¬ерховна –ада ”крањни  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни;  ѕостанова, ѕор¤док  вiд 31.03.2003  є 426 «аконодавство ”крањни
ƒокумент 426-2003-п, редакцi¤ вiд 07.03.2007 на пiдставi 407-2007-п
 артка ѕов'¤занi документи Ќовий формат (тестуЇтьс¤ автоматичний алгоритм) —труктура   ѕошук “екст дл¤ друку
—торiнки:  [ 1 ]

†††††††††††††††††††††††††††††√ерб ”крањн膆†††††††††††††††††††††††††††

                     јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»
ѕ†ќ†—†“†ј†Ќ†ќ†¬†ј
в≥д 31 березн¤ 2003 р. N 426
 ињв
ѕро затвердженн¤ ѕор¤дку наданн¤ п≥льг, компенсац≥й ≥ гарант≥й
прац≥вникам бюджетних установ, в≥йськовослужбовц¤м, особам
р¤дового ≥ начальницького складу
{ ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ
N 148 ( 148-2004-п ) в≥д 11.02.2004
N 427 ( 427-2005-п ) в≥д 08.06.2005
N 1430 ( 1430-2006-п ) в≥д 18.10.2006
N 407 ( 407-2007-п ) в≥д 07.03.2007 }

{ ” назв≥ ≥ текст≥ ѕостанови слова "прац≥вники
(в≥йськовослужбовц≥) бюджетних установ
(в≥йськових формувань)" в ус≥х в≥дм≥нках
зам≥нено словами "прац≥вники бюджетних
установ, в≥йськовослужбовц≥, особи р¤дового
≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ, орган≥в ≥ установ виконанн¤ покарань,
податковоњ м≥л≥ц≥њ" у в≥дпов≥дному в≥дм≥нку
зг≥дно з ѕостановою  ћ N 148 ( 148-2004-п )
в≥д 11.02.2004 }

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни п†о†с†т†а†н†о†в†л†¤†Ї:
1. «атвердити ѕор¤док наданн¤ п≥льг, компенсац≥й ≥ гарант≥й
прац≥вникам бюджетних установ, в≥йськовослужбовц¤м, особам
р¤дового ≥ начальницького складу, що додаЇтьс¤. ( ѕункт 1 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 427 ( 427-2005-п ) в≥д
08.06.2005 )
2. ћ≥н≥стерству транспорту, ћ≥н≥стерству економ≥ки та з
питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ, ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в, ƒержавному
ком≥тету з питань житлово-комунального господарства, ƒержавному
ком≥тету статистики розробити нормативи проњзду дл¤ прац≥вник≥в
бюджетних установ, в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥
начальницького складу вс≥ма видами м≥ського пасажирського
транспорту (за вин¤тком такс≥), автомоб≥льним транспортом
загального користуванн¤ в с≥льськ≥й м≥сцевост≥, а також
зал≥зничним ≥ водним транспортом прим≥ського сполученн¤ та
автобусами прим≥ських маршрут≥в, у межах ¤ких будуть надаватис¤
п≥льги щодо безоплатного проњзду в≥дпов≥дним категор≥¤м громад¤н.
( ѕункт 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 427
( 427-2005-п ) в≥д 08.06.2005 )

ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни ¬.яЌ” ќ¬»„
≤нд. 26

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 31 березн¤ 2003 р. N 426
ѕќ–яƒќ 
наданн¤ п≥льг, компенсац≥й ≥ гарант≥й прац≥вникам бюджетних
установ, в≥йськовослужбовц¤м, особам р¤дового
≥ начальницького складу
( Ќазва ѕор¤дку ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ
N 148 ( 148-2004-п ) в≥д 11.02.2004, N 427 ( 427-2005-п ) в≥д
08.06.2005 )

