≥йни та членам с≥мей, до складу ¤ких вход¤ть
д≥ти, ¤к≥ втратили обох батьк≥в; ( ѕункт "а" статт≥ 36 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 51-IV ( 51-15 ) в≥д 04.07.2002 ) б) с≥м'¤м в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом, ¤к≥ померли внасл≥док кал≥цтва, одержаного
в результат≥ нещасного випадку, не пов'¤заного з виконанн¤м
обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби (службових обов'¤зк≥в), або внасл≥док
захворюванн¤, пов'¤заного з проходженн¤м служби, - 30 процент≥в
зароб≥тку годувальника на кожного непрацездатного члена с≥м'њ.
{ ƒ≥ю статт≥ 37 зупинено на 2007 р≥к зг≥дно ≥з «аконом
N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 } { ƒ≥ю статт≥ 37 зупинено на
2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 } —татт¤ 37. ћ≥н≥мальн≥ розм≥ри пенс≥й в раз≥ втрати
годувальника
ѕенс≥њ в раз≥ втрати годувальника, ¤к≥ призначаютьс¤ членам
с≥мей в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, з розрахунку на кожного непрацездатного члена с≥м'њ не
можуть бути нижчими: а) при обчисленн≥ пенс≥й в≥дпов≥дно до пункту "а" статт≥ 36
цього «акону: дл¤ член≥в с≥мей солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ
служби - 150 процент≥в, член≥в с≥мей сержант≥в ≥ старшин,
Їфрейтор≥в (старших солдат≥в) ≥ старших матрос≥в строковоњ служби
- 165 процент≥в, член≥в с≥мей прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в,
в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ос≥б молодшого начальницького ≥ р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥ державноњ пожежноњ охорони - 180
процент≥в, а дл¤ член≥в с≥мей оф≥церського складу та ос≥б
начальницького складу (кр≥м молодшого) орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥
державноњ пожежноњ охорони - 195 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру
пенс≥њ за в≥ком; ( ѕункт "а" статт≥ 37 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 1889-IV ( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004 ) б) при обчисленн≥ пенс≥й в≥дпов≥дно до пункту "б" статт≥ 36
цього «акону - 75 процент≥в розм≥р≥в, передбачених пунктом "а"
ц≥Їњ статт≥ дл¤ член≥в с≥мей в≥дпов≥дних категор≥й
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом.
—татт¤ 38. ќбчисленн¤ пенс≥й в раз≥ втрати годувальника
круглим сиротам
—≥м'¤м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби, до складу ¤ких
вход¤ть д≥ти, що втратили обох батьк≥в (кругл≥ сироти), пенс≥¤ в
раз≥ втрати годувальника може обчислюватись ≥з загальноњ суми
зароб≥тку обох батьк≥в за нормами, встановленими «аконом ”крањни
"ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"
( 1058-15 ). { —татт¤ 38 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 39. ѕ≥двищенн¤ пенс≥й у раз≥ втрати годувальника
ѕенс≥њ у раз≥ втрати годувальника ветеранам в≥йни та особам,
на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в
в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту" ( 3551-12 ), п≥двищуютьс¤
в пор¤дку ≥ на умовах, передбачених зазначеним «аконом. { —татт¤ 39 в редакц≥њ «акон≥в N 103/96-¬– в≥д 25.03.96, N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 40. ѕер≥од, на ¤кий призначаЇтьс¤ пенс≥¤ в раз≥
втрати годувальника. «м≥на розм≥ру пенс≥њ
ѕенс≥¤ в раз≥ втрати годувальника встановлюЇтьс¤ на весь
пер≥од, прот¤гом ¤кого член с≥м'њ померлого вважаЇтьс¤
непрацездатним (статт¤ 30), а членам с≥м'њ, ¤к≥ дос¤гли: чолов≥ки
- 60 рок≥в, ж≥нки - 55 рок≥в, - дов≥чно. «м≥на розм≥ру пенс≥њ, ¤кщо у склад≥ с≥м'њ, ¤к≥й було
призначено пенс≥ю у раз≥ втрати годувальника, станетьс¤ зм≥на,
внасл≥док ¤коњ окрем≥ члени с≥м'њ або с≥м'¤ в ц≥лому втрат¤ть
право на пенс≥ю, перерахунок пенс≥њ або припиненн¤ њњ виплати
провадитьс¤ з першого числа м≥с¤ц¤, що йде за тим м≥с¤цем, у ¤кому
сталас¤ зм≥на.
—татт¤ 41. ѕризначенн¤ одн≥Їњ пенс≥њ в раз≥ втрати
годувальника на вс≥х член≥в с≥м'њ.
¬ид≥ленн¤ частки пенс≥њ
Ќа вс≥х член≥в с≥м'њ, ¤к≥ мають право на пенс≥ю,
призначаЇтьс¤ одна сп≥льна пенс≥¤, кр≥м випадку, зазначеного у
частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥. { „астина перша статт≥ 41 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 } Ќа вимогу члена с≥м'њ його частка пенс≥њ вид≥л¤Їтьс¤ ≥
виплачуЇтьс¤ йому окремо. ¬ид≥ленн¤ частки пенс≥њ провадитьс¤ з першого числа м≥с¤ц¤,
що йде за тим м≥с¤цем, в ¤кому над≥йшла за¤ва про под≥л пенс≥њ. ѕенс≥¤ в раз≥ втрати годувальника призначаЇтьс¤ кожному з
батьк≥в, дружин≥ (чолов≥ков≥) загиблоњ (померлоњ) або пропалоњ
безв≥сти особи оф≥церського складу, прапорщика ≥ м≥чмана,
в≥йськовослужбовц¤ надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом або особи, ¤ка маЇ право на пенс≥ю за цим «аконом.
{ —таттю 41 доповнено частиною четвертою зг≥дно ≥з «аконом
N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 42. ѕор¤док ≥ строки встановленн¤ ≥нвал≥дност≥
членам с≥м'њ
Ќа член≥в с≥м'њ, ¤к≥ Ї ≥нвал≥дами, в≥дпов≥дно поширюютьс¤
правила про пор¤док ≥ строки встановленн¤ ≥нвал≥дност≥, викладен≥
у статт¤х 19, 26-28 цього «акону.
