ƒокумент 565-12, поточна редакцi¤ вiд 06.04.2006, чинний (2 сторiнки)
—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади [ 08.12.06 09:50 ]


†††††††††††††††††††††††††††††√ерб ”крањн膆†††††††††††††††††††††††††††


           « ј   ќ Ќ  ”   – ј ѓ Ќ »
     
              ѕро м≥л≥ц≥ю


 ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1991, N 4, ст. 20 )

 { ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬– 
  N 583-XII ( 583-12 ) в≥д 25.12.90, ¬¬–, 1991, N 4, ст. 21 }

 { ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
  N 2484-XII ( 2484-12 ) в≥д 19.06.92, ¬¬–, 1992, N 36, ст.526 
  N 2932-XII ( 2932-12 ) в≥д 26.01.93, ¬¬–, 1993, N 11, ст. 83 }

 { ѕро поширенн¤ д≥њ додатково див. ѕостанову ¬–
  N 3135-XII ( 3135-12 ) в≥д 22.04.93, ¬¬–, 1993, N 22, ст.234 }

 { ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
  N 62/94-¬– в≥д 28.06.94, ¬¬–, 1994, N 26, ст.216 
  N 101/95-¬– в≥д 14.03.95, ¬¬–, 1995, N 15, ст.102 
  N 312-XIV ( 312-14 ) в≥д 11.12.98, ¬¬–, 1999, N 4, ст. 35 }

 { ѕро поширенн¤ д≥њ додатково див. «акон
  N 834-XIV ( 834-14 ) в≥д 06.07.99, ¬¬–, 1999, N 34, ст.298 }

 { ќф≥ц≥йне тлумаченн¤ до «акону див. в –≥шенн¤х  онституц≥йного
                               —уду 
  N 5-рп/99 ( v005p710-99 ) в≥д 03.06.99
  N 8-рп/99 ( v008p710-99 ) в≥д 06.07.99 }

{ ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами 
 N 1381-XIV ( 1381-14 ) в≥д 13.01.2000, ¬¬–, 2000, N 10, ст.79
 N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000, ¬¬–, 2000, N 27, ст.213 
 N 2181-III ( 2181-14 ) в≥д 21.12.2000 - набираЇ чинност≥ 
 з 1 кв≥тн¤ 2001 року, ¬¬–, 2001, N 10, ст.44
 N 2537-III ( 2537-14 ) в≥д 21.06.2001, ¬¬–, 2001, N 40, ст.193
 N 2922-III ( 2922-14 ) в≥д 10.01.2002, ¬¬–, 2002, N 17, ст.117
 N 3033-III ( 3033-14 ) в≥д 07.02.2002, ¬¬–, 2002, N 26, ст.176
 N 743-IV ( 743-15 ) в≥д 15.05.2003, ¬¬–, 2003, N 29, ст.233
 N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003, ¬¬–, 2003, N 30, ст.247 
 N 1181-IV ( 1181-15 ) в≥д 18.09.2003, ¬¬–, 2004, N 10, ст. 95
 N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004, ¬¬–, 2004, N 23, ст.323
 N 1745-IV ( 1745-15 ) в≥д 03.06.2004, ¬¬–, 2004, N 36, ст.434
 N 1961-IV ( 1961-15 ) в≥д 01.07.2004, ¬¬–, 2005, N 1, ст.1
 N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, ¬¬–, 2005, N 7-8, ст.162
 N 2322-IV ( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005, ¬¬–, 2005, N 10, ст.187
 N 2459-IV ( 2459-15 ) в≥д 03.03.2005, ¬¬–, 2005, N 16, ст.263
 N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, ¬¬–, 2005, N 17, N 18-19,
                              ст.267
 N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005, ¬¬–, 2006, N 9, N 10-11,
                              ст.96 }
 N 3537-IV ( 3537-15 ) в≥д 15.03.2006, ¬¬–, 2006, N 34, ст.292 }


   { ” текст≥ «акону найменуванн¤ "”крањнська –—–" ≥ 
    "–ада ћ≥н≥стр≥в" зам≥нено в≥дпов≥дно найменуванн¤ми
    "”крањна" ≥ " аб≥нет ћ≥н≥стр≥в" зг≥дно ≥з «аконом 
     N 2484-12 в≥д 19.06.92 }

 { ” текст≥ «акону слова "–еспубл≥ц≥  рим" та " риму" зам≥нено
  словами "јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим" зг≥дно ≥з «аконом
  N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю «акону зупинено
  на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д
  23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю «акону
  зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 )
  в≥д 20.12.2005 }

  { ” текст≥ «акону слова "–ади народних депутат≥в" у вс≥х
   в≥дм≥нках зам≥нено словом "ради" у в≥дпов≥дному в≥дм≥нку
   зг≥дно ≥з «аконом N 2459-IV ( 2459-15 ) в≥д 03.03.2005,
   ¬¬–, 2005, N 16, ст.263 }


             – о з д ≥ л I

            «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 1. ћ≥л≥ц≥¤ в ”крањн≥

   ћ≥л≥ц≥¤ в ”крањн≥ - державний озброЇний орган виконавчоњ
влади, ¤кий захищаЇ житт¤, здоров'¤, права ≥ свободи громад¤н,
власн≥сть, природне середовище, ≥нтереси сусп≥льства ≥ держави в≥д
протиправних пос¤гань.

   —татт¤ 2. ќсновн≥ завданн¤ м≥л≥ц≥њ

   ќсновними завданн¤ми м≥л≥ц≥њ Ї:
   забезпеченн¤ особистоњ безпеки громад¤н, захист њх прав ≥
свобод, законних ≥нтерес≥в;
   запоб≥ганн¤ правопорушенн¤м та њх припиненн¤;
   охорона ≥ забезпеченн¤ громадського пор¤дку;
   ви¤вленн¤ ≥ розкритт¤ злочин≥в, розшук ос≥б, ¤к≥ њх вчинили;
   забезпеченн¤ безпеки дорожнього руху;
   захист власност≥ в≥д злочинних пос¤гань;
   виконанн¤ крим≥нальних покарань ≥ адм≥н≥стративних ст¤гнень;
   участь у поданн≥ соц≥альноњ та правовоњ допомоги громад¤нам,
спри¤нн¤ у межах  своЇњ  компетенц≥њ  державним  органам,
п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥¤м у виконанн≥ покладених на
них законом обов'¤зк≥в.

   —татт¤ 3. ѕринципи д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ

   ƒ≥¤льн≥сть м≥л≥ц≥њ будуЇтьс¤ на  принципах  законност≥,
гуман≥зму, поваги до особи, соц≥альноњ справедливост≥, взаЇмод≥њ з
трудовими колективами, громадськими орган≥зац≥¤ми й населенн¤м.
   ƒ≥¤льн≥сть м≥л≥ц≥њ Ї гласною. ¬она ≥нформуЇ органи влади ≥
управл≥нн¤, трудов≥ колективи, громадськ≥ орган≥зац≥њ, населенн¤ ≥
засоби масовоњ ≥нформац≥њ про свою д≥¤льн≥сть, стан громадського
пор¤дку та заходи щодо його зм≥цненн¤. «а погодженн¤м з м≥л≥ц≥Їю
засоби масовоњ ≥нформац≥њ можуть акредитувати своњх журнал≥ст≥в
при њњ органах. Ќе п≥дл¤гають розголошенню  в≥домост≥,  що
становл¤ть державну або службову таЇмницю.
   ” п≥дрозд≥лах м≥л≥ц≥њ не допускаЇтьс¤ д≥¤льн≥сть пол≥тичних
парт≥й, рух≥в та ≥нших громадських об'Їднань, що мають пол≥тичну
мету. ѕри виконанн≥ службових обов'¤зк≥в прац≥вники  м≥л≥ц≥њ
незалежн≥ в≥д впливу будь-¤ких пол≥тичних, громадських об'Їднань.
( „астина трет¤ статт≥ 3 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д
19.06.92 )

   —татт¤ 4. ѕравова основа д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ

   ѕравовою основою д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ Ї:  онституц≥¤ ”крањни
(  254к/96-¬– ), цей «акон, ≥нш≥ законодавч≥ акти ”крањни,
постанови  ¬ерховноњ –ади ”крањни, укази ѕрезидента ”крањни,
постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, нормативн≥ акти ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х  справ  ”крањни, «агальна декларац≥¤ прав людини,
м≥жнародн≥ правов≥ норми, ратиф≥кован≥ у встановленому пор¤дку.
( —татт¤ 4 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д 19.06.92 )

   —татт¤ 5. ƒ≥¤льн≥сть м≥л≥ц≥њ та права громад¤н

   ћ≥л≥ц≥¤ виконуЇ своњ завданн¤ неупереджено,  у  точн≥й
в≥дпов≥дност≥ з законом. Ќ≥¤к≥ вин¤тков≥ обставини або вказ≥вки
службових ос≥б не можуть бути п≥дставою дл¤ будь-¤ких незаконних
д≥й або безд≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ. ƒл¤ забезпеченн¤ громадського
пор¤дку прац≥вники м≥л≥ц≥њ зобов'¤зан≥ вживати заход≥в незалежно
в≥д свого п≥дпор¤дкуванн¤.
   ћ≥л≥ц≥¤ поважаЇ г≥дн≥сть особи ≥ ви¤вл¤Ї до нењ гуманне
ставленн¤, захищаЇ права людини незалежно в≥д њњ соц≥ального
походженн¤, майнового та ≥ншого стану, расовоњ та нац≥ональноњ
належност≥, громад¤нства, в≥ку, мови та осв≥ти, ставленн¤ до
рел≥г≥њ, стат≥, пол≥тичних та ≥нших переконань. ѕри звертанн≥ до
громад¤нина прац≥вник м≥л≥ц≥њ зобов'¤заний назвати своЇ пр≥звище,
званн¤ та пред'¤вити на його вимогу службове посв≥дченн¤. ”
взаЇмов≥дносинах з громад¤нами прац≥вник м≥л≥ц≥њ повинен ви¤вл¤ти
високу культуру ≥ такт.
   ћ≥л≥ц≥¤ не розголошуЇ в≥домостей, що стосуютьс¤ особистого
житт¤ людини, принижують њњ честь ≥ г≥дн≥сть, ¤кщо виконанн¤
обов'¤зк≥в не вимагаЇ ≥ншого.
   ћ≥л≥ц≥¤ тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежуЇ
права ≥ свободи громад¤н, ¤кщо без цього не можуть бути виконан≥
покладен≥ на нењ обов'¤зки, й зобов'¤зана дати њм по¤сненн¤ з
цього приводу.
   ћ≥л≥ц≥¤:
   забезпечуЇ затриманим та заарештованим (вз¤тим п≥д варту)
особам з моменту затриманн¤ або арешту (вз¤тт¤ п≥д варту) право
захищати  себе  особисто та користуватис¤ правовою допомогою
захисника, реал≥зац≥ю ≥нших прав затриманих ≥  заарештованих
(вз¤тих п≥д варту) ос≥б;
   негайно, але не п≥зн≥ш ¤к через дв≥ години п≥сл¤ затриманн¤
або арешту (вз¤тт¤  п≥д  варту)  ос≥б  пов≥домл¤Ї  про  њх
м≥сцеперебуванн¤ родичам та у раз≥ за¤вленн¤ усноњ або письмовоњ
вимоги - захиснику, а також адм≥н≥страц≥њ за м≥сцем роботи чи
навчанн¤;
   забезпечуЇ харчуванн¤ затриманих ос≥б три рази на добу за
Їдиними нормами, встановленими  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;
   у раз≥ необх≥дност≥ вживаЇ заход≥в щодо негайного наданн¤
медичноњ та ≥ншоњ допомоги затриманим та заарештованим (вз¤тим п≥д
варту) особам.
( „астина п'¤та статт≥ 5 в редакц≥њ «акону N 2322-IV ( 2322-15 )
в≥д 12.01.2005 )
   ” раз≥ за¤вленн¤ затриманими або заарештованими (вз¤тими п≥д
варту) особами усноњ або письмовоњ вимоги про залученн¤ захисника
прац≥вники м≥л≥ц≥њ не мають права вимагати в≥д них наданн¤
будь-¤ких по¤снень або св≥дчень до прибутт¤ захисника. ( —таттю 5
доповнено частиною шостою зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV ( 2322-15 )
в≥д 12.01.2005 )
   ѕро за¤вленн¤ вимоги про залученн¤ захисника або про в≥дмову
у залученн≥ захисника у протокол≥ затриманн¤ або постанов≥ про
арешт  (вз¤тт¤  п≥д варту) робитьс¤ в≥дпов≥дний запис, ¤кий
скр≥плюЇтьс¤ п≥дписом затриманоњ або заарештованоњ (вз¤тоњ п≥д
варту) особи. ( —таттю 5 доповнено частиною сьомою зг≥дно ≥з
«аконом N 2322-IV ( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ќсобам при  затриманн≥  або  арешт≥  (вз¤тт≥ п≥д варту)
прац≥вниками м≥л≥ц≥њ:
   пов≥домл¤ютьс¤ п≥дстави та мотиви такого затриманн¤  або
арешту (вз¤тт¤ п≥д варту), роз'¤снюЇтьс¤ право оскаржувати њх у
суд≥;
   надаютьс¤ усно  роз'¤сненн¤  частини  першоњ  статт≥  63
 онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ), права в≥дмовитис¤ в≥д наданн¤
будь-¤ких по¤снень або св≥дчень до прибутт¤ захисника та одночасно
в друкованому вигл¤д≥ - роз'¤сненн¤ статей 28, 29, 55, 56, 59, 62
≥ 63  онституц≥њ ”крањни  та  прав  ос≥б,  затриманих  або
заарештованих (вз¤тих п≥д варту), встановлених законами, у тому
числ≥ права зд≥йснювати захист своњх прав та ≥нтерес≥в особисто
або за допомогою захисника з моменту затриманн¤ або арешту (вз¤тт¤
п≥д варту) особи, права в≥дмовитис¤ в≥д наданн¤ будь-¤ких по¤снень
або св≥дчень до прибутт¤ захисника;
   забезпечуЇтьс¤ можлив≥сть з моменту затриманн¤ або арешту
(вз¤тт¤ п≥д варту) захищати себе особисто та  користуватис¤
правовою допомогою захисника.
( —таттю 5 доповнено частиною восьмою зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV
( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ” раз≥ невиконанн¤ прац≥вниками м≥л≥ц≥њ вимог, встановлених
ц≥Їю статтею, особа, права ¤коњ були порушен≥,  та/або  њњ
представники (родич≥, захисник) можуть звернутис¤ до суду ≥з
за¤вою про в≥дшкодуванн¤ шкоди у встановленому законом пор¤дку.
ѕри цьому так≥ особи зв≥льн¤ютьс¤ в≥д сплати державного мита.
( —таттю 5 доповнено частиною дев'¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV
( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ¬≥дшкодуванню п≥дл¤гають у повному обс¤з≥:
   1) зароб≥ток та ≥нш≥ грошов≥ доходи, ¤к≥ особа втратила
внасл≥док незаконних д≥й або безд≥¤льност≥ прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ;
   2) майно (в тому числ≥ грош≥, грошов≥ вклади ≥ в≥дсотки по
них, ц≥нн≥ папери та в≥дсотки по них, частка у статутному фонд≥
господарського товариства, учасником ¤кого був громад¤нин, та
прибуток, ¤кий в≥н не отримав в≥дпов≥дно до ц≥Їњ частки, ≥нш≥
ц≥нност≥), варт≥сть вилученого майна, ¤кщо його поверненн¤ в
натур≥ та в тому ж стан≥ стало неможливим;
   3) суми, сплачен≥ громад¤нином у зв'¤зку з поданн¤м йому
юридичноњ допомоги;
   4) моральна шкода.
( —таттю 5 доповнено частиною дес¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV
( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ¬≥дшкодуванн¤ моральноњ шкоди провадитьс¤ у  раз≥,  коли
незаконн≥  д≥њ або безд≥¤льн≥сть прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ завдали
моральноњ втрати громад¤нинов≥, моральних страждань, призвели до
порушенн¤ його нормальних життЇвих зв'¤зк≥в, вимагають в≥д нього
додаткових  зусиль дл¤ орган≥зац≥њ свого житт¤. ( —таттю 5
доповнено  частиною одинадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV
( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ћоральною шкодою   визнаютьс¤   стражданн¤,   запод≥¤н≥
громад¤нинов≥  внасл≥док  ф≥зичного чи псих≥чного впливу, що
призвело до пог≥ршенн¤ або позбавленн¤ можливостей реал≥зац≥њ ним
своњх звичок ≥ бажань, пог≥ршенн¤ в≥дносин з оточуючими людьми,
≥нших негативних насл≥дк≥в морального характеру. ( —таттю 5
доповнено  частиною дванадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV
( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ѕрац≥вники орган≥в   м≥л≥ц≥њ   несуть    матер≥альну
в≥дпов≥дальн≥сть  за  шкоду,  завдану  незаконними д≥¤ми або
безд≥¤льн≥стю в межах, встановлених законом. ( —таттю 5 доповнено
частиною тринадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV ( 2322-15 ) в≥д
12.01.2005 )

