Страница на, которой собраны решения Конституционного суда так или иначе связанные с правами и обязанностями лиц рядового и начальствующего состава ОВД.


РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ
Конституция Украины
Справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання
Справа щодо права на пільги (после увольнения) - 1999
Справа про офіційне тлумачення терміна "член сім'ї"
Справа щодо пільг, компенсацій і гарантій - 2001
Cправа про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів - 2003
Справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій - 2004
Справа про ветеранів органів внутрішніх справ
Справа про право вільного вибору захисника
Справа про соціальні гарантії громадян 2007

ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершенном преступлении.

Согласно решениям КС Украины по делам NN: 1-13/2004, 1-15/2002, 1-19/2003, 1-21/2005, 1-27/2004, 1-16/99, 1-8/99, 6-рп від 09.07.2007, Зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод і може мати місце лише у випадках, передбачених Основним Законом України. У статті 64 Конституції України вичерпно визначено такі випадки
Конституційний Суд України дійшов висновку, що зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України.
У частині другій статті 8 Конституції України встановлено вимогу щодо законів України – усі вони приймаються виключно на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Конституційний Суд України неодноразово розглядав за зверненнями суб’єктів права на конституційне подання справи і приймав рішення, у яких визнавав окремі положення законів про Державний бюджет України щодо зупинення або обмеження пільг, компенсацій і гарантій такими, що не відповідають Конституції України Проте, незважаючи на зазначені рішення Конституційного Суду України, ревізія законами про Державний бюджет України пільг, компенсацій і гарантій, яку започатковано у 1995 році, набула системного характеру.

Таким образом, в действиях Премьер-министра Украины Ю.В.Тимошенко, как инициатора внесения неконституционных изменений, ограничивающих льготы и социальные гарантии в действующее законодательство Украины, усматриваются действия состава преступления предусмотренного частью 2 ст.382 Уголовного кодекса Украины
"Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню" вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб
Прошу Генеральную Прокуратуру Украины возбудить уголовное дело в отношении Ю.В.Тимошенко и привлеч ее к отвественности.


Закрыть/Close
Используются технологии uCoz