Документ z1161-03, редакцiя вiд 16.12.2003 (2 сторiнки)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 14.03.05 09:01 ]


              
Герб України
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            31.10.2003 N 1276

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 грудня 2003 р.
                   за N 1161/8482


    Про затвердження Інструкції про організацію роботи
     з пенсійного забезпечення військовослужбовців
       внутрішніх військ та осіб начальницького
        і рядового складу органів внутрішніх
        справ України і членів їхніх сімей


   З метою  впорядкування  умов  пенсійного  забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ та приведення їх у відповідність до
законодавства України Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Інструкцію про організацію роботи з пенсійного
забезпечення  військовослужбовців  внутрішніх  військ та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України
і членів їхніх сімей (додається).

   2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях та місті Севастополі організувати вивчення
зазначеної Інструкції особовим складом підрозділів фінансових
ресурсів та економіки, роботи з персоналом, а також забезпечити
неухильне виконання її вимог.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поважнюка В.Г., ДФРЕ (Бабенко А.А.) та ДРП (Курко М.Н.)
МВС України.
   Наказ і додаток надіслати за належністю.

 Міністр
 генерал-лейтенант міліції              М.В.Білоконь


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   31.10.2003 N 1276

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 грудня 2003 р.
                   за N 1161/8482


              ІНСТРУКЦІЯ
     про організацію роботи з пенсійного забезпечення
     військовослужбовців внутрішніх військ та осіб
       начальницького і рядового складу органів
        внутрішніх справ України і членів
              їхніх сімей


           1. Загальні положення

   1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації роботи з
пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
України і членів їхніх сімей.

   1.2. Види  пенсій  і  допомоги,  які  призначаються
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та їх
сім'ям, порядок їх призначення і виплати, а також перерахунку
раніше призначених пенсій і обчислення вислуги років установлені
Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ) і постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 1992 року N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок
обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової
допомоги особам офіцерського складу,  прапорщикам,  мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу  органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

   1.3. Загальне  методичне керівництво пенсійною роботою в
системі МВС України та контроль за її станом здійснює пенсійний
відділ Департаменту фінансових ресурсів та економіки (ДФРЕ) МВС
України.

   1.4. Робота з пенсійного забезпечення в системі МВС України
здійснюється  пенсійними  відділами  (відділеннями)  управлінь
(відділів) фінансових ресурсів та економіки (УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, УМВС України в областях та місті Севастополі у взаємодії
з управліннями (відділами, відділеннями) роботи з персоналом і
медичними службами МВС, ГУМВС, УМВС. Вона включає в себе:
   1.4.1. Своєчасне   призначення   пенсій   і  допомоги
військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу,
їхнім сім'ям, а також сім'ям пенсіонерів з числа цих осіб.
   1.4.2. Ведення  персонального  обліку  пенсіонерів,  які
обслуговуються.
   1.4.3. Взаємодію з установами Ощадбанку України з питань
контролю за правильною і своєчасною виплатою пенсій та інших
установлених законодавством допомог і компенсацій у відповідності
до  статті  52  Закону  України  "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).
   1.4.4. Видачу пенсіонерам відповідних документів про право на
пільги, установлені законодавством.
   1.4.5. Надання  практичної  допомоги  військовослужбовцям,
особам начальницького і рядового складу, які звільнені без права
на пенсію, а також членам сімей, які втратили годувальника, у
проходженні  медичного  огляду  медико-соціальними експертними
комісіями (МСЕК) для встановлення причини і груп інвалідності.
   1.4.6. Роз'яснення пенсійного законодавства.
   1.4.7. Розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань пенсійного
забезпечення, організація приймання пенсіонерів.
   1.4.8. Надання звітності та інформації з пенсійної роботи.
   1.4.9. Взаємодію  щодо  пенсійної  роботи  з  місцевими
військовими комісаріатами, підрозділами служби безпеки, органами
Пенсійного фонду України й Міністерства праці та соціальної
політики України, унесення за необхідності в органи виконавчої
влади пропозицій щодо обслуговування пенсіонерів і надання їм
установлених законодавством пільг.

