¬ерховна –ада ”крањни  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни;  ѕостанова, ѕор¤док  вiд 08.02.1995  є 100 «аконодавство ”крањни
ƒокумент 100-95-п, чинний, редакцi¤ вiд 30.11.2005  >>
ѕошук ѕошук слiв на сторiнцi
—торiнки:  [ 1 ]


              
√ерб ”крањни
           јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»

            ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј
          в≥д 8 лютого 1995 р. N 100
                 ињв

        ѕро затвердженн¤ ѕор¤дку обчисленн¤
          середньоњ зароб≥тноњ плати


    ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ
     N 348 ( 348-95-п ) в≥д 16.05.95 
     N 185 ( 185-97-п ) в≥д 24.02.97
     N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д 30.07.99 
     N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001
     N 1132 ( 1132-2005-п ) в≥д 30.11.2005 )


    аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни ѕќ—“јЌќ¬Ћя™:

   1. «атвердити ѕор¤док обчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати
(додаЇтьс¤).
   ќбчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати дл¤ визначенн¤ розм≥ру
в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ прац≥вников≥ ушкодженн¤м здоров'¤,
пов'¤заним з виконанн¤м ним трудових обов'¤зк≥в, провадитьс¤
в≥дпов≥дно  до  ѕравил  в≥дшкодуванн¤ власником п≥дприЇмства,
установи ≥ орган≥зац≥њ або уповноваженим ним органом шкоди,
запод≥¤ноњ  прац≥вников≥  ушкодженн¤м  здоров'¤, пов'¤заним з
виконанн¤м ним трудових обов'¤зк≥в,  затверджених  постановою
 аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д 23 червн¤ 1993 р. N 472
( 472-93-п ), а дл¤ призначенн¤ пенс≥й - в≥дпов≥дно до «акону
”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤" ( 1788-12 ).

   2. ”становити, що чинн≥сть ц≥Їњ постанови поширюЇтьс¤ на
п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ  ус≥х  форм  власност≥.
–оз'¤сненн¤ з питань обчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати в ус≥х
випадках њњ збереженн¤ надаютьс¤ ћ≥н≥стерством прац≥, а у раз≥
коли виплати за середньою зароб≥тною платою провад¤тьс¤ з бюджету
або громадських фонд≥в споживанн¤, - за участю ћ≥н≥стерства
ф≥нанс≥в ≥ в≥дпов≥дних фонд≥в.

   3. ¬изнати такими, що втратили чинн≥сть:
   пункт 1 постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 21 березн¤
1992 р. N 140 ( 140-92-п ) "ѕро додатков≥ заходи у зв'¤зку з
п≥двищенн¤м зароб≥тноњ плати" («ѕ ”крањни, 1992 р., N 3, ст.80);
   абзац другий пункту 4 постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 2 грудн¤ 1993 р. N 974 ( 974-93-п ) "ѕро заходи у зв'¤зку з
п≥двищенн¤м м≥н≥мального розм≥ру зароб≥тноњ плати";
   абзац другий пункту 3 постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 20 жовтн¤ 1994 р. N 720 ( 720-94-п ) "ѕро п≥двищенн¤
зароб≥тноњ плати на державних п≥дприЇмствах, в установах  ≥
орган≥зац≥¤х".

   4. ÷¤ постанова набуваЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 1995 року.


   ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни         ¬.ћј—ќЋ

       ћ≥н≥стр
    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни        ¬.ѕ”—“ќ¬ќ…“≈Ќ ќ

   ≤нд.26


                      «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
               постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
               в≥д 8 лютого 1995 р. N 100

               ѕќ–яƒќ 
       обчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати

  ( «а текстом ѕор¤дку слова "по ваг≥тност≥ ≥ родах" зам≥нено
   словами "по ваг≥тност≥ та пологах" зг≥дно з ѕостановою  ћ
   N 185 ( 185-97-п ) в≥д 24.02.97 )
 