   —татт¤ 6. —при¤нн¤ державних орган≥в, громадських
        об'Їднань, трудових колектив≥в ≥ громад¤н
        у виконанн≥ завдань м≥л≥ц≥њ

   ƒержавн≥ органи, громадськ≥ об'Їднанн¤, службов≥  особи,
трудов≥ колективи, громад¤ни зобов'¤зан≥ спри¤ти м≥л≥ц≥њ в охорон≥
громадського пор¤дку ≥ боротьб≥ ≥з злочинн≥стю.
   ћ≥л≥ц≥¤ маЇ право дл¤ виконанн¤ покладених на нењ завдань
залучати громад¤н за њх згодою до сп≥вроб≥тництва у пор¤дку,
встановленому законами,  що  регулюють  проф≥лактичну  та
оперативно-розшукову д≥¤льн≥сть. ѕримусове залученн¤ громад¤н до
сп≥вроб≥тництва з м≥л≥ц≥Їю заборон¤Їтьс¤.

   —татт¤ 7. ќрган≥зац≥¤ м≥л≥ц≥њ та њњ п≥дпор¤дкован≥сть

   ћ≥л≥ц≥¤ Ї Їдиною системою орган≥в, ¤ка входить до структури
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, виконуЇ адм≥н≥стративну,
проф≥лактичну,  оперативно-розшукову,  крим≥нально-процесуальну,
виконавчу та охоронну (на догов≥рних засадах) функц≥њ. ¬она
складаЇтьс¤ з п≥дрозд≥л≥в:
   крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ;
   м≥л≥ц≥њ громадськоњ безпеки;
   м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ; ( „астину першу статт≥ 7 доповено абзацом
четвертим зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 -
д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV
( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005;
д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV
( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )
   транспортноњ м≥л≥ц≥њ;
   державноњ автомоб≥льноњ ≥нспекц≥њ;
   м≥л≥ц≥њ охорони;
   судовоњ м≥л≥ц≥њ; ( „астину першу статт≥ 7 доповнено абзацом
зг≥дно ≥з «аконом N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003 - щодо
набутт¤ чинност≥ див. "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону )
   спец≥альноњ м≥л≥ц≥њ.
   ƒл¤  забезпеченн¤  громадського  пор¤дку  на об'Їктах ≥
територ≥¤х, ¤к≥ мають особливе народногосподарське значенн¤ або
постраждали  в≥д  стих≥йного  лиха, еколог≥чного забрудненн¤,
катастрофи, ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни з дозволу
 аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  можуть  створюватись спец≥альн≥
п≥дрозд≥ли м≥л≥ц≥њ.

   
   ( „астину третю статт≥ 7 виключено на п≥дстав≥ «акону
N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю зм≥н зупинено на 2005
р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю зм≥н зупинено на 2006
р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 ) Ќа
територ≥њ ”крањни заборон¤Їтьс¤ створенн¤ в≥йськових або ≥нших
збройних  формувань  чи груп, не передбачених законодавством
”крањни. ( „астина трет¤ статт≥ 7 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д
19.06.92 )

   ( „астину четверту статт≥ 7 виключено на п≥дстав≥ «акону
N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю зм≥н зупинено на 2005
р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю зм≥н зупинено на 2006
р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )
ќрган≥зац≥йна структура ≥ штатна чисельн≥сть м≥л≥ц≥њ визначаютьс¤
в пор¤дку, встановлюваному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ѕрава  ≥  обов'¤зки,  орган≥зац≥¤  роботи  та структура
п≥дрозд≥л≥в м≥л≥ц≥њ визначаютьс¤ положенн¤ми, ¤к≥ затверджуютьс¤
ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни в≥дпов≥дно до цього «акону.
   ” своњй д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥¤ п≥дпор¤дковуЇтьс¤  ћ≥н≥стерству
внутр≥шн≥х  справ  ”крањни. ( „астина шоста статт≥ 7 в редакц≥њ
«акону N 62/94-¬– в≥д 28.06.94 )
   ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни зд≥йснюЇ кер≥вництво вс≥Їю
м≥л≥ц≥Їю ”крањни. ( „астина сьома статт≥ 7 в редакц≥њ «акону
N 62/94-¬– в≥д 28.06.94 )
   ¬  јвтономн≥й  –еспубл≥ц≥  рим м≥л≥ц≥Їю керуЇ заступник
ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни - начальник √оловного управл≥нн¤
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥
 рим; в област¤х, м≥стах, районах м≥л≥ц≥Їю, кр≥м транспортноњ,
керують  в≥дпов≥дно  начальники головних управл≥нь, управл≥нь
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област≥, м≥ст≥, начальники
м≥ських  ≥ районних в≥дд≥л≥в (управл≥нь) головних управл≥нь,
управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област≥, м≥ст≥.
( „астина восьма статт≥ 7 в редакц≥њ «акону N 62/94-¬– в≥д
28.06.94 )
   ер≥вництво транспортною м≥л≥ц≥Їю зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, що
визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни. ( —таттю 7
доповнено частиною дев'¤тою зг≥дно  ≥з  «аконом N 62/94-¬–
в≥д 28.06.94 )
   «аступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни - начальник
√оловного управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в
јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим призначаЇтьс¤ на посаду ≥ зв≥льн¤Їтьс¤
з  посади   аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стра
внутр≥шн≥х справ ”крањни. ( —таттю 7 доповнено частиною дес¤тою
зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д 28.06.94 )
   Ќачальники  головних  управл≥нь,  управл≥нь  ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни в област¤х, м≥стах  иЇв≥, —евастопол≥ та
на  транспорт≥  та њх заступники призначаютьс¤ на посаду ≥
зв≥льн¤ютьс¤ з посади ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни. ( —таттю
7 доповнено частиною одинадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д
28.06.94, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV
( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к
зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно
≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )
   Ќачальники м≥ських, районних, л≥н≥йних в≥дд≥л≥в (управл≥нь),
головних  управл≥нь,  управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ
”крањни в област≥, м≥ст≥ та на транспорт≥ призначаютьс¤ на посаду
≥ зв≥льн¤ютьс¤ з посади ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”крањни  за
поданн¤м в≥дпов≥дно заступника ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни -
начальника √оловного управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ
”крањни  в  јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, начальник≥в головних
управл≥нь, управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в
област¤х, м≥стах  иЇв≥, —евастопол≥ та на транспорт≥. ( —таттю 7
доповнено частиною дванадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д
28.06.94 )
   «аступник ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни - начальник
√оловного управл≥нн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в
јвтономн≥й  –еспубл≥ц≥   рим,  начальники головних управл≥нь,
управл≥нь ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в област¤х, м≥стах
та начальники њх м≥ських ≥ районних в≥дд≥л≥в (управл≥нь) один раз
на р≥к зв≥тують перед в≥дпов≥дними –адами про стан боротьби ≥з
злочинн≥стю та охорони громадського пор¤дку. ( —таттю 7 доповнено
частиною тринадц¤тою зг≥дно ≥з «аконом N 62/94-¬– в≥д 28.06.94 )

   —татт¤ 7-1. ћ≥сцева м≥л≥ц≥¤

   ћ≥сцева м≥л≥ц≥¤ утворюЇтьс¤ за р≥шенн¤м орган≥в м≥сцевого
самовр¤дуванн¤  на  п≥дстав≥  поданн¤  м≥сцевих  державних
адм≥н≥страц≥й  та  виконавчих  орган≥в  рад,  погодженого  з
ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни.

   «авданн¤м м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ Ї забезпеченн¤ захисту житт¤,
здоров'¤, прав, свобод ≥ законних ≥нтерес≥в громад¤н та охорони
громадського пор¤дку на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ.

   ƒо складу   м≥сцевоњ   м≥л≥ц≥њ   вход¤ть   п≥дрозд≥ли
дорожньо-патрульноњ служби,  патрульно-постовоњ  служби, служби
д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ, а також приймальники-розпод≥льники
дл¤ неповнол≥тн≥х, приймальники-розпод≥льники дл¤ ос≥б, затриманих
за брод¤жництво, спец≥альн≥ приймальники дл¤ ос≥б,  п≥дданих
адм≥н≥стративному  арешту.  ” склад≥ м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ можуть
утворюватис¤ й ≥нш≥ п≥дрозд≥ли.

   ћ≥сцеву м≥л≥ц≥ю  очолюЇ  кер≥вник,  ¤кий  Ї  заступником
начальника в≥дпов≥дного управл≥нн¤ (в≥дд≥лу) внутр≥шн≥х справ з
громадськоњ безпеки.  ер≥вник м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ у встановлен≥
в≥дпов≥дною радою строки зв≥туЇ перед нею про стан охорони
громадського пор¤дку та громадськоњ безпеки  на  в≥дпов≥дн≥й
територ≥њ.

   ѕризначенн¤ ≥ зв≥льненн¤ з посад кер≥вника м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ,
начальник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в ≥ д≥льничних  ≥нспектор≥в
проводитьс¤  начальниками  головних  управл≥нь,  управл≥нь
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥
 рим, област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ за погодженн¤м з
в≥дпов≥дною радою.

