¬ерховна –ада ”крањни ѕрезидент ”крањни;  ”каз, ѕоложенн¤  вiд 17.10.2000  є 1138/2000 «аконодавство ”крањни
ƒокумент 1138/2000, редакцi¤ вiд 10.10.2006 на пiдставi 1383-2006-п
 артка ѕов'¤занi документи   ѕошук “екст дл¤ друку ƒодати в вибране «бiльшити текст «меншити текст
ѕошук ѕошук слiв на сторiнцi:  м≥н≥с [57],  положенн¤ [10],  про [56]
—торiнки:  [ 1 ]

†††††††††††††††††††††††††††††√ерб ”крањн膆†††††††††††††††††††††††††††

               ”   ј «
            ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

         ѕро ѕоложенн¤ про ћ≥н≥стерство
           внутр≥шн≥х справ ”крањни

    { ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казами ѕрезидента
     N 1248/2001 ( 1248/2001 ) в≥д 24.12.2001
     N 304/2002 ( 304/2002 ) в≥д 27.03.2002
     N  62/2003 (  62/2003 ) в≥д 03.02.2003
     N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 
     N 280/2004 ( 280/2004 ) в≥д 05.03.2004
     N 283/2004 ( 283/2004 ) в≥д 05.03.2004 }

   { ѕоложенн¤ про ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ ”крањни
               додатково див. в ѕостанов≥  ћ 
    N 1383 ( 1383-2006-п ) в≥д 04.10.2006 }
     


   1. «атвердити ѕоложенн¤ про ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ
”крањни (додаЇтьс¤).

   2. ¬изнати такими, що втратили чинн≥сть:

   –озпор¤дженн¤ ѕрезидента ”крањни в≥д 7 жовтн¤ 1992 року N 157
( 157/92-рп ) "ѕро ѕоложенн¤ про ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ
”крањни";

   пункт 1 –озпор¤дженн¤ ѕрезидента ”крањни в≥д 19 серпн¤ 1994
року N 107 ( 107/94-рп ) "ѕро внесенн¤ доповнень ≥ зм≥н до окремих
акт≥в ѕрезидента ”крањни";

   пункт 5 «м≥н, що внос¤тьс¤ до акт≥в ѕрезидента ”крањни,
затверджених ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 27 с≥чн¤ 1999 року N 70
( 70/99 ) "ѕро зм≥ни та визнанн¤ такими, що втратили чинн≥сть,
де¤ких акт≥в ѕрезидента ”крањни";

   ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 11 грудн¤ 1999 року N 1542
( 1542/99 ) "ѕро внесенн¤ зм≥н до ѕоложенн¤ про ћ≥н≥стерство
внутр≥шн≥х справ ”крањни".


 ѕрезидент ”крањни                     Ћ. ”„ћј

 м.  ињв, 17 жовтн¤ 2000 року
     N 1138/2000


                      «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
                  ”казом ѕрезидента ”крањни
                в≥д 17 жовтн¤ 2000 року N 1138/2000

              ѕќЋќ∆≈ЌЌя
      про ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ ”крањни


   1. ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ ”крањни (ћ¬— ”крањни) Ї
центральним  органом  виконавчоњ  влади,  д≥¤льн≥сть  ¤кого
спр¤мовуЇтьс¤ ≥ координуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ћ¬— ”крањни Ї головним (пров≥дним)  органом  у  систем≥
центральних  орган≥в виконавчоњ влади з питань формуванн¤ ≥
реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ захисту прав ≥ свобод
громад¤н,  ≥нтерес≥в  сусп≥льства ≥ держави в≥д протиправних
пос¤гань, веденн¤ боротьби ≥з злочинн≥стю, охорони громадського
пор¤дку, забезпеченн¤ громадськоњ безпеки, безпеки дорожнього
руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'Їкт≥в.
( јбзац другий пункту 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом
ѕрезидента N 283/2004 ( 283/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

   2. ћ¬— ”крањни у своњй д≥¤льност≥ керуЇтьс¤  онституц≥Їю
”крањни ( 254к/96-¬– ), законами ”крањни, актами  ѕрезидента
”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, а також цим ѕоложенн¤м. ”
межах своњх повноважень ћ¬— ”крањни орган≥зовуЇ виконанн¤ акт≥в
законодавства ”крањни ≥ зд≥йснюЇ контроль за њх реал≥зац≥Їю.