           I. «агальн≥ положенн¤

   1. ÷ей  ѕор¤док  обчисленн¤  середньоњ  зароб≥тноњ плати
застосовуЇтьс¤ у випадках:
   а) наданн¤  прац≥вникам  щор≥чноњ  в≥дпустки,  додаткових
в≥дпусток у зв'¤зку з навчанн¤м, додатковоњ в≥дпустки прац≥вникам,
¤к≥ мають д≥тей, або виплати њм компенсац≥њ за невикористан≥
в≥дпустки; ( ѕ≥дпункт "а" пункту 1 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 185
( 185-97-п ) в≥д 24.02.97 )
   б) наданн¤ прац≥вникам творчоњ в≥дпустки; ( ѕ≥дпункт "б"
пункту 1 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 185 ( 185-97-п ) в≥д 24.02.97 )
   в) виконанн¤ прац≥вниками державних ≥ громадських обов'¤зк≥в
у робочий час;
   г) переведенн¤ прац≥вник≥в на ≥ншу легшу нижчеоплачувану
роботу за станом здоров'¤;
   д) переведенн¤ ваг≥тних ж≥нок ≥ ж≥нок, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком
до трьох рок≥в, на ≥ншу легшу роботу;
   е) наданн¤ ж≥нкам додаткових перерв дл¤ годуванн¤ дитини;
   Ї) виплати вих≥дноњ допомоги; ( ѕ≥дпункт "Ї" пункту 1 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1266 ( 1266-2001-п )
в≥д 26.09.2001 )
   ж) службових в≥др¤джень;
   з) вимушеного прогулу;
   и) направленн¤  прац≥вник≥в  на  обстеженн¤  до медичних
заклад≥в;
   ≥) зв≥льненн¤ прац≥вник≥в-донор≥в в≥д роботи;
   њ) залученн¤ прац≥вник≥в до виконанн¤ в≥йськових обов'¤зк≥в;
   й) тимчасового  переведенн¤ прац≥вника у раз≥ виробничоњ
потреби на ≥ншу нижчеоплачувану роботу;

   ( ѕ≥дпункт "к" пункту 1 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови  ћ
N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 )

   л) ≥нших  випадках, коли зг≥дно з чинним законодавством
виплати провад¤тьс¤ виход¤чи ≥з середньоњ зароб≥тноњ плати.