   1.5. Управління (відділи, відділення) роботи з персоналом
органів внутрішніх справ та кадрові служби військових частин
забезпечують своєчасну й якісну  підготовку  документів  для
призначення пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і
рядового складу й їхнім сім'ям; пояснюють їм порядок обчислення
вислуги років.
   Документи для призначення пенсій особам начальницького і
рядового складу, їх сім'ям управління (відділи, відділення) роботи
з персоналом органів внутрішніх справ та кадрові служби військових
частин подають у ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС (УМВС) не пізніше 10
днів після звільнення їх зі служби.

   1.6. Для  встановлення  ступеня  придатності  до  служби
військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу перед
звільненням і призначенням пенсії за направленнями управлінь
(відділів, відділень) роботи з персоналом органів внутрішніх справ
та кадрових служб військових частин проходять медичне обстеження
військово-лікарськими комісіями (ВЛК) у порядку, установленому
наказом МВС України від 06.02.2001 N 85 ( z0165-01 ), який
зареєстровано в  Міністерстві  юстиції  України 22.02.2001 за
N 165/5356. Висновок ВЛК  або  довідка  про  стан  здоров'я
зберігається в пенсійних справах.
   Для обстеження на ВЛК можуть за бажанням направлятися:
   1.6.1. Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, які
досягли граничного віку перебування на військовій службі або в
запасі.
   1.6.2. Військовослужбовці, особи рядового та начальницького
складу, які звільняються у відставку за віком, за сімейними
обставинами, за власним бажанням, через службову невідповідність,
за порушення дисципліни, за скоєння вчинків, що дискредитують
звання рядового і начальницького складу, у зв'язку з засудженням
судом за вчинення злочину.
   На медичне обстеження вказані особи можуть бути направлені
командирами з'єднань і військових частин, начальниками органів
внутрішніх справ, навчальних закладів, науково-дослідних установ
та інших підрозділів МВС на їх прохання після звільнення зі
служби, за винятком осіб, звільнених у зв'язку із засудженням
судом за вчинення злочину до покарання, пов'язаного з позбавленням
волі.

   1.7. Військовослужбовці, особи начальницького і  рядового
складу, які не мають права на пенсію за вислугу років, але щодо
яких винесено постанови ВЛК: "не придатний до військової служби із
зняттям з військового обліку", "не придатний до військової служби
в мирний час, обмежено придатний у воєнний час", направляються на
медичний  огляд  до  МСЕК  для  встановлення ступеня втрати
працездатності та групи інвалідності.
   Особи, які мають інші формулювання висновку ВЛК про ступінь
придатності до служби, можуть бути направлені на обстеження до
МСЕК тільки на їх прохання.

   1.8. Забезпечення бланками пенсійних листів, доручень на
разову виплату пенсії, посвідченнями, які дають право на пільги,
здійснюється централізовано Департаментом фінансових ресурсів та
економіки МВС України. Виготовлення інших бланків (які не належать
до бланків суворої звітності) здійснюється ГУМВС, УМВС, які
забезпечують призначення пенсій.

   1.9. Виплата грошової компенсації на бензин,  ремонт  і
технічне обслуговування автомобілів, а також на їх транспортне
обслуговування, грошової компенсації вартості санаторно-курортного
лікування окремим категоріям інвалідів проводиться відповідно до
спільного наказу Міністерства праці та  соціальної  політики
України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства
України від 15.10.2001 N 422/465/181  (  z0988-01  )  "Про
затвердження Порядку планування та здійснення видатків на виплату
грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та транспортне обслуговування, грошової компенсації
вартості санаторно-курортного  лікування  окремим  категоріям
інвалідів", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26.11.2001 за N 988/6179.