1. ¬≥дпов≥дно до частини першоњ статт≥ 36 «акону ”крањни
"ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к" ( 489-16 ) п≥льги,
компенсац≥њ ≥ гарант≥њ, на ¤к≥ зг≥дно ≥з законами ”крањни мають
право окрем≥ категор≥њ прац≥вник≥в бюджетних установ,
в≥йськовослужбовц≥ та особи р¤дового ≥ начальницького складу
(дал≥-п≥льговики), щодо знижки плати за користуванн¤ житлом
(квартирноњ плати), паливом, телефоном та плати за комунальн≥
послуги (водопостачанн¤, газ, електрична та теплова енерг≥¤),
безоплатний проњзд ус≥ма видами м≥ського пасажирського транспорту
(за вин¤тком такс≥) та автомоб≥льним транспортом загального
користуванн¤ в с≥льськ≥й м≥сцевост≥, а також зал≥зничним ≥ водним
транспортом прим≥ського сполученн¤ та автобусами прим≥ських
маршрут≥в надаютьс¤ у раз≥, ¤кщо зазначен≥ прац≥вники мають право
на податкову соц≥альну п≥льгу. { ѕункт 1 в редакц≥њ ѕостанов  ћ N 148 ( 148-2004-п ) в≥д
11.02.2004, N 427 ( 427-2005-п ) в≥д 08.06.2005; ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ N 1430 ( 1430-2006-п ) в≥д
18.10.2006, N 407 ( 407-2007-п ) в≥д 07.03.2007 }
2. ѕ≥льги, компенсац≥њ ≥ гарант≥њ, на ¤к≥ мають право
п≥льговики (дал≥ - п≥льги), надаютьс¤ шл¤хом в≥дшкодуванн¤
п≥льговику передбаченоњ законодавством частини фактичних витрат за
користуванн¤ житлом (квартирноњ плати), паливом, телефоном,
комунальними послугами та за проњзд (кр≥м педагог≥чних, медичних
та фармацевтичних прац≥вник≥в ≥ прац≥вник≥в культури, п≥льги ¤ким
передбачаютьс¤ абзацом першим частини четвертоњ статт≥ 57 «акону
”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ), пунктом "њ" частини першоњ
статт≥ 77 ќснов законодавства ”крањни про охорону здоров'¤
( 2801-12 ), частиною четвертою статт≥ 29 ќснов законодавства
”крањни про культуру ( 2117-12 ) (дал≥ - педагог≥чн≥, медичн≥ та
фармацевтичн≥ прац≥вники ≥ прац≥вники культури). { јбзац перший
пункту 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1430
( 1430-2006-п ) в≥д 18.10.2006 }
¬≥дшкодуванн¤ зазначених витрат провадитьс¤ щом≥с¤ц¤ або раз
на квартал за р≥шенн¤м кер≥вника установи.
ѕ≥льги педагог≥чним, медичним та фармацевтичним прац≥вникам ≥
прац≥вникам культури надаютьс¤ щом≥с¤ц¤ шл¤хом зменшенн¤ плати за
користуванн¤ житлом з опаленн¤м та осв≥тленн¤м. { ѕункт 2
доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1430 ( 1430-2006-п )
в≥д 18.10.2006 }
–озм≥р наданих п≥льг у грошовому екв≥валент≥ разом з
грошовими доходами п≥льговик≥в не повинен перевищувати величини
визначеного в≥дпов≥дно до п≥дпункту 6.5.1 пункту 6.5 статт≥ 6
«акону ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 )
доходу, ¤кий даЇ право на податкову соц≥альну п≥льгу. ( јбзац
трет≥й пункту 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 427
( 427-2005-п ) в≥д 08.06.2005 )
3. ¬идатки на в≥дшкодуванн¤ витрат за надан≥ п≥льговику
(кр≥м педагог≥чних, медичних та фармацевтичних прац≥вник≥в ≥
прац≥вник≥в культури) послуги зд≥йснюютьс¤ за рахунок ≥ в межах
бюджетних асигнувань на утриманн¤ цих установ. { јбзац перший
пункту 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1430
( 1430-2006-п ) в≥д 18.10.2006 }
«азначен≥ кошти передбачаютьс¤ в кошторисах установ зг≥дно з
кодом економ≥чноњ класиф≥кац≥њ ( ≈ ) 1343 "≤нш≥ поточн≥ трансферти
населенню".
¬идатки на в≥дшкодуванн¤ витрат за надан≥ педагог≥чним,
медичним та фармацевтичним прац≥вникам ≥ прац≥вникам культури