   II. ѕер≥од, за ¤ким обчислюЇтьс¤ середн¤ зароб≥тна плата

   2. ќбчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати дл¤  оплати  часу
щор≥чноњ в≥дпустки, додаткових в≥дпусток у зв'¤зку з навчанн¤м,
творчоњ в≥дпустки, додатковоњ в≥дпустки прац≥вникам, ¤к≥ мають
д≥тей, або дл¤ виплати компенсац≥њ за невикористан≥ в≥дпустки
провадитьс¤ виход¤чи з виплат за останн≥ 12 календарних м≥с¤ц≥в
роботи,  що  передують м≥с¤цю наданн¤ в≥дпустки або виплати
компенсац≥њ за невикористан≥ в≥дпустки. ( јбзац перший пункту 2 в
редакц≥њ ѕостанови  ћ N 185 ( 185-97-п ) в≥д 24.02.97 )
   ѕрац≥вников≥, ¤кий пропрацював на п≥дприЇмств≥, в установ≥,
орган≥зац≥њ менше року, середн¤ зароб≥тна плата обчислюЇтьс¤
виход¤чи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа
м≥с¤ц¤ п≥сл¤ оформленн¤ на роботу до першого числа м≥с¤ц¤, в ¤кому
надаЇтьс¤ в≥дпустка або виплачуЇтьс¤ компенсац≥¤ за невикористану
в≥дпустку. ( јбзац другий пункту 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д 30.07.99 ) 
   ” вс≥х ≥нших випадках збереженн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати ≥
середньом≥с¤чна зароб≥тна плата обчислюЇтьс¤ виход¤чи з виплат за
останн≥ 2 календарн≥ м≥с¤ц≥ роботи, що передують под≥њ, з ¤кою
пов'¤зана в≥дпов≥дна виплата. ѕрац≥вникам, ¤к≥ пропрацювали на
п≥дприЇмств≥, в установ≥, орган≥зац≥њ менше двох календарних
м≥с¤ц≥в, середн¤ зароб≥тна плата обчислюЇтьс¤ виход¤чи з виплат за
фактично в≥дпрацьований час. ( јбзац трет≥й пункту 2 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д
26.09.2001 )
   якщо прот¤гом останн≥х двох календарних м≥с¤ц≥в прац≥вник не
працював, середн¤ зароб≥тна плата обчислюЇтьс¤ виход¤чи з виплат
за попередн≥ два м≥с¤ц≥ роботи. якщо ≥ прот¤гом цих м≥с¤ц≥в
прац≥вник не в≥дпрацював жодного робочого дн¤, середн¤ зароб≥тна
плата обчислюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до останнього абзацу пункту 4 цього
ѕор¤дку. ( јбзац четвертий пункту 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д 30.07.99 ) 
   ѕрац≥вникам плаваючого   складу  суден  флоту  рибноњ
промисловост≥ ≥ прац≥вникам, зайн¤тим на п≥дприЇмствах ≥з сезонним
характером виробництва, з урахуванн¤м значного коливанн¤ прот¤гом
року зароб≥тноњ плати, в ≥нших випадках збереженн¤ середньоњ
зароб≥тноњ плати вона може обчислюватись виход¤чи з виплат за 12
календарних м≥с¤ц≥в. ( јбзац п'¤тий пункту 2 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 )
   „ас, прот¤гом ¤кого прац≥вники зг≥дно з чинним законодавством
або з ≥нших поважних причин не працювали ≥ за ними не збер≥гавс¤
зароб≥ток або збер≥гавс¤ частково, виключаЇтьс¤ з розрахункового
пер≥оду.
   ”  раз≥  зм≥ни структури зароб≥тноњ плати з одночасним
п≥двищенн¤м посадових оклад≥в прац≥вникам орган≥в державноњ влади
та  орган≥в  м≥сцевого  самовр¤дуванн¤  в≥дпов≥дно  до акт≥в
законодавства пер≥од до  зм≥ни  структури  зароб≥тноњ  плати
виключаЇтьс¤ з розрахункового пер≥оду. ( ѕункт 2 доповнено абзацом
зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1132 ( 1132-2005-п ) в≥д 30.11.2005 )
   ” раз≥ коли зм≥на структури зароб≥тноњ плати з одночасним
п≥двищенн¤м посадових оклад≥в прац≥вник≥в орган≥в державноњ влади
та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в≥дбулас¤ у пер≥од, прот¤гом
¤кого за прац≥вником збер≥гаЇтьс¤ середн¤ зароб≥тна плата, а також
коли зароб≥тна плата у розрахунковому пер≥од≥ не збер≥гаЇтьс¤,
обчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати провадитьс¤ з урахуванн¤м
виплат, передбачених прац≥вников≥ зг≥дно з умовами оплати прац≥,
що встановлен≥ п≥сл¤ п≥двищенн¤ посадових оклад≥в. ( ѕункт 2
доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1132 ( 1132-2005-п )
в≥д 30.11.2005 )
   ƒл¤ прац≥вник≥в з в≥др¤дною оплатою прац≥ у раз≥ в≥дсутност≥
оперативних даних дл¤ розрахунку зароб≥тку за останн≥й м≥с¤ць
розрахункового пер≥оду в≥н може зам≥нюватись ≥ншим м≥с¤цем, що
безпосередньо передуЇ розрахунковому пер≥оду.