–†о†з†д†≥†л V
ќЅ„»—Ћ≈ЌЌя ѕ≈Ќ—≤…
—татт¤ 43. «ароб≥ток (грошове забезпеченн¤) дл¤ обчисленн¤
пенс≥й
ѕенс≥њ, ¤к≥ призначаютьс¤ в≥дпов≥дно до цього «акону особам
≥з числа в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби та членам њх с≥мей,
обчислюютьс¤ за встановленими нормами у процентах до
середньом≥с¤чного зароб≥тку, ¤кий одержували в≥йськовослужбовц≥ до
призову на строкову в≥йськову службу чи п≥сл¤ зв≥льненн¤ з
в≥йськовоњ служби до зверненн¤ за пенс≥Їю, або до
середньом≥с¤чного грошового забезпеченн¤, одержуваного
в≥йськовослужбовц¤ми в пер≥од проходженн¤ в≥йськовоњ служби за
контрактом. ѕри цьому середньом≥с¤чний зароб≥ток (грошове
забезпеченн¤) дл¤ обчисленн¤ њм пенс≥й визначаЇтьс¤ в пор¤дку,
встановленому «аконом ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне
пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ).
ќсобам ≥з числа в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби, ¤к≥ до
призову на строкову в≥йськову службу та п≥сл¤ зв≥льненн¤ з
в≥йськовоњ служби не працювали ≥ не перебували на в≥йськов≥й
служб≥ за контрактом, та членам њх с≥мей пенс≥њ встановлюютьс¤ у
м≥н≥мальних розм≥рах, передбачених в≥дпов≥дно статт¤ми 22 ≥ 37
цього «акону.
{ ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 43 зупинено на 2007 р≥к зг≥дно
≥з «аконом N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 } ѕенс≥њ особам
оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м
надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, особам,
¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, та членам њх с≥мей
обчислюютьс¤ з розм≥ру грошового забезпеченн¤ за останньою штатною
посадою перед зв≥льненн¤м, враховуючи в≥дпов≥дн≥ оклади за
посадою, в≥йськовим (спец≥альним) званн¤м, процентну надбавку за
вислугу рок≥в, щом≥с¤чн≥ додатков≥ види грошового забезпеченн¤
(надбавки, доплати, п≥двищенн¤) та прем≥њ в розм≥рах, установлених
законодавством.
ќсобам, ¤к≥ займали командн≥ посади, що в≥дпов≥дають посадам
оф≥церського складу, у партизанських загонах ≥ з'Їднанн¤х,
п≥дп≥льних орган≥зац≥¤х ≥ групах, визнаних такими законодавством
”крањни, у склад≥ 1-го „ехословацького арм≥йського корпусу п≥д
командуванн¤м Ћ. —вободи, пенс≥њ обчислюютьс¤ незалежно в≥д того,
чи мають вони оф≥церськ≥ званн¤, виход¤чи з посадового окладу,
встановленого на день призначенн¤ њм пенс≥њ, за аналог≥чною
посадою дл¤ ос≥б оф≥церського складу, а тим особам, ¤к≥ мали в той
пер≥од оф≥церськ≥ званн¤, - з окладу за в≥йськовим званн¤м ≥
процентноњ надбавки за вислугу рок≥в, обчислених ≥з цих оклад≥в.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, зазначеним у пункт≥ "д"
статт≥ 12 цього «акону, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом ≥
одержували перед зв≥льненн¤м з≥ служби персональн≥ (збережен≥)
посадов≥ оклади за службу у високог≥рних або в≥ддалених
м≥сцевост¤х держав - учасниць —п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав,
пенс≥њ обчислюютьс¤ з персональних (збережених) оклад≥в, ¤кщо ≥нше
не встановлено в≥дпов≥дними м≥жнародними договорами, згода на
обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою ”крањни.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ зв≥льнен≥ з≥ служби у
зв'¤зку ≥з засудженн¤м або прит¤гненн¤м до крим≥нальноњ
в≥дпов≥дальност≥, стосовно ¤ких за в≥дсутн≥стю под≥њ або складу
злочину чи за недоведен≥стю њхньоњ участ≥ у вчиненн≥ злочину були
винесен≥ в≥дпов≥дно виправдувальний вирок або постанова (ухвала)
суду про закритт¤ щодо них крим≥нальноњ справи, а також членам
с≥мей в≥йськовослужбовц≥в, ≥нших ос≥б, щодо ¤ких постанова
(ухвала) суду про закритт¤ крим≥нальноњ справи винесена посмертно,
пенс≥њ обчислюютьс¤ за на¤вност≥ в них права на пенс≥ю за цим
«аконом ≥з розм≥ру ≥снуючих на день призначенн¤ пенс≥њ оклад≥в
грошового забезпеченн¤, встановлених законодавством дл¤
в≥дпов≥дних категор≥й в≥йськовослужбовц≥в, ≥нших зазначених ос≥б.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ поновлен≥ на в≥йськов≥й
служб≥, служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ, державноњ пожежноњ
охорони, органах ≥ п≥дрозд≥лах цив≥льного захисту, податков≥й
м≥л≥ц≥њ чи ƒержавн≥й крим≥нально-виконавч≥й служб≥ ”крањни ≥
призначен≥ на посади з меншим, н≥ж попередн≥й, посадовим окладом,
пенс≥њ обчислюютьс¤ (за њх згодою) з посадового окладу, ¤кий вони
отримували до зв≥льненн¤. ” раз≥ одночасного поновленн¤ та
зв≥льненн¤ таких ос≥б з≥ служби пенс≥¤ њм обчислюЇтьс¤ з
посадового окладу, ¤кий вони отримували до незаконного зв≥льненн¤.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, переведеним за станом здоров'¤ або за в≥ком з льотноњ
роботи, п≥дводних човн≥в (п≥дводних крейсер≥в), атомних надводних
корабл≥в ≥ м≥нних тральщик≥в на посади з меншим посадовим окладом,
пенс≥њ обчислюютьс¤, за бажанн¤м пенс≥онера, виход¤чи з посадового
окладу за останньою штатною посадою, займаною перед зв≥льненн¤м,
чи з указаних у ц≥й частин≥ посад, ¤к≥ вони займали до
переведенн¤, ¤кщо на день переведенн¤ вони мали право на пенс≥ю за
вислугу рок≥в. ” такому ж пор¤дку обчислюютьс¤ пенс≥њ особам
оф≥церського складу та особам начальницького складу з в≥йськовим
званн¤м полковника або спец≥альним званн¤м полковника м≥л≥ц≥њ чи
внутр≥шньоњ служби, полковника податковоњ м≥л≥ц≥њ, а також њм
р≥вних ≥ вище, ¤кщо вони за таких обставин та умов переведен≥ в
≥нтересах служби з посад, ¤к≥ ц≥ особи займали не менше трьох
рок≥в до переведенн¤ ≥ на день переведенн¤ мали право на пенс≥ю за
вислугу рок≥в.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, особам начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ
та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом ≥
¤к≥ були в≥др¤джен≥ дл¤ роботи в органах державноњ влади та
органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤ або у сформованих ними органах,
на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х, вищих навчальних
закладах та одержували зароб≥тну плату в пор¤дку ≥ розм≥рах,
установлених дл¤ прац≥вник≥в цих орган≥в та орган≥зац≥й, пенс≥њ
обчислюютьс¤ виход¤чи з посадового окладу, встановленого за
аналог≥чною посадою в≥дпов≥дно дл¤ ос≥б оф≥церського складу,
прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби та
в≥йськовоњ служби за контрактом, ос≥б начальницького складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ та де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом.
