јЅ≤Ќ≤“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»

ѕќ—“јЌќ¬ј

в≥д 7 листопада 2007 р. є 1294

 ињв

ѕро упор¤дкуванн¤ структури та умов грошового
забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового
≥ начальницького складу

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни постановл¤Ї:

1. ”становити, що грошове забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу складаЇтьс¤ з посадового окладу, окладу за в≥йськовим (спец≥альним) званн¤м, щом≥с¤чних (п≥двищенн¤ посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, ¤к≥ мають пост≥йний характер, прем≥њ) та одноразових додаткових вид≥в грошового забезпеченн¤.

2. ¬иплата грошового забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц¤м, особам р¤дового ≥ начальницького складу зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, що затверджуЇтьс¤ ћ≥н≥стерством оборони, ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ, ћ≥н≥стерством транспорту та звТ¤зку, ћ≥н≥стерством з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи, —лужбою безпеки, јдм≥н≥страц≥Їю ƒержавноњ прикордонноњ служби, ”правл≥нн¤м державноњ охорони, —лужбою зовн≥шньоњ розв≥дки, ƒержавним департаментом з питань виконанн¤ покарань (дал≥ − державн≥ органи).

3. «атвердити:

схеми посадових оклад≥в в≥йськовослужбовц≥в та курсант≥в навчальних заклад≥в у розм≥рах зг≥дно з додатками 1Ч8 ;

схеми посадових оклад≥в ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу у розм≥рах зг≥дно з додатками 9Ч23;

схеми оклад≥в за в≥йськовим (спец≥альним) званн¤м в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу у розм≥рах зг≥дно з додатком 24 ;

додатков≥ види грошового забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу у розм≥рах зг≥дно з додатками 25Ч28.

4. ”мови оплати прац≥ державних службовц≥в та ≥нших прац≥вник≥в бюджетноњ сфери визначаютьс¤ в≥дпов≥дно до умов оплати прац≥ прац≥вник≥в апарату орган≥в виконавчоњ влади, установ, заклад≥в та орган≥зац≥й в≥дпов≥дних галузей бюджетноњ сфери.

5. Ќадати право кер≥вникам державних орган≥в у межах асигнувань, що вид≥л¤ютьс¤ на њх утриманн¤:

1) установлювати:

посадов≥ оклади в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу, посади ¤ких не передбачен≥ ц≥Їю постановою, − у розм≥рах, визначених затвердженими ц≥Їю постановою схемами зг≥дно з додатками 1- 23 за аналог≥чними посадами;

надбавку за виконанн¤ особливо важливих завдань п≥д час проходженн¤ служби в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу − у розм≥р≥ до 50 в≥дсотк≥в посадового окладу з урахуванн¤м окладу за в≥йськовим (спец≥альним) званн¤м та надбавки за вислугу рок≥в, а тим, що безпосередньо розробл¤ють, провод¤ть експертизу проект≥в нормативно-правових акт≥в, ¤к≥ передбачено положенн¤ми про в≥дпов≥дн≥ структурн≥ п≥дрозд≥ли, в≥йськовослужбовц¤м орган≥в (п≥дрозд≥л≥в) ƒержавноњ прикордонноњ служби, ћорськоњ охорони, що безпосередньо забезпечують охорону д≥л¤нок кордону, зд≥йснюють прикордонний контроль ≥ пропуск через кордон, в≥йськовослужбовц¤м —лужби безпеки, ¤к≥ безпосередньо зд≥йснюють заходи, повТ¤зан≥ з виконанн¤м завдань державноњ безпеки, в≥йськовослужбовц¤м розв≥дувальних орган≥в, ¤к≥ безпосередньо виконують функц≥њ з добуванн¤ ≥нформац≥њ, забезпечують та беруть участь у спец≥альних заходах, спр¤мованих на п≥дтримку нац≥ональних ≥нтерес≥в, в≥йськовослужбовц¤м, особам р¤дового ≥ начальницького складу за виконанн¤ спец≥альних завдань, повТ¤заних з антитерористичною д≥¤льн≥стю, особам начальницького складу сл≥дчих п≥дрозд≥л≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, в≥йськовослужбовц¤м —лужби безпеки за службу на посадах сл≥дчих, особам р¤дового ≥ начальницького складу п≥дрозд≥л≥в м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки за службу на посадах старших д≥льничних, д≥льничних ≥ пом≥чник≥в д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ та п≥дрозд≥л≥в з кер≥вництва д≥льничними ≥нспекторами м≥л≥ц≥њ − у розм≥р≥ до 100 в≥дсотк≥в посадового окладу з урахуванн¤м окладу за в≥йськовим (спец≥альним) званн¤м та надбавки за вислугу рок≥в.