послуги провад¤тьс¤ в≥дпов≥дно до ѕор¤дку ф≥нансуванн¤ видатк≥в
м≥сцевих бюджет≥в на зд≥йсненн¤ заход≥в з виконанн¤ державних
програм соц≥ального захисту населенн¤ за рахунок субвенц≥й з
державного бюджету, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 4 березн¤ 2002 р. N 256 ( 256-2002-п ) (ќф≥ц≥йний
в≥сник ”крањни, 2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309;
2004 р., N 11, ст. 662, N 36, ст. 2409; 2005 р., N 37, ст. 2285;
2006 р., N 22, ст. 1613). { ѕункт 3 доповнено абзацом зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 1430 ( 1430-2006-п ) в≥д 18.10.2006 }
4. ƒо член≥в с≥м'њ п≥льговика належать так≥, що проживають
разом з ним, - дружина (чолов≥к), њхн≥ неповнол≥тн≥ д≥ти (до 18
рок≥в); неодружен≥ повнол≥тн≥ д≥ти, визнан≥ ≥нвал≥дами з дитинства
1 та 2 групи або ≥нвал≥дами 1 групи; особа, ¤ка проживаЇ разом з
≥нвал≥дом в≥йни 1 групи та догл¤даЇ за ним, за умови, що ≥нвал≥д
в≥йни не перебуваЇ у шлюб≥; непрацездатн≥ батьки; особа, ¤ка
знаходитьс¤ п≥д оп≥кою або п≥клуванн¤м п≥льговика та проживаЇ
разом з ним. ( ѕункт 4 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 148
( 148-2004-п ) в≥д 11.02.2004 )
5. ƒл¤ в≥дшкодуванн¤ фактичних витрат п≥льговик подаЇ в
бухгалтер≥ю установи коп≥њ квитанц≥й про оплату за користуванн¤
житлом (квартирну плату), паливом, телефоном ≥ за комунальн≥
послуги у строк, за ¤кий зд≥йснюЇтьс¤ в≥дшкодуванн¤ (абзац другий
пункту 2 цього ѕор¤дку), а також дов≥дку про склад с≥м'њ (раз на
р≥к).
ƒл¤ нарахуванн¤ грошового екв≥валента вартост≥ послуг можуть
використовуватис¤ в≥домост≥ у вигл¤д≥ списк≥в, дов≥док, даних на
електронних нос≥¤х ≥нформац≥њ, одержаних в≥д
житлово-експлуатац≥йних та ≥нших п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, ¤к≥
надають послуги.
6. ѕри наданн≥ п≥льг враховуютьс¤ доходи за м≥с¤ць (квартал),
за ¤кий проводитьс¤ в≥дшкодуванн¤.
7. ƒо складу грошових доход≥в п≥льговика включаЇтьс¤:
1) нарахована зароб≥тна плата, у тому числ≥:
за роботу в надурочний час, св¤тков≥, неробоч≥ та вих≥дн≥
дн≥;
надбавки та доплати вс≥х вид≥в;
п≥двищенн¤ розм≥ру посадових оклад≥в громад¤н, ¤к≥ працювали
або працюють на територ≥¤х рад≥оактивного забрудненн¤;
прем≥њ, встановлен≥ за системами оплати прац≥ в установ≥
незалежно в≥д пер≥одичност≥ та джерел њх виплати (включаютьс¤
пропорц≥йно), кр≥м одноразових за особлив≥ заслуги;
≥нш≥ грошов≥ виплати, ¤к≥ мають систематичний характер та
п≥дл¤гають оподаткуванню в≥дпов≥дно до законодавства; { јбзац
шостий п≥дпункту 1 пункту 7 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 1430
( 1430-2006-п ) в≥д 18.10.2006 }
суми ≥ндексац≥њ грошових доход≥в населенн¤ та компенсац≥њ за
втрату частини зароб≥тноњ плати у зв'¤зку з порушенн¤м строк≥в њњ
виплати (на час нарахувань);
допомога у зв'¤зку з тимчасовою непрацездатн≥стю;
матер≥альна допомога;
2) грошове забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, кр≥м
в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби;
3) пенс≥њ.
8. √рошовий екв≥валент наданих п≥льг, компенсац≥й
виплачуЇтьс¤ п≥льговику установою разом з ≥ншими щом≥с¤чними
виплатами (зароб≥тна плата, грошове забезпеченн¤, надбавки,
прем≥њ, матер≥альна винагорода тощо).
9. ƒл¤ обчисленн¤ розм≥ру грошового екв≥валента визначаЇтьс¤:
1) грошовий дох≥д п≥льговика в≥дпов≥дно до пункт≥в 6 ≥ 7
цього ѕор¤дку;
2) загальна варт≥сть плати за користуванн¤ житлом (квартирноњ