      III. ¬иплати, що включаютьс¤ у розрахунок
          середньоњ зароб≥тноњ плати

   3. ѕри обчисленн≥ середньоњ зароб≥тноњ плати у вс≥х випадках
њњ збереженн¤ включаютьс¤: основна зароб≥тна плата; доплати ≥
надбавки (за надурочну роботу та роботу в н≥чний час; сум≥щенн¤
профес≥й ≥ посад; розширенн¤ зон обслуговуванн¤ або виконанн¤
п≥двищених  обс¤г≥в  роб≥т  роб≥тниками-почасовиками;  висок≥
дос¤гненн¤ в прац≥ (високу профес≥йну майстерн≥сть); умови прац≥;
≥нтенсивн≥сть прац≥; кер≥вництво бригадою, вислугу рок≥в та ≥нш≥);
виробнич≥ прем≥њ та прем≥њ за економ≥ю конкретних вид≥в палива,
електроенерг≥њ ≥ тепловоњ енерг≥њ; винагорода за п≥дсумками р≥чноњ
роботи та вислугу рок≥в тощо. ѕрем≥њ включаютьс¤ в зароб≥ток того
м≥с¤ц¤, на ¤кий вони припадають зг≥дно з розрахунковою в≥дом≥стю
на зароб≥тну плату. ѕрем≥њ, ¤к≥ виплачуютьс¤ за квартал ≥ б≥льш
тривалий пром≥жок часу, при обчисленн≥ середньоњ зароб≥тноњ плати
за останн≥ два календарн≥ м≥с¤ц≥, включаютьс¤ в зароб≥ток в
частин≥, що в≥дпов≥даЇ к≥лькост≥  м≥с¤ц≥в  у  розрахунковому
пер≥од≥. ” раз≥ коли число робочих дн≥в у розрахунковому пер≥од≥
в≥дпрацьовано  не  повн≥стю,  прем≥њ,  винагороди  та  ≥нш≥
заохочувальн≥ виплати п≥д час обчисленн¤ середньоњ зароб≥тноњ
плати за останн≥ два календарн≥ м≥с¤ц≥ враховуютьс¤ пропорц≥йно
часу, в≥дпрацьованому в розрахунковому пер≥од≥. ( јбзац перший
пункту 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ N 348
( 348-95-п ) в≥д 16.05.95, N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д 30.07.99,
N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 ) 
   ќдноразова винагорода за п≥дсумками роботи за р≥к ≥ за
вислугу рок≥в включаЇтьс¤ до середнього зароб≥тку шл¤хом додаванн¤
до зароб≥тку   кожного   м≥с¤ц¤   розрахункового   пер≥оду
1/12 винагороди,  нарахованоњ в поточному роц≥ за попередн≥й
календарний р≥к. ( јбзац другий пункту 3 в редакц≥њ ѕостанови  ћ
N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д 30.07.99 )
   ”с≥ виплати включаютьс¤ в розрахунок середньоњ зароб≥тноњ
плати у тому розм≥р≥, в ¤кому вони нарахован≥, без виключенн¤ сум
в≥драхуванн¤ на податки, ст¤гненн¤ ал≥мент≥в тощо, за вин¤тком
в≥драхувань ≥з зароб≥тноњ плати ос≥б, засуджених за вироком суду
до виправних роб≥т без позбавленн¤ вол≥. ( јбзац трет≥й пункту 3
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1398 ( 1398-99-п )
в≥д 30.07.99 )
   ѕри обчисленн≥ середньоњ зароб≥тноњ плати дл¤ оплати за час
щор≥чноњ в≥дпустки, додаткових в≥дпусток у зв'¤зку з навчанн¤м,
творчоњ в≥дпустки, додатковоњ в≥дпустки прац≥вникам, ¤к≥ мають
д≥тей, або  компенсац≥њ  за  невикористан≥  в≥дпустки,  кр≥м
зазначених вище виплат, до фактичного зароб≥тку  включаютьс¤
виплати за час, прот¤гом ¤кого прац≥внику збер≥гаЇтьс¤ середн≥й
зароб≥ток (за час попередньоњ щор≥чноњ в≥дпустки,  виконанн¤
державних ≥ громадських обов'¤зк≥в, службового в≥др¤дженн¤ тощо),
та допомога у зв'¤зку з тимчасовою непрацездатн≥стю. ( јбзац
четвертий пункту 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ
N 185 ( 185-97-п ) в≥д 24.02.97 )

