ѕро затвердженн¤ ≤нструкц≥њ про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни

Ќаказ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни
в≥д 23 лютого 2001 року N 148

«ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни
13 березн¤ 2001 р. за N 225/5416

Ќа виконанн¤ пункт≥в 47, 48 ѕоложенн¤ про проходженн¤ служби р¤довим ≥ начальницьким складом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањнськоњ –—– в≥д 29 липн¤ 1991 р. N 114, Ќј ј«”ё:

1. «атвердити ≤нструкц≥ю про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни (додаЇтьс¤).

2. Ќачальникам √”ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м.  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, ”ћ¬— ”крањни в област¤х, м. —евастопол≥ та на транспорт≥, ректорам навчальних заклад≥в та начальникам науково-досл≥дних установ ћ¬— ”крањни забезпечити безумовне виконанн¤ вимог ц≥Їњ ≤нструкц≥њ.

3. —касувати наказ ћ¬— ”крањни в≥д 25.02.93 N 92 "ѕро створенн¤ атестац≥йних ком≥с≥й та проведенн¤ атестуванн¤ прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни", з≥ зм≥нами, внесеними наказом ћ¬— ”крањни в≥д 22.02.2000 N 108.

4.  онтроль за виконанн¤м наказу покласти на заступника ћ≥н≥стра генерал-полковника м≥л≥ц≥њ ћ. ≤. јнуфр≥Їва.

 

ћ≥н≥стр
генерал внутр≥шньоњ служби ”крањни 

 
ё. ‘.  равченко 


 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
наказом ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни
в≥д 23 лютого 2001 р. N 148

«ареЇстровано
в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни
13 березн¤ 2001 р. за N 225/5416 


≤Ќ—“–” ÷≤я
про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни*

____________
* ƒал≥ - ≤нструкц≥¤.

1. «агальн≥ положенн¤

1.1. јтестуванн¤ проводитьс¤ з метою вдосконаленн¤ д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ, п≥двищенн¤ ефективност≥ њх роботи та п≥дтвердженн¤ профес≥йного р≥вн¤ прац≥вник≥в в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про проходженн¤ служби р¤довим та начальницьким складом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањнськоњ –—– в≥д 29 липн¤ 1991 р. N 114.

1.2. √оловним завданн¤м атестуванн¤ Ї оц≥нка д≥лових, особистих ≥ морально-психолог≥чних ¤костей особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ (дал≥ - ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу), њх осв≥тнього та квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤, ф≥зичноњ п≥дготовки на п≥дстав≥ глибокого ≥ всеб≥чного вивченн¤, визначенн¤ в≥дпов≥дност≥ посадам, ¤к≥ вони об≥ймають, стимулюванн¤ њх творчоњ активност≥ та в≥дпов≥дальност≥ за стан боротьби з≥ злочинн≥стю та зм≥цненн¤ правопор¤дку, визначенн¤ перспектив њх службовоњ кар'Їри.

1.3. Ќачальники вс≥х р≥вн≥в зобов'¤зан≥ забезпечити атестуванн¤ на високому орган≥зац≥йному та правовому р≥вн≥ з додержанн¤м принциповост≥, гласност≥ та об'Їктивност≥ в оц≥нц≥ оперативно-службовоњ д≥¤льност≥ ос≥б, ¤к≥ атестуютьс¤.

1.4. јтестуванн¤ проводитьс¤:

- на кожн≥й ≥з займаних посад - через 4 роки;

- при призначенн≥ на вищу посаду;

- при перем≥щенн≥ на нижчу посаду ≥ зв≥льненн≥ ≥з орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤кщо перем≥щенн¤ по служб≥ або зв≥льненн¤ провадитьс¤ по зак≥нченн≥ року з дн¤ останньоњ атестац≥њ.

” вин¤ткових випадках (зокрема, при скороченн≥ штат≥в чи реорган≥зац≥њ орган≥в внутр≥шн≥х справ) ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни може оголошувати атестуванн¤ дл¤ всього особового складу або окремих його категор≥й незалежно в≥д строку попереднього атестуванн¤.

2. јтестац≥йн≥ ком≥с≥њ

2.1. —творенн¤ атестац≥йних ком≥с≥й, њх компетенц≥¤ та повноваженн¤ визначаютьс¤ ц≥Їю ≤нструкц≥Їю.

2.2. ” ћ≥н≥стерств≥ внутр≥шн≥х справ ”крањни створюютьс¤ так≥ атестац≥йн≥ ком≥с≥њ:

- центральна атестац≥йна ком≥с≥¤;

- ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу апарату ћ≥н≥стра, √оловного штабу, центру громадських зв'¤зк≥в (÷√«);

- ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ;

- ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки, головного управл≥нн¤ ƒержавноњ пожежноњ охорони (√”ƒѕќ), головного управл≥нн¤ ƒержавноњ служби охорони (√”ƒ—ќ);

- ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу управл≥нн¤ ƒержавноњ автомоб≥льноњ ≥нспекц≥њ (ƒј≤), головного управл≥нн¤ в≥йськового та матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ (√”¬ та ћ“«), управл≥нн¤ кап≥тального буд≥вництва (” Ѕ), ф≥нансово-економ≥чного управл≥нн¤ (‘≈”), господарчого управл≥нн¤ (√”);

- ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу сл≥дчих п≥дрозд≥л≥в, д≥знанн¤, ƒержавного науково-досл≥дного експертно-крим≥нал≥стичного центру (ƒЌƒ≈ ÷);

- ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу п≥дрозд≥л≥в головного управл≥нн¤ по боротьб≥ з орган≥зованою злочинн≥стю (√”Ѕќ«);

- ком≥с≥¤ з атестуванн¤ особового складу головного управл≥нн¤ по робот≥ з особовим складом (√”–ќ—) та ≥нших п≥дрозд≥л≥в апарату м≥н≥стерства, де атестац≥йн≥ ком≥с≥њ не створюютьс¤;

- ком≥с≥¤ з атестуванн¤ командного складу внутр≥шн≥х в≥йськ.

—клад цих ком≥с≥й затверджуЇтьс¤ ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни.

2.3. ÷ентральна атестац≥йна ком≥с≥¤ проводить атестуванн¤ кер≥вник≥в головних управл≥нь, самост≥йних управл≥нь та в≥дд≥л≥в центрального апарату ћ¬— ”крањни, головних управл≥нь ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м.  иЇв≥,  ињвськ≥й област≥, управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х, м. —евастопол≥ та на транспорт≥, ректор≥в вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни, начальник≥в м≥ських управл≥нь (в≥дд≥л≥в) обласного п≥дпор¤дкуванн¤ ≥ Ї вищою ≥нстанц≥Їю ћ¬— ”крањни з розгл¤ду сп≥рних питань щодо атестуванн¤ особового складу, не вир≥шених в територ≥альних √”ћ¬—, ”ћ¬—.

2.4. јтестац≥йн≥ ком≥с≥њ ћ¬— ”крањни розгл¤дають атестац≥њ на кер≥вник≥в в≥дпов≥дних п≥дрозд≥л≥в головних управл≥нь ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м.  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х, м. —евастопол≥ та на транспорт≥, навчальних заклад≥в, що вход¤ть до номенклатури ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ.

2.5. јтестац≥йн≥ ком≥с≥њ створюютьс¤ також у головних управл≥нн¤х ћ¬— ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м.  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нн¤х ћ¬— ”крањни в област¤х, м. —евастопол≥ та на транспорт≥, головному управл≥нн≥ внутр≥шн≥х в≥йськ (√”¬¬), вищих навчальних закладах ≥ науково-досл≥дних установах ћ¬— ”крањни наказами в≥дпов≥дних начальник≥в. ѕри цьому њх к≥льк≥сть, склад та повноваженн¤ визначаютьс¤ начальниками головних управл≥нь ћ¬— ”крањни (√”ћ¬—), управл≥нь ћ¬— ”крањни (”ћ¬—), управл≥нь ћ¬— ”крањни на транспорт≥ (”ћ¬—“), ректорами вищих навчальних заклад≥в, кер≥вниками науково-досл≥дних ≥нститут≥в (Ќƒ≤).  ом≥с≥њ √”ћ¬—, ”ћ¬—, ”ћ¬—“ розгл¤дають атестац≥њ на начальник≥в м≥ських, районних та л≥н≥йних орган≥в внутр≥шн≥х справ.

2.6. ƒо складу атестац≥йноњ ком≥с≥њ вход¤ть:

- голова ком≥с≥њ - один з перших заступник≥в /заступник≥в/ ћ≥н≥стра, перших заступник≥в (заступник≥в) начальника органу внутр≥шн≥х справ, перший проректор, заступник начальника органу внутр≥шн≥х справ /проректор/ по робот≥ з особовим складом;

- члени ком≥с≥њ - начальники структурних п≥дрозд≥л≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, вищих навчальних заклад≥в ћ¬—, кер≥вники п≥дрозд≥л≥в по робот≥ з особовим складом, штаб≥в, п≥дрозд≥л≥в внутр≥шньоњ безпеки, прац≥вники ≥нспекц≥њ з особового складу, головн≥ (старш≥) психологи ”–ќ— /¬–ќ—/, а також ≥нш≥ висококвал≥ф≥кован≥ прац≥вники;

- секретар ком≥с≥њ.

” раз≥ вибутт¤ з≥ складу атестац≥йноњ ком≥с≥њ одного з член≥в до њњ складу включаЇтьс¤ прац≥вник, призначений на цю посаду.

2.7. «а р≥шенн¤м в≥дпов≥дних начальник≥в у склад≥ атестац≥йноњ ком≥с≥њ можуть бути передбачен≥ один або два заступники голови ц≥Їњ ком≥с≥њ.

2.8. јтестуванн¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ перебувають у в≥др¤дженн≥ в ≥нших м≥н≥стерствах та центральних органах виконавчоњ влади ≥з залишенн¤м у кадрах ћ¬— ”крањни, кр≥м обраних на виборн≥ посади, проводитьс¤ у в≥дпов≥дних структурних п≥дрозд≥лах ћ¬— ”крањни на п≥дстав≥ характеристики, наданоњ в≥дпов≥дним м≥н≥стерством, ≥ншим центральним органом виконавчоњ влади.