       2. Оформлення документів для призначення
            пенсій і допомоги

   2.1. Оформлення документів для призначення пенсій і грошової
допомоги особам, що звільняються зі служби, а також раніше
звільненим особам, які мають право на призначення пенсії згідно із
Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб" ( 2262-12  ),  проводиться  управліннями
(відділами, відділеннями) роботи з персоналом МВС, ГУМВС, УМВС,
кадровими службами Головного управління внутрішніх військ  і
підпорядкованими їм органами і військовими частинами.
   Для цього попередньо перевіряються дані про  проходження
служби, уточнюються і підтверджуються періоди, які підлягають
зарахуванню на пільгових умовах, після чого складається розрахунок
вислуги років, який погоджується з ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС,
УМВС і доводиться до відома особи, яка звільняється. У разі
незгоди із складеним розрахунком спірні питання повинні бути
розглянуті начальником органу  внутрішніх  справ,  командиром
військової частини на підставі рапорту (заяви).
   Якщо після звільнення пенсіонер подав додаткові документи,
які підтверджують невраховані періоди служби, які впливають на
збільшення пенсії, до наказу про звільнення вносяться відповідні
зміни.
   При оформленні пенсії за пунктом "б" статті 12 Закону України
"Про   пенсійне   забезпечення  військовослужбовців,  осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ) у розрахунок вислуги років
включаються всі види трудової діяльності, що зараховуються в стаж
роботи відповідно до статті 56 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ).

   2.2. Для призначення пенсій особам, звільненим зі служби,
підрозділами роботи з персоналом, кадровим апаратом військових
частин до ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС подаються такі
документи:
   2.2.1. Для призначення пенсії за вислугу  років  і  по
інвалідності:
   - заява (додаток 1);
   - розрахунок вислуги років (додаток 2);
   - грошовий атестат і довідка про додаткові види грошового
забезпечення;
   - свідоцтво про хворобу (за винятком осіб, які не проходили
ВЛК);
   - довідка  МСЕК  про  групу  інвалідності  особи,  яка
звільняється,
   - довідка про склад сім'ї;
   - ідентифікаційний  номер,  наданий  Державною податковою
адміністрацією України;
   - реквізити поточного рахунку для виплати пенсії в Ощадному
банку України;
   - копія  паспорта  (1,  2,  11  сторінки),  засвідчена
співробітником, який оформляє документи на пенсію:
   - копії посвідчень, які дають право на пільги.
   Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім'ї:
   - копія свідоцтва про народження дитини;
   - копія свідоцтва про шлюб;
   - довідка з навчального закладу про навчання;
   - довідка з органів Пенсійного фонду України про те, що не
отримує пенсію в цих органах;
   - копія  трудової  книжки  або  довідка  з  податкової
адміністрації  щодо  обліку  платника  податку  -  суб'єкта
підприємницької діяльності.
   2.2.2. Для  призначення  пенсії  за втратою годувальника
непрацездатним членам сім'ї:
   - заява;
   - копія свідоцтва про смерть годувальника;
   - витяг з наказу органу внутрішніх справ (військової частини)
про  виключення  особи  начальницького  і  рядового  складу
(військовослужбовця) із списків особового складу у зв'язку зі
смертю;
   - реквізити поточного рахунку для виплати пенсії в Ощадному
банку України;
   - копія висновку інспекції з особового складу про обставини
загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних  при  виконанні  службових  обов'язків  (обов'язків
військової служби) або під час проходження служби;
   - грошовий атестат і довідка про додаткові види грошового
забезпечення;
   - ідентифікаційний  номер,  наданий  Державною податковою
адміністрацією України;
   - довідка організацій житлово-комунального господарства або
місцевих органів виконавчої влади про членів сім'ї, які перебували
на  утриманні  померлого  (загиблого), або рішення суду про
перебування на утриманні чи встановлення родинних відносин.
   2.2.3. Для призначення пенсії в разі втрати годувальника
дітям, братам, сестрам і онукам, зазначеним у пункті "а" статті 30
Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ), додатково подаються:
   - копія свідоцтва про народження;
   - довідка  навчального  закладу  про  навчання, а також
перебування на повному державному утриманні (за необхідності);
   - довідка  МСЕК  про  визнання  дитини  інвалідом  (за
необхідності);
   - копії свідоцтв про смерть батьків, інші документи, які
підтверджують відсутність батьків, у разі призначення пенсії
братам, сестрам, онукам;
   - рішення суду про усиновлення;
   - рішення суду про утримання аліментів;
   - копія рішення про опіку чи піклування, у разі призначення
пенсії дітям, які втратили обох батьків;
   батькам, дружині (чоловіку), зазначеним у пунктах "б", "в",
"д" статті 30 указаного Закону ( 2262-12 ):
   - копія свідоцтва про шлюб;
   - ксерокопія паспорта, засвідчена працівником, який оформляє
документи для призначення пенсії (1, 2, 10, 11 сторінки);
   - довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності);
   - довідка з органу Пенсійного фонду України про припинення
виплати пенсії;
   - копія  трудової  книжки  або  довідка  з  податкової
адміністрації  щодо  обліку  платника  податку  -  суб'єкта
підприємницької діяльності (у разі призначення пенсії з догляду за
дитиною віком до 8 років);
   батькам, дружині (чоловіку), діду та бабусі, зазначеним у
пунктах "б", "в", "г" статті 30 вказаного Закону ( 2262-12 ):
   - ксерокопія паспорта (1, 2, 10, 11 сторінки), засвідчена
співробітником, який оформляє документи на пенсію;
   - довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності);
   - довідка органу Пенсійного фонду України про припинення
виплати пенсії;
   - копія свідоцтва про народження померлого або рішення суду
про встановлення родинних відносин;
   - якщо пенсія призначається вітчиму або мачусі, - довідка
житлового органу чи рішення суду про те, що вони виховували або
утримували померлого пасинка (падчерку) не менше 5 років.
   Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і
матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка
чи падчерку не менш як 5 років. Пасинок і падчерка, якщо вони не
одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з
рідними дітьми.