   ћ¬— ”крањни узагальнюЇ практику застосуванн¤ законодавства з
питань, що належать до його компетенц≥њ, розробл¤Ї пропозиц≥њ щодо
вдосконаленн¤ законодавства ≥ в установленому пор¤дку вносить њх
на розгл¤д ѕрезидентов≥ ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   3. ќсновними завданн¤ми ћ¬— ”крањни Ї:

   орган≥зац≥¤ ≥ координац≥¤ д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ
щодо захисту прав ≥ свобод громад¤н, ≥нтерес≥в сусп≥льства ≥
держави в≥д протиправних пос¤гань, охорони громадського пор¤дку ≥
забезпеченн¤ громадськоњ безпеки;

   участь у розробленн≥ та реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики щодо
боротьби ≥з злочинн≥стю;

   забезпеченн¤ запоб≥ганн¤ злочинам, њх припиненн¤, розкритт¤ ≥
розсл≥дуванн¤, розшуку ос≥б, ¤к≥ вчинили злочини, вжитт¤ заход≥в
до усуненн¤ причин ≥ умов, що спри¤ють вчиненню правопорушень;

   орган≥зац≥¤ охорони та оборони внутр≥шн≥ми в≥йськами особливо
важливих державних об'Їкт≥в;

   забезпеченн¤ реал≥зац≥њ  державноњ  пол≥тики  з  питань
громад¤нства;

   забезпеченн¤ проведенн¤  паспортноњ,  реЇстрац≥йноњ  та
м≥грац≥йноњ роботи;

   орган≥зац≥¤  роботи, пов'¤заноњ ≥з забезпеченн¤м безпеки
дорожнього руху; ( јбзац восьмий пункту 3 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно з  ”казом  ѕрезидента N 593/2003 ( 593/2003 )  в≥д
11.07.2003 )

   зд≥йсненн¤ на догов≥рних засадах охорони майна вс≥х форм
власност≥;

   визначенн¤ основних напр¤м≥в удосконаленн¤ роботи орган≥в
внутр≥шн≥х  справ,  наданн¤  њм  орган≥зац≥йно-методичноњ  та
практичноњ допомоги;

   забезпеченн¤ додержанн¤ законност≥ в д≥¤льност≥ ос≥б р¤дового
≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, прац≥вник≥в ≥
в≥йськовослужбовц≥в системи ћ≥н≥стерства;

   п≥дготовка орган≥в внутр≥шн≥х справ та внутр≥шн≥х в≥йськ дл¤
≥нтеграц≥њ ”крањни до ™вропейського —оюзу.

   4. ћ¬— ”крањни в≥дпов≥дно до покладених на нього завдань:

   1) забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики щодо боротьби ≥з
злочинн≥стю;

   2) визначаЇ основн≥ напр¤ми д≥¤льност≥ п≥дпор¤дкованих йому
орган≥в, п≥дрозд≥л≥в, установ та ефективн≥ засоби ≥  методи
виконанн¤ покладених на них завдань;

   3) орган≥зовуЇ роботу орган≥в внутр≥шн≥х справ, пов'¤зану з
охороною громадського пор¤дку,  запоб≥ганн¤м  адм≥н≥стративним
правопорушенн¤м, њх припиненн¤м та забезпеченн¤м провадженн¤ у
справах про ц≥ правопорушенн¤, розгл¤д ¤ких законом покладено на
ц≥ органи;

   4) орган≥зовуЇ  зд≥йсненн¤  органами  внутр≥шн≥х  справ
проф≥лактичних ≥ оперативно-розшукових заход≥в щодо запоб≥ганн¤
злочинам,  њх ви¤вленн¤, припиненн¤ ≥ розкритт¤, провадженн¤
д≥знанн¤ ≥ попереднього (досудового) сл≥дства у справах про
злочини, розсл≥дуванн¤ ¤ких законом покладено на ц≥ органи;

   5) зд≥йснюЇ у випадках, передбачених законодавством ”крањни,
спец≥альн≥ заходи щодо забезпеченн¤ безпеки прац≥вник≥в суду,
орган≥в прокуратури, внутр≥шн≥х справ, митних орган≥в, орган≥в
державноњ податковоњ служби,  державноњ  контрольно-рев≥з≥йноњ
служби, рибоохорони, державноњ л≥совоњ охорони, јнтимонопольного
ком≥тету ”крањни, њх близьких родич≥в, а також ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у крим≥нальному судочинств≥;