3. ѕрава та обов'¤зки начальник≥в при атестуванн≥ особового складу

3.1. јтестац≥йн≥ листи на п≥длеглих складають, ¤к правило, безпосередн≥ начальники. Ќачальники, ¤к≥ складають атестац≥йний лист, зобов'¤зан≥:

- ознайомитись з пор¤дком атестуванн¤;

- проанал≥зувати проходженн¤ служби, профес≥йну та спец≥альну п≥дготовку, а також конкретн≥ показники роботи прац≥вника;

- вивчити матер≥али (характеристики) на ос≥б, ¤к≥ в≥др¤джен≥ до ≥нших м≥н≥стерств та центральних орган≥в виконавчоњ влади ≥з залишенн¤м у кадрах ћ¬— ”крањни;

- провести бес≥ду з прац≥вником, ¤кий атестуЇтьс¤, з питань проходженн¤ ним служби, п≥двищенн¤ р≥вн¤ профес≥йних та спец≥альних знань, дати необх≥дн≥ поради та рекомендац≥њ стосовно пол≥пшенн¤ особистоњ п≥дготовки ≥ стану справ на доручен≥й д≥л¤нц≥ роботи;

- ознайомитис¤ з висновком в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ на атестанта;

- на п≥дстав≥ всеб≥чного вивченн¤ особистих, профес≥йних та д≥лових ¤костей прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤, визначити зм≥ст атестац≥йного листа та висновку по ньому;

- скласти атестац≥йний лист на п≥длеглого ≥ п≥дписати вс≥ його прим≥рники, ¤к≥ надрукован≥ в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ прим≥рник≥в особовоњ справи прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤;

- провести попереднЇ ознайомленн¤ прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤, ≥з зм≥стом атестац≥йного листа, п≥д ¤ким в≥н ставить п≥дпис.

3.2. Ѕезпосередн≥й начальник маЇ право складати атестац≥йний лист на п≥длеглого за умови сп≥льноњ служби з ним не менше 6 м≥с¤ц≥в. якщо на час складанн¤ атестац≥йного листа начальник не маЇ шестим≥с¤чного терм≥ну сп≥льноњ служби з прац≥вником, ¤кий атестуЇтьс¤, то атестац≥йний лист складаЇтьс¤ заступником начальника або старшим пр¤мим начальником, ¤кий маЇ терм≥н сп≥льноњ служби б≥льше 6 м≥с¤ц≥в.

3.3. —тарш≥ начальники зобов'¤зан≥ всеб≥чно розгл¤нути зм≥ст атестац≥йного листа, з'¤сувати в≥дпов≥дн≥сть викладених у ньому даних д≥йсному стану справ у службов≥й д≥¤льност≥ особи, ¤ка атестуЇтьс¤, власноручно записати у в≥дпов≥дному розд≥л≥ атестац≥йного листа св≥й висновок, скр≥пити його п≥дписом та поставити дату.

3.4. Ќа ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ отримали нове призначенн¤ з вибутт¤м з п≥длеглост≥ попередньому начальнику або переведен≥ за власним бажанн¤м за три м≥с¤ц≥ ≥ менше до початку атестуванн¤, атестац≥йн≥ листи складаютьс¤ за попередн≥м м≥сцем служби. ¬они розгл¤даютьс¤, затверджуютьс¤ ≥ довод¤тьс¤ до њх в≥дома до вибутт¤ з органу (п≥дрозд≥лу).

4. ѕор¤док орган≥зац≥њ, п≥дготовки, проведенн¤ атестуванн¤ та затвердженн¤ висновку атестац≥йноњ ком≥с≥њ

4.1. ѕ≥дрозд≥ли по робот≥ з особовим складом, а там, де вони не передбачен≥ штатним розписом, заступники (пом≥чники) начальник≥в по робот≥ з особовим складом щор≥чно до 15 с≥чн¤ складають плани атестуванн¤ особового складу орган≥в та п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни за встановленою формою ≥ затверджують њх у в≥дпов≥дних начальник≥в (додаток 1).

4.2. ќрган≥зац≥йн≥ заходи з п≥дготовки та проведенн¤ атестуванн¤ оголошуютьс¤ наказами в≥дпов≥дних начальник≥в ≥ передбачають:

- створенн¤ атестац≥йних ком≥с≥й або перегл¤д њх складу;

- доведенн¤ до особового складу план≥в проведенн¤ атестуванн¤;

- проведенн¤ ≥нструктивних нарад з в≥дпов≥дними начальниками, головами та членами атестац≥йних ком≥с≥й, а також прац≥вниками п≥дрозд≥л≥в по робот≥ з особовим складом;

- вивченн¤ умов служби та побуту ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ п≥дл¤гають атестуванню, проведенн¤ з ними ≥ндив≥дуальних бес≥д;

- складанн¤ у раз≥ необх≥дност≥ зал≥к≥в з бойовоњ та службовоњ п≥дготовки, проходженн¤ психолог≥чного обстеженн¤.

4.3. ¬становлюютьс¤ строки складанн¤ та розгл¤ду атестац≥йних лист≥в. –озробл¤Їтьс¤ та доводитьс¤ до п≥дпор¤дкованих орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в схема атестуванн¤ (додаток 2).