   2.3. Для  виплати  одноразової  грошової  допомоги,  що
передбачена пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від
17.07.92 N 393 ( 393-92-п ), подаються такі документи:
   - заява про виплату одноразової грошової допомоги;
   - копія свідоцтва про смерть;
   - копія свідоцтва про шлюб;
   - ксерокопія  паспорта  (1,  2, 11 сторінки) засвідчена
співробітником, який оформляє документи;
   - довідка організацій житлово-комунального господарства або
місцевих органів виконавчої влади про членів сім'ї, які перебували
на утриманні померлого (загиблого), або  рішення  суду  про
перебування на утриманні чи встановлення родинних відносин.

   2.4. Документи для призначення пенсії членам сім'ї померлого
пенсіонера оформляються за місцезнаходженням пенсійної справи або
пенсійною службою за місцем проживання членів сім'ї.

   2.5. На підставі поданих документів пенсійна служба готує
висновок про призначення пенсії (додатки 3, 4, 5) і допомоги
(додаток 6), які затверджуються керівництвом ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ)
МВС, ГУМВС, УМВС.

   2.6. При поновленні виплати раніше призначених пенсій і
перерахунку пенсій у зв'язку зі зміною умов, які впливають на її
розмір, новий висновок не складається, а проводиться відповідний
розрахунок, який затверджується начальником ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС,
ГУМВС, УМВС.

   2.7. Після затвердження висновку про призначення  пенсії
пенсійна справа реєструється в книзі обліку пенсійних справ
(додаток 7).
   При обранні пенсіонером іншого місця постійного проживання
його пенсійна справа направляється до відповідного ДФРЕ, ВФРЕ,
МВС, ГУМВС, ГУМВС, УМВС на підставі його заяви.
   Пенсійні справи, які надійшли з інших органів внутрішніх
справ,  після  перевірки  правильності  призначення  пенсії
реєструються в книзі обліку пенсійних справ.
   При поновленні  виплати  пенсії  за  раніше  припиненими
пенсійними справами чи поверненні пенсійних справ, направлених до
архіву МВС, ГУМВС, УМВС, пенсійна справа реєструється в книзі
обліку з присвоєнням їй нового порядкового номера.
   У разі  призначення  пенсії  сім'ї  померлого пенсіонера
документи долучаються до  пенсійної  справи  годувальника  з
присвоєнням нового порядкового номера.
   Не підлягають перереєстрації пенсійні справи, щодо  яких
змінюється вид пенсії (з вислуги років на інвалідність або
навпаки).