   6) ви¤вл¤Ї,  розкриваЇ  ≥  розсл≥дуЇ  злочини, що мають
м≥жрег≥ональний ≥  м≥жнародний  характер,  веде  боротьбу  з
орган≥зованою злочинн≥стю, наркоб≥знесом ≥ злочинами у сфер≥
економ≥ки;

   7) забезпечуЇ проф≥лактику правопорушень, вносить центральним
≥ м≥сцевим органам виконавчоњ влади, п≥дприЇмствам, установам ≥
орган≥зац≥¤м поданн¤ щодо усуненн¤ причин ≥ умов, ¤к≥ спри¤ють
вчиненню правопорушень, орган≥зовуЇ проведенн¤ серед населенн¤
роз'¤снювальноњ роботи з питань охорони громадського пор¤дку ≥
боротьби ≥з злочинн≥стю;

   8) бере участь у наукових, крим≥нолог≥чних ≥ соц≥олог≥чних
досл≥дженн¤х, розробленн≥ на основ≥ њх результат≥в державних
програм боротьби ≥з злочинн≥стю ≥ охорони громадського пор¤дку;

   9) вживаЇ разом з ≥ншими державними органами заход≥в щодо
запоб≥ганн¤ дит¤ч≥й безпритульност≥ та правопорушенн¤м  серед
неповнол≥тн≥х;

   10) орган≥зовуЇ ≥ проводить розшук громад¤н у випадках,
передбачених законодавством ”крањни та м≥жнародними договорами;

   11) орган≥зовуЇ   ≥нформац≥йно-анал≥тичне   забезпеченн¤
д≥¤льност≥  орган≥в  внутр≥шн≥х  справ,  формуЇ  центральн≥
дов≥дково-≥нформац≥йн≥  фонди,  веде  оперативно-пошуковий  та
крим≥нал≥стичний обл≥к, у межах своњх повноважень складаЇ державну
статистичну зв≥тн≥сть;

   12) орган≥зовуЇ  проведенн¤  ус≥х  вид≥в  експертизи  у
крим≥нальних справах та крим≥нал≥стичних досл≥джень за матер≥алами
оперативно-розшуковоњ д≥¤льност≥, забезпечуЇ  в  установленому
пор¤дку участь спец≥ал≥ст≥в експертноњ служби у сл≥дчих д≥¤х,
орган≥зовуЇ проведенн¤ на догов≥рних засадах в≥дпов≥дних вид≥в
експертизи ≥ досл≥джень на замовленн¤ ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б;

   13) бере участь у ресоц≥ал≥зац≥њ ос≥б, ¤к≥ зв≥льнилис¤ з
м≥сць позбавленн¤ вол≥;

   14) забезпечуЇ функц≥онуванн¤ дозв≥льноњ системи, зд≥йснюЇ
контроль за придбанн¤м, збер≥ганн¤м, нос≥нн¤м ≥ перевезенн¤м
зброњ, боЇприпас≥в, вибухових речовин  ≥  матер≥ал≥в,  ≥нших
предмет≥в  ≥  речовин,  щодо збер≥ганн¤ ≥ використанн¤ ¤ких
встановлено спец≥альн≥ правила, за в≥дкритт¤м ≥ функц≥онуванн¤м
об'Їкт≥в, де вони використовуютьс¤;

   15) орган≥зовуЇ роботу ƒержавноњ автомоб≥льноњ ≥нспекц≥њ,
забезпечуЇ реЇстрац≥ю та обл≥к автомототранспортних засоб≥в, разом
з ≥ншими державними органами вживаЇ заход≥в до забезпеченн¤
безпеки дорожнього руху; контролюЇ проведенн¤ ≥ншими центральними
органами виконавчоњ влади ≥ транспортними орган≥зац≥¤ми роботи,
спр¤мованоњ на запоб≥ганн¤ дорожньо-транспортним пригодам;


   ( ѕ≥дпункт 16 пункту 4 виключено на п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента
N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )


   ( ѕ≥дпункт 17 пункту 4 виключено на п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента
N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )


   18) орган≥зовуЇ на догов≥рних засадах охорону майна вс≥х форм
власност≥, охорон¤Ї та оборон¤Ї особливо важлив≥ державн≥ об'Їкти,
разом ≥з за≥нтересованими державними органами проводить роботу дл¤
п≥двищенн¤ над≥йност≥ охорони цих об'Їкт≥в;

   19) забезпечуЇ  охорону  дипломатичних  представництв  ≥
консульських установ ≥ноземних держав на територ≥њ ”крањни;