4.4. ” раз≥ незгоди з в≥домост¤ми, в≥дображеними в атестац≥йному лист≥, особа, ¤ка атестуЇтьс¤, негайно викладаЇ своњ мотивован≥ запереченн¤ в окремому рапорт≥ чи в≥дпов≥дному розд≥л≥ першого прим≥рника атестац≥йного листа ≥ ставить п≥д цим текстом св≥й п≥дпис та дату. ” таких випадках старший в≥дносно до безпосереднього начальника прот¤гом 10 дн≥в орган≥зовуЇ додаткову перев≥рку ≥ готуЇ висновок по сут≥ цих заперечень, з ¤ким ознайомлюЇтьс¤ атестант. ѕри в≥дмов≥ атестанта в≥д п≥дпису начальником складаЇтьс¤ акт за п≥дписом двох прац≥вник≥в служби.

4.5. ”с≥ прим≥рники атестац≥йних лист≥в п≥сл¤ њх розгл¤ду старшими начальниками передаютьс¤ на розгл¤д до атестац≥йноњ ком≥с≥њ.

4.6. ¬ атестац≥йному лист≥ (додаток 3) зазначаютьс¤ так≥ в≥домост≥ про атестанта:

- теоретична та практична п≥дготовлен≥сть, здатн≥сть ¤к≥сно та ефективно реал≥зовувати на служб≥ своњ потенц≥йн≥ можливост≥;

- результати службовоњ д≥¤льност≥ зг≥дно з функц≥ональними обов'¤зками;

- дисципл≥нован≥сть, дотриманн¤ законност≥, принципов≥сть у вир≥шенн≥ службових питань, ум≥нн¤ правильно будувати своњ стосунки з громад¤нами та колегами по служб≥, здатн≥сть працювати над усуненн¤м особистих недол≥к≥в, авторитет у колектив≥ та серед населенн¤;

- прагненн¤ до вдосконаленн¤ службовоњ д≥¤льност≥, почутт¤ особистоњ в≥дпов≥дальност≥, ст≥йк≥сть моральних принцип≥в, см≥лив≥сть, р≥шуч≥сть, орган≥зован≥сть, здатн≥сть контролювати власн≥ емоц≥њ, повед≥нка поза службою тощо;

- волод≥нн¤ ≥ноземними мовами, ум≥нн¤ навчати ≥ виховувати п≥длеглих, вимоглив≥сть до них;

- культура в робот≥ та ставленн¤ до п≥двищенн¤ свого осв≥тнього та культурного р≥вн¤;

- стан здоров'¤ та ф≥зична п≥дготовлен≥сть, ум≥нн¤ волод≥ти табельною зброЇю, прийомами рукопашного бою, спец≥альними засобами ≥ндив≥дуального захисту та активноњ оборони, здатн≥сть переносити психоф≥зичн≥ навантаженн¤ та труднощ≥ служби;

- основн≥ найб≥льш характерн≥ та ≥стотн≥ недол≥ки у службов≥й д≥¤льност≥ та особист≥й повед≥нц≥;

- ≥нш≥ дан≥, ¤к≥, на думку начальника, заслуговують на увагу дл¤ б≥льш повноњ характеристики п≥длеглого.

¬ атестац≥йних листах випускник≥в (ад'юнкт≥в) зазначаЇтьс¤ також њх усп≥шн≥сть з пров≥дних дисципл≥н навчального курсу та даютьс¤ рекомендац≥њ щодо призначенн¤ њх на ту чи ≥ншу посаду.

4.7. ѕри атестуванн≥ сл≥д дотримуватис¤ такого пор¤дку:

- особа, ¤ка атестуЇтьс¤ (дал≥ - атестант), заздалег≥дь попереджаЇтьс¤ про час та м≥сце зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ;

- атестац≥йний лист повинен бути розгл¤нутий на зас≥данн≥ атестац≥йноњ ком≥с≥њ, ¤к правило, у присутност≥ атестанта. јтестац≥йна ком≥с≥¤ маЇ право викликати на своЇ зас≥данн¤ ≥нших ос≥б дл¤ заслуховуванн¤ њх по¤снень, а також робити запити про наданн¤ необх≥дних матер≥ал≥в ≥ документ≥в, що стосуютьс¤ службовоњ д≥¤льност≥ особи, ¤ка атестуЇтьс¤;

- ¤кщо особа р¤дового ≥ начальницького складу, ¤ка атестуЇтьс¤, не з'¤вилас¤ на зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ без поважних причин, то ком≥с≥¤ може провести атестуванн¤ за њњ в≥дсутност≥, про що робитьс¤ в≥дпов≥дний запис у протокол≥ зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ та атестац≥йному лист≥. ¬ит¤г з протоколу разом з атестац≥йним листом долучаЇтьс¤ до особовоњ справи.

4.8. Ќе п≥дл¤гають атестуванню особи р¤дового ≥ начальницького складу ж≥ночоњ стат≥ п≥д час перебуванн¤ у в≥дпустках у зв'¤зку з пологами та догл¤дом за дитиною, а також чолов≥чоњ стат≥, ¤ким надана в≥дпустка у зв'¤зку з догл¤дом за дитиною. “ак≥ прац≥вники атестуютьс¤ не ран≥ше н≥ж через р≥к п≥сл¤ њх виходу на службу.