   2.8. Після оформлення  та  реєстрації  пенсійної  справи
виписується пенсійний лист, а за необхідності - доручення на
виплату одноразової допомоги.
   Пенсійний лист  за  формою, установленою Інструкцією про
порядок  виплати  пенсій  військовослужбовцям  та  особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України
установами ВАТ "Державний ощадний банк України", яка затверджена
постановою правління ВАТ "Державний ощадний банк України" від
30.04.2002 N 49, підписується начальником ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) та
керівником пенсійної служби, засвідчується гербовою печаткою і
надсилається рекомендованим листом до установи Ощадного банку
України.
   У відповідному розділі висновку про  призначення  пенсій
записуються номер пенсійного листа та дата його відправлення, сума
нарахованої пенсії та найменування установи  Ощадного  банку
України. Ці записи засвідчуються підписом співробітника пенсійної
служби.

   2.9. У разі, коли надісланий пенсійний лист не дійшов до
установи Ощадного банку України, що підтверджується документом,
підписаним керуючим і головним бухгалтером банку, виписується
дублікат  пенсійного  листа, у правому верхньому куті якого
вказується: "Дублікат замість загубленого пенсійного листа".
   Про надсилання дубліката у висновку про призначення пенсії
робиться запис. Одночасно ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) провадить через органи
зв'язку розшук надісланого раніше пенсійного листа. Якщо буде
встановлено, що пенсійний лист був раніше одержаний установою
Ощадного банку України і загублений ним, то про це повідомляється
вища установа Ощадного банку України для вжиття відповідних
заходів.

   2.10. Пенсійні листи на виплату пенсій виписуються:
   2.10.1. На постійний строк - при призначенні пенсії довічно.
   2.10.2. На визначений строк - при призначенні пенсії за
інвалідністю до повторного огляду МСЕК, а також при призначенні
пенсії в разі втрати годувальника - до досягнення 18-річного
(23-річного) віку утриманця або до повторного огляду на МСЕК
особи, якій призначена пенсія за померлого годувальника.
   При вступі утриманця після досягнення 18 років до навчального
закладу, а також при повторному огляді на МСЕК пенсіонера, який
одержує пенсію за інвалідністю, або утриманця, який одержує пенсію
в  разі  втрати  годувальника,  установі  Ощадбанку  України
надсилається повідомлення про продовження строку дії пенсійного
листа.

   2.11. При переїзді на нове місце проживання пенсіонера, з
якого утримуються суми пенсії або допомоги, що одержані  з
порушенням діючих положень, його пенсійна справа разом з карткою
(додаток 8) пересилається на нове місце проживання для контролю за
утриманням заборгованості.

   2.12. Початковий строк виплати пенсії за пенсійним листом не
може встановлюватися більше п'яти місяців, які передували даті
підписання пенсійного листа.
   Якщо строк виплати пенсії за минулий час перевищує п'ять
місяців, пенсійний лист виписується з 1-го числа наступного місяця
поточного року, а на суму, яка належить до сплати, виписується
доручення на одноразову виплату пенсії.

   2.13. Доручення на одноразову виплату пенсії підписується
начальником ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) і керівником пенсійного відділу
(відділення) МВС, ГУМВС, УМВС, засвідчується гербовою печаткою і
разом з повідомленням до доручення надсилається рекомендованим
листом до відповідної установи Ощадного банку, про що робиться
запис у висновку про призначення пенсії (номер доручення, сума, на
яку воно виписано і за який строк, дата направлення). Про
направлення доручень ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) пенсіонеру надсилається
повідомлення (додаток 9).