   20) зд≥йснюЇ контроль за додержанн¤м громад¤нами паспортних
правил, правил в'њзду, вињзду, перебуванн¤ в ”крањн≥ ≥ транзитного
проњзду через њњ територ≥ю ≥ноземц≥в та ос≥б без громад¤нства;

   21) орган≥зовуЇ зд≥йсненн¤ заход≥в щодо р¤туванн¤ людей,
охорони њх безпеки, забезпеченн¤ громадського пор¤дку, збереженн¤
майна в раз≥ стих≥йного лиха, авар≥й, пожеж, катастроф та щодо
л≥кв≥дац≥њ њх насл≥дк≥в;

   22) забезпечуЇ участь орган≥в внутр≥шн≥х справ у межах њх
повноважень у зд≥йсненн≥ заход≥в щодо охорони довк≥лл¤;

   23) забезпечуЇ  високу бойову ≥ моб≥л≥зац≥йну готовн≥сть
орган≥в внутр≥шн≥х справ та внутр≥шн≥х в≥йськ, бере в≥дпов≥дно до
законодавства  участь  у  забезпеченн≥  режиму  воЇнного або
надзвичайного стану в раз≥ його введенн¤ на територ≥њ ”крањни або
в окремих њњ м≥сцевост¤х;

   24) бере участь у розробленн≥ проект≥в м≥жнародних договор≥в
”крањни з питань боротьби ≥з злочинн≥стю, забезпечуЇ в межах своњх
повноважень виконанн¤ укладених м≥жнародних договор≥в ”крањни,
в≥дпов≥дно до законодавства укладаЇ з в≥дпов≥дними  органами
≥ноземних держав угоди про сп≥вроб≥тництво у сфер≥ боротьби ≥з
злочинн≥стю та з ≥нших питань, що належать до його компетенц≥њ;

   25) вживаЇ заход≥в щодо реал≥зац≥њ галузевого сп≥вроб≥тництва
”крањни  з  ™вропейським  —оюзом, у межах своњх повноважень
забезпечуЇ виконанн¤ ”крањнською стороною зобов'¤зань за ”годою
про партнерство та сп≥вроб≥тництво м≥ж ”крањною та ™вропейським
—оюзом ( 998_012 ), ≥ншими м≥жнародними договорами  ”крањни,
адаптац≥ю законодавства ”крањни до законодавства ™вропейського
—оюзу, зд≥йснюЇ ≥нш≥  заходи  щодо  ≥нтеграц≥њ  ”крањни  до
™вропейського —оюзу;

   26) розробл¤Ї  ≥ орган≥зовуЇ виконанн¤ програм кадрового
забезпеченн¤ орган≥в внутр≥шн≥х справ та внутр≥шн≥х в≥йськ, вживаЇ
заход≥в до додержанн¤ дисципл≥ни ≥ законност≥ в њх д≥¤льност≥;
орган≥зовуЇ роботу навчальних заклад≥в, наукових установ, що
належать до сфери його управл≥нн¤;

   27) вживаЇ  в≥дпов≥дно  до  законодавства  заход≥в  щодо
забезпеченн¤ правового ≥ соц≥ального захисту ос≥б р¤дового ≥
начальницького складу та прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ,
в≥йськовослужбовц≥в та прац≥вник≥в внутр≥шн≥х в≥йськ, пенс≥онер≥в
≥з числа в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б р¤дового ≥ начальницького
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, член≥в њхн≥х с≥мей, розробл¤Ї
пропозиц≥њ з цих питань ≥ вносить њх на розгл¤д в≥дпов≥дних
орган≥в;

   27-1) виконуЇ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни функц≥њ з
управл≥нн¤ об'Їктами державноњ власност≥; ( ѕункт 4 доповнено
п≥дпунктом 27-1 зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 593/2003 ( 593/2003 )
в≥д 11.07.2003 )

   28) орган≥зовуЇ в установленому пор¤дку матер≥ально-техн≥чне
забезпеченн¤ д≥¤льност≥ орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в внутр≥шн≥х справ,
установ ≥ орган≥зац≥й, що належать до сфери його управл≥нн¤,
внутр≥шн≥х  в≥йськ,  контролюЇ правильн≥сть використанн¤ ними
матер≥ально-техн≥чних ресурс≥в ≥ кошт≥в;