   4. ѕри обчисленн≥ середньоњ зароб≥тноњ плати у вс≥х випадках
њњ збереженн¤ зг≥дно з чинним законодавством, не враховуютьс¤:
( јбзац перший пункту 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою
 ћ N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 )
   а) виплати за виконанн¤ окремих  доручень  (одноразового
характеру), що не вход¤ть в обов'¤зки прац≥вника (за вин¤тком
доплат  за  сум≥щенн¤  профес≥й  ≥  посад,  розширенн¤  зон
обслуговуванн¤ або виконанн¤ додаткових обс¤г≥в роб≥т та виконанн¤
обов'¤зк≥в тимчасово в≥дсутн≥х прац≥вник≥в, а також р≥зниц≥ в
посадових окладах, що виплачуЇтьс¤ прац≥вникам, ¤к≥ виконують
обов'¤зки тимчасово в≥дсутнього кер≥вника п≥дприЇмства або його
структурного п≥дрозд≥лу ≥ не Ї штатними заступниками);
   б) одноразов≥  виплати  (компенсац≥¤  за  невикористану
в≥дпустку,  матер≥альна  допомога,  допомога прац≥вникам, ¤к≥
виход¤ть на пенс≥ю, вих≥дна допомога тощо);
   в) компенсац≥йн≥  виплати  на  в≥др¤дженн¤ ≥ переведенн¤
(добов≥, оплата за проњзд, витрати на найманн¤ житла, п≥дйомн≥,
надбавки, що виплачуютьс¤ зам≥сть добових);
   г) прем≥њ за винаходи та рац≥онал≥заторськ≥ пропозиц≥њ, за
спри¤нн¤ впровадженню винаход≥в ≥ рац≥онал≥заторських пропозиц≥й,
за впровадженн¤ новоњ техн≥ки ≥ технолог≥њ, за збиранн¤ ≥ здаванн¤
брухту чорних, кольорових ≥ дорогоц≥нних метал≥в, збиранн¤ ≥
здаванн¤  на  в≥дновленн¤  в≥дпрацьованих  деталей  машин,
автомоб≥льних шин, введенн¤ в д≥ю виробничих потужностей та
об'Їкт≥в буд≥вництва (за  вин¤тком  цих  прем≥й  прац≥вникам
буд≥вельних орган≥зац≥й, що виплачуютьс¤ у склад≥ прем≥й за
результати господарськоњ д≥¤льност≥);
   д) грошов≥ ≥ речов≥ винагороди за призов≥ м≥сц¤ на змаганн¤х,
огл¤дах, конкурсах тощо;
   е) пенс≥њ, державна допомога, соц≥альн≥ та компенсац≥йн≥
виплати;
   Ї) л≥тературний гонорар штатним прац≥вникам газет ≥ журнал≥в,
що сплачуЇтьс¤ за авторським договором;
   ж) варт≥сть безплатно виданого спецод¤гу, спецвзутт¤ та ≥нших
засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту, мила, змивних ≥ знешкоджувальних
засоб≥в, молока та л≥кувально-проф≥лактичного харчуванн¤;
   з) дотац≥њ на об≥ди, проњзд, варт≥сть оплачених п≥дприЇмством
пут≥вок до санатор≥њв ≥ будинк≥в в≥дпочинку;
   и) виплати, пов'¤зан≥ з юв≥лейними датами, днем народженн¤,
за довгол≥тню ≥ бездоганну трудову д≥¤льн≥сть, активну громадську
роботу тощо;
   ≥) варт≥сть безплатно наданих де¤ким категор≥¤м прац≥вник≥в
комунальних послуг, житла, палива та  сума  кошт≥в  на  њх
в≥дшкодуванн¤;
   њ) зароб≥тна плата на робот≥ за сум≥сництвом (за вин¤тком
прац≥вник≥в,  дл¤ ¤ких включенн¤ њњ до середнього зароб≥тку
передбачено чинним законодавством);
   й) суми  в≥дшкодуванн¤  шкоди,  запод≥¤ноњ  прац≥вников≥
кал≥цтвом або ≥ншим ушкодженн¤м здоров'¤;
   к) доходи  (див≥денди,  проценти), нарахован≥ за акц≥¤ми
трудового колективу ≥ вкладами член≥в трудового колективу в майно
п≥дприЇмства;
   л) компенсац≥¤ прац≥вникам втрати частини зароб≥тноњ плати у
зв'¤зку з порушенн¤м терм≥н≥в њњ виплати. ( ѕункт 4 доповнено
п≥дпунктом "л" зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1398 ( 1398-99-п )
в≥д 30.07.99 )
   ѕри обчисленн≥ середньоњ зароб≥тноњ плати за останн≥ два
м≥с¤ц≥, кр≥м перел≥чених вище виплат, також не враховуютьс¤
виплати за час, прот¤гом ¤кого збер≥гаЇтьс¤ середн≥й зароб≥ток
прац≥вника (за час виконанн¤ державних ≥ громадських обов'¤зк≥в,
щор≥чноњ ≥ додатковоњ в≥дпусток, в≥др¤дженн¤ тощо) та допомога у
зв'¤зку з тимчасовою непрацездатн≥стю.
   ¬ ≥нших випадках, коли нарахуванн¤ провод¤тьс¤ виход¤чи ≥з
середньоњ зароб≥тноњ плати, прац≥вник не мав зароб≥тку, не з вини
прац≥вника, розрахунки провод¤тьс¤ виход¤чи з установлених йому в
трудовому договор≥ тарифноњ ставки, посадового (м≥с¤чного) окладу.
( јбзац пункту 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ
N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д 30.07.99, N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д
26.09.2001 )