плати), паливом, телефоном, комунальними послугами у межах норм
споживанн¤ (користуванн¤) з урахуванн¤м п≥льг, на ¤к≥ в≥дпов≥дно
до законодавства п≥льговик маЇ право, а також варт≥сть
безоплатного проњзду в≥дпов≥дно до визначених дл¤ зазначеноњ
категор≥њ п≥льговик≥в норматив≥в;
3) р≥зниц¤ м≥ж величиною доходу, ¤кий даЇ право на податкову
соц≥альну п≥льгу, та розм≥ром грошового доходу п≥льговика. ( јбзац
перший п≥дпункту 3 пункту 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 427 ( 427-2005-п ) в≥д 08.06.2005 )
” раз≥ коли загальна варт≥сть послуг перевищуЇ цю р≥зницю,
варт≥сть послуг, що п≥дл¤гаЇ виплат≥ п≥льговику, визначаЇтьс¤ ¤к
р≥зниц¤ м≥ж величиною доходу, ¤кий даЇ право на податкову
соц≥альну п≥льгу та розм≥ром грошового доходу п≥льговика; ( јбзац
другий п≥дпункту 3 пункту 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 427 ( 427-2005-п ) в≥д 08.06.2005 )
4) грошовий екв≥валент п≥льг ¤к загальна варт≥сть
житлово-комунальних послуг у межах норм споживанн¤ (користуванн¤)
та послуг зв'¤зку з урахуванн¤м п≥льг, на ¤к≥ в≥дпов≥дно до
законодавства п≥льговик маЇ право, а також варт≥сть безоплатного
проњзду в≥дпов≥дно до визначених дл¤ зазначеноњ категор≥њ
п≥льговик≥в норматив≥в.
9-1. ” раз≥ використанн¤ педагог≥чними, медичними,
фармацевтичними прац≥вниками або прац≥вниками культури права на
забезпеченн¤ твердим паливом установа розраховуЇ в≥дпов≥дно до
пункту 9 цього ѕор¤дку сукупний розм≥р щом≥с¤чного грошового
екв≥валента п≥льг за 12 м≥с¤ц≥в, що передують м≥с¤цю зверненн¤. { ѕор¤док доповнено пунктом 9-1 зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1430
( 1430-2006-п ) в≥д 18.10.2006 }
10. ”станови провод¤ть роботу з наданн¤ п≥льг, компенсац≥й ≥
гарант≥й та орган≥зовують обл≥к, систематизац≥ю ≥ збер≥ганн¤
≥нформац≥њ про п≥льговик≥в, надають њм консультац≥њ щодо пор¤дку
та умов наданн¤ п≥льг, зокрема:
1) т≥, що в≥дшкодовують п≥льговикам (кр≥м педагог≥чних,
медичних та фармацевтичних прац≥вник≥в ≥ прац≥вник≥в культури) за
рахунок ≥ в межах бюджетних асигнувань на утриманн¤ таких установ
витрати за користуванн¤ житлом (квартирну плату), паливом,
телефоном, комунальними послугами та за проњзд:
ведуть зг≥дно ≥з законодавством бухгалтерський обл≥к ≥
складають ф≥нансову зв≥тн≥сть;
обчислюють суми щом≥с¤чних виплат за отриман≥ ними послуги та
провад¤ть њх разом з ≥ншими щом≥с¤чними виплатами;
2) т≥, в ¤ких працюють педагог≥чн≥, медичн≥ та фармацевтичн≥
прац≥вники ≥ прац≥вники культури, щом≥с¤ц¤ до 5 числа наступного
пер≥оду:
розраховують в≥дпов≥дно до пункту 9 цього ѕор¤дку розм≥р
п≥льг, що надаютьс¤ прац≥вникам;
розпод≥л¤ють з в≥дома прац≥вник≥в обчислен≥ суми знижки з
оплати спожитих послуг м≥ж п≥дприЇмствами ≥ орган≥зац≥¤ми, що
надають послуги;
подають в установленому пор¤дку органам прац≥ та соц≥ального
захисту населенн¤, п≥дприЇмствам ≥ орган≥зац≥¤м, що надають
послуги, в≥домост≥ про прац≥вник≥в та розм≥р грошового екв≥валента
п≥льг. { ѕункт 10 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 1430 ( 1430-2006-п ) в≥д
18.10.2006 }
—торiнки:  [ 1 ]

ѕошук  «найти слова на сторiнцi:     
* тiльки украњнськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


„ас роботи = 0 (0.11)  Ѕаза = 1/4609  [ јнон≥мний | 213.227.233.12 | 1/20 | 1:1/0.00 Mb ]
 [ закрити ”правлiнн¤ комп'ютеризованих систем
јпарату ¬ерховноњ –ади ”крањни © 1996-2007
 [ вгору
Используются технологии uCoz