ѕор¤док та умови виплати такоњ надбавки визначаютьс¤ залежно в≥д ¤кост≥, складност≥, обс¤гу та важливост≥ виконуваних завдань. ” раз≥ несвоЇчасного або низько¤к≥сного виконанн¤ завдань надбавка скасовуЇтьс¤ або розм≥р њњ зменшуЇтьс¤;

посадов≥ оклади заступникам кер≥вник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в, посади ¤ких не передбачен≥ ц≥Їю постановою, на 3Ч7 в≥дсотк≥в нижче в≥д визначеного схемою розм≥ру посадового окладу в≥дпов≥дного кер≥вника;

надбавку в≥йськовослужбовц¤м п≥дрозд≥л≥в —лужби безпеки, —лужби зовн≥шньоњ розв≥дки та ≥нших розв≥дувальних орган≥в, ¤к≥ безпосередньо займаютьс¤ виконанн¤м спец≥альних завдань ≥з забезпеченн¤ державноњ безпеки, в≥йськовослужбовц¤м ”правл≥нн¤ державноњ охорони, ¤к≥ забезпечують державну охорону орган≥в державноњ влади та посадових ос≥б ”крањни − в розм≥р≥ до 70 в≥дсотк≥в посадового окладу;

надбавку в≥йськовослужбовц¤м п≥дрозд≥л≥в —лужби безпеки, ƒепартаменту оперативноњ д≥¤льност≥ ƒержавноњ прикордонноњ служби, ”правл≥нн¤ державноњ охорони, —лужби зовн≥шньоњ розв≥дки та ≥нших розв≥дувальних орган≥в, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ провад¤ть оперативно-розшукову, розв≥дувальну чи контррозв≥дувальну д≥¤льн≥сть та ≥нформац≥йно-анал≥тичне забезпеченн¤ орган≥в державноњвлади ≥ оперативно-службову д≥¤льн≥сть − в розм≥р≥ до 50 в≥дсотк≥в посадового окладу;

2) зд≥йснювати прем≥юванн¤ в≥йськовослужбовц≥в (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу в≥дпов≥дно до њх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду прем≥юванн¤, утвореного у розм≥р≥ не менш ¤к 10 в≥дсотк≥в посадових оклад≥в та економ≥њ фонду грошового забезпеченн¤;

3) надавати в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу матер≥альну допомогу дл¤ вир≥шенн¤ соц≥ально-побутових питань та допомогу дл¤ оздоровленн¤ при щор≥чн≥й основн≥й в≥дпустц≥ у розм≥р≥, що не перевищуЇ њх м≥с¤чного грошового забезпеченн¤.