ќсобам оф≥церського складу, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби до
вступу на штатну посаду п≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥йськового навчального
закладу або п≥сл¤ призову ≥з запасу, пенс≥њ обчислюютьс¤ в
пор¤дку, передбаченому ц≥Їю статтею, ≥з сум грошового
забезпеченн¤, сплачених њм на день зв≥льненн¤.
ћ≥чманам ≥ в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та
в≥йськовоњ служби за контрактом, переведеним з атомних п≥дводних
крейсер≥в, атомних п≥дводних човн≥в та дизельних п≥дводних човн≥в,
обладнаних атомними енергетичними установками, на в≥дпов≥дн≥
р≥внозначн≥ посади на ≥нш≥ корабл≥, судна або в берегов≥ в≥йськов≥
частини ¬≥йськово-ћорських —ил ≥з збереженн¤м одержуваного ними до
дн¤ переведенн¤ посадового окладу, пенс≥њ обчислюютьс¤ в пор¤дку,
передбаченому ц≥Їю статтею, виход¤чи з виплачуваного на день
зв≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби збереженого посадового окладу.
ѕри обчисленн≥ пенс≥й в≥дпов≥дно до частин сьомоњ-дес¤тоњ
ц≥Їњ статт≥ в розрахунок включаютьс¤ щом≥с¤чн≥ додатков≥ види
грошового забезпеченн¤ (надбавки, доплати, п≥двищенн¤) та прем≥њ в
розм≥рах, установлених законодавством на день призначенн¤ цих
пенс≥й.
ќсоби з числа в≥йськовослужбовц≥в та атестованих прац≥вник≥в
орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни, податковоњ м≥л≥ц≥њ, ƒержавноњ
крим≥нально-виконавчоњ служби ”крањни, орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в
цив≥льного захисту, державноњ пожежноњ охорони, ≥нших
правоохоронних орган≥в, ¤к≥ обран≥ народними депутатами ”крањни,
при дос¤гненн≥ ними п≥д час строку депутатських повноважень в≥ку
або вислуги рок≥в, установлених цим «аконом, мають право на
пенс≥ю, що обчислюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до статт≥ 20 «акону ”крањни
"ѕро статус народного депутата ”крањни" ( 2790-12 ). { „астина статт≥ 43 набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2007 року зг≥дно з
пунктом 1 розд≥лу II "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
{ —татт¤ 43 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д
04.02.94, N 126/95-¬– в≥д 06.04.95, N 103/96-¬– в≥д 25.03.96,
N 1519-IV ( 1519-15 ) в≥д 19.02.2004, N 1769-IV ( 1769-15 ) в≥д
15.06.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; в редакц≥њ
«акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 44. ѕерерахунок пенс≥й особам з числа
в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби
та член≥в њх с≥мей { Ќазва статт≥ 44 в редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 }
ѕенс≥онерам з числа в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби, ¤к≥
пропрацювали п≥сл¤ призначенн¤ пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ не менш ¤к 2
роки з б≥льш високим зароб≥тком, н≥ж той, з ¤кого було обчислено
пенс≥ю, встановлюЇтьс¤ за њх за¤вою новий розм≥р пенс≥њ з
урахуванн¤м зароб≥тку, що визначаЇтьс¤ в пор¤дку, передбаченому
«аконом ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне
страхуванн¤" ( 1058-15 ). Ќа таких же умовах провадитьс¤
перерахунок пенс≥њ, призначеноњ у м≥н≥мальному розм≥р≥ у зв'¤зку з
в≥дсутн≥стю зароб≥тку. { „астина перша статт≥ 44 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } ¬ раз≥ дальшого зростанн¤ зароб≥тку пенс≥онера провадитьс¤
новий перерахунок пенс≥њ за його за¤вою.  ожний наступний
перерахунок пенс≥њ провадитьс¤ не ран≥ш ¤к через 2 роки роботи
п≥сл¤ попереднього перерахунку. –озм≥ри пенс≥й особам з числа в≥йськовослужбовц≥в строковоњ
служби та членам њх с≥мей, ¤к≥ одержують пенс≥ю в органах
ѕенс≥йного фонду ”крањни, п≥дл¤гають перерахунку у випадку,
передбаченому частиною другою статт≥ 42 «акону ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ).
{ —таттю 44 доповнено частиною третьою зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 45. ќбчисленн¤ пенс≥й в раз≥ втрати годувальника
членам с≥мей пенс≥онер≥в
—≥м'¤м пенс≥онер≥в з числа в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥
мають право на пенс≥ю за цим «аконом пенс≥њ в раз≥ втрати
годувальника обчислюютьс¤ з того ж грошового забезпеченн¤
(зароб≥тку), з ¤кого було обчислено пенс≥ю годувальников≥. „ленам с≥мей пенс≥онер≥в з числа в≥йськовослужбовц≥в
строковоњ служби, ¤к≥ мали право на перерахунок пенс≥њ в пор¤дку,
передбаченому статтею 44 цього «акону, пенс≥њ в раз≥ втрати
годувальника обчислюютьс¤ ≥з зароб≥тку, з ¤кого було проведено або
мало бути проведено зазначений перерахунок пенс≥њ.