   „исельн≥сть м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ визначаЇтьс¤ органом м≥сцевого
самовр¤дуванн¤ виход¤чи з норматив≥в, затверджених ћ≥н≥стерством
внутр≥шн≥х справ ”крањни.

   ћ≥сцева м≥л≥ц≥¤ утримуЇтьс¤ за рахунок  кошт≥в  м≥сцевих
бюджет≥в.
( «акон доповнено статтею 7-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV
( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к
зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно
≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )

   —татт¤ 8. ¬заЇмов≥дносини у сфер≥ д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ
        м≥ж ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥
        в≥дпов≥дними органами  ≥нших держав та 
        м≥жнародними орган≥зац≥¤ми пол≥ц≥њ

   ¬заЇмов≥дносини у сфер≥ д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ м≥ж ћ≥н≥стерством
внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥ в≥дпов≥дними органами ≥нших держав та
м≥жнародними орган≥зац≥¤ми пол≥ц≥њ  будуютьс¤  на  п≥дстав≥
м≥ждержавних чи м≥жур¤дових угод, а також угод м≥ж ћ≥н≥стерством
внутр≥шн≥х справ ”крањни та цими органами ≥ орган≥зац≥¤ми.
( —татт¤ 8 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д 19.06.92 )

   —татт¤ 9. «алученн¤ до виконанн¤ завдань м≥л≥ц≥њ ≥нших
        прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ

   ƒо  виконанн¤  завдань по охорон≥ громадського пор¤дку,
громадськоњ  безпеки  ≥  боротьб≥ ≥з злочинн≥стю в пор¤дку,
встановленому  чинним  законодавством, можуть залучатись ≥нш≥
прац≥вники орган≥в внутр≥шн≥х справ, в≥йськовослужбовц≥ внутр≥шн≥х
в≥йськ,   особи   р¤дового   ≥   начальницького   складу
крим≥нально-виконавчоњ  системи.  Ќа  них  (ос≥б  р¤дового ≥
начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи, а також
курсант≥в, слухач≥в, ад'юнкт≥в, ≥нших атестованих прац≥вник≥в, в
тому числ≥ й викладацького складу навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни, ƒержавного департаменту ”крањни з питань
виконанн¤ покарань), поширюютьс¤ права ≥ обов'¤зки, гарант≥њ
правового ≥ соц≥ального захисту та в≥дпов≥дальн≥сть прац≥вник≥в
м≥л≥ц≥њ. ( „астина перша статт≥ 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконами N 312-XIV ( 312-14 ) в≥д 11.12.98, N 1181-IV ( 1181-15 )
в≥д 18.09.2003 )
   ÷≥ ж права, обов'¤зки, в≥дпов≥дальн≥сть та гарант≥њ правового
≥ соц≥ального захисту поширюютьс¤ також на прац≥вник≥в орган≥в
внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ добров≥льно виконують завданн¤ по охорон≥
громадського  пор¤дку,  громадськоњ безпеки або до службових
обов'¤зк≥в ¤ких входить виконанн¤ зазначених завдань.


             – о з д ≥ л II

           ќЅќ¬'я« » ≤ ѕ–ј¬ј ћ≤Ћ≤÷≤ѓ

   —татт¤ 10. ќсновн≥ обов'¤зки м≥л≥ц≥њ

   ћ≥л≥ц≥¤ в≥дпов≥дно до своњх завдань зобов'¤зана:
   1) забезпечувати безпеку громад¤н ≥ громадський пор¤док;
   2) ви¤вл¤ти, запоб≥гати, припин¤ти та розкривати злочини,
вживати з ц≥Їю метою оперативно-розшукових та проф≥лактичних
заход≥в, передбачених чинним законодавством;
   3) приймати ≥ реЇструвати за¤ви й пов≥домленн¤ про злочини та
адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤, своЇчасно приймати по них р≥шенн¤;
   4) зд≥йснювати досудову п≥дготовку матер≥ал≥в за протокольною
формою,   провадити   д≥знанн¤   у   межах,   визначених
крим≥нально-процесуальним законодавством; ( ѕункт 4 статт≥ 10 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2484-12 в≥д 19.06.92 )
   5) припин¤ти адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ ≥ зд≥йснювати
провадженн¤ у справах про них;
   6) ви¤вл¤ти причини й умови,  що  спри¤ють  вчиненню
правопорушень, вживати в межах своЇњ компетенц≥њ заход≥в до њх
усуненн¤; брати участь у правовому вихованн≥ населенн¤;
   7) проводити проф≥лактичну роботу серед ос≥б, схильних до
вчиненн¤ злочин≥в, зд≥йснювати адм≥н≥стративний нагл¤д за особами,
щодо ¤ких його встановлено, а також контроль за засудженими до
крим≥нальних покарань, не пов'¤заних з позбавленн¤м вол≥;
   8) виконувати в межах своЇњ компетенц≥њ крим≥нальн≥ покаранн¤
та адм≥н≥стративн≥ ст¤гненн¤;
   9) розшукувати ос≥б, ¤к≥ переховуютьс¤ в≥д орган≥в д≥знанн¤,
сл≥дства ≥ суду, ухил¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ крим≥нального покаранн¤,
пропали безв≥сти, та ≥нших ос≥б у  випадках,  передбачених
законодавством;
   10) проводити крим≥нал≥стичн≥ досл≥дженн¤ за матер≥алами
оперативно-розшуковоњ д≥¤льност≥, забезпечувати у встановленому
пор¤дку участь спец≥ал≥ст≥в крим≥нал≥стичноњ служби у сл≥дчих
д≥¤х;
   11) виконувати прийн¤т≥ в установленому законом пор¤дку ≥ в
межах своЇњ компетенц≥њ р≥шенн¤ прокурора, сл≥дчого, суду;
   12) забезпечувати в межах своЇњ  компетенц≥њ  безпеку
дорожнього руху, додержанн¤ закон≥в, правил ≥ норматив≥в у ц≥й
сфер≥, зд≥йснювати реЇстрац≥ю та обл≥к  автомототранспортних
засоб≥в, приймати ≥спити на право керуванн¤ транспортними засобами
≥ видавати в≥дпов≥дн≥ документи; запоб≥гати забрудненню пов≥тр¤,
водойм транспортними засобами та с≥льськогосподарською техн≥кою;
зд≥йснювати контроль за утриманн¤м у належному техн≥чному стан≥ та
чистот≥ дор≥г, вулиць, майдан≥в; ( ѕункт 12 частини першоњ статт≥
10 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 )
в≥д 06.04.2000 )
   13) давати в≥дпов≥дно до законодавства дозв≥л на придбанн¤,
збер≥ганн¤, нос≥нн¤ ≥ перевезенн¤ зброњ, боЇприпас≥в, вибухових
речовин та матер≥ал≥в, ≥нших предмет≥в ≥ речовин, щодо збер≥ганн¤
≥ використанн¤ ¤ких встановлено спец≥альн≥ правила, а також на
в≥дкритт¤ об'Їкт≥в, де вони  використовуютьс¤,  контролювати
додержанн¤ зазначених правил та функц≥онуванн¤ цих об'Їкт≥в;
   14) контролювати додержанн¤ громад¤нами та службовими особами
встановлених законодавством правил паспортноњ системи, в'њзду,
вињзду, перебуванн¤ в ”крањн≥ ≥ транзитного проњзду через њњ
територ≥ю ≥ноземних громад¤н та ос≥б без громад¤нства;
   15) пов≥домл¤ти в≥дпов≥дним державним органам ≥ громадським
об'Їднанн¤м про авар≥њ, пожеж≥, катастрофи, стих≥йне лихо та ≥нш≥
надзвичайн≥ под≥њ, вживати нев≥дкладних заход≥в дл¤ л≥кв≥дац≥њ њх
насл≥дк≥в, вр¤туванн¤ людей ≥ поданн¤ њм допомоги, охорони майна,
що залишилось без нагл¤ду;
   16) брати участь у проведенн≥ карантинних заход≥в п≥д час
еп≥дем≥й та еп≥зоот≥й;
   17) спри¤ти забезпеченню в≥дпов≥дно до законодавства режиму
воЇнного або надзвичайного стану, зони надзвичайноњ еколог≥чноњ
ситуац≥њ в раз≥ њх оголошенн¤ на вс≥й територ≥њ ”крањни або в
окрем≥й м≥сцевост≥; ( ѕункт 17 частини першоњ статт≥ 10 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3033-III ( 3033-14 ) в≥д
07.02.2002 )
   18) охорон¤ти на догов≥рних засадах  майно  громад¤н,
колективне ≥ державне майно, а також майно ≥ноземних держав,
м≥жнародних орган≥зац≥й, ≥ноземних юридичних ос≥б та громад¤н,
ос≥б без громад¤нства;
   19) забезпечувати збереженн¤  знайдених,  вилучених  у
затриманих ≥ заарештованих ос≥б ≥ зданих у м≥л≥ц≥ю документ≥в,
речей, ц≥нностей та ≥ншого майна, вживати заход≥в до поверненн¤
њх  законним  власникам. ћ≥л≥ц≥¤ несе  в≥дпов≥дальн≥сть  за
збереженн¤ зданих ц≥нностей ≥ майна;
   20) охорон¤ти, конвоювати та тримати затриманих ≥ вз¤тих п≥д
варту ос≥б;
   21) у встановленому пор¤дку ви¤вл¤ти ≥ пов≥домл¤ти закладам
охорони здоров'¤ про  ос≥б,  ¤к≥  становл¤ть  групу  ризику
захворюванн¤ на —Ќ≤ƒ, ≥ зд≥йснювати за поданн¤м закладу охорони
здоров'¤ з санкц≥њ прокурора прив≥д цих ос≥б, а також ≥нф≥кованих
в≥русом ≥мунодеф≥циту людини, хворих на венеричн≥ захворюванн¤,
хрон≥чний алкогол≥зм ≥ наркоман≥в, ¤к≥ ввод¤ть наркотичн≥ засоби
шл¤хом ≥н'Їкц≥й, дл¤ обов'¤зкового  обстеженн¤ ≥  л≥куванн¤;
( ѕункт 21 статт≥ 10 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д 19.06.92 )
   21-1) зд≥йснювати за р≥шенн¤м суду прив≥д ос≥б, хворих на
заразн≥  форми туберкульозу, до протитуберкульозного закладу;
{ „астину першу статт≥ 10 доповнено пунктом 21-1 зг≥дно ≥з «аконом
N 3537-IV ( 3537-15 ) в≥д 15.03.2006 }
   22) зд≥йснювати прив≥д до в≥дпов≥дних державних орган≥в або
установ зг≥дно з чинним законодавством та з санкц≥њ прокурора
громад¤н, ¤к≥ ухил¤ютьс¤ в≥д призову на в≥йськову службу;
   23) подавати у межах наданих прав  допомогу  народним
депутатам, представникам державних орган≥в ≥ громадських об'Їднань
у зд≥йсненн≥ њх законноњ д≥¤льност≥, ¤кщо њм чинитьс¤ протид≥¤ або
загрожуЇ небезпека з боку правопорушник≥в;
   24) подавати у межах на¤вних можливостей нев≥дкладну, у тому
числ≥ медичну, допомогу особам, ¤к≥ потерп≥ли в≥д правопорушень ≥
нещасних випадк≥в, перебувають у безпорадному або небезпечному дл¤
житт¤ ≥ здоров'¤ стан≥, а також неповнол≥тн≥м, ¤к≥ залишились без
оп≥куванн¤;
   25) забезпечувати у пор¤дку, встановленому законодавством
”крањни, безпеку ос≥б, вз¤тих п≥д захист, у раз≥ надходженн¤ в≥д
них за¤ви, зверненн¤ кер≥вника в≥дпов≥дного державного органу чи
отриманн¤ оперативноњ та ≥ншоњ ≥нформац≥њ про загрозу њх життю,
здоров'ю, житлу чи майну; ( ѕункт 25 статт≥ 10 в редакц≥њ «акону
N 1381-XIV ( 1381-14 ) в≥д 13.01.2000 )
   26) забезпечувати в межах своњх повноважень виконанн¤ та
контроль р≥шень с≥льських, селищних, м≥ських рад ≥з питань охорони
громадського  пор¤дку, торг≥вл≥, утриманн¤ тварин у домашн≥х
умовах, додержанн¤ тиш≥ в громадських м≥сц¤х тощо, а також
контролювати утриманн¤ в належн≥й чистот≥ територ≥й двор≥в ≥
прибудинкових територ≥й у м≥стах та ≥нших населених пунктах;
( ѕункт 26 частини першоњ статт≥ 10 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000, в редакц≥њ
«акону N 1745-IV ( 1745-15 ) в≥д 03.06.2004 )
   27) забезпечувати громадський пор¤док п≥д час проведенн¤
масових заход≥в комерц≥йного характеру на кошти орган≥зац≥й або
ос≥б, ¤к≥ њх провод¤ть;
   28) забезпечувати зг≥дно ≥з законом п≥дтриманн¤ пор¤дку в
суд≥, припиненн¤ про¤в≥в неповаги до суду, а також охорону
прим≥щень суду, виконанн¤ функц≥њ щодо державного захисту судд≥в,
прац≥вник≥в  суду,  забезпеченн¤  безпеки  учасник≥в судового
процесу; ( „астину першу статт≥ 10 доповнено пунктом 28 зг≥дно ≥з
«аконом N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003 )
   29) забезпечувати затриманим або заарештованим (вз¤тим п≥д
варту) особам право на юридичний захист у пор¤дку, передбаченому
цим «аконом та ≥ншими нормативно-правовими актами. ( „астину першу
статт≥ 10 доповнено пунктом 29 зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV
( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ на територ≥њ ”крањни незалежно в≥д посади,
¤ку в≥н займаЇ, м≥сцезнаходженн¤ ≥ часу в раз≥ зверненн¤ до
нього громад¤н або службових ос≥б з за¤вою чи пов≥домленн¤м про
под≥њ, ¤к≥ загрожують особист≥й чи громадськ≥й безпец≥, або у раз≥
безпосереднього ви¤вленн¤ таких зобов'¤заний вжити заход≥в до
попередженн¤ ≥ припиненн¤ правопорушень, р¤туванн¤ людей, поданн¤
допомоги особам, ¤к≥ њњ потребують, встановленн¤ ≥ затриманн¤
ос≥б, ¤к≥ вчинили правопорушенн¤, охорони м≥сц¤ под≥њ ≥ пов≥домити
про це в найближчий п≥дрозд≥л м≥л≥ц≥њ. ( —таттю 10 доповнено
частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 2484-12 в≥д 19.06.92 )   —татт¤ 11. ѕрава м≥л≥ц≥њ