6. ¬иплачувати:

1) надбавку за вислугу рок≥в в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу в розм≥рах зг≥дно з додатком 29;

2) надбавку за знанн¤ та використанн¤ ≥ноземноњ мови в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби, —лужби безпеки, —лужби зовн≥шньоњ розв≥дки та ≥нших розв≥дувальних орган≥в), особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ займають посади, що потребують знанн¤ та використанн¤ ≥ноземноњ мови: одн≥Їњ Ївропейськоњ Ч у розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в, одн≥Їњ сх≥дноњ, угро-ф≥нськоњ або африканськоњ Ч 15, двох ≥ б≥льше мов Ч 25 в≥дсотк≥в посадового окладу;

3) надбавку за знанн¤ та використанн¤ ≥ноземноњ мови в≥йськовослужбовц¤м —лужби безпеки, —лужби зовн≥шньоњ розв≥дки та ≥нших розв≥дувальних орган≥в, ¤к≥ займають посади, повТ¤зан≥ з необх≥дн≥стю знанн¤ та використанн¤ ≥ноземноњ мови: одн≥Їњ зах≥дноЇвропейськоњ Ч у розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в, двох ≥ б≥льше Ч 25; одн≥Їњ сх≥дноњ Ч 15, двох ≥ б≥льше мов, одна з ¤ких сх≥дна, Ч 35 в≥дсотк≥в посадового окладу з урахуванн¤м окладу за в≥йськовим званн¤м;

4) доплату за науковий ступ≥нь кандидата або доктора наук з в≥дпов≥дноњ спец≥альност≥, ¤кщо д≥¤льн≥сть за проф≥лем в≥дпов≥даЇ науковому ступеню:

в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу центральних апарат≥в державних орган≥в, њх рег≥ональних управл≥нь та ≥нших орган≥в управл≥нн¤ в≥йськових формувань, в≥йськових ком≥сар≥ат≥в Ч у розм≥р≥ в≥дпов≥дно 5 ≥ 10 в≥дсотк≥в посадового окладу;

≥ншим в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу Ч в розм≥р≥ в≥дпов≥дно 15 ≥ 25 в≥дсотк≥в посадового окладу.

«а на¤вност≥ двох наукових ступен≥в доплата встановлюЇтьс¤ за одним (вищим) науковим ступенем;

5) доплату за вчене званн¤ особам оф≥церського та начальницького складу, ¤к≥ займають посади, повТ¤зан≥ з педагог≥чною або науковою д≥¤льн≥стю ≥ мають вчене званн¤ доцента (старшого наукового сп≥вроб≥тника), у розм≥р≥ Ч 25, професора Ч 33 в≥дсотки посадового окладу.

«а на¤вност≥ двох або б≥льше вчених звань доплата встановлюЇтьс¤ за одним (вищим) званн¤м;

6) надбавку за спортивн≥ званн¤ в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ мають спортивн≥ званн¤ Узаслужений тренерФ, Узаслужений майстер спортуФ, Ч у розм≥р≥ 20 в≥дсотк≥в, Умайстер спорту м≥жнародного класуФ Ч 15, Умайстер спортуФ Ч 10 в≥дсотк≥в посадового окладу.

Ќадбавка за спортивн≥ званн¤ виплачуЇтьс¤, ¤кщо зазначен≥ особи Ї чи були членами нац≥ональноњ зб≥рноњ команди ”крањни або членами нац≥ональних зб≥рних команд —–—–, крањн —Ќƒ та Ѕалт≥њ не менше ¤к один р≥к, а њх д≥¤льн≥сть в≥дпов≥даЇ за проф≥лем спортивним званн¤м. «а на¤вност≥ двох ≥ б≥льше звань надбавка до посадового окладу виплачуЇтьс¤ за одним (вищим) званн¤м;

7) надбавку за почесн≥ званн¤:

в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу центральних апарат≥в державних орган≥в, њх рег≥ональних (територ≥альних) управл≥нь та ≥нших орган≥в управл≥нн¤ в≥йськових формувань, в≥йськових ком≥сар≥ат≥в за почесне званн¤ УзаслуженийФ Ч у розм≥р≥ 5 в≥дсотк≥в посадового окладу;

≥ншим в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особам р¤дового ≥ начальницького складу за почесне званн¤ УзаслуженийФ Ч у розм≥р≥ 20 в≥дсотк≥в, за почесне званн¤ УнароднийФ Ч 40 в≥дсотк≥в посадового окладу.