    IV. ѕор¤док розрахунку виплат у вс≥х випадках
          збереженн¤ зароб≥тноњ плати
( Ќазва розд≥лу IV ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ
N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 )


   5. Ќарахуванн¤ виплат у вс≥х випадках збереженн¤ середньоњ
зароб≥тноњ плати провадитьс¤ виход¤чи з розм≥ру середньоденноњ
(годинноњ) зароб≥тноњ плати. ( ѕункт 5 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 )

   (  ѕункт  6 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови  ћ N 185
( 185-97-п ) в≥д 24.02.97 ) 

   7. Ќарахуванн¤ виплат за час щор≥чноњ в≥дпустки, додаткових
в≥дпусток у зв'¤зку з навчанн¤м, творчоњ в≥дпустки, додатковоњ
в≥дпустки прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей, або компенсац≥њ  за
невикористан≥ в≥дпустки,  тривал≥сть  ¤ких  розраховуЇтьс¤  в
календарних дн¤х провадитьс¤ шл¤хом д≥ленн¤ сумарного зароб≥тку
за останн≥ перед наданн¤м в≥дпустки 12 м≥с¤ц≥в або за менший
фактично  в≥дпрацьований  пер≥од  на  в≥дпов≥дну  к≥льк≥сть
календарних дн≥в року чи меншого в≥дпрацьованого пер≥оду (за
вин¤тком  св¤ткових  ≥  неробочих   дн≥в,   встановлених
законодавством). ќдержаний результат перемножуЇтьс¤ на  число
календарних дн≥в в≥дпустки. ( јбзац перший пункту 7 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 185 ( 185-97-п ) в≥д 24.02.97 )
   —в¤тков≥ та неробоч≥ дн≥ (статт¤ 73  одексу закон≥в про
працю ”крањни) ( 322-08 ), ¤к≥ припадають на пер≥од в≥дпустки, у
розрахунок тривалост≥ в≥дпустки не включаютьс¤ ≥ не оплачуютьс¤.
( јбзац другий пункту 7 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 348 ( 348-95-п )
в≥д 16.05.95 )
   ( јбзац трет≥й пункту 7 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови  ћ
N 348 ( 348-95-п ) в≥д 16.05.95 )

   8. Ќарахуванн¤  виплат,  що  обчислюютьс¤  ≥з  середньоњ
зароб≥тноњ плати за останн≥ два м≥с¤ц≥ роботи, провад¤тьс¤ шл¤хом
множенн¤ середньоденного (годинного) зароб≥тку на число робочих
дн≥в/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством,
календарних дн≥в, ¤к≥ мають бути оплачен≥ за середн≥м зароб≥тком.
—ередньоденна (годинна) зароб≥тна плата визначаЇтьс¤ д≥ленн¤м
зароб≥тноњ плати за фактично в≥дпрацьован≥ прот¤гом двох м≥с¤ц≥в
робоч≥ (календарн≥) дн≥ на число в≥дпрацьованих робочих дн≥в
(годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на
число календарних дн≥в за цей пер≥од. ( јбзац перший пункту 8 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д
30.07.99 )
   ” раз≥  коли середн¤ м≥с¤чна зароб≥тна плата визначена
законодавством ¤к розрахункова величина дл¤ нарахуванн¤ виплат ≥
допомоги,  вона  обчислюЇтьс¤  шл¤хом множенн¤ середньоденноњ
зароб≥тноњ плати, розрахованоњ зг≥дно з абзацом першим цього
пункту, на середньом≥с¤чне число робочих дн≥в у розрахунковому
пер≥од≥. ( ѕункт 8 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ
N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д 30.07.99 )
   —ередньом≥с¤чне число робочих дн≥в розраховуЇтьс¤ д≥ленн¤м на
2 сумарного числа робочих дн≥в за останн≥ два календарн≥ м≥с¤ц≥
зг≥дно з граф≥ком роботи п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ,
встановленим  з  дотриманн¤м вимог законодавства. ( ѕункт 8
доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1398 ( 1398-99-п ) в≥д
30.07.99 )