4.9. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ знаход¤тьс¤ у тривалих закордонних в≥др¤дженн¤х, атестуютьс¤ п≥сл¤ поверненн¤ з в≥др¤дженн¤ на загальних п≥дставах.

4.10. ѕозачерговому атестуванню не п≥дл¤гають прац≥вники орган≥в внутр≥шн≥х справ, строк попередньоњ атестац≥њ ¤ких не перевищуЇ 1 року, кр≥м випадк≥в, коли прац≥внику попередн≥м атестуванн¤м встановлено конкретний терм≥н дл¤ усуненн¤ недол≥к≥в.

4.11. Ќа п≥дстав≥ всеб≥чного розгл¤ду показник≥в роботи, профес≥йноњ компетентност≥ прац≥вника ≥ його д≥лових та особистих ¤костей ком≥с≥¤ шл¤хом в≥дкритого голосуванн¤ приймаЇ один з таких висновк≥в:

- займан≥й посад≥ в≥дпов≥даЇ;

- займан≥й посад≥ не в≥дпов≥даЇ.

ќдночасно ком≥с≥¤ може приймати одну з таких рекомендац≥й:

- заслуговуЇ на висуненн¤ на вищу посаду (на ¤ку саме);

- заслуговуЇ на зарахуванн¤ до резерву кадр≥в на висуненн¤;

- заслуговуЇ на направленн¤ на навчанн¤ до навчального закладу системи ћ¬— ”крањни;

- п≥дл¤гаЇ перем≥щенню на р≥внозначну посаду (ротац≥њ) (на ¤ку посаду ≥ причини переведенн¤);

- п≥дл¤гаЇ переведенню до ≥ншого п≥дрозд≥лу ≥з зазначенн¤м мотив≥в переведенн¤ та обірунтуванн¤ можливоњ потреби в направленн≥ на переп≥дготовку;

- п≥дл¤гаЇ переведенню з вищоњ посади на нижчу з викладенн¤м причини ≥ на ¤ку саме посаду доц≥льно призначити;

- п≥дл¤гаЇ зв≥льненню з орган≥в внутр≥шн≥х справ (через службову нев≥дпов≥дн≥сть, за в≥ком, станом здоров'¤ зг≥дно з висновком в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ чи з ≥нших причин).

” висновку атестац≥йноњ ком≥с≥њ пор¤д з визначенн¤м в≥дпов≥дност≥ прац≥вника, ¤кий атестуЇтьс¤, до займаноњ посади ≥ викладенн¤м рекомендац≥й про його подальше службове використанн¤ може бути вказано, ¤ких недол≥к≥в по служб≥ та в особист≥й повед≥нц≥ в≥н повинен позбутис¤, встановлено терм≥н дл¤ њх усуненн¤.

ѕри поданн≥ про присвоЇнн¤ першого спец≥ального званн¤ начальницького складу випускникам навчальних заклад≥в у атестац≥йному лист≥ вказуютьс¤ њхн≥ оц≥нки, усп≥шн≥сть та виконанн¤ навчального плану. ” висновку навод¤тьс¤ рекомендац≥њ щодо подальшого проходженн¤ служби атестантом та призначенн¤ його на в≥дпов≥дну посаду.

“акими, що не в≥дпов≥дають займаним посадам, визнаютьс¤ прац≥вники, ¤к≥ мають хоча б один ≥з наступних недол≥к≥в: низьк≥ показники оперативно-службовоњ д≥¤льност≥; не забезпечують належним чином доручену д≥л¤нку роботи; не прид≥л¤ють уваги п≥двищенню знань та профес≥йноњ майстерност≥, бойовоњ ≥ ф≥зичноњ п≥дготовки; склали зал≥ки з≥ службовоњ та бойовоњ п≥дготовки на оц≥нку "незадов≥льно"; порушують пор¤док ≥ правила, установлен≥ законодавством ”крањни, прис¤гою, статутами, нормативними актами ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥ наказами начальник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, що видаютьс¤ в межах њх повноважень.

ƒл¤ кер≥вник≥в ус≥х р≥вн≥в ¤к додатков≥ критер≥њ њх д≥¤льност≥ враховуютьс¤ також стан дисципл≥ни ≥ законност≥ в керованих ними органах та п≥дрозд≥лах, р≥вень взаЇмод≥њ з ≥ншими правоохоронними органами та органами державноњ влади ≥ м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

4.12. ¬исновки атестац≥йноњ ком≥с≥њ приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в за на¤вност≥ на зас≥данн≥ не менше двох третин в≥д числа член≥в ком≥с≥њ ≥ п≥дписуютьс¤ головою та секретарем. ѕ≥дсумки голосуванн¤ занос¤тьс¤ до протоколу зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ, ¤кий п≥дписують голова ц≥Їњ ком≥с≥њ ≥ секретар. јтестац≥йн≥ висновки затверджуютьс¤ начальником, ¤кому надано право прийманн¤ та зв≥льненн¤ прац≥вник≥в з орган≥в внутр≥шн≥х справ, або особою, що виконуЇ його обов'¤зки.

4.13. «атверджен≥ атестац≥йн≥ листи у тижневий терм≥н надсилаютьс¤ до орган≥в внутр≥шн≥х справ за м≥сцем служби ос≥б, ¤к≥ атестувалис¤, дл¤ оголошенн¤ результат≥в.