          3. Обчислення вислуги років

   3.1. Військовослужбовцям  внутрішніх  військ  та  особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України
вислуга років для призначення пенсій обчислюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393
( 393-92-п ).
   Дійсна військова  служба  в  Радянській  Армії   та
Військово-Морському Флоті, в органах державної безпеки, а також
служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види
служби і періоди роботи зараховуються до вислуги років ( у тому
числі на пільгових умовах ) для призначення пенсій відповідно до
законодавства колишнього СРСР згідно з постановою Ради Міністрів
СРСР від 15 грудня 1990 року N 1290 "Про вислугу років для
призначення  пенсій  особам офіцерського складу, прапорщикам,
мічманам і військовослужбовцям  надстрокової  служби,  особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
допомоги цим військовослужбовцям, особам начальницького і рядового
складу та їх сім'ям".
   У разі, якщо постановою Кабінету Міністрів України  від
17 липня 1992 року N 393 ( 393-92-п ) передбачено більш пільгові
умови зарахування до вислуги років часу служби для призначення
пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, вислуга років обчислюється згідно
з цією постановою.

   3.2. Період  навчання  в середніх спеціальних навчальних
закладах зараховується до вислуги років за умови присвоєння
офіцерського  звання після їх закінчення або безпосереднього
направлення на службу в органи внутрішніх справ  за  часів
колишнього СРСР.

   3.3. У  вислугу років зараховуються тільки періоди, які
підтверджені наказами.
   Окремі періоди  служби  за  відсутності  документів  і
неможливості їх одержання через відсутність архівних даних можуть
бути, як виняток, підтверджені наказами по особовому складу.
   Зазначені накази  складаються  на  підставі  мотивованих
висновків про підтвердження служби після вивчення усіх даних та
документів, що підтверджують проходження служби в окремі періоди.
Усі ці документи повинні бути перераховані у висновку.

   3.4. При обчисленні вислуги років на пільгових умовах слід
керуватися записами в послужному списку особової справи, які
здійснюються на підставі наказів начальників органів внутрішніх
справ (командирів військових частин) про направлення і повернення
з пунктів виконання завдань, де чинним законодавством установлено
пільгове обчислення вислуги років для призначення пенсії.

   3.5. Спірні питання щодо зарахування до вислуги років для
призначення пенсії окремих періодів служби (у календарному порядку
чи на пільгових умовах) вирішуються: відповідними комісіями ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, УМВС України в областях та місті Севастополі - відносно
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
комісією Головного управління внутрішніх військ МВС України -
відносно військовослужбовців підлеглих йому підрозділів, Комісією
МВС України - спірні питання в порядку нагляду та відносно
співробітників центрального апарату Міністерства та безпосередньо
підпорядкованих йому підрозділів.

   3.6. Обчислена вислуга років (у календарному порядку і окремо
на пільгових умовах) оголошується військовослужбовцям, особам
начальницького і рядового складу і вказується в наказі про
звільнення.
   Особи, що  звільняються,  попередньо  ознайомлюються  з
розрахунком вислуги років до звільнення. Спірні питання повинні
бути розглянуті керівниками підрозділів роботи з персоналом з
прийняттям відповідного рішення до видання наказу про звільнення.
   Якщо окремі періоди служби не зараховані до вислуги років,
але пізніше будуть підтверджені, то в наказ про звільнення
вносяться відповідні зміни.