   29) орган≥зовуЇ в систем≥ ћ¬— ”крањни роботу з  питань
ф≥нансуванн¤, прац≥, зароб≥тноњ плати, економ≥чного прогнозуванн¤,
бухгалтерського  обл≥ку  ≥  зв≥тност≥,  контрольно-рев≥з≥йноњ
д≥¤льност≥;

   30) вносить в≥дпов≥дним органам виконавчоњ влади пропозиц≥њ
щодо  буд≥вництва  об'Їкт≥в  адм≥н≥стративного,  виробничого,
соц≥ально-побутового,  в≥йськового  призначенн¤  та житла дл¤
забезпеченн¤ д≥¤льност≥ його системи, зд≥йснюЇ контроль за цим
буд≥вництвом;

   31) бере участь у формуванн≥ науково-техн≥чноњ пол≥тики у
сфер≥ д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ; орган≥зовуЇ ≥ координуЇ
впровадженн¤ в практику дос¤гнень науки ≥ передового досв≥ду,
забезпечуЇ розробленн¤  озброЇнь,  спец≥альних,  техн≥чних  ≥
крим≥нал≥стичних  засоб≥в  дл¤  орган≥в  внутр≥шн≥х справ та
внутр≥шн≥х в≥йськ;

   31-1)  орган≥зовуЇ  ≥ забезпечуЇ функц≥онуванн¤ в≥домчоњ
мереж≥ зв'¤зку; ( ѕункт 4 доповнено п≥дпунктом 31-1 зг≥дно з
”казом ѕрезидента N 1248/2001 ( 1248/2001 ) в≥д 24.12.2001 )

   32) забезпечуЇ у випадках,  передбачених  законодавством,
л≥цензуванн¤ окремих вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥;

   33) орган≥зовуЇ  роботу  з п≥дготовки, переп≥дготовки та
п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ спец≥ал≥ст≥в у навчальних закладах та
наукових установах, що належать до сфери його управл≥нн¤;

   34) орган≥зовуЇ д≥¤льн≥сть заклад≥в охорони здоров'¤, що
належать до сфери його управл≥нн¤;

   35) забезпечуЇ  реал≥зац≥ю  державноњ  пол≥тики  стосовно
державноњ таЇмниц≥, контроль за њњ збереженн¤м у центральному
апарат≥ ћ≥н≥стерства, в органах внутр≥шн≥х справ ≥ внутр≥шн≥х
в≥йськах;

   36) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ, що випливають з покладених на нього
завдань.

   5. ћ¬— ”крањни маЇ право:

   1) представл¤ти  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни за його дорученн¤м
у м≥жнародних орган≥зац≥¤х та п≥д час укладанн¤ м≥жнародних
договор≥в;

   2) одержувати в установленому законодавством пор¤дку в≥д
центральних  та  м≥сцевих  орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в
м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, установ ≥  орган≥зац≥й
≥нформац≥ю,  документи  ≥ матер≥али, необх≥дн≥ дл¤ виконанн¤
покладених на нього завдань;

   3) залучати спец≥ал≥ст≥в центральних та м≥сцевих орган≥в
виконавчоњ  влади,  п≥дприЇмств,  установ  ≥ орган≥зац≥й (за
погодженн¤м з њхн≥ми кер≥вниками) дл¤ розгл¤ду питань, що належать
до його компетенц≥њ;

   4) перев≥р¤ти додержанн¤ центральними та м≥сцевими органами
виконавчоњ   влади,   органами  м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,
п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥¤ми та громад¤нами правил
безпеки дорожнього руху, дозв≥льноњ системи; ( ѕ≥дпункт 4 пункту 5
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 283/2004
( 283/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

   5) скликати в установленому пор¤дку наради з питань, що
належать до його компетенц≥њ;

   6) займатис¤  в≥дпов≥дно  до  законодавства господарською
д≥¤льн≥стю.

   6. ћ¬— ”крањни зд≥йснюЇ своњ повноваженн¤ безпосередньо та
через утворен≥ в установленому пор¤дку головн≥ управл≥нн¤ ћ¬—
”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й
област≥, управл≥нн¤ ћ¬— ”крањни в област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥ та
на транспорт≥, районн≥, районн≥ у м≥стах, м≥ськ≥ управл≥нн¤ ≥
в≥дд≥ли, а також п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ, що належать
до сфери його управл≥нн¤.

   7. ћ¬— ”крањни п≥д час виконанн¤ покладених на нього завдань
взаЇмод≥Ї з ≥ншими центральними та м≥сцевими органами виконавчоњ
влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також з в≥дпов≥дними
органами ≥ноземних держав.