   ћ≥л≥ц≥њ дл¤ виконанн¤ покладених на нењ обов'¤зк≥в надаЇтьс¤
право:
   1) вимагати в≥д громад¤н ≥ службових ос≥б, ¤к≥ порушують
громадський пор¤док, припиненн¤ правопорушень та  д≥й,  що
перешкоджають зд≥йсненню повноважень м≥л≥ц≥њ, виносити на м≥сц≥
усне попередженн¤ особам, ¤к≥ допустили малозначн≥ адм≥н≥стративн≥
порушенн¤, а в раз≥ невиконанн¤ зазначених вимог застосовувати
передбачен≥ цим «аконом заходи примусу;
   2) перев≥р¤ти у громад¤н при п≥дозр≥ у вчиненн≥ правопорушень
документи, що посв≥дчують њх особу, а також ≥нш≥ документи,
необх≥дн≥ дл¤ з'¤суванн¤ питанн¤ щодо додержанн¤ правил, нагл¤д ≥
контроль за виконанн¤м ¤ких покладено на м≥л≥ц≥ю;
   3) викликати громад¤н ≥ службових ос≥б у справах про злочини
та у зв'¤зку з матер≥алами, що знаход¤тьс¤ в њњ провадженн≥, в
раз≥ ухиленн¤ без поважних причин в≥д ¤вки за викликом п≥ддавати
њх приводу у встановленому законом пор¤дку;
   4) ви¤вл¤ти ≥ вести  обл≥к  ос≥б,  ¤к≥  п≥дл¤гають
проф≥лактичному впливу на п≥дстав≥ та в пор¤дку, встановлених
законодавством, виносити  њм  оф≥ц≥йне  застереженн¤  про
неприпустим≥сть протиправноњ повед≥нки;
   5) затримувати ≥ тримати у спец≥ально в≥дведених дл¤ цього
прим≥щенн¤х:
   ос≥б, п≥дозрюваних у вчиненн≥ злочину, обвинувачених, ¤к≥
переховуютьс¤ в≥д д≥знанн¤, сл≥дства чи суду, засуджених, ¤к≥
ухил¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ крим≥нального покаранн¤, - на строки ≥ в
пор¤дку, передбачен≥ законом;
   ос≥б, щодо ¤ких ¤к запоб≥жний зах≥д обрано вз¤тт¤ п≥д варту,
- на строк, встановлений судом, але не б≥льше дес¤ти д≥б; ( јбзац
трет≥й пункту 5 частини першоњ статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 2322-IV ( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ос≥б, ¤к≥ вчинили адм≥н≥стративн≥  правопорушенн¤,  дл¤
складанн¤ протоколу або розгл¤ду справи по сут≥, ¤кщо ц≥ питанн¤
не можуть бути вир≥шен≥ на м≥сц≥, - на строк до трьох годин, а у
необх≥дних випадках дл¤ встановленн¤ особи ≥ з'¤суванн¤ обставин
правопорушенн¤ - до трьох д≥б з пов≥домленн¤м про це письмово
прокуроров≥ прот¤гом 24 годин з моменту затриманн¤;
   неповнол≥тн≥х в≥ком до 16 рок≥в, ¤к≥  залишилис¤  без
оп≥куванн¤, - на строк до передач≥ законним представникам або до
влаштуванн¤ у встановленому пор¤дку, а неповнол≥тн≥х, ¤к≥ вчинили
сусп≥льно небезпечн≥ д≥¤нн¤ ≥ не дос¤гли в≥ку, з ¤кого настаЇ
крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть, - до  передач≥  њх  законним
представникам або направленн¤ у приймальники-розпод≥льники, але не
б≥льш ¤к на 8 годин;
   ос≥б, ¤к≥ ви¤вили непокору законн≥й вимоз≥  прац≥вника
м≥л≥ц≥њ, - до розгл¤ду справи судом, але не б≥льше н≥ж на 24
години; ( јбзац шостий пункту 5 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконами N 2484-12 в≥д 19.06.92, N 762-IV ( 762-15 ) в≥д
15.05.2003, N 2322-IV ( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   ос≥б, ¤к≥ перебували в громадських м≥сц¤х у стан≥ сп'¤н≥нн¤,
¤кщо њх вигл¤д ображав людську г≥дн≥сть ≥ громадську мораль або
¤кщо вони втратили здатн≥сть самост≥йно пересуватис¤ чи могли
завдати шкоди оточуючим або соб≥, - до передач≥ њх в спец≥альн≥
медичн≥ заклади або дл¤ доставки до м≥сц¤ проживанн¤, а при
в≥дсутност≥ таких - до њх витвереженн¤;
   ос≥б, ¤ких зап≥дозрено у зан¤тт≥ брод¤жництвом, - на строк до
30 д≥б з санкц≥њ прокурора;
   ос≥б, ¤к≥ ухил¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ постанови суду  про
направленн¤ на примусове л≥куванн¤ в≥д хрон≥чного алкогол≥зму або
наркоман≥њ, - на строк до 3 д≥б;
   в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ вчинили д≥¤нн¤, що п≥дпадають п≥д
ознаки злочину або адм≥н≥стративного правопорушенн¤, - до передач≥
њх в≥йськовослужбовц¤м ¬≥йськовоњ служби правопор¤дку у «бройних
—илах ”крањни або в≥йськового командуванн¤; ( јбзац дес¤тий пункту
5 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 743-IV
( 743-15 ) в≥д 15.05.2003 )
   ос≥б, ¤к≥ мають ознаки вираженого псих≥чного розладу ≥
створюють у зв'¤зку з цим реальну небезпеку дл¤ себе ≥ оточуючих,
- до передач≥ њх у л≥кувальн≥ заклади, але не б≥льш ¤к на 24
години;
   6) проводити огл¤д ос≥б, зазначених у пункт≥ 5 ц≥Їњ статт≥,
речей, що знаход¤тьс¤ при них, транспортних засоб≥в ≥ вилучати
документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або
використан≥ на шкоду њх здоров'ю;
   7) складати протоколи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤,
провадити особистий огл¤д, огл¤д речей, вилученн¤ речей  ≥
документ≥в, застосовувати ≥нш≥ передбачен≥  законом  заходи
забезпеченн¤ провадженн¤  у  справах  про  адм≥н≥стративн≥
правопорушенн¤;
   8)  у  випадках,  передбачених   одексом  ”крањни  про
адм≥н≥стративн≥  правопорушенн¤,  накладати  адм≥н≥стративн≥
ст¤гненн¤ або  передавати  матер≥али  про  адм≥н≥стративн≥
правопорушенн¤ на розгл¤д ≥нших державних орган≥в, товариських
суд≥в, громадських об'Їднань або трудових колектив≥в;
   9) проводити в пор¤дку провадженн¤ д≥знанн¤ ≥ за дорученн¤м
сл≥дчих орган≥в у крим≥нальних справах обшуки, вилученн¤, допити
та ≥нш≥ сл≥дч≥ д≥њ в≥дпов≥дно до  крим≥нально-процесуального
законодавства;
   10) зд≥йснювати на п≥дставах ≥ в пор¤дку, встановлених
законом, гласн≥ та негласн≥ оперативно-розшуков≥ заходи, фото-,
к≥но-, в≥деозйомку ≥ звукозапис, прослухуванн¤ телефонних розмов з
метою розкритт¤ злочин≥в;
   11) проводити  фотографуванн¤,  звукозапис,  к≥но-  ≥
в≥деозйомку, дактилоскоп≥ю ос≥б, ¤к≥ затриман≥ за п≥дозрою у
вчиненн≥ злочину або за брод¤жництво,  вз¤т≥  п≥д  варту,
звинувачуютьс¤ у вчиненн≥ злочину, а також ос≥б,  п≥дданих
адм≥н≥стративному арешту;
   12) проводити к≥но-, фото- ≥ звукоф≥ксац≥ю ¤к допом≥жний
зас≥б попередженн¤ протиправних д≥й та розкритт¤ правопорушень;
   13)  вести  проф≥лактичний  обл≥к   правопорушник≥в,
крим≥нал≥стичний та оперативний обл≥к в обс¤з≥, структур≥ й
пор¤дку, що визначаютьс¤ завданн¤ми, покладеними на м≥л≥ц≥ю цим
«аконом;
   14) проводити огл¤д поклаж≥, багажу та огл¤д пасажир≥в
цив≥льних  пов≥тр¤них,  морських  ≥  р≥чкових суден, засоб≥в
зал≥зничного  та  автомоб≥льного  транспорту зг≥дно з чинним
законодавством; ( ѕункт 14 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконом N 2484-12 в≥д 19.06.92 )
   15) входити безперешкодно у будь-¤кий час доби:
   а) на територ≥ю ≥ в прим≥щенн¤ п≥дприЇмств, установ ≥
орган≥зац≥й, в тому числ≥ митниц≥, та огл¤дати њх з метою
припиненн¤ злочин≥в, пересл≥дуванн¤ ос≥б, п≥дозрюваних у вчиненн≥
злочину, при стих≥йному лихов≥ та ≥нших надзвичайних обставинах;
   б) на земельн≥ д≥л¤нки, в жил≥ та ≥нш≥ прим≥щенн¤ громад¤н у
раз≥ пересл≥дуванн¤ злочинц¤ або припиненн¤ злочину, що загрожуЇ
життю мешканц≥в, а також при стих≥йному лихов≥  та  ≥нших
надзвичайних обставинах;
   в) до житла чи до ≥ншого волод≥нн¤ особи, ¤ка перебуваЇ п≥д
адм≥н≥стративним  нагл¤дом,  з  метою  перев≥рки  виконанн¤
встановлених судом обмежень. ( ѕ≥дпункт "в" пункту 15 частини
першоњ статт≥ 11 в редакц≥њ «акону N 2537-III ( 2537-14 ) в≥д
21.06.2001 )
   ” раз≥ опору, вчиненн¤ протид≥њ прац≥вник м≥л≥ц≥њ може вжити
заход≥в до њх подоланн¤, передбачених цим «аконом;
   16) перебувати на земельних д≥л¤нках, в жилих та ≥нших
прим≥щенн¤х громад¤н за њхньою згодою, а також на територ≥њ ≥ в
прим≥щенн¤х п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й з пов≥домленн¤м про
це адм≥н≥страц≥њ з метою  забезпеченн¤  безпеки  громад¤н,
громадськоњ безпеки, запоб≥ганн¤ злочину, ви¤вленн¤ ≥ затриманн¤
ос≥б, ¤к≥ його вчинили;
   17) одержувати безперешкодно ≥ безплатно в≥д п≥дприЇмств,
установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥ та об'Їднань
громад¤н на письмовий запит в≥домост≥ (в тому числ≥ й т≥, що
становл¤ть комерц≥йну та банк≥вську таЇмницю), необх≥дн≥ у справах
про злочини, що знаход¤тьс¤ у провадженн≥ м≥л≥ц≥њ. ќтриманн¤ в≥д
банк≥в ≥нформац≥њ, ¤ка м≥стить банк≥вську таЇмницю, зд≥йснюЇтьс¤ у
пор¤дку та обс¤з≥, встановлених «аконом ”крањни "ѕро банки ≥
банк≥вську д≥¤льн≥сть" ( 2121-14 ); ( ѕункт 17 статт≥ 11 в
редакц≥њ «акону N 2932-12 в≥д 26.01.93, ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 2922-III ( 2922-14 ) в≥д 10.01.2002 ) 
   18) пов≥домл¤ти з метою проф≥лактичного впливу державним
органам, громадським об'Їднанн¤м,  трудовим  колективам  ≥
громадськост≥ за м≥сцем проживанн¤ особи про факти вчиненн¤ нею
адм≥н≥стративного правопорушенн¤;
   19) вносити в≥дпов≥дним державним органам,  громадським
об'Їднанн¤м або службовим особам, п≥дприЇмствам,  установам,
орган≥зац≥¤м обов'¤зков≥ до розгл¤ду поданн¤ про необх≥дн≥сть
усуненн¤ причин ≥ умов, що спри¤ють вчиненню правопорушень;
   20) в≥дпов≥дно до своЇњ компетенц≥њ тимчасово обмежувати або
заборон¤ти доступ громад¤н на окрем≥ д≥л¤нки м≥сцевост≥ чи об'Їкти
з метою забезпеченн¤ громадського пор¤дку, громадськоњ безпеки,
охорони житт¤ ≥ здоров'¤ людей;
   21) обмежувати або заборон¤ти у  випадках  затриманн¤
злочинц≥в, при авар≥¤х, ≥нших надзвичайних  обставинах,  що
загрожують життю ≥ здоров'ю людей, рух транспорту ≥ п≥шоход≥в на