   (  ѕункт 9 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови  ћ N 1266
( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 )

   10. ” випадках п≥двищенн¤ тарифних ставок ≥ посадових оклад≥в
на п≥дприЇмств≥, в установ≥, орган≥зац≥њ в≥дпов≥дно до акт≥в
законодавства, а також за р≥шенн¤ми, передбаченими в колективних
договорах (угодах), ¤к у розрахунковому пер≥од≥, так ≥ в пер≥од≥,
прот¤гом ¤кого за прац≥вником збер≥гаЇтьс¤ середн≥й зароб≥ток,
зароб≥тна плата, включаючи прем≥њ та ≥нш≥ виплати, що враховуютьс¤
при обчисленн≥ середньоњ зароб≥тноњ плати, за пром≥жок часу до
п≥двищенн¤  коригуютьс¤  на  коеф≥ц≥Їнт  њх  п≥двищенн¤.  Ќа
госпрозрахункових  п≥дприЇмствах ≥ в орган≥зац≥¤х коригуванн¤
зароб≥тноњ плати та ≥нших виплат провадитьс¤ з урахуванн¤м њх
ф≥нансових можливостей. ( јбзац перший пункту 10 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ N 348 ( 348-95-п ) в≥д 16.05.95,
N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 )
   ¬иход¤чи з в≥дкоригованоњ таким чином зароб≥тноњ плати у
розрахунковому пер≥од≥, за встановленим у пунктах 6, 7 ≥ 8 розд≥лу
IV пор¤дком визначаЇтьс¤ середньоденний (годинний) зароб≥ток. ”
випадках, коли п≥двищенн¤ тарифних ставок ≥ оклад≥в в≥дбулось у
пер≥од≥,  прот¤гом  ¤кого за прац≥вником збер≥гавс¤ середн≥й
зароб≥ток, за цим зароб≥тком зд≥йснюютьс¤ нарахуванн¤ т≥льки в
частин≥, що стосуЇтьс¤ дн≥в збереженн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати
з дн¤ п≥двищенн¤ тарифних ставок (оклад≥в). ( јбзац другий пункту
10  ≥з  зм≥нами,  внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1266
( 1266-2001-п ) в≥д 26.09.2001 )
   ” раз≥ зм≥ни тарифноњ ставки (посадового окладу) прац≥вников≥
у зв'¤зку з присвоЇнн¤м вищого розр¤ду, переведенн¤м на ≥ншу
вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригуванн¤ середньоњ
зароб≥тноњ плати не провадитьс¤.
   ѕрац≥вникам бюджетних установ ≥ орган≥зац≥й, ¤ким в≥дпов≥дно
до закон≥в ”крањни щом≥с¤чно перераховуютьс¤ посадов≥  оклади
(ставки) до р≥вн¤ не нижчого середньоњ (подв≥йноњ) зароб≥тноњ
плати в промисловост≥ (народному господарств≥), розрахунки виплат
у вс≥х випадках збереженн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати, можуть
провадитис¤, ¤кщо не передбачено у колективному договор≥, виход¤ч≥
з посадового окладу (ставки) того м≥с¤ц¤, в ¤кому в≥дбулас¤ под≥¤,
пов'¤зана з в≥дпов≥дними виплатами, з урахуванн¤м пост≥йних доплат
≥ надбавок. ( ѕункт 10 доповнено абзацом четвертим зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 348 ( 348-95-п ) в≥д 16.05.95, ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1266 ( 1266-2001-п ) в≥д
26.09.2001 )


—торiнки:  [ 1 ]
ѕошук  «найти слова на сторiнцi:     
* тiльки украњнськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити ”правлiнн¤ комп'ютеризованих систем
јпарату ¬ерховноњ –ади ”крањни © 1996-2006
 [ вгору
Используются технологии uCoz