{ —таттю 46 виключено на п≥дстав≥ «акону N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }

—татт¤ 47. ѕ≥двищенн¤ пенс≥й де¤ким категор≥¤м пенс≥онер≥в
”с≥ види пенс≥й, що призначен≥ в≥дпов≥дно до цього «акону,
додатково п≥двищуютьс¤ пенс≥онерам, ¤к≥ зазнали пол≥тичних
репрес≥й ≥ в подальшому були реаб≥л≥тован≥, - на 50 процент≥в, а
членам њх с≥мей, ¤ких було примусово переселено, - на 25 процент≥в
м≥н≥мальноњ пенс≥њ за в≥ком. ( —татт¤ 47 в редакц≥њ «акону N 103/96-¬– в≥д 25.03.96 )
–†о†з†д†≥†л VI
ѕ–»«Ќј„≈ЌЌя ѕ≈Ќ—≤…
—татт¤ 48. «верненн¤ за призначенн¤м пенс≥й
{ ƒ≥ю частини першоњ статт≥ 48 зупинено на 2007 р≥к зг≥дно ≥з
«аконом N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 } «а¤ви про призначенн¤
пенс≥й в≥йськовослужбовц¤м строковоњ служби, ¤к≥ зв≥льнен≥ з
в≥йськовоњ служби, та членам њх с≥мей подаютьс¤ до районного
(м≥ського) органу ѕенс≥йного фонду ”крањни за м≥сцем проживанн¤, а
зв≥льненим ≥з служби особам оф≥церського складу, прапорщикам,
м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ
служби за контрактом, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, та членам њх с≥мей - до орган≥в пенс≥йного забезпеченн¤
ћ≥н≥стерства оборони ”крањни, спец≥ально уповноваженого
центрального органу виконавчоњ влади у справах охорони державного
кордону ”крањни, ”правл≥нн¤ державноњ охорони, ≥нших утворених
в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань, —лужби безпеки
”крањни, —лужби зовн≥шньоњ розв≥дки ”крањни, ƒержавноњ служби
спец≥ального зв'¤зку та захисту ≥нформац≥њ ”крањни, ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни, ћ≥н≥стерства ”крањни з питань
надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в
„орнобильськоњ катастрофи, ћ≥н≥стерства транспорту та зв'¤зку
”крањни, ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни, ƒержавного
департаменту ”крањни з питань виконанн¤ покарань. ѕри цьому днем
зверненн¤ за призначенн¤м пенс≥њ Ї день поданн¤ до в≥дпов≥дного
пенс≥йного органу письмовоњ за¤ви про призначенн¤ пенс≥њ з ус≥ма
необх≥дними дл¤ вир≥шенн¤ цього питанн¤ документами, а в раз≥
пересиланн¤ за¤ви ≥ документ≥в поштою - дата њх в≥дправленн¤.
{ „астина перша статт≥ 48 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 3200-IV ( 3200-15 ) в≥д 15.12.2005, N 3475-IV ( 3475-15 ) в≥д
23.02.2006, N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
” раз≥ ¤кщо до за¤ви про призначенн¤ пенс≥њ додан≥ не вс≥
необх≥дн≥ документи, за¤внику роз'¤снюЇтьс¤, ¤к≥ документи в≥н
повинен надати додатково. ѕри наданн≥ ним цих документ≥в до
зак≥нченн¤ трим≥с¤чного терм≥ну з дн¤ отриманн¤ роз'¤сненн¤ днем
зверненн¤ за призначенн¤м пенс≥њ вважаЇтьс¤ день поданн¤ за¤ви або
дата в≥дправленн¤ документ≥в поштою, зазначен≥ в частин≥ перш≥й
ц≥Їњ статт≥.
ќсоба, ¤ка звернулас¤ за призначенн¤м пенс≥њ, пред'¤вл¤Ї
паспорт або ≥нший документ, що засв≥дчуЇ особу. ( —татт¤ 48 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д
04.02.94, N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д 21.09.99, N 2171-III
( 2171-14 ) в≥д 21.12.2000, N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002,
N 51-IV ( 51-15 ) в≥д 04.07.2002, N 662-IV ( 662-15 ) в≥д
03.04.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.08.2003 року, N 1889-IV
( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004; в редакц≥њ «акону N 2255-IV
( 2255-15 ) в≥д 16.12.2004 )
{ ƒ≥ю статт≥ 49 зупинено на 2007 р≥к зг≥дно ≥з «аконом
N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 } —татт¤ 49. ќргани, ¤к≥ призначають пенс≥њ, та строки
розгл¤ду документ≥в про њх призначенн¤
ѕенс≥њ в≥йськовослужбовц¤м строковоњ служби та членам њх
с≥мей призначають районн≥ (м≥ськ≥) органи ѕенс≥йного фонду
”крањни, а особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом та
членам њх с≥мей - органи пенс≥йного забезпеченн¤ ћ≥н≥стерства
оборони ”крањни, спец≥ально уповноваженого центрального органу
виконавчоњ влади у справах охорони державного кордону ”крањни,
”правл≥нн¤ державноњ охорони, ≥нших в≥йськових формувань, —лужби
безпеки ”крањни, —лужби зовн≥шньоњ розв≥дки ”крањни, ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни, ƒержавноњ служби спец≥ального зв'¤зку та
захисту ≥нформац≥њ ”крањни, ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ
”крањни, ƒержавного департаменту ”крањни з питань виконанн¤
покарань, ћ≥н≥стерства ”крањни з питань надзвичайних ситуац≥й та у
справах захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи,
ћ≥н≥стерства транспорту та зв'¤зку ”крањни. { „астина перша статт≥
49 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д
04.02.94, N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д 21.09.99, N 2171-III
( 2171-14 ) в≥д 21.12.2000, N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002,
N 51-IV ( 51-15 ) в≥д 04.07.2002, N 662-IV ( 662-15 ) в≥д
03.04.2003, N 1889-IV ( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004, N 3200-IV