окремих д≥л¤нках вулиць ≥ автомоб≥льних  шл¤х≥в;  зупин¤ти
транспортн≥ засоби в раз≥ порушенн¤ правил дорожнього руху,
на¤вних ознак, що св≥дчать про техн≥чну несправн≥сть транспорту
або забрудненн¤ ним навколишнього середовища, а також  при
на¤вност≥ даних про те, що в≥н використовуЇтьс¤ з протиправною
метою; огл¤дати транспортн≥ засоби ≥ перев≥р¤ти у вод≥њв документи
на право користуванн¤ й керуванн¤ ними, дорожн≥  листи  ≥
в≥дпов≥дн≥сть  вантаж≥в, що перевоз¤тьс¤, товарно-транспортним
документам,  на¤вн≥сть  страхового  пол≥са (сертиф≥ката), про
укладенн¤ договору обов'¤зкового страхуванн¤ цив≥льно-правовоњ
в≥дпов≥дальност≥  власник≥в  наземних  транспортних  засоб≥в;
проводити техн≥чний огл¤д автомототранспорту; ( јбзац перший
пункту 21 частини першоњ статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 1961-IV ( 1961-15 ) в≥д 01.07.2004 )
   орган≥зовувати при необх≥дност≥ медичний огл¤д  вод≥њв,
затримувати, в≥дсторон¤ти в≥д керуванн¤ транспортними засобами
ос≥б, ¤к≥ перебувають у стан≥ сп'¤н≥нн¤, а також тих, ¤к≥ не мають
документ≥в на право керуванн¤ або користуванн¤ транспортними
засобами, позбавл¤ти вод≥њв у передбачених законодавством випадках
права керуванн¤ транспортними засобами;
   використовувати передбачен≥ нормативними актами  техн≥чн≥
засоби дл¤ ви¤вленн¤ та ф≥ксац≥њ порушень правил дорожнього руху,
заборон¤ти експлуатац≥ю транспортних засоб≥в, техн≥чний стан ¤ких
загрожуЇ безпец≥ дорожнього руху чи навколишнього середовища або
номери агрегат≥в ¤ких не в≥дпов≥дають записам у реЇстрац≥йних
документах; затримувати ≥ доставл¤ти у встановленому пор¤дку
транспортн≥ засоби дл¤ тимчасового збер≥ганн¤ на спец≥альних
майданчиках чи сто¤нках;
   в≥дв≥дувати п≥дприЇмства, установи й  орган≥зац≥њ  дл¤
виконанн¤ контрольних ≥ проф≥лактичних функц≥й щодо забезпеченн¤
безпеки дорожнього руху;
   вимагати в≥д в≥дпов≥дних орган≥зац≥й усуненн¤ порушень правил
утриманн¤ шл¤х≥в,  обмежувати  або  заборон¤ти  проведенн¤
ремонтно-буд≥вельних та ≥нших роб≥т, ≥нших заход≥в на вулиц¤х ≥
автомоб≥льних шл¤хах, ¤кщо при цьому не додержуютьс¤ вимоги по
забезпеченню громадськоњ безпеки;
   22) анулювати виданий п≥дприЇмству, установ≥ й орган≥зац≥њ
дозв≥л на придбанн¤, збер≥ганн¤ ≥ використанн¤ зброњ, боЇприпас≥в,
вибухових речовин ≥ матер≥ал≥в, ≥нших предмет≥в ≥ речовин при
невиконанн≥ встановлених правил користуванн¤ ≥ поводженн¤ з ними
або при недоц≥льност≥ њх дальшого збер≥ганн¤, вилучати  при
необх≥дност≥ зазначен≥ предмети, опечатувати склади, бази  й
сховища, закривати стр≥лецьк≥ тири ≥ стенди, зброЇремонтн≥ та
п≥ротехн≥чн≥ п≥дприЇмства, магазини, що торгують  зброЇю  ≥
боЇприпасами, до усуненн¤ порушень в≥дпов≥дних правил;
   анулювати дозволи на придбанн¤, збер≥ганн¤ ≥ нос≥нн¤ зброњ та
боЇприпас≥в, видан≥ громад¤нам, ¤к≥ зловживають спиртними напо¤ми,
вживають наркотичн≥ засоби без  призначенн¤  л≥кар¤,  ≥нш≥
одурманююч≥ засоби, хвор≥ють на псих≥чн≥ захворюванн¤, та в ≥нших
випадках, передбачених законодавством;
   огл¤дати з участю адм≥н≥страц≥њ  п≥дприЇмств,  установ,
орган≥зац≥й прим≥щенн¤, де знаход¤тьс¤  збро¤,  боЇприпаси,
вибухов≥, наркотичн≥ та сильнод≥юч≥  х≥м≥чн≥,  отруйн≥  та
рад≥оактивн≥ речовини ≥ матер≥али, з метою перев≥рки додержанн¤
правил поводженн¤ з ними;
   огл¤дати зброю та боЇприпаси, що знаход¤тьс¤ у громад¤н, а
також м≥сц¤ њх збер≥ганн¤;
   23) вилучати у громад¤н ≥ службових ос≥б предмети ≥ реч≥,
заборонен≥ або обмежен≥ в оборот≥, а також документи з ознаками
п≥дробки, знищувати ц≥ предмети, реч≥ та документи або передавати
њх за призначенн¤м у встановленому пор¤дку;
   24)  вимагати  в≥д  кер≥вник≥в  п≥дприЇмств,  установ ≥
орган≥зац≥й по¤сненн¤ по фактах порушенн¤ законодавства, перев≥рка
додержанн¤ ¤кого в≥днесена до компетенц≥њ м≥л≥ц≥њ, а також у
пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, проводити
перев≥рки по фактах  порушенн¤  законодавства,  контроль  за
додержанн¤м ¤кого в≥днесено до компетенц≥њ м≥л≥ц≥њ, вимагати
проведенн¤  ≥нвентаризац≥й  ≥  рев≥з≥й  в≥дпов≥дних  сфер
ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥.
   ќргани м≥л≥ц≥њ вправ≥ приступити до проведенн¤ перев≥рки
суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥ за умови на¤вност≥ направленн¤
на  перев≥рку,  ¤ке  складаЇтьс¤  за  формою,  встановленою
ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни. ” направленн≥ на перев≥рку
зазначаютьс¤ дата його видач≥, назва п≥дрозд≥лу м≥л≥ц≥њ, мета,
вид, п≥дстави, дата початку та дата зак≥нченн¤ перев≥рки, посади,
званн¤  та  пр≥звища посадових ос≥б п≥дрозд≥лу м≥л≥ц≥њ, ¤к≥
проводитимуть перев≥рку. Ќаправленн¤ на перев≥рку Ї д≥йсним за
умови на¤вност≥ п≥дпису кер≥вника п≥дрозд≥лу м≥л≥ц≥њ, скр≥пленого
печаткою органу м≥л≥ц≥њ;
   за р≥шенн¤м суду в присутност≥  пон¤тих  та  кер≥вник≥в
п≥дприЇмств,  установ, орган≥зац≥й, ф≥зичних ос≥б, щодо ¤ких
проводитьс¤  перев≥рка,  витребувати  ≥  вилучати  ориг≥нали
документ≥в, що св≥дчать про правопорушенн¤, зразки сировини ≥
продукц≥њ, а до ухваленн¤ такого р≥шенн¤ суду - в присутност≥
пон¤тих та кер≥вник≥в п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, ф≥зичних
ос≥б, щодо ¤ких проводитьс¤ перев≥рка, вивчати документи, що
св≥дчать  про правопорушенн¤, за рахунок в≥дпов≥дного органу
м≥л≥ц≥њ робити з них коп≥њ ≥з залишенн¤м особам, щодо ¤ких
проводитьс¤ перев≥рка, опису документ≥в, з ¤ких виготовлено коп≥њ,
опечатувати каси, склади та арх≥ви на терм≥н не б≥льше 24 годин з
моменту такого опечатуванн¤, зазначеного в протокол≥;
( ѕункт 24 частини першоњ статт≥ 11 в редакц≥њ «акону N 2322-IV
( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )
   25) користуватис¤ безплатно вс≥ма  видами  громадського
транспорту м≥ського, прим≥ського ≥ м≥сцевого сполученн¤ (кр≥м
такс≥), а також попутним транспортом. ѕрац≥вники п≥дрозд≥л≥в
м≥л≥ц≥њ на транспорт≥ у межах обслуговуваних д≥льниць, кр≥м цього,
мають право на безплатний проњзд у поњздах, на р≥чкових ≥ морських
суднах. ѕ≥д час службових в≥др¤джень прац≥вники м≥л≥ц≥њ мають
право на позачергове придбанн¤ квитк≥в на вс≥ види транспорту ≥
розм≥щенн¤ в готел¤х при пред'¤вленн≥ службового посв≥дченн¤ ≥
посв≥дченн¤ про в≥др¤дженн¤. ¬ раз≥ нев≥дкладних службових поњздок
вони забезпечуютьс¤ квитками на проњзд незалежно в≥д на¤вност≥
м≥сць;
   26) використовувати безперешкодно транспортн≥ засоби, що
належать п≥дприЇмствам, установам, орган≥зац≥¤м ≥ громад¤нам (кр≥м
транспортних засоб≥в дипломатичних, консульських  та  ≥нших
представництв ≥ноземних  держав,  м≥жнародних  орган≥зац≥й,
транспортних засоб≥в спец≥ального призначенн¤), дл¤ проњзду до
м≥сц¤ под≥њ, стих≥йного лиха, доставки в л≥кувальн≥ заклади ос≥б,
¤к≥ потребують нев≥дкладноњ медичноњ допомоги, дл¤ пересл≥дуванн¤
правопорушник≥в та њх доставки в м≥л≥ц≥ю.
   ¬икористанн¤ з ц≥Їю метою транспортних засоб≥в, що належать
п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥¤м, зд≥йснюЇтьс¤ безплатно.
¬≥дшкодуванн¤ збитк≥в та витрат за використанн¤  транспорту
громад¤н зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до вимог статт≥ 25 цього «акону
та ≥нших акт≥в чинного законодавства;
   27) користуватис¤ у нев≥дкладних випадках безперешкодно  ≥
безплатно засобами зв'¤зку, що належать п≥дприЇмствам, установам ≥
орган≥зац≥¤м, а засобами зв'¤зку, що належать громад¤нам, - за њх
згодою; ( ѕункт 27 статт≥ 11 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д
19.06.92 )
   28) користуватис¤ безплатно засобами масовоњ ≥нформац≥њ з
метою встановленн¤ обставин вчиненн¤ злочин≥в та ос≥б, ¤к≥ њх
вчинили, св≥дк≥в, потерп≥лих, розшуку злочинц≥в, ¤к≥ втекли, ос≥б,
¤к≥ пропали безв≥сти, та з ≥ншою метою, що  пов'¤зана  з
необх≥дн≥стю поданн¤ допомоги громад¤нам, п≥дприЇмствам, установам
≥ орган≥зац≥¤м у зв'¤зку з виконанн¤м м≥л≥ц≥Їю покладених на нењ
обов'¤зк≥в.
   —лужбов≥ особи, ¤к≥ без поважних причин в≥дмовились подати
допомогу прац≥вников≥ м≥л≥ц≥њ в реал≥зац≥њ його прав, передбачених
пунктами 24-28 статт≥ 11, п≥дл¤гають в≥дпов≥дальност≥ за чинним
законодавством;
   29) матер≥ально ≥ морально заохочувати громад¤н, ¤к≥ подають
допомогу в охорон≥ правопор¤дку та боротьб≥ ≥з злочинн≥стю;
   30) збер≥гати, носити ≥ застосовувати спец≥альн≥ засоби та
зброю;
   31) видавати у раз≥ на¤вност≥ небезпеки дл¤ житт¤ ≥ здоров'¤
особам, вз¤тим п≥д захист, в≥дпов≥дно до чинного законодавства
зброю, спец≥альн≥ засоби ≥ндив≥дуального захисту та спов≥щенн¤ про
небезпеку. ( —таттю 11 доповнено пунктом 31 зг≥дно ≥з «аконом
N 1381-XIV ( 1381-14 ) в≥д 13.01.2000 )
   ѕри зд≥йсненн≥ заход≥в ≥з запоб≥ганн¤, ви¤вленн¤ ≥ розкритт¤
злочин≥в у сфер≥ податкового законодавства права, передбачен≥
пунктами 2, 3, абзацами другим, трет≥м, четвертим, шостим пункту
5, пунктами 6-19, 23-31 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, надаютьс¤
виключно органам податковоњ м≥л≥ц≥њ у межах њх компетенц≥њ.
( —таттю 11 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 2181-III
( 2181-14 ) в≥д 21.12.2000 - набираЇ чинност≥ з 1 кв≥тн¤ 2001
року; в редакц≥њ «акону N 2322-IV ( 2322-15 ) в≥д 12.01.2005 )