4.14. Ѕезпосередн≥ начальники зобов'¤зан≥ одразу п≥сл¤ отриманн¤ атестац≥йних лист≥в оголосити њх результати за м≥сцем служби особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ атестувалис¤. ѕрац≥вникам, ¤к≥ були в≥дсутн≥ на служб≥ з поважних причин, результати оголошуютьс¤ в≥дразу п≥сл¤ њх прибутт¤ до м≥сц¤ служби.

4.15. ќсоба, ¤ка атестувалас¤, ознайомившись ≥з р≥шенн¤м, ставить п≥д ним св≥й п≥дпис ≥ дату.

4.16. ” раз≥ незгоди з висновком атестац≥йноњ ком≥с≥њ особа р¤дового чи начальницького складу п≥сл¤ зас≥данн¤ атестац≥йноњ ком≥с≥њ маЇ право негайно або прот¤гом 10 дн≥в з часу оголошенн¤ р≥шенн¤ подати мотивований рапорт на ≥м'¤ пр¤мого начальника, ¤кий маЇ право прийн¤ти по ньому остаточне р≥шенн¤. –апорти п≥дл¤гають розгл¤ду та прийн¤ттю по них р≥шенн¤ у м≥с¤чний терм≥н з дн¤ подач≥.

5. –еал≥зац≥¤ висновк≥в атестуванн¤

5.1. Ќачальники вс≥х р≥вн≥в з урахуванн¤м висновк≥в атестац≥йноњ ком≥с≥њ та р≥шенн¤ начальника, ¤кий њх затвердив, повинн≥ у двом≥с¤чний терм≥н забезпечити реал≥зац≥ю висновк≥в атестуванн¤.

5.2. ќсоби, рекомендован≥ на висуненн¤ на вищ≥ посади, зараховуютьс¤ до резерву кадр≥в на висуненн¤, а особи, ¤ким рекомендовано отримати в≥дпов≥дну осв≥ту, - до списк≥в кандидат≥в дл¤ вступу до навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни.

5.3. ¬≥дносно ос≥б, ¤к≥ за висновком атестуванн¤ п≥дл¤гають перем≥щенню на нижч≥ посади, переведенню по служб≥ або зв≥льненню з орган≥в внутр≥шн≥х справ, у двом≥с¤чний терм≥н з дн¤ затвердженн¤ висновку атестац≥йноњ ком≥с≥њ приймаЇтьс¤ одне з цих р≥шень. ƒл¤ контролю за своЇчасн≥стю реал≥зац≥њ висновк≥в складаютьс¤ в≥дпов≥дн≥ списки.

5.4. ” рамках реал≥зац≥њ атестац≥йних висновк≥в начальниками у двом≥с¤чний терм≥н можуть також бути прийн¤т≥ в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤ щодо зм≥ни виплат у межах посадових оклад≥в та розм≥р≥в додаткових вид≥в грошового утриманн¤.

5.5. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ двом≥с¤чного терм≥ну з дн¤ затвердженн¤ висновку атестац≥йноњ ком≥с≥њ реал≥зац≥¤ висновк≥в щодо перем≥щенн¤ на нижчу посаду, а також зв≥льненн¤ з орган≥в внутр≥шн≥х справ не допускаЇтьс¤. „ас в≥дпусток та перебуванн¤ на л≥куванн≥ особам р¤дового ≥ начальницького складу у двом≥с¤чний терм≥н не зараховуЇтьс¤. ѕосадов≥ особи, винн≥ в несвоЇчасн≥й реал≥зац≥њ висновк≥в атестуванн¤, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з ƒисципл≥нарним статутом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни.

5.6. ѕ≥сл¤ ознайомленн¤ атестованого з висновком атестац≥йноњ ком≥с≥њ атестац≥йн≥ листи у дес¤тиденний терм≥н пересилаютьс¤ у встановленому пор¤дку до п≥дрозд≥л≥в по робот≥ з особовим складом ≥ долучаютьс¤ до особових справ атестованих прац≥вник≥в.

5.7. Ќачальниками та прац≥вниками п≥дрозд≥л≥в по робот≥ з особовим складом щор≥чно п≥двод¤тьс¤ п≥дсумки атестуванн¤ та реал≥зац≥њ висновк≥в атестуванн¤ щодо ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни.

–езультати цих п≥дсумк≥в зазначаютьс¤ у зв≥т≥, ¤кий надсилаЇтьс¤ до √”–ќ— ћ¬— ”крањни не п≥зн≥ше 25 грудн¤ кожного року ≥ включаЇ в≥домост≥ про позитивний досв≥д роботи, недол≥ки, ¤к≥ мали м≥сце при проведенн≥ атестуванн¤, пропозиц≥њ, ¤к≥ необх≥дно врахувати при подальшому вдосконаленн≥ орган≥зац≥њ проведенн¤ атестуванн¤ ос≥б р¤дового та начальницького складу, а також ≥нформац≥ю про х≥д атестуванн¤ особового складу орган≥в та п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни (додаток 4).