( 3200-15 ) в≥д 15.12.2005, N 3475-IV ( 3475-15 ) в≥д 23.02.2006,
N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } ƒокументи про призначенн¤ пенс≥й розгл¤даютьс¤ органами, що
призначають пенс≥њ, у строк не п≥зн≥ше 10 дн≥в з дн¤ њх
надходженн¤. ѕов≥домленн¤ про в≥дмову в призначенн≥ пенс≥њ ≥з зазначенн¤м
причин в≥дмови орган пенс≥йного забезпеченн¤ видаЇ або надсилаЇ
за¤вников≥ не п≥зн≥ше 5 дн≥в п≥сл¤ прийн¤тт¤ в≥дпов≥дного р≥шенн¤. ѕенс≥онерам ≥з числа ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в ≥
м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ
служби за контрактом та де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом, та членам њх с≥мей п≥сл¤ призначенн¤ пенс≥њ
органами, ¤к≥ зд≥йснюють пенс≥йне забезпеченн¤, видаЇтьс¤
посв≥дченн¤, форма та опис ¤кого затверджуютьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни. { —таттю 49 доповнено частиною четвертою зг≥дно
≥з «аконом N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 50. —троки призначенн¤ пенс≥й
ѕенс≥њ в≥дпов≥дно до цього «акону призначаютьс¤:
а) в≥йськовослужбовц¤м строковоњ служби - з наступного дн¤
п≥сл¤ виписки з госп≥талю, але не ран≥ше н≥ж з наступного дн¤
п≥сл¤ зв≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби, ¤кщо встановленн¤
≥нвал≥дност≥ медико-соц≥альною експертною ком≥с≥Їю ≥ зверненн¤ за
пенс≥Їю в≥дбулис¤ не п≥зн≥ше н≥ж через три м≥с¤ц≥ з наступного дн¤
п≥сл¤ виписки з госп≥талю або з наступного дн¤ п≥сл¤ зв≥льненн¤ з
в≥йськовоњ служби, а с≥м'¤м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби
та пенс≥онер≥в ≥з числа цих в≥йськовослужбовц≥в - з дн¤ смерт≥
годувальника або виникненн¤ права на пенс≥ю, але не б≥льш ¤к за
12 м≥с¤ц≥в перед зверненн¤м за пенс≥Їю. Ѕатькам або дружин≥
(чолов≥ков≥) зазначених в≥йськовослужбовц≥в ≥ пенс≥онер≥в, ¤к≥
набули право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника, пенс≥¤
призначаЇтьс¤ з дн¤ зверненн¤ за пенс≥Їю;
б) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом в≥дпов≥дно до пункт≥в "а", "в" статт≥ 12 цього
«акону, - з наступного дн¤ п≥сл¤ зв≥льненн¤ њх з≥ служби, але не
ран≥ше того дн¤, по ¤кий њм сплачено грошове забезпеченн¤, а
членам с≥мей зазначених ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом, а також пенс≥онер≥в з њх числа - з дн¤ смерт≥
годувальника, але не ран≥ше того дн¤, по ¤кий йому сплачено
грошове забезпеченн¤ або пенс≥ю, кр≥м випадк≥в призначенн¤ њм
пенс≥й з б≥льш п≥зн≥х строк≥в. ќсобам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю
за цим «аконом, ¤к≥ визнан≥ ≥нвал≥дами до зак≥нченн¤ трьох м≥с¤ц≥в
з дн¤ зв≥льненн¤ њх з≥ служби внасл≥док захворюванн¤ (травми,
пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва тощо), ¤ке виникло в пер≥од
проходженн¤ в≥йськовоњ служби чи п≥д час перебуванн¤ в полон≥ або
заручником, ¤кщо полоненн¤ чи захопленн¤ заручником не було
добров≥льним ≥ особа, ¤ка маЇ право на пенс≥ю за цим «аконом,
перебуваючи в полон≥ або заручником, не вчинила злочину проти миру
≥ людства, пенс≥¤ призначаЇтьс¤ з наступного дн¤ п≥сл¤ зв≥льненн¤
њх з≥ служби, але не ран≥ше того дн¤, по ¤кий њм сплачено грошове
забезпеченн¤;
в) особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом
в≥дпов≥дно до пункту "б" статт≥ 12 цього «акону, - з наступного
дн¤ п≥сл¤ зв≥льненн¤ з≥ служби;
г) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, поновленим у в≥йськовому
(спец≥альному) званн≥, - з дн¤ поновленн¤;
д) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом, ¤к≥ зв≥льнен≥ з≥ служби у зв'¤зку ≥з засудженн¤м за
умисний злочин без позбавленн¤ в≥йськового (спец≥ального) званн¤ з
правом на пенс≥ю за вислугу рок≥в, - з дн¤ зверненн¤ за пенс≥Їю;
е) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за
цим «аконом, ¤к≥ визнан≥ ≥нвал≥дами п≥сл¤ зак≥нченн¤ трьох м≥с¤ц≥в
з дн¤ зв≥льненн¤ њх з≥ служби чи внасл≥док нещасного випадку або
захворюванн¤, що мали м≥сце п≥сл¤ зв≥льненн¤ њх з≥ служби, - з дн¤
встановленн¤ њм ≥нвал≥дност≥;
Ї) особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ служби за
контрактом та де¤ким ≥ншим особам, ¤к≥ набули право на пенс≥ю за
цим «аконом у зв'¤зку ≥з внесенн¤м зм≥ни в ран≥ше виданий наказ
або ≥нший розпор¤дчий акт про оголошенн¤ њх вислуги рок≥в дл¤
призначенн¤ пенс≥њ та зв≥льненн¤ з≥ служби, - з дн¤ п≥дписанн¤
наказу або ≥ншого розпор¤дчого акта в≥дпов≥дною посадовою особою
про внесенн¤ ц≥Їњ зм≥ни.
„ленам с≥мей ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в ≥
м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби ≥ в≥йськовоњ
служби за контрактом та де¤ких ≥нших ос≥б, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом, та пенс≥онер≥в з њх числа, ¤к≥ набули право
на пенс≥ю п≥сл¤ смерт≥ годувальника, - з дн¤ виникненн¤ права на
пенс≥ю, а батькам або дружин≥ (чолов≥ков≥), ¤к≥ набули право на
пенс≥ю у раз≥ втрати годувальника, - з дн¤ зверненн¤ за пенс≥Їю.