             – о з д ≥ л III

       «ј—“ќ—”¬јЌЌя «ј’ќƒ≤¬ ‘≤«»„Ќќ√ќ ¬ѕЋ»¬”,
       —ѕ≈÷≤јЋ№Ќ»’ «ј—ќЅ≤¬ ≤ ¬ќ√Ќ≈ѕјЋ№Ќќѓ «Ѕ–ќѓ


   —татт¤ 12. ”мови ≥ меж≥ застосуванн¤ заход≥в ф≥зичного
        впливу, спец≥альних засоб≥в ≥ вогнепальноњ
        зброњ

   ћ≥л≥ц≥¤ маЇ право застосовувати заходи ф≥зичного впливу,
спец≥альн≥ засоби ≥ вогнепальну зброю у випадках ≥ в пор¤дку,
передбачених цим «аконом.
   «астосуванню сили, спец≥альних засоб≥в ≥ вогнепальноњ зброњ
повинно передувати попередженн¤ про нам≥р њх використанн¤, ¤кщо
дозвол¤ють обставини. Ѕез попередженн¤ ф≥зична сила, спец≥альн≥
засоби ≥ збро¤ можуть застосовуватис¤, ¤кщо виникла безпосередн¤
загроза життю або здоров'ю громад¤н чи прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ.
   «аборон¤Їтьс¤ застосовувати  заходи  ф≥зичного  впливу,
спец≥альн≥ засоби ≥ вогнепальну зброю до ж≥нок з ¤вними ознаками
ваг≥тност≥, ос≥б похилого в≥ку або з  вираженими  ознаками
≥нвал≥дност≥ та малол≥тн≥х, кр≥м випадк≥в вчиненн¤ ними групового
нападу, що загрожуЇ життю ≥ здоров'ю людей, прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ,
або збройного нападу чи збройного опору.
   ” раз≥ неможливост≥ уникнути застосуванн¤ сили вона не
повинна перевищувати м≥ри, необх≥дноњ дл¤ виконанн¤ покладених на
м≥л≥ц≥ю обов'¤зк≥в ≥ маЇ зводитись до м≥н≥муму можливост≥ завданн¤
шкоди здоров'ю правопорушник≥в та ≥нших громад¤н. ѕри завданн≥
шкоди м≥л≥ц≥¤ забезпечуЇ поданн¤ необх≥дноњ допомоги потерп≥лим в
найкоротший строк.
   ѕро  застосуванн¤  заход≥в ф≥зичного впливу, спец≥альних
засоб≥в, вогнепальноњ зброњ, а також про будь-¤к≥ ушкодженн¤ або
смерть, ¤к≥ спричинен≥ особ≥ внасл≥док застосуванн¤ прац≥вником
м≥л≥ц≥њ  заход≥в  ф≥зичного  впливу,  спец≥альних  засоб≥в,
вогнепальноњ зброњ, прац≥вник м≥л≥ц≥њ негайно та письмово доводить
до в≥дома безпосереднього начальника дл¤ спов≥щенн¤ прокуроров≥.
( „астина статт≥ 12 в редакц≥њ «акону N 2322-IV ( 2322-15 ) в≥д
12.01.2005 )
   ѕеревищенн¤ повноважень по застосуванню сили, в тому числ≥
спец≥альних засоб≥в ≥ зброњ, т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть,
встановлену законом.
(  ƒ≥ю  статт≥  12  поширено  на  особовий склад ƒержавноњ
фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥ зв'¤зку та
≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV ( 834-14 ) в≥д
06.07.99 )

   —татт¤ 13. «астосуванн¤ засоб≥в впливу

   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ мають право застосовувати заходи ф≥зичного
впливу, в тому числ≥ прийоми рукопашного бою, дл¤ припиненн¤
правопорушень, подоланн¤ протид≥њ законним вимогам м≥л≥ц≥њ, ¤ка
зд≥йснюЇтьс¤ ≥з застосуванн¤м сили щодо прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ або
≥нших ос≥б, ¤кщо ≥нш≥ способи були застосован≥ та не забезпечили
виконанн¤ покладених на м≥л≥ц≥ю обов'¤зк≥в.
   ћ≥л≥ц≥¤ може направл¤ти спец≥альн≥ п≥дрозд≥ли м≥л≥ц≥њ дл¤
забезпеченн¤ проведенн¤ контролюючими органами перев≥рок суб'Їкт≥в
господарськоњ д≥¤льност≥ лише за р≥шенн¤м судд≥ або суду.
   ƒозв≥л на  направленн¤  спец≥ального  п≥дрозд≥лу  м≥л≥ц≥њ
надаЇтьс¤ лише у випадках, коли перев≥рка проводитьс¤ в рамках
розсл≥дуванн¤ крим≥нальних справ.
   ќрганам м≥л≥ц≥њ заборон¤Їтьс¤ використовувати ф≥зичний та
психолог≥чний вплив дл¤ забезпеченн¤ проведенн¤ контролюючими
органами  планових  та  позапланових  перев≥рок  суб'Їкт≥в
господарськоњ д≥¤льност≥, у тому числ≥ шл¤хом демонстрац≥њ зброњ,
спец≥альних засоб≥в, погроз њх застосуванн¤.
( —татт¤ 13 в редакц≥њ «акону N 2322-IV ( 2322-15 ) в≥д
12.01.2005 )
(  ƒ≥ю  статт≥  13  поширено  на  особовий склад ƒержавноњ
фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥ зв'¤зку та
≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV ( 834-14 ) в≥д
06.07.99 )

   —татт¤ 14. «астосуванн¤ спец≥альних засоб≥в

   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ мають право застосовувати  наручники,
гумов≥ кийки, засоби  зв'¤зуванн¤,  сльозоточив≥  речовини,
св≥тлозвуков≥ пристроњ в≥двол≥каючоњ д≥њ, пристроњ дл¤ в≥дкритт¤
прим≥щень ≥ примусовоњ зупинки транспорту, водомети, бронемашини
та ≥нш≥ спец≥альн≥ ≥ транспортн≥ засоби, а також використовувати
службових собак у таких випадках:
   1) дл¤ захисту громад¤н ≥ самозахисту в≥д нападу та ≥нших
д≥й, що створюють загрозу њх життю або здоров'ю;
( ƒ≥ю пункту 1 частини першоњ статт≥ 14 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та  ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   2) дл¤ припиненн¤ масових безпор¤дк≥в ≥ групових порушень
громадського пор¤дку;
   3) дл¤ в≥дбитт¤ нападу на буд≥вл≥, прим≥щенн¤, споруди ≥
транспортн≥ засоби, незалежно в≥д њх належност≥, або њх зв≥льненн¤
у раз≥ захопленн¤;
( ƒ≥ю пункту 3 частини першоњ статт≥ 14 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та  ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   4) дл¤ затриманн¤ ≥ доставки в м≥л≥ц≥ю або ≥нше службове
прим≥щенн¤ ос≥б, ¤к≥ вчинили правопорушенн¤, а  також  дл¤
конвоюванн¤ ≥ триманн¤ ос≥б, затриманих ≥ п≥дданих арешту, вз¤тих
п≥д варту, ¤кщо зазначен≥ вище особи чин¤ть оп≥р прац≥вникам
м≥л≥ц≥њ або ¤кщо Ї п≥дстави вважати, що вони можуть вчинити втечу
чи завдати шкоди оточуючим або соб≥;
   5) дл¤ припиненн¤ масового захопленн¤ земл≥ та ≥нших д≥й, що
можуть призвести до з≥ткненн¤ груп населенн¤, а також д≥¤нь, ¤к≥
парал≥зують роботу транспорту, життЇд≥¤льност≥ населених пункт≥в,
пос¤гають на громадський спок≥й, житт¤ ≥ здоров'¤ людей;
   6) дл¤ припиненн¤ опору прац≥вников≥ м≥л≥ц≥њ та ≥ншим особам,
¤к≥ виконують службов≥ або громадськ≥ обов'¤зки по  охорон≥
громадського пор¤дку ≥ боротьб≥ ≥з злочинн≥стю;
   7) дл¤ зв≥льненн¤ заложник≥в.
   ¬ид спец≥ального засобу, час початку та ≥нтенсивн≥сть його
застосуванн¤ визначаютьс¤ з урахуванн¤м обстановки, що склалас¤,
характеру правопорушенн¤ ≥ особи правопорушника.
( ƒ≥ю частини другоњ статт≥ 14 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та  ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   ѕовний перел≥к спец≥альних засоб≥в, а також правила њх
застосуванн¤  встановлюютьс¤   аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в ”крањни за
висновком ћ≥н≥стерства охорони здоров'¤ ”крањни ≥ √енеральноњ
прокуратури ”крањни ≥ публ≥куютьс¤ в засобах масовоњ ≥нформац≥њ.
( „астина трет¤ статт≥ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 2484-12 в≥д 19.06.92 )
( ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 14 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )

   —татт¤ 15. «астосуванн¤ вогнепальноњ зброњ

   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ ¤к крайн≥й зах≥д мають право застосовувати
вогнепальну зброю у таких випадках:
   1) дл¤ захисту громад¤н в≥д нападу, що загрожуЇ њх життю ≥
здоров'ю, а також зв≥льненн¤ заложник≥в;
   2) дл¤ в≥дбитт¤ нападу на прац≥вника м≥л≥ц≥њ або член≥в його
с≥м'њ, ¤кщо њх життю або здоров'ю загрожуЇ небезпека; ( ѕункт
другий частини першоњ статт≥ 15 в редакц≥њ «акону  N 101/95-¬–
в≥д 14.03.95 )
( ƒ≥ю пункту 2 частини першоњ статт≥ 15 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та  ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   3) дл¤ в≥дбитт¤ нападу на охоронюван≥ об'Їкти, конвоњ, жил≥
прим≥щенн¤ громад¤н, прим≥щенн¤  державних  ≥  громадських
п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, а також зв≥льненн¤ њх у раз≥
захопленн¤;
( ƒ≥ю пункту 3 частини першоњ статт≥ 15 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та  ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   4) дл¤ затриманн¤ особи, ¤ку застали при вчиненн≥ т¤жкого
злочину ≥ ¤ка намагаЇтьс¤ втекти;
   5) дл¤ затриманн¤ особи, ¤ка чинить  збройний  оп≥р,
намагаЇтьс¤ втекти з-п≥д варти, а також озброЇноњ особи, ¤ка
погрожуЇ застосуванн¤м зброњ та ≥нших предмет≥в, що загрожуЇ життю
≥ здоров'ю прац≥вника м≥л≥ц≥њ;
( ƒ≥ю пункту 5 частини першоњ статт≥ 15 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та  ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   6) дл¤ зупинки транспортного засобу шл¤хом його пошкодженн¤,
¤кщо вод≥й своњми д≥¤ми створюЇ загрозу життю чи здоров'ю громад¤н
або прац≥вника м≥л≥ц≥њ.
   «аборон¤Їтьс¤ застосовувати ≥ використовувати вогнепальну
зброю при значному скупченн≥ людей, ¤кщо в≥д цього  можуть
постраждати сторонн≥ особи.
( ƒ≥ю частини другоњ статт≥ 15 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та  ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ мають право використовувати зброю дл¤
поданн¤ сигналу тривоги або виклику допомоги, дл¤ знешкодженн¤
тварини, ¤ка загрожуЇ життю ≥ здоров'ю громад¤н або прац≥вника
м≥л≥ц≥њ.
( ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 15 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та  ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )


   ( „астину четверту статт≥ 15 виключено на п≥дстав≥ «акону
N 101/95-¬– в≥д 14.03.95 )


?  —татт¤ 15-1. √арант≥њ особистоњ безпеки озброЇного
          прац≥вника м≥л≥ц≥њ

   ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ маЇ право оголити вогнепальну зброю ≥
привести њњ у готовн≥сть, ¤кщо вважаЇ, що в обстановц≥, ¤ка
склалас¤, можуть виникнути п≥дстави дл¤ њњ застосуванн¤. ѕри
затриманн≥ злочинц≥в чи правопорушник≥в або ос≥б, ¤ких прац≥вник
м≥л≥ц≥њ зап≥дозрив у скоЇнн≥ злочин≥в чи правопорушень, а також
при перев≥рц≥ документ≥в у п≥дозр≥лих ос≥б, прац≥вник м≥л≥ц≥њ може
привести у готовн≥сть вогнепальну зброю, що Ї попередженн¤м про
можлив≥сть њњ застосуванн¤.
   —проба особи, ¤ку затримуЇ прац≥вник м≥л≥ц≥њ ≥з вогнепальною
зброЇю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому
визначену  ним  в≥дстань,  чи  доторкнутись до зброњ, дають
прац≥вников≥ м≥л≥ц≥њ право застосувати вогнепальну зброю.
( «акон доповнено статтею 15-1 зг≥дно з «аконом N 101/95-¬– в≥д
14.03.95 )
(  ƒ≥ю  статт≥  15-1  поширено на особовий склад ƒержавноњ
фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥ зв'¤зку та
≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV ( 834-14 ) в≥д
06.07.99 )