Ќадбавка за почесн≥ званн¤ УзаслуженийФ ≥ УнароднийФ виплачуЇтьс¤ в≥йськовослужбовц¤м, особам р¤дового ≥ начальницького складу в раз≥, коли виконанн¤ ними службових обовТ¤зк≥в зг≥дно з посадами зб≥гаЇтьс¤ за проф≥лем з почесним званн¤м;

8) надбавку за виконанн¤ функц≥й державного експерта з питань таЇмниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень в≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ в≥йськовоњ служби), особамр¤дового ≥ начальницького складу − у розм≥рах та пор¤дку, визначених законодавством;

9) грошову допомогу в≥йськовослужбовц¤м строковоњ в≥йськовоњ служби, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби, − в розм≥р≥ восьми, а зазначеним особам ≥з числа д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤, − в розм≥р≥ 12 посадових оклад≥в.

7. ƒо упор¤дкуванн¤ додаткових вид≥в грошового забезпеченн¤, визначених зг≥дно з додатками 25Ч28 , њх виплата провадитьс¤ в межах затвердженого фонду грошового забезпеченн¤ в обс¤з≥ до 50 в≥дсотк≥в установленого зг≥дно ≥з зазначеними додатками розм≥ру, кр≥м щом≥с¤чних виплат в≥йськовослужбовц¤м, особам р¤дового ≥ начальницького складу льотного та наземного складу ав≥ац≥њ, плаваючого складу, в≥йськовослужбовц¤м, особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ виконують водолазн≥ роботи, проход¤ть службу в аеромоб≥льних в≥йськах та частинах спец≥ального призначенн¤, та виплати одноразовоњ винагороди в≥йськовослужбовц¤м, особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ знешкоджують вибухов≥ предмети.

8. ” раз≥ зменшенн¤ у звТ¤зку з прийн¤тт¤м ц≥Їњ постанови розм≥ру грошового забезпеченн¤ (без прем≥њ) в окремих в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу на пер≥од њх служби на займан≥й посад≥ та у в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, ¤ким передбачено збереженн¤ умов грошового забезпеченн¤ за попередньою посадою, установлюЇтьс¤ щом≥с¤чна доплата, розм≥р ¤коњ визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж розм≥ром грошового забезпеченн¤ (без прем≥њ), встановленим до набранн¤ чинност≥ ц≥Їю постановою, ≥ грошовим забезпеченн¤м, установленим за новими умовами.

9. ¬идатки, повТ¤зан≥ з набранн¤м чинност≥ ц≥Їю постановою, зд≥йснюютьс¤ в межах асигнувань на грошове забезпеченн¤, передбачених у державному бюджет≥ дл¤ утриманн¤ державних орган≥в.

10. ¬изнати такими, що втратили чинн≥сть, постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни зг≥дно з перел≥ком, що додаЇтьс¤.

11. ћ≥н≥стерству прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики, ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в, ≥ншим державним органам упор¤дкувати у трим≥с¤чний строк перел≥к ≥ розм≥ри виплати додаткових вид≥в грошового забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу.

12. ƒержавним органам:

привести власн≥ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть з ц≥Їю постановою;

проанал≥зувати за п≥дсумками I кварталу 2008 р. результати запровадженн¤ умов грошового забезпеченн¤, визначених ц≥Їю постановою, та внести у раз≥ потреби в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ.

13. ÷¤ постанова набираЇ чинност≥ з дн¤ втрати чинност≥ указами ѕрезидента ”крањни, що визначають умови грошового забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу державних орган≥в, але не ран≥ше н≥ж 1 с≥чн¤ 2008 року.

 

ѕремТЇр-м≥н≥стр ”крањн膆††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ¬. яЌ” ќ¬»„

 


≤нд.26

 

 

Используются технологии uCoz
 
« повернутись ѕост≥йна www-адреса статт≥:
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=97042135
Используются технологии uCoz