ѕенс≥¤ за минулий час при несвоЇчасному зверненн≥
призначаЇтьс¤ з дн¤ виникненн¤ права на пенс≥ю, але не б≥льш ¤к за
12 м≥с¤ц≥в перед зверненн¤м за пенс≥Їю. { —татт¤ 50 в редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 }
—татт¤ 51. —троки перерахунку призначених пенс≥й
ѕри настанн≥ обставин, ¤к≥ т¤гнуть за собою зм≥ну розм≥ру
пенс≥й, призначених в≥йськовослужбовц¤м строковоњ служби та њх
с≥м'¤м, перерахунок цих пенс≥й провадитьс¤ в≥дпов≥дно до строк≥в,
встановлених частиною четвертою статт≥ 45 «акону ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ).
{ „астина перша статт≥ 51 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 } ѕерерахунок пенс≥й, призначених особам оф≥церського складу,
прапорщикам ≥ м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та
в≥йськовоњ служби за контрактом, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю
за цим «аконом та членам њх с≥мей, провадитьс¤ з першого числа
м≥с¤ц¤, що йде за м≥с¤цем, в ¤кому настали обставини, що т¤гнуть
за собою зм≥ну розм≥ру пенс≥њ. якщо при цьому пенс≥онер набув
права на п≥двищенн¤ пенс≥њ, р≥зницю в пенс≥њ за минулий час може
бути виплачено йому не б≥льш ¤к за 12 м≥с¤ц≥в.
–†о†з†д†≥†л VII
¬»ѕЋј“ј ѕ≈Ќ—≤…
—татт¤ 52. «агальний пор¤док виплати пенс≥й.
ќргани, що виплачують пенс≥њ
ѕенс≥онерам з числа в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби ≥
член≥в њх с≥мей пенс≥њ виплачуютьс¤ органами ѕенс≥йного фонду
”крањни за м≥сцем фактичного проживанн¤ пенс≥онера, незалежно в≥д
реЇстрац≥њ м≥сц¤ проживанн¤.
{ ƒ≥ю частини другоњ статт≥ 52 зупинено на 2007 р≥к зг≥дно ≥з
«аконом N 489-V ( 489-16 ) в≥д 19.12.2006 } ѕенс≥онерам з числа
ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в,
в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом, та
член≥в њх с≥мей пенс≥њ виплачуютьс¤ установами ќщадного банку
”крањни за м≥сцем фактичного проживанн¤ пенс≥онера, незалежно в≥д
реЇстрац≥њ м≥сц¤ проживанн¤, на п≥дстав≥ в≥дпов≥дних документ≥в,
¤к≥ оформл¤ютьс¤ органами пенс≥йного забезпеченн¤ ћ≥н≥стерства
оборони ”крањни, спец≥ально уповноваженого центрального органу
виконавчоњ влади у справах охорони державного кордону ”крањни,
”правл≥нн¤ державноњ охорони, ≥нших утворених в≥дпов≥дно до
закон≥в ”крањни в≥йськових формувань, —лужби безпеки ”крањни,
—лужби зовн≥шньоњ розв≥дки ”крањни, ƒержавноњ служби спец≥ального
зв'¤зку та захисту ≥нформац≥њ ”крањни, ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни, ћ≥н≥стерства ”крањни з питань надзвичайних ситуац≥й
та у справах захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ
катастрофи, ћ≥н≥стерства транспорту та зв'¤зку ”крањни, ƒержавноњ
податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни, ƒержавного департаменту ”крањни
з питань виконанн¤ покарань. { „астина друга статт≥ 52 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3200-IV ( 3200-15 ) в≥д 15.12.2005,
N 3475-IV ( 3475-15 ) в≥д 23.02.2006, N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 }
¬иплата пенс≥й провадитьс¤ за поточний м≥с¤ць загальною сумою
у встановлений строк, але не п≥зн≥ше останнього числа м≥с¤ц¤, за
¤кий виплачуЇтьс¤ пенс≥¤.
«а бажанн¤м пенс≥онера доставка пенс≥њ може зд≥йснюватис¤
через п≥дприЇмства зв'¤зку за м≥сцем його фактичного проживанн¤
незалежно в≥д реЇстрац≥њ м≥сц¤ проживанн¤.
ѕереказ пенс≥њ поштою або доставка њњ за м≥сцем фактичного
проживанн¤ пенс≥онера зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного
бюджету ”крањни. ( —татт¤ 52 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3946-12 в≥д
04.02.94, N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д 21.09.99, N 2171-III
( 2171-14 ) в≥д 21.12.2000, N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002,
N 51-IV ( 51-15 ) в≥д 04.07.2002, N 662-IV ( 662-15 ) в≥д
03.04.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.08.2003 року, N 1889-IV
( 1889-15 ) в≥д 24.06.2004; в редакц≥њ «акону N 2255-IV
( 2255-15 ) в≥д 16.12.2004 )
—татт¤ 53. ¬иплата пенс≥й за дов≥рен≥стю
ѕенс≥¤ може виплачуватис¤ за дов≥рен≥стю, пор¤док посв≥дченн¤
≥ строк д≥њ ¤коњ визначаЇтьс¤ законодавством.
—татт¤ 54. ¬иплата пенс≥й пенс≥онерам при на¤вност≥
зароб≥тку (прибутку)
ѕенс≥њ, що призначаютьс¤ в≥дпов≥дно до цього «акону,
виплачуютьс¤ без урахуванн¤ одержуваного зароб≥тку (прибутку).
ѕенс≥онерам, ¤к≥ мають прибуток в≥д зан¤тт¤ п≥дприЇмницькою
д≥¤льн≥стю, надбавки до пенс≥њ, передбачен≥ непрацездатним членам
с≥м'њ (пункт "а" частини першоњ статт≥ 16 та пункт "а" частини
першоњ статт≥ 24), не нараховуютьс¤. { —татт¤ 54 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 55. ¬иплата пенс≥њ за минулий час
—уми пенс≥њ, нарахован≥ пенс≥онеров≥ з числа
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом та член≥в њх с≥мей ≥ не одержан≥ ним своЇчасно,
виплачуютьс¤ за минулий час не б≥льш ¤к за 3 роки перед зверненн¤м
за њњ одержанн¤м. —уми пенс≥њ, не одержан≥ пенс≥онером своЇчасно з вини органу,
¤кий призначаЇ або виплачуЇ пенс≥ю, виплачуютьс¤ за минулий час
без обмеженн¤ будь-¤ким строком.