 

ѕерший заступник
начальника √”–ќ— ћ¬— ”крањни
генерал-майор м≥л≥ц≥њ 

 
 
ћ. Ќ.  урко 


 

 

ƒодаток 1
до п. 4.1 ≤нструкц≥њ про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни 


«ј“¬≈–ƒ∆”ё
(посада, спец≥альне званн¤, пр≥звище та ≥н≥ц≥али кер≥вника органу, п≥дрозд≥лу)

"    "                           200  р. 


ѕЋјЌ
атестуванн¤ особового складу орган≥в та п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни

N
з/п 

—пец≥альне званн¤, пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥, посада атестанта 

ƒата затвердженн¤ останньоњ атестац≥њ 

ƒата п≥дготовки атестац≥њ 

ƒата розгл¤ду атестац≥њ атестац≥йною ком≥с≥Їю 

ƒата затвердженн¤ атестац≥њ 

¬≥дм≥тка про затвердженн¤ атестац≥њ 

¬≥дм≥тка про оголошенн¤ р≥шенн¤ атестац≥њ 

ѕрим≥тка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ѕ≥дпис кер≥вника п≥дрозд≥лу
по робот≥ з особовим складом 

  


 

ƒодаток 2
до п. 4.3 ≤нструкц≥њ про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни 


—’≈ћј 
атестуванн¤ особового складу орган≥в та п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни

ѕосада атестованого 

’то складаЇ, п≥дписуЇ атестац≥ю 

Ќазва атестац≥йноњ ком≥с≥њ, що розгл¤даЇ атестац≥њ 

’то даЇ висновок на атестац≥ю 

’то в≥зуЇ атестац≥ю та ким вона погоджуЇтьс¤ 

’то затверджуЇ атестац≥йний лист 

начальники головних управл≥нь, самост≥йних управл≥нь та в≥дд≥л≥в апарату ћ¬— ”крањни 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни 

центральна атестац≥йна ком≥с≥¤ 

ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни 

перш≥ заступники ≥ заступники начальник≥в головних управл≥нь, самост≥йних управл≥нь та в≥дд≥л≥в апарату ћ¬— ”крањни 

начальник головного управл≥нн¤, самост≥йного управл≥нн¤ ≥ в≥дд≥лу ћ¬— ”крањни 

центральна атестац≥йна ком≥с≥¤ 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни 

ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни 

начальники √”ћ¬—, ”ћ¬—, ”ћ¬—“, п≥дрозд≥л≥в, безпосередньо п≥дпор¤дкованих ћ¬— ”крањни, ректори навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни 

центральна атестац≥йна ком≥с≥¤ 

представник ѕрезидента ”крањни по област≥ 

ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни 

кер≥вний склад √”ћ¬—, ”ћ¬—, ”ћ¬—“, навчальних заклад≥в, п≥дрозд≥л≥в, безпосередньо п≥дпор¤дкованих ћ¬—, ¤кий входить до номенклатури ћ¬— ”крањни 

начальники √”ћ¬—, ”ћ¬—, ”ћ¬—“, навчальних заклад≥в, п≥дрозд≥л≥в, безпосередньо п≥дпор¤дкованих ћ¬— ”крањни 

центральна атестац≥йна ком≥с≥¤ 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни 

атестований склад апарату ћ≥н≥стра, ”правл≥нн¤ справами, √оловного штабу, ÷√« 

начальники управл≥нь, в≥дд≥л≥в ћ¬— 

кер≥вник апарату ћ≥н≥стра 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни 

кер≥вний склад /в≥д начальника в≥дд≥лу до начальника управл≥нн¤/ крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ ћ¬— ”крањни 

начальники головних управл≥нь та управл≥нь, що вход¤ть до складу крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни генерал-полковник м≥л≥ц≥њ
ћельников ¬. √. 

кер≥вний склад /в≥д начальника в≥дд≥лу до начальника управл≥нн¤/ м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки ћ¬— ”крањни, √”ƒѕќ, √”ƒ—ќ 

начальники головних управл≥нь та управл≥нь, що вход¤ть до складу м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни генерал-лейтенант м≥л≥ц≥њ
’арламов ќ. ¬. 

кер≥вний склад /в≥д начальника в≥дд≥лу до начальника управл≥нн¤/ √”¬ та ћ“«, ”ƒј≤, ” Ѕ, ‘≈” ћ¬— ”крањни 

начальники √”¬ та ћ“«, ”ƒј≤, ” Ѕ, ‘≈” ћ¬— ”крањни 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни генерал-полковник м≥л≥ц≥њ
ѕодол¤ка ј. ћ. 

кер≥вний склад /в≥д начальника в≥дд≥лу до начальника управл≥нн¤/ сл≥дчих п≥дрозд≥л≥в, д≥знанн¤, ƒЌƒ≈ ÷ 

начальники управл≥нь, в≥дд≥л≥в сл≥дчих п≥дрозд≥л≥в, д≥знанн¤, ƒЌƒ≈ ÷ 

перший заступник начальника √—” ћ¬— ”крањни, начальник ƒЌƒ≈ ÷ 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни - начальник √—” генерал-полковник м≥л≥ц≥њ
 ол¤да ѕ. ¬. 

кер≥вний склад /в≥д начальника в≥дд≥лу до начальника управл≥нн¤/, атестований склад √”Ѕќ«, ”Ѕќ« (¬Ѕќ«) 

начальники управл≥нь, в≥дд≥л≥в 

перший заступник начальника √”Ѕќ« 

перший заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни - начальник √”Ѕќ« генерал-полковник м≥л≥ц≥њ
 орн≥Їнко ћ. ¬. 