   8. ћ¬— ”крањни у межах своњх повноважень видаЇ на основ≥ та
на виконанн¤ акт≥в законодавства накази, орган≥зовуЇ ≥ контролюЇ
њх виконанн¤.

   Ќормативно-правов≥ акти ћ¬— ”крањни п≥дл¤гають реЇстрац≥њ в
пор¤дку, встановленому законом.

   ” випадках, передбачених законодавством, р≥шенн¤ ћ¬— ”крањни
Ї обов'¤зковими дл¤ виконанн¤ центральними та м≥сцевими органами
виконавчоњ  влади,  органами   м≥сцевого   самовр¤дуванн¤,
п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥¤ми та громад¤нами.

   ћ¬— ”крањни в раз≥ потреби видаЇ разом з ≥ншими центральними
та м≥сцевими органами виконавчоњ влади сп≥льн≥ акти.

   9. ћ¬— ”крањни очолюЇ ћ≥н≥стр, ¤кого призначаЇ на посаду ≥
зв≥льн¤Ї з посади в установленому пор¤дку ѕрезидент ”крањни.
( јбзац перший пункту 9 в редакц≥њ ”казу ѕрезидента N 593/2003
( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )

   ћ≥н≥стр маЇ перших заступник≥в ≥ заступник≥в, ¤к≥ належать до
числа кер≥вник≥в ћ≥н≥стерства та к≥льк≥сть ¤ких визначаЇтьс¤
ѕрезидентом ”крањни. ѕерших заступник≥в та заступник≥в ћ≥н≥стра
призначаЇ  на посади за поданн¤м ѕрем'Їр-м≥н≥стра ”крањни ≥
припин¤Ї  њх повноваженн¤ на цих посадах ѕрезидент ”крањни.
¬изначенн¤ ступен¤ в≥дпов≥дальност≥ та розпод≥л обов'¤зк≥в м≥ж
першими заступниками та заступниками зд≥йснюЇ ћ≥н≥стр. ( ѕункт 9
доповнено  абзацом  зг≥дно  з  ”казом ѕрезидента N 593/2003
( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом
ѕрезидента N 280/2004 ( 280/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

   ћ≥н≥стр:

   1) керуЇ ћ≥н≥стерством, несе персональну в≥дпов≥дальн≥сть
перед ѕрезидентом ”крањни та  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за
розробленн¤ ≥ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ захисту прав ≥
свобод громад¤н, ≥нтерес≥в сусп≥льства ≥ держави в≥д протиправних
пос¤гань, охорони громадського пор¤дку, забезпеченн¤ громадськоњ
безпеки, боротьби ≥з злочинн≥стю, виконанн¤ ћ≥н≥стерством своњх
завдань ≥ функц≥й;

   2) спр¤мовуЇ ≥ координуЇ ¤к член  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
зд≥йсненн¤  центральними органами виконавчоњ влади заход≥в з
питань, в≥днесених до його в≥данн¤, визначаЇ на виконанн¤ вимог
законодавства  в  межах  наданих  йому повноважень пол≥тичн≥
пр≥оритети та стратег≥чн≥ напр¤ми роботи ћ≥н≥стерства, шл¤хи
дос¤гненн¤ поставленоњ мети;

   3) подаЇ  в  установленому  пор¤дку на розгл¤д  аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни проекти закон≥в ”крањни, акт≥в  ѕрезидента
”крањни  та   аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, розробником ¤ких Ї
ћ≥н≥стерство;

  
   ( ѕ≥дпункт 4 абзацу третього пункту 9 виключено на п≥дстав≥
”казу ѕрезидента N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )


   5) затверджуЇ програми ≥ плани роботи ћ≥н≥стерства та зв≥т
про њх виконанн¤; ( ѕ≥дпункт 5 абзацу третього пункту 9 ≥з
зм≥нами, внесеними  зг≥дно  з  ”казом ѕрезидента N 593/2003
( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )

   6) п≥дписуЇ нормативно-правов≥ акти ћ≥н≥стерства;

   7) приймаЇ р≥шенн¤ про розпод≥л бюджетних кошт≥в, головним
розпор¤дником  ¤ких  Ї ћ≥н≥стерство, та затверджуЇ зв≥т про
виконанн¤ цих р≥шень; ( ѕ≥дпункт 7 абзацу третього пункту 9 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно  з  ”казом  ѕрезидента N 593/2003
( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )

   8) погоджуЇ проекти закон≥в ”крањни, акт≥в ѕрезидента ”крањни
та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни з питань, що належать до компетенц≥њ
ћ≥н≥стерства;


   ( ѕ≥дпункт 9 абзацу третього пункту 9 виключено на п≥дстав≥
”казу ѕрезидента N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )


   ( ѕ≥дпункт 10 абзацу третього пункту 9 виключено на п≥дстав≥
”казу ѕрезидента N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )


   11) вносить у встановленому пор¤дку поданн¤ щодо в≥дзначенн¤
державними нагородами прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ;

   12) утворюЇ, реорган≥зовуЇ та л≥кв≥довуЇ територ≥альн≥ ≥ на
транспорт≥ органи ћ¬— ”крањни, затверджуЇ њх положенн¤; ( ѕ≥дпункт
12 пункту 9 в редакц≥њ ”каз≥в ѕрезидента N 304/2002 ( 304/2002 )
в≥д 27.03.2002, N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003, N 280/2004
( 280/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

   13) вносить пропозиц≥њ до  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни про
утворенн¤ та л≥кв≥дац≥ю вищих навчальних заклад≥в ћ¬— ”крањни;

   14) призначаЇ на посади ≥ зв≥льн¤Ї з посад за погодженн¤м з
ѕрезидентом ”крањни начальник≥в, перших заступник≥в, заступник≥в
начальник≥в √оловних управл≥нь (управл≥нь) ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област¤х, м≥стах  иЇв≥
та —евастопол≥, на транспорт≥, кер≥вник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в
ћ¬— ”крањни, начальник≥в м≥ських управл≥нь (в≥дд≥л≥в) внутр≥шн≥х
справ обласних центр≥в, м≥ських, районних управл≥нь (в≥дд≥л≥в)
внутр≥шн≥х справ, ректор≥в та проректор≥в навчальних заклад≥в
ћ≥н≥стерства, першого заступника, заступник≥в начальника √оловного
управл≥нн¤ - командувача внутр≥шн≥х в≥йськ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни, начальник≥в управл≥нь територ≥ального командуванн¤,
командир≥в бригад цих в≥йськ; ( ѕ≥дпункт 14 пункту 9 в редакц≥њ
”каз≥в ѕрезидента  N 304/2002 ( 304/2002 ) в≥д 27.03.2002,
N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )

   14-1) вносить  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни пропозиц≥њ щодо
утворенн¤, реорган≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ у склад≥ ћ¬— ”крањни
ур¤дових орган≥в державного управл≥нн¤ ≥ поданн¤ про призначенн¤
на посади та зв≥льненн¤ з посад њх кер≥вник≥в, затверджуЇ граничну
чисельн≥сть цих орган≥в; ( ѕункт 9 доповнено п≥дпунктом 14-1
зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 304/2002 ( 304/2002 ) в≥д 27.03.2002,
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 593/2003
( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )

   14-2) призначаЇ на посади та зв≥льн¤Ї з посад в установленому
пор¤дку прац≥вник≥в центрального апарату ћ¬— ”крањни; ( ѕункт 9
доповнено п≥дпунктом 14-2 зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 280/2004
( 280/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

   15) присвоюЇ в установленому пор¤дку спец≥альн≥ званн¤ особам
р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та
в≥йськов≥ званн¤ в≥йськовослужбовц¤м внутр≥шн≥х в≥йськ, заохочуЇ,
прит¤гаЇ њх до дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥;

   16) зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до законодавства.
( ѕункт 9 в редакц≥њ ”казу ѕрезидента N 1248/2001 ( 1248/2001 )
в≥д 24.12.2001 )

   10.   ќрган≥зац≥йне,   експертно-анал≥тичне,   правове,
≥нформац≥йне, матер≥ально-техн≥чне та ≥нше забезпеченн¤ д≥¤льност≥
ћ¬— ”крањни, його поточноњ роботи, а також забезпеченн¤ д≥¤льност≥
ћ≥н≥стра орган≥зовуЇтьс¤ першим заступником ћ≥н≥стра - начальником
√оловного штабу, ¤кий зд≥йснюЇ кер≥вництво апаратом ћ≥н≥стерства.
( ѕункт 10 в редакц≥њ ”казу ѕрезидента N 280/2004 ( 280/2004 ) в≥д
05.03.2004 )