—татт¤ 56. ¬иплата пенс≥й особам, ¤к≥ проживають у
будинках-≥нтернатах (панс≥онатах) дл¤ ос≥б
похилого в≥ку та ≥нвал≥д≥в
ќдиноким пенс≥онерам з числа в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥
мають право на пенс≥ю за цим «аконом та член≥в њх с≥мей, ¤к≥
проживають у будинках-≥нтернатах (панс≥онатах) дл¤ ос≥б похилого
в≥ку та ≥нвал≥д≥в, виплачуЇтьс¤ 25 процент≥в призначеноњ пенс≥њ,
але не менше 20 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ за в≥ком на
м≥с¤ць. ѕри на¤вност≥ у пенс≥онера, ¤кий проживаЇ в
будинку-≥нтернат≥ (панс≥онат≥) дл¤ ос≥б похилого в≥ку та
≥нвал≥д≥в, непрацездатних член≥в с≥м'њ, що перебувають на його
утриманн≥ ≥ належать до ос≥б, ¤к≥ забезпечуютьс¤ пенс≥Їю в раз≥
втрати годувальника, пенс≥¤ виплачуЇтьс¤ в такому пор¤дку: 25
процент≥в пенс≥њ, але не менше 20 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру
пенс≥њ за в≥ком виплачуЇтьс¤ самому пенс≥онеров≥, а решта пенс≥њ,
але не б≥льше 50 процент≥впризначеного розм≥ру - зазначеним членам
його с≥м'њ. ( „астина перша статт≥ 56 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконом N 103/96-¬– в≥д 25.03.96 ) ( „астину другу статт≥ 56 виключено на п≥дстав≥ «акону
N 103/96-¬– в≥д 25.03.96 )
—татт¤ 57. ¬иплата пенс≥њ в пер≥од перебуванн¤ на
стац≥онарному л≥куванн≥
«а час перебуванн¤ особи, ¤к≥й призначена пенс≥¤ в≥дпов≥дно
до цього «акону на стац≥онарному л≥куванн≥ (у л≥карн≥, кл≥н≥ц≥,
госп≥тал≥ та ≥нших л≥кувальних закладах), а також у лепрозор≥њ
пенс≥¤ виплачуЇтьс¤ повн≥стю. ( —татт¤ 57 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д 21.09.99 )
—татт¤ 58. ¬иплата пенс≥њ на час позбавленн¤ вол≥
¬ раз≥ позбавленн¤ вол≥ особи, ¤к≥й призначена пенс≥¤
в≥дпов≥дно до цього «акону виплата йому призначеноњ пенс≥њ
зд≥йснюЇтьс¤ на загальних п≥дставах. ( —татт¤ 58 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д 21.09.99 )
—татт¤ 59. ¬≥драхуванн¤ з пенс≥й
¬≥драхуванн¤ з пенс≥й в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають
право на пенс≥ю за цим «аконом та член≥в њх с≥мей провадитьс¤ в
пор¤дку, встановленому частиною другою статт≥ 50 «акону ”крањни
"ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"
( 1058-15 ). { —татт¤ 59 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 60. ќбов'¤зок пенс≥онер≥в пов≥домл¤ти органам
пенс≥йного забезпеченн¤ про зм≥ну умов, що
впливають на виплату пенс≥й
ѕенс≥онери зобов'¤зан≥ пов≥домл¤ти органам пенс≥йного
забезпеченн¤ про обставини, що спричин¤ють зм≥ну розм≥ру пенс≥њ
або припиненн¤ њњ виплати. ¬ раз≥ невиконанн¤ цього обов'¤зку ≥ одержанн¤ у зв'¤зку з
цим зайвих сум пенс≥њ пенс≥онери повинн≥ в≥дшкодувати органу
пенс≥йного забезпеченн¤ запод≥¤ну шкоду. —уми пенс≥й, виплачен≥ надм≥ру внасл≥док зловживань з боку
пенс≥онера (поданн¤ документ≥в ≥з св≥домо неправдивими
в≥домост¤ми, неподанн¤ в≥домостей про зм≥ни у склад≥ його с≥м'њ
тощо), можуть бути повернут≥ пенс≥онером добров≥льно або
ст¤гуютьс¤ на п≥дстав≥ р≥шень органу, ¤кий призначаЇ пенс≥ю, чи
суду. ( „астина трет¤ статт≥ 60 в редакц≥њ «акону N 2255-IV
( 2255-15 ) в≥д 16.12.2004 )
—татт¤ 60-1. ¬≥дпов≥дальн≥сть посадових ос≥б пенс≥йних
орган≥в за безп≥дставно виплачен≥ пенс≥њ
ѕосадов≥ особи пенс≥йних орган≥в, з вини ¤ких безп≥дставно
сплачено пенс≥онеров≥ зайв≥ або занижен≥ суми пенс≥њ, несуть
в≥дпов≥дальн≥сть в≥дпов≥дно до закону. { «акон доповнено статтею 60-1 зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
—татт¤ 61. ¬иплата пенс≥њ та допомоги в раз≥ смерт≥
пенс≥онера
—уми пенс≥њ, що п≥дл¤гали виплат≥ пенс≥онеров≥ з числа
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим
«аконом та член≥в њх с≥мей ≥ залишилис¤ недоодержаними у зв'¤зку з
його смертю, не включаютьс¤ до складу спадщини ≥ виплачуютьс¤ тим
членам його с≥м'њ, ¤к≥ належать до ос≥б, що забезпечуютьс¤ пенс≥Їю
у раз≥ втрати годувальника. ѕроте батьки ≥ дружина (чолов≥к), а
також члени с≥м'њ, ¤к≥ проживали разом ≥з пенс≥онером на день його
смерт≥, мають право на одержанн¤ цих сум ≥ в тому раз≥, ¤кщо вони
не належать до ос≥б, ¤к≥ забезпечуютьс¤ пенс≥Їю у раз≥ втрати
годувальника. ѕри зверненн≥ к≥лькох член≥в с≥м'њ належна њм сума пенс≥њ
д≥литьс¤ м≥ж ними пор≥вну. «азначен≥ суми виплачуютьс¤, ¤кщо зверненн¤ за ними над≥йшло
не п≥зн≥ше 6 м≥с¤ц≥в п≥сл¤ смерт≥ пенс≥онера. ¬ раз≥ смерт≥ пенс≥онера членам його с≥м'њ або особ≥, ¤ка
зд≥йснила його похованн¤, виплачуЇтьс¤ дл¤ цього допомога в
розм≥р≥ трим≥с¤чноњ пенс≥њ, але не менше п'¤тикратного розм≥ру
м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати. ( „астина четверта статт≥ 61 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3946-12 в≥д 04.02.94 ) ƒопомога на похованн¤ не виплачуЇтьс¤, ¤кщо похованн¤
пенс≥онера зд≥йснено за рахунок держави. ( —таттю 61 доповнено
частиною п'¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д
21.09.99 )
—татт¤ 62. ¬иплата пенс≥й громад¤нам, ¤к≥ вињхали за кордон
ѕенс≥њ зв≥льненим з≥ служби особам, зазначеним у статт≥ 1-2
цього «акону, ¤к≥ вињхали на пост≥йне м≥сце проживанн¤ за кордон,
не призначаютьс¤, ¤кщо ≥нше не передбачено м≥жнародними договорами
”крањни, згода на обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою
”крањни.