атестований склад √”–ќ—, а також п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни, в ¤ких атестац≥йн≥ ком≥с≥њ не створюютьс¤ 

начальники в≥дд≥л≥в √”–ќ—, п≥дрозд≥л≥в ћ¬—, в ¤ких атестац≥йн≥ ком≥с≥њ не створюютьс¤ 

перший заступник начальника √”–ќ— 

заступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни - начальник √”–ќ— генерал-полковник м≥л≥ц≥њ
јнуфр≥Їв ћ. ≤. 

командний склад внутр≥шн≥х в≥йськ 

командири частин, п≥дрозд≥л≥в 

 омандувач √оловного управл≥нн¤ внутр≥шн≥х в≥йськ 


ѕрим≥тка. ѕрац≥вники в≥дд≥лу д≥знанн¤, черговоњ частини ћ¬— ”крањни атестуютьс¤ атестац≥йними ком≥с≥¤ми в≥дпов≥дних управл≥нь, до оперативного п≥дпор¤дкуванн¤ ¤ких вони належать.

√”–ќ— ћ¬— ”крањни 

  


 

ƒодаток 3
до п. 4.6 ≤нструкц≥њ про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни 


јтестац≥йний лист

«а пер≥од з _________ _____ р. до ______________ 200_ р. 

званн¤ ______________________ ѕ. ≤. Ѕ. ___________________________,

особистий номер /________/, посада _______________________________
_______________________________________________________________,

р≥к народженн¤ __________, осв≥та ________________________________

____________________, спец≥альн≥сть ______________________________,

науков≥ ступен≥ ≥ вчен≥ званн¤ _____________________________________, 

державн≥ нагороди _______________________________________________

—лужба у «бройних —илах ”крањни (—–—–), —Ѕ” ( ƒЅ), ≥нших
в≥йськових формуванн¤х ___________________________________________
_________________________________________________________________

—лужба в органах ћ¬— ”крањни ____________________________________

—таж на посад≥ ___________________________________________________

¬исновок попереднього атестуванн¤ ________________________________ 

–екомендац≥њ атестац≥йноњ ком≥с≥њ попереднього атестуванн¤ _____________ 
________________________________________________________________

I. «м≥ст атестац≥йного листа

 

 

 

¬исновок безпосереднього начальника (кер≥вника) ____________________
________________________________________________________________

≤з зм≥стом атестац≥йного листа ознайомлений _________________________
________________________________________________________________

________________/___________/__
          (п≥дпис)                        (пр≥звище) 

ƒата ________________________


II. ¬исновок старшого начальника (кер≥вника)
/складаЇтьс¤ власноручно/

________________________________________________________________
________________________________________________________________

посада, званн¤ _____________________

__________________________________

__________________________________ 

 

_________________/___________/__
          (п≥дпис)                        (пр≥звище) 

ƒата _________________________ 


III. –езультати атестуванн¤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

√олова атестац≥йноњ ком≥с≥њ 

  

—екретар атестац≥йноњ ком≥с≥њ 

ƒата _________________ 


IV. –≥шенн¤ начальника, ¤кий затверджуЇ атестац≥йний лист

________________________________________________________________
________________________________________________________________

посада, званн¤ _____________________ 

__________________________________

__________________________________ 

 

  

_________________/___________/___
           (п≥дпис)                       (пр≥звище) 

ƒата _________________________ 


–≥шенн¤ оголошено _____________
                                                           (дата) 

________________________________
(згоден, не згоден) 

  

_________________/___________/___
          (п≥дпис)                         (пр≥звище) 


 

ƒодаток 4
до п. 5.7 ≤нструкц≥њ про пор¤док проведенн¤ атестуванн¤ особового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни 


≤нформац≥¤
про х≥д атестуванн¤ особового складу орган≥в та п≥дрозд≥л≥в ћ¬— ”крањни (за _________ роки)

N з/п 

Ќайменуванн¤ органу, п≥дрозд≥лу внутр≥шн≥х справ 

”сього п≥дл¤гаЇ атестуванню 

‘актично атестовано 

ѕроходженн¤ атестуванн¤ 

–еал≥зац≥¤ висновк≥в атестац≥йноњ ком≥с≥њ 

«айман≥й посад≥ в≥дпов≥даЇ 

«айман≥й посад≥ не в≥дпов≥даЇ 

висунуто 

зв≥льнено 

переведено на нижч≥ посади 

ѕропозиц≥њ атестац≥йноњ ком≥с≥њ 

усього 

заслуговуЇ висуненн¤ на вищу посаду 

заслуговуЇ зарахуванн¤ до резерву на висуненн¤ 

направити на навчанн¤ 

п≥дл¤гаЇ ротац≥њ 

п≥дл¤гаЇ переведенню до ≥ншоњ служби 

усього 

перевести на нижчу посаду 

п≥дл¤гаЇ зв≥льненню через службову нев≥дпов≥дн≥сть 

п≥дл¤гаЇ зв≥льненню за в≥ком, висновком ¬Ћ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
 
   Rambler's Top100   

Используются технологии uCoz