   11. ƒл¤  погодженого  вир≥шенн¤  питань, що належать до
компетенц≥њ ћ¬— ”крањни, обговоренн¤ найважлив≥ших напр¤м≥в його
д≥¤льност≥ в ћ≥н≥стерств≥ утворюЇтьс¤ колег≥¤ у склад≥ ћ≥н≥стра
(голова колег≥њ), його перших заступник≥в та заступник≥в за
посадою,  ≥нших  кер≥вних  прац≥вник≥в ћ≥н≥стерства, а також
п≥дприЇмств,  установ  та орган≥зац≥й, що належать до сфери
управл≥нн¤ ћ¬— ”крањни. ( јбзац перший пункту 11 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ”казами ѕрезидента N 1248/2001 ( 1248/2001 )
в≥д 24.12.2001, N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003 )

   ” раз≥ потреби до складу колег≥њ ћ¬— ”крањни можуть входити в
установленому пор¤дку ≥нш≥ особи. ( ѕункт 11 доповнено абзацом
другим зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 280/2004 ( 280/2004 ) в≥д
05.03.2004 )

   „лени колег≥њ затверджуютьс¤ та ув≥льн¤ютьс¤ в≥д обов'¤зк≥в
ѕрезидентом ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стра.  ≥льк≥сний склад колег≥њ
визначаЇ  ѕрезидент  ”крањни. „лени колег≥њ затверджуютьс¤ ≥
ув≥льн¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ обов'¤зк≥в ѕрезидентом ”крањни за
поданн¤м ћ≥н≥стра. ( јбзац пункту 11 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно з  ”казом  ѕрезидента  N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д
11.07.2003 )

   –≥шенн¤ колег≥њ провод¤тьс¤ в житт¤ наказами ћ≥н≥стра.

   12. ƒл¤ розгл¤ду наукових рекомендац≥й та пропозиц≥й щодо
основних напр¤м≥в д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ, обговоренн¤
найважлив≥ших програм та вир≥шенн¤ ≥нших питань у ћ≥н≥стерств≥
можуть утворюватис¤ наукова рада, ≥нш≥ консультативн≥ та дорадч≥
органи.

   —клад цих орган≥в та положенн¤ про них затверджуЇ ћ≥н≥стр.

   13.  √ранична  чисельн≥сть  прац≥вник≥в  ћ¬—  ”крањни
затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( јбзац перший пункту
13 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 280/2004
( 280/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

   —труктуру центрального апарату ћ¬— ”крањни затверджуЇ ћ≥н≥стр
за погодженн¤м з ѕрезидентом ”крањни. ( јбзац другий пункту 13 в
редакц≥њ  ”каз≥в  ѕрезидента N 1248/2001 ( 1248/2001 ) в≥д
24.12.2001, N 304/2002 ( 304/2002 ) в≥д 27.03.2002, ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д
11.07.2003 )

   Ўтатний розпис та кошторис видатк≥в ћ¬— ”крањни затверджуЇ
ћ≥н≥стр за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни. ( јбзац
трет≥й  пункту  13 в редакц≥њ ”казу ѕрезидента N 1248/2001
( 1248/2001 ) в≥д 24.12.2001, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
”казами ѕрезидента N 593/2003 ( 593/2003 ) в≥д 11.07.2003,
N 280/2004 ( 280/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

   ѕоложенн¤ про структурн≥ п≥дрозд≥ли центрального апарату ћ¬—
”крањни затверджуЇ ћ≥н≥стр. ( ѕункт 13 доповнено абзацом зг≥дно з
”казом ѕрезидента N 280/2004 ( 280/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

   14. ћ¬— ”крањни Ї юридичною особою, маЇ самост≥йний баланс,
рахунки в органах ƒержавного казначейства ”крањни, печатку ≥з
зображенн¤м  ƒержавного √ерба ”крањни ≥ своњм найменуванн¤м.
( ѕункт 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента
N 280/2004 ( 280/2004 ) в≥д 05.03.2004 )

 √лава јдм≥н≥страц≥њ
 ѕрезидента ”крањни                    ¬.Ћ»“¬»Ќ

—торiнки:  [ 1 ]

ѕошук †«найти слова на сторiнцi:†    
* тiльки украњнськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


„ас роботи = 1 (0.21)  Ѕаза = 1/4131  [ јнон≥мний | 82.207.112.148 | 1/20 | 0:3/0.05 Mb ]
 [ закрити ”правлiнн¤ комп'ютеризованих систем
јпарату ¬ерховноњ –ади ”крањни © 1996-2006
 [ вгору
Используются технологии uCoz