ѕенс≥њ, призначен≥ зазначеним особам в ”крањн≥ до вињзду на
пост≥йне м≥сце проживанн¤ за кордон, виплачуютьс¤ в пор¤дку,
встановленому «аконом ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне
пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ). { —татт¤ 62 в редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 }
–†о†з†д†≥†л VIII
ѕќ–яƒќ  ѕ≈–≈–ј’”Ќ ” ѕ≈Ќ—≤…
—татт¤ 63. ѕерерахунок ран≥ше призначених пенс≥й
ѕерерахунок ран≥ше призначених пенс≥й в≥йськовослужбовц¤м,
особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за цим «аконом та членам њх
с≥мей у зв'¤зку ≥з введенн¤м в д≥ю цього «акону провадитьс¤ за
документами, що Ї у пенс≥йн≥й справ≥, а також додатковими
документами, поданими пенс≥онерами на час перерахунку. якщо пенс≥онер згодом подасть додатков≥ документи, ¤к≥ дають
право на подальше п≥двищенн¤ пенс≥њ, то пенс≥¤ перераховуЇтьс¤ за
нормами цього «акону. ѕри цьому перерахунок провадитьс¤ за минулий
час, але не б≥льш ¤к за 12 м≥с¤ц≥в з дн¤ поданн¤ додаткових
документ≥в ≥ не ран≥ше, н≥ж з дн¤ введенн¤ в д≥ю цього «акону. ”с≥ призначен≥ за цим «аконом пенс≥њ п≥дл¤гають перерахунку
у зв'¤зку з≥ зм≥ною розм≥ру хоча б одного з вид≥в грошового
забезпеченн¤ в≥дпов≥дних категор≥й в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б, ¤к≥
мають право на пенс≥ю за цим «аконом, або у зв'¤зку ≥з введенн¤м
дл¤ зазначених категор≥й ос≥б нових щом≥с¤чних додаткових вид≥в
грошового забезпеченн¤ (надбавок, доплат, п≥двищень) та прем≥й у
розм≥рах, встановлених законодавством. ѕерерахунок пенс≥й
зд≥йснюЇтьс¤ на момент виникненн¤ права на перерахунок пенс≥й ≥
провадитьс¤ у строки, встановлен≥ частиною другою статт≥ 51 цього
«акону. ( „астина трет¤ статт≥ 63 в редакц≥њ «акон≥в N 3946-12 в≥д
04.02.94; N 2255-IV ( 2255-15 ) в≥д 16.12.2004 ). «в≥льненим ≥з служби в≥йськовослужбовц¤м, особам, ¤к≥ мають
право на пенс≥ю за цим «аконом, ¤ким присвоЇн≥ чергов≥ в≥йськов≥
(спец≥альн≥) званн¤ п≥д час перебуванн¤ њх у запас≥ або у
в≥дставц≥, ран≥ше призначен≥ њм пенс≥њ з урахуванн¤м нових
присвоЇних в≥йськових (спец≥альних) звань не перераховуютьс¤.
( —таттю 63 доповнено частиною четвертою зг≥дно ≥з «аконом
N 2255-IV ( 2255-15 ) в≥д 16.12.2004 )
—татт¤ 64. ѕ≥двищенн¤ пенс≥й у зв'¤зку з ≥ндексац≥Їю
грошових доход≥в населенн¤
ѕризначен≥ в≥йськовослужбовц¤м, особам, ¤к≥ мають право на
пенс≥ю за цим «аконом та членам њх с≥мей пенс≥њ п≥двищуютьс¤
в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро ≥ндексац≥ю грошових доход≥в
населенн¤" ( 1282-12 ). ( —татт¤ 64 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
ƒекретом N 7-92 в≥д 09.12.92, «аконом N 534/96-¬– в≥д 21.11.96, в
редакц≥њ «акону N 1081-XIV ( 1081-14 ) в≥д 21.09.99 )
—татт¤ 65. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про
пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з
в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших ос≥б
ќсоби, винн≥ в порушенн≥ законодавства про пенс≥йне
забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших
ос≥б, зазначених у цьому «акон≥, а також у несвоЇчасному
оформленн≥ або поданн≥ документ≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥њ, у видач≥
дл¤ оформленн¤ пенс≥й недостов≥рних даних ≥ документ≥в, несуть
цив≥льно-правову, адм≥н≥стративну або крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть
зг≥дно ≥з законом. { —татт¤ 65 в редакц≥њ «акону N 3591-IV ( 3591-15 ) в≥д
04.04.2006 }
—татт¤ 66. ќскарженн¤ р≥шень органу, що призначаЇ пенс≥њ
–≥шенн¤ про в≥дмову в призначенн≥ пенс≥њ або њњ перерахунку,
зарахуванн≥ до вислуги рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥њ окремих
пер≥од≥в служби в календарному обчисленн≥ або на п≥льгових умовах,
порушенн¤ строк≥в ≥ заниженн¤ розм≥р≥в пенс≥њ може бути оскаржено
до вищих орган≥в або до суду. { —татт¤ 66 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3591-IV
( 3591-15 ) в≥д 04.04.2006 }
ѕрезидент ”крањни Ћ. –ј¬„” 
м.  ињв, 9 кв≥тн¤ 1992 року
N 2262-XII
ѕублiкацiњ документа:
*√олос ”крањни вiд 08.05.1992
*¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни вiд 21.07.1992 - 1992 р., є 29, статт¤ 399

—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади © 1996-2007 [ друкувати ]
Используются технологии uCoz