             – о з д ≥ л IV

             —Ћ”∆Ѕј ¬ ћ≤Ћ≤÷≤ѓ

   —татт¤ 16. ќсобовий склад м≥л≥ц≥њ

   ќсобовий склад м≥л≥ц≥њ складаЇтьс¤ з  прац≥вник≥в,  що
проход¤ть державну службу в п≥дрозд≥лах м≥л≥ц≥њ, ¤ким в≥дпов≥дно
до чинного законодавства присвоЇно спец≥альн≥ званн¤ м≥л≥ц≥њ.
   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ мають Їдиний формений од¤г, зразки ¤кого
затверджуютьс¤   аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни,  що  видаЇтьс¤
безплатно, ≥ в≥дзнаки. ѕрац≥вникам м≥л≥ц≥њ видаЇтьс¤ службове
посв≥дченн¤.
   ¬икористанн¤ спец≥альних звань, в≥дзнак, форми од¤гу  ≥
службового посв≥дченн¤ прац≥вника м≥л≥ц≥њ особою, ¤ка не  Ї
прац≥вником м≥л≥ц≥њ, т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть за законом.
( ƒ≥¤ частини третьоњ статт≥ 16 поширюЇтьс¤ на начальницький ≥
р¤довий склад орган≥в внутр≥шн≥х справ зг≥дно з ѕостановою ¬–
N 3135-12 в≥д 22.04.93 )

   —татт¤ 17. ѕрийн¤тт¤ на службу до м≥л≥ц≥њ

   Ќа службу до м≥л≥ц≥њ приймаютьс¤ на контрактн≥й основ≥
громад¤ни, здатн≥ за своњми особистими, д≥ловими ≥ моральними
¤кост¤ми, осв≥тн≥м р≥внем, ф≥зичною п≥дготовкою ≥ станом здоров'¤
виконувати покладен≥ на м≥л≥ц≥ю завданн¤. ѕри прийн¤тт≥ на службу
може бути встановлено ≥спитовий строк до одного року. ( „астина
перша статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2484-12
в≥д 19.06.92 )
   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ  принос¤ть  прис¤гу,  текст  ¤коњ
затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   Ќе можуть бути прийн¤т≥ на службу до м≥л≥ц≥њ особи, ¤к≥
ран≥ше засуджувались за вчиненн¤ злочину.
( ƒ≥¤ статт≥ 17 поширюЇтьс¤ на начальницький ≥ р¤довий склад
орган≥в внутр≥шн≥х справ зг≥дно з ѕостановою ¬– N 3135-12 в≥д
22.04.93 )

   —татт¤ 18. ѕроходженн¤ служби в м≥л≥ц≥њ

   ѕор¤док та умови проходженн¤ служби в м≥л≥ц≥њ регламентуютьс¤
ѕоложенн¤м про проходженн¤ служби особовим складом  орган≥в
внутр≥шн≥х справ, затверджуваним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   ќсоби, прийн¤т≥ на службу до м≥л≥ц≥њ, в тому числ≥ слухач≥ й
курсанти шк≥л м≥л≥ц≥њ, ¤к≥ перебувають на в≥йськовому обл≥ку, на
час служби зн≥маютьс¤ з нього ≥ перебувають у кадрах ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни.
   Ќавчанн¤ у школах ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни п≥сл¤
здобутт¤ середньоњ осв≥ти прир≥внюЇтьс¤ до проходженн¤ в≥йськовоњ
служби.
   ѕрац≥вник  м≥л≥ц≥њ,  ¤кий  Ї  депутатом  м≥сцевоњ ради,
прикомандировуЇтьс¤  на  час пост≥йноњ роботи до в≥дпов≥дноњ
м≥сцевоњ ради з залишенн¤м на служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ.
ѕо зак≥нченн≥ пост≥йноњ роботи в –ад≥ або ран≥ше цього строку
депутат  м≥сцевоњ  ради  за  його  бажанн¤м направл¤Їтьс¤ в
розпор¤дженн¤ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни з правом
зайн¤тт¤ попередньоњ або за його згодою ≥ншоњ р≥вноц≥нноњ посади.
( „астина четверта статт≥ 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 2459-IV ( 2459-15 ) в≥д 03.03.2005 )
   ѕри зв≥льненн≥ з≥ служби в  м≥л≥ц≥њ  за  ≥н≥ц≥ативою
адм≥н≥страц≥њ у раз≥ в≥дхиленн¤ скарги  з  цього  приводу
вищесто¤щими в пор¤дку п≥длеглост≥ службовою особою чи органом
зв≥льнений прац≥вник м≥л≥ц≥њ маЇ право оскаржити зв≥льненн¤ в суд.
( „астина п'¤та статт≥ 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003 )
   ƒисципл≥нарний  статут  орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни
затверджуЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни.
   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ вправ≥ створювати профес≥йн≥ сп≥лки. ¬они
не можуть бути членами пол≥тичних парт≥й, рух≥в та  ≥нших
громадських об'Їднань, що мають пол≥тичну мету. ( „астина сьома
статт≥ 18 в редакц≥њ «акону N 2484-12 в≥д 19.06.92 )
   ѕрац≥вникам м≥л≥ц≥њ заборон¤Їтьс¤ займатись будь-¤кими видами
п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, а так само орган≥зовувати страйки або
брати в них участь. ( „астина восьма статт≥ 18 в редакц≥њ «акону
N 2484-12 в≥д 19.06.92 )
( ƒ≥¤ статт≥ 18 поширюЇтьс¤ на начальницький ≥ р¤довий склад
орган≥в внутр≥шн≥х справ зг≥дно з ѕостановою ¬– N 3135-12 в≥д
22.04.93 )

   —татт¤ 19. ќплата прац≥ прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ

   ‘орми ≥ розм≥ри грошового утриманн¤ прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ
встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ повинн≥ забезпечувати
достатн≥ матер≥альн≥ умови дл¤ комплектуванн¤ ¤к≥сного особового
складу м≥л≥ц≥њ, диференц≥йовано враховувати характер ≥ умови
роботи, стимулювати дос¤гненн¤ високих результат≥в у службов≥й
д≥¤льност≥ ≥ компенсувати њх ф≥зичн≥ та ≥нтелектуальн≥ затрати.
( ƒ≥¤ частини першоњ статт≥ 19 поширюЇтьс¤ на начальницький ≥
р¤довий склад орган≥в внутр≥шн≥х справ зг≥дно з ѕостановою ¬–
N 3135-12 в≥д 22.04.93 )
   ћ≥сцев≥  ради  можуть провадити дл¤ прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ
додатков≥ виплати понад встановлен≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни
розм≥ри.


   ( „астину третю статт≥ 19 виключено на п≥дстав≥ «акону
N 2484-12 в≥д 19.06.92 )


              – о з д ≥ л V

          ѕ–ј¬ќ¬»… ≤ —ќ÷≤јЋ№Ќ»… «ј’»—“.
        ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ ѕ–ј÷≤¬Ќ» ≤¬ ћ≤Ћ≤÷≤ѓ

   —татт¤ 20. ѕравове становище прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ

   ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ Ї  представником  державного  органу
виконавчоњ влади.
   «аконн≥ вимоги прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ Ї обов'¤зковими  дл¤
виконанн¤ громад¤нами ≥ службовими особами.
   ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ при виконанн≥ покладених  на  нього
обов'¤зк≥в керуЇтьс¤ т≥льки законом, д≥Ї в його  межах  ≥
п≥дпор¤дковуЇтьс¤ своњм безпосередньому ≥ пр¤мому начальникам.
Ќ≥хто ≥нший, за вин¤тком уповноважених службових  ос≥б,  у
передбачених законом випадках не вправ≥ втручатис¤ в законну
д≥¤льн≥сть прац≥вника м≥л≥ц≥њ.
   Ќ≥хто не маЇ права покласти на прац≥вника м≥л≥ц≥њ виконанн¤
обов'¤зк≥в, не передбачених чинним законодавством.
   ¬тручанн¤ в  д≥¤льн≥сть  м≥л≥ц≥њ  т¤гне  за  собою
в≥дпов≥дальн≥сть за законом.

   —татт¤ 21. ѕравовий захист прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ та громад¤н,
        ¤к≥ спри¤ють м≥л≥ц≥њ в охорон≥ громадського
        пор¤дку та боротьб≥ ≥з злочинн≥стю   


   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ перебувають п≥д захистом держави, що
зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку ≥ випадках, передбачених законом. ( „астина
перша статт≥ 21 в редакц≥њ «акону N 1381-XIV ( 1381-14 ) в≥д
13.01.2000 )
( ƒ≥ю частини першоњ статт≥ 21 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   ƒержава гарантуЇ захист житт¤, здоров'¤, чест≥, г≥дност≥,
житла, майна прац≥вника м≥л≥ц≥њ, член≥в його с≥м'њ та близьких
родич≥в  в≥д  злочинних пос¤гань та ≥нших протиправних д≥й.
( „астина друга статт≥ 21 в редакц≥њ «акону N 1381-XIV ( 1381-14 )
в≥д 13.01.2000 )
( ƒ≥ю частини другоњ статт≥ 21 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   ќбраза прац≥вника м≥л≥ц≥њ, оп≥р, погроза, насильство та ≥нш≥
д≥њ, ¤к≥ перешкоджають виконанню покладених на прац≥вника м≥л≥ц≥њ
завдань, т¤гнуть за собою встановлену законом в≥дпов≥дальн≥сть.
( ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 21 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   ѕравопорушенн¤ щодо пенс≥онера м≥л≥ц≥њ, член≥в його с≥м'њ,
вчинен≥ у зв'¤зку з його попередньою службовою д≥¤льн≥стю, а так
само щодо особи, ¤ка спри¤Ї м≥л≥ц≥њ в охорон≥ громадського пор¤дку
≥ боротьб≥ ≥з злочинн≥стю, та член≥в њњ с≥м'њ, т¤гнуть за собою
в≥дпов≥дальн≥сть  за законом. ( —таттю 21 доповнено частиною
четвертою зг≥дно ≥з «аконом N 2484-12 в≥д 19.06.92 )
   ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ маЇ право оскаржити до суду прийн¤т≥ щодо
нього р≥шенн¤ службових ос≥б орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤кщо
вважаЇ, що вони ущемлюють його г≥дн≥сть ≥ особист≥ права, ¤к≥ не
пов'¤зан≥ ≥з службовою д≥¤льн≥стю.
( ƒ≥ю частини п'¤тоњ статт≥ 21 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   «в≥льненн¤ прац≥вника м≥л≥ц≥њ з≥ служби у  зв'¤зку  з
обвинуваченн¤м у вчиненн≥ злочину допускаЇтьс¤ т≥льки  п≥сл¤
набутт¤ звинувачувальним вироком законноњ сили.
( ƒ≥ю частини шостоњ статт≥ 21 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
   ” раз≥ затриманн¤ прац≥вника м≥л≥ц≥њ за п≥дозрою у вчиненн≥
злочину або обранн¤ щодо нього запоб≥жного заходу у вигл¤д≥
триманн¤ п≥д вартою його тримають у призначених дл¤  цього
установах орган≥в внутр≥шн≥х справ окремо в≥д ≥нших ос≥б або на
гарн≥зонн≥й гауптвахт≥. ( „астина сьома статт≥ 21 в редакц≥њ
«акону N 2484-12 в≥д 19.06.92 )
( ƒ≥ю частини сьомоњ статт≥ 21 поширено на особовий склад
ƒержавноњ фельд'Їгерськоњ служби ”крањни при ƒержавному ком≥тет≥
зв'¤зку та ≥нформатизац≥њ ”крањни зг≥дно ≥з «аконом N 834-XIV
( 834-14 ) в≥д 06.07.99 )
( —татт¤ 21 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2484-12 в≥д
19.06.92 )

   —татт¤ 22. —оц≥альний захист прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ

   ƒержава гарантуЇ прац≥вникам м≥л≥ц≥њ соц≥альний захист.
   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ користуютьс¤ п≥льгами при розпод≥л≥ житла,
встановленн≥ квартирних телефон≥в, влаштуванн≥ д≥тей у дошк≥льн≥
заклади, вир≥шенн≥ ≥нших питань соц≥ально-побутового забезпеченн¤
у пор¤дку, передбаченому законодавством ”крањни.
   ∆ила площа прац≥вникам м≥л≥ц≥њ, в тому числ≥ працюючим на
транспорт≥,   надаЇтьс¤   м≥сцевими  радами,  в≥дпов≥дними
м≥н≥стерствами та в≥домствами у першочерговому пор¤дку.
   ѕрац≥вникам м≥л≥ц≥њ та членам њх с≥мей надаЇтьс¤ 50-процентна
знижка по оплат≥ жилоњ площ≥, комунальних послуг, а також палива.
   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ, ¤к≥ живуть ≥ працюють у  с≥льськ≥й
м≥сцевост≥ та в селищах м≥ського типу, ≥ члени њх с≥мей, ¤к≥
проживають з ними, забезпечуютьс¤ безплатно житлом з опаленн¤м ≥
осв≥тленн¤м за встановленими нормами, а також користуютьс¤ ≥ншими
п≥льгами, передбаченими законодавством.
   «а прац≥вниками м≥л≥ц≥њ, зв≥льненими з≥ служби за в≥ком,
хворобою або вислугою рок≥в, збер≥гаЇтьс¤ право на п≥льги за цим
«аконом. ( „астина шоста статт≥ 22 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
≥з «аконом N 2484-12 в≥д 19.06.92 ) 
   ѕрац≥вники м≥л≥ц≥њ мають право на одержанн¤ кредит≥в на
≥ндив≥дуальне ≥ кооперативне житлове буд≥вництво в розстрочку на
20 рок≥в з погашенн¤м 50 процент≥в наданоњ позики за рахунок
в≥дпов≥дних  фонд≥в  ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥
м≥сцевих бюджет≥в.
   ћ≥сцев≥ ради можуть продавати на п≥льгових умовах житло
прац≥вникам м≥л≥ц≥њ ≥з знижкою до 50 процент≥в його вартост≥.
   ћ≥л≥ц≥¤ може мати службовий житловий фонд.
   ѕрац≥вникам м≥л≥ц≥њ, ¤к≥ використовують у службових ц≥л¤х
особистий транспорт, виплачуЇтьс¤  грошова  компенсац≥¤  у
встановлених розм≥рах.
   ƒл¤ прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ встановлюЇтьс¤ 41-годинний робочий
тиждень. ” необх≥дних випадках особи р¤дового ≥ начальницького
складу несуть службу понад встановлену тривал≥сть робочого часу, а
також у вих≥дн≥ та св¤тков≥ дн≥.
   ќплата прац≥ в надурочний ≥ н≥чний час, у вих≥дн≥ та св¤тков≥
дн≥ провадитьс¤ в≥дпов≥дно до вимог законодавства.
   ћ≥сцев≥ ради можуть встановлювати й ≥нш≥ не передбачен≥ цим
«аконом гарант≥њ соц≥альноњ захищеност≥ прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ.

( ќф≥ц≥йне тлумаченн¤ положень частини четвертоњ та п'¤тоњ статт≥
22  «акону  див.  в –≥шенн≥  онституц≥йного —уду N 5-рп/99
( v005p710-99 ) в≥д 03.06.99; частини шостоњ статт≥ 22 див. в
–≥шенн≥  онституц≥йного —уду N 8-рп/99 ( v008p710-99 ) в≥д
06.07.99 )

   —татт¤ 23. ƒержавне страхуванн¤ та в≥дшкодуванн¤ шкоди
        у раз≥ загибел≥ або кал≥цтва прац≥вника
        м≥л≥ц≥њ

   ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ  п≥дл¤гаЇ  обов'¤зковому  державному
страхуванню на суму дес¤тир≥чного грошового утриманн¤ за останньою
посадою, ¤ку в≥н займаЇ, за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дних бюджет≥в, а
також кошт≥в, що надход¤ть на п≥дстав≥ договор≥в в≥д м≥н≥стерств,
в≥домств, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й.
   ѕор¤док та  умови  страхуванн¤  прац≥вник≥в  м≥л≥ц≥њ
встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
   ” раз≥ загибел≥ прац≥вника м≥л≥ц≥њ при виконанн≥ службових
обов'¤зк≥в по охорон≥ громадського пор¤дку та боротьб≥  ≥з
злочинн≥стю с≥м'њ загиблого або його утриманц¤м виплачуЇтьс¤
одноразова допомога у розм≥р≥ дес¤тир≥чного грошового утриманн¤
загиблого за останньою посадою, ¤ку в≥н займав, ≥ призначаЇтьс¤
пенс≥¤ у зв'¤зку з втратою годувальника в розм≥р≥ м≥с¤чного
посадового окладу.
   «а с≥м'Їю загиблого прац≥вника м≥л≥ц≥њ збер≥гаЇтьс¤ право на
одержанн¤ жилоњ площ≥. ѓй надаЇтьс¤ позачергово жила  площа
прот¤гом трьох м≥с¤ц≥в з дн¤ загибел≥ прац≥вника м≥л≥ц≥њ у
приватну власн≥сть.
   «а д≥тьми прац≥вника м≥л≥ц≥њ, ¤кий загинув або помер у
зв'¤зку з виконанн¤м службових обов'¤зк≥в, до дос¤гненн¤ ними
повнол≥тт¤,  а  також за непрацездатними членами с≥м'њ, ¤к≥
перебували на його утриманн≥, збер≥гаЇтьс¤ право на п≥льги по
оплат≥  житла, комунальних  послуг, палива. ( „астина п'¤та
статт≥ 23 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2932-12 в≥д
26.01.93 )
   ” раз≥ кал≥цтва, запод≥¤ного прац≥вников≥ м≥л≥ц≥њ  при
виконанн≥ службових обов'¤зк≥в, а також ≥нвал≥дност≥, що настала у
пер≥од проходженн¤ служби або не п≥зн≥ш ¤к через 3 м≥с¤ц≥ п≥сл¤
зв≥льненн¤ з≥ служби чи п≥сл¤ зак≥нченн¤ цього строку, але
внасл≥док захворюванн¤ або нещасного випадку, що мали м≥сце у
пер≥од проходженн¤ служби, йому виплачуЇтьс¤ одноразова допомога в
розм≥р≥ в≥д трир≥чного до п'¤тир≥чного грошового  утриманн¤
(залежно в≥д ступен¤ втрати працездатност≥) ≥ призначаЇтьс¤ пенс≥¤
по ≥нвал≥дност≥.
   «битки, завдан≥ майну прац≥вника м≥л≥ц≥њ чи його близьким
родичам у зв'¤зку з виконанн¤м ним  службових  обов'¤зк≥в,
компенсуютьс¤ у встановленому законом пор¤дку в повному обс¤з≥ ≥
за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дного бюджету.
   ѕоложенн¤  частин  третьоњ, четвертоњ, п'¤тоњ, шостоњ ≥
сьомоњ ц≥Їњ статт≥ поширюютьс¤ на ос≥б, залучених до заход≥в щодо
охорони громадського пор¤дку ≥ боротьби ≥з злочинн≥стю, а також на
пенс≥онер≥в м≥л≥ц≥њ. ( —таттю 23 доповнено частиною восьмою зг≥дно
≥з «аконом N 2484-12 в≥д 19.06.92 )

   —татт¤ 24. ‘≥нансуванн¤ ≥ матер≥ально-техн≥чне
        забезпеченн¤ м≥л≥ц≥њ

   ‘≥нансуванн¤ ≥ матер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤  м≥л≥ц≥њ
зд≥йснюютьс¤ за рахунок кошт≥в республ≥канського ≥  м≥сцевих
бюджет≥в, а також за рахунок кошт≥в, ¤к≥ надход¤ть на п≥дстав≥
договор≥в в≥д м≥н≥стерств, в≥домств,  п≥дприЇмств,  установ,
орган≥зац≥й ≥ громад¤н.
   „исельн≥сть   м≥л≥ц≥њ,   що  утримуЇтьс¤  на  кошти
республ≥канського бюджету, ≥ витрати на њњ утриманн¤ визначаютьс¤
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни.
   ( „астину третю статт≥ 24 виключено на п≥дстав≥ «акону
N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю зм≥н зупинено на 2005
р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю зм≥н зупинено на 2006
р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )
„исельн≥сть м≥л≥ц≥њ, що утримуЇтьс¤ на кошти м≥сцевого бюджету, ≥
витрати на њњ утриманн¤ визначаютьс¤ м≥сцевими –адами народних
депутат≥в за поданн¤ми управл≥нь (в≥дд≥л≥в) внутр≥шн≥х справ,
погодженими з ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни.
   „исельн≥сть  п≥дрозд≥л≥в  м≥л≥ц≥њ, що зд≥йснюють охорону
об'Їкт≥в за договорами, ≥ перел≥к таких об'Їкт≥в встановлюютьс¤ в
ц≥лому по республ≥ц≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни.
   ¬иконавч≥ ком≥тети с≥льських, селищних, м≥ських рад надають
безоплатно органам ≥ п≥дрозд≥лам м≥л≥ц≥њ службов≥ прим≥щенн¤, а
д≥льничним ≥нспекторам м≥л≥ц≥њ - прим≥щенн¤ дл¤ роботи, обладнан≥
мебл¤ми ≥ засобами зв'¤зку. ( „астина п'¤та статт≥ 24 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2459-IV ( 2459-15 ) в≥д 03.03.2005 )
   ѕ≥дрозд≥лам м≥л≥ц≥њ, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок кошт≥в, що
надход¤ть на п≥дстав≥ договор≥в, в≥дпов≥дн≥ м≥н≥стерства  ≥
в≥домства надають безоплатно службов≥ прим≥щенн¤,  обладнан≥
мебл¤ми ≥ засобами зв'¤зку, транспорт, крим≥нал≥стичну та ≥ншу
техн≥ку.
   ѕ≥дприЇмства, установи й орган≥зац≥њ за згодою трудових
колектив≥в можуть вид≥л¤ти м≥л≥ц≥њ додатков≥ кошти, транспорт та
≥ншу техн≥ку, необх≥дн≥ дл¤ охорони громадського пор¤дку  ≥
боротьби ≥з злочинн≥стю.
   ѕ≥дрозд≥лам м≥л≥ц≥њ на зал≥зничному, водному та пов≥тр¤ному
транспорт≥ в≥дпов≥дн≥ транспортн≥ в≥домства безоплатно надають
службов≥ прим≥щенн¤, обладнан≥ мебл¤ми, засобами зв'¤зку, ≥ несуть
витрати по њх експлуатац≥њ.


   —татт¤ 25. ¬≥дпов≥дальн≥сть прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ

   ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ у межах повноважень, наданих цим «аконом та
≥ншими законодавчими актами, самост≥йно приймаЇ р≥шенн¤ ≥ несе за
своњ протиправн≥ д≥њ або  безд≥¤льн≥сть  дисципл≥нарну  чи
крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть.
   ѕри порушенн≥ прац≥вником м≥л≥ц≥њ прав ≥ законних ≥нтерес≥в
громад¤нина м≥л≥ц≥¤ зобов'¤зана вжити заход≥в до поновленн¤ цих
прав, в≥дшкодуванн¤ завданих матер≥альних збитк≥в, на вимогу
громад¤нина публ≥чно вибачитис¤.
   ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ, ¤кий виконуЇ своњ обов'¤зки в≥дпов≥дно до
наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе
в≥дпов≥дальност≥ за завдан≥ збитки. “ак≥ збитки компенсуютьс¤ за
рахунок держави.
   ƒ≥њ прац≥вника м≥л≥ц≥њ можуть бути оскаржен≥ у встановленому
пор¤дку до орган≥в внутр≥шн≥х справ, суду або прокурору.
   —лужбова особа м≥л≥ц≥њ, ¤ка порушила вимоги закону або
неналежно виконуЇ своњ обов'¤зки, несе  в≥дпов≥дальн≥сть  у
встановленому пор¤дку.


             – о з д ≥ л VI

        ќЌ“–ќЋ№ ≤ Ќј√Ћяƒ «ј ƒ≤яЋ№Ќ≤—“ё ћ≤Ћ≤÷≤ѓ

   —татт¤ 26.  онтроль за д≥¤льн≥стю м≥л≥ц≥њ

    онтроль за д≥¤льн≥стю м≥л≥ц≥њ зд≥йснюють  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в
”крањни,  ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни ≥ в межах своЇњ
компетенц≥њ ради.
   ћ≥сцев≥ ради, зд≥йснюючи контроль за роботою м≥л≥ц≥њ, не
втручаютьс¤ в њњ оперативно-розшукову, крим≥нально-процесуальну та
адм≥н≥стративну д≥¤льн≥сть. ( „астина друга статт≥ 26 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2459-IV ( 2459-15 ) в≥д 03.03.2005 )

   —татт¤ 27. Ќагл¤д за додержанн¤м законност≥ у
         д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ

   Ќагл¤д  за  додержанн¤м законност≥ у д≥¤льност≥ м≥л≥ц≥њ
зд≥йснюють √енеральний прокурор ”крањни ≥ п≥длегл≥ йому прокурори.


 √олова ¬ерховноњ –ади ”крањни             Ћ.  –ј¬„” 

 м.  ињв, 20 грудн¤ 1990 року
    N 565-XII

ѕублiкацiњ документа:
*√олос ”крањни вiд 04.01.1991
*¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”–—– вiд 22.01.1991 - 1991 р., є 4, стор. 20

—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади © 1996-2006 [ друкувати ]
Используются технологии uCoz