     4. Призначення, перерахунок та виплата пенсій

   4.1. Пенсії військовослужбовцям, особам начальницького та
рядового складу призначаються відповідно МВС України, ГУМВС, УМВС
України за місцем звільнення зі служби:
   4.1.1. За вислугу років - з дня звільнення зі служби, але не
раніше дня, до якого виплачено грошове забезпечення.
   4.1.2. За інвалідністю - з дня звільнення зі служби особам,
визнаним інвалідами,  якщо  інвалідність  настала  в  період
проходження служби чи не пізніше 3 місяців після звільнення зі
служби.
   Якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок
поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, які мали місце в
період проходження служби, - з дня встановлення інвалідності МСЕК.
   4.1.3. У разі втрати годувальника - членам сім'ї - з дня
смерті годувальника, але не раніше дня, до якого йому виплачено
грошове забезпечення або пенсія. Членам сім'ї, які набули право на
пенсію після смерті годувальника, - з дня виникнення права на
пенсію, а батькам або дружині, які набули права на пенсію у
зв'язку із втратою джерела засобів існування, - з дня звернення за
пенсією. Пенсії обчислюються з грошового забезпечення, з якого
обчислювалась або повинна була обчислюватись пенсія годувальнику.
   4.1.4. Особам  начальницького  та  рядового   складу,
військовослужбовцям,  позбавленим  у  встановленому  порядку
спеціальних та військових звань, та їх сім'ям пенсії за наявності
права на пенсію призначаються органами Пенсійного фонду в порядку
та розмірах,  установлених  Законом  України  "Про  пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ).

   4.2. Пенсія  за минулий час при несвоєчасному зверненні
призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більше як
за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

   4.3. Перерахунок пенсій проводиться з 1-го числа місяця, що
йде за місяцем, у якому настали обставини, що тягнуть за собою
зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на
підвищення пенсії, різниця в пенсії за минулий час може бути
виплачена йому не більше як за 12 місяців.

   4.4. Пенсії, призначені особам, які визнані недієздатними, а
також які перебувають на лікуванні в психіатричних лікувальних
закладах, виплачуються опікунам або перераховуються на особовий
рахунок пенсіонера в Ощадний банк України.

   4.5. Відрахування з пенсій здійснюється на умовах, визначених
у статті 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 )
на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо
майнових стягнень) і виконавчих написів нотаріальних контор та
інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до чинного
законодавства проводиться в порядку, установленому для виконання
судових рішень.
   У разі смерті пенсіонера заборгованість підлягає списанню.

   4.6. Пенсійна справа вважається припиненою, якщо пенсіонер
утратив право на подальше отримання пенсії або відсутні особи, які
мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
   За пенсійною справою, за якою закінчується виплата пенсії,
повинна бути перевірена правильність проведених виплат і зроблені
відповідні записи у висновку про призначення пенсії, а також у
книзі обліку пенсійних справ про дату і причини припинення виплати
пенсії.

   4.7. У разі припинення виплати пенсії або переїзду пенсіонера
в інший регіон картка персонального обліку (додатки 10 та 11)
вилучається з діючої картотеки і переноситься до архіву.

   4.8. Якщо пенсіонер, який одержує пенсію по інвалідності, не
пройшов черговий огляд на МСЕК, пенсійний відділ (відділення)
ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС уживає заходів щодо з'ясування
причин і за необхідності надає допомогу пенсіонеру в проходженні
огляду.
   У разі визнання пенсіонера, якому була призначена пенсія по
інвалідності, працездатним його пенсійна справа передається для
зберігання до архіву.
   У разі порушення інвалідом строку повторного  огляду  з
поважної причини виплата пенсії йому поновлюється з дня зупинення,
але не більше як за 3 роки до дня повторного огляду, якщо МСЕК
визнає його за цей період інвалідом.
   Після закінчення цього строку пенсійна справа в установленому
порядку передається на зберігання до архіву.

       5. Контроль за правильністю призначення
          та виплати пенсій і допомог

   5.1. Контроль за правильністю призначення та виплати пенсій і
допомог пенсійними відділами (відділеннями) УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, УМВС України в областях та місті Севастополі здійснює
пенсійний відділ Департаменту фінансових ресурсів та економіки МВС
України.

   5.2. Правильність  виплати  пенсій та допомог на місцях
контролюється пенсійними відділами (відділеннями) ГУМВС, УМВС при
перевірці  повідомлень  до  пенсійних листів та доручень на
одноразові виплати в термін не пізніше 10 днів  після  їх
надходження з установ Ощадного банку України. У разі знаходження
помилок у виплаті пенсій з вини установ Ощадного банку України їм
у місячний строк надсилаються відповідні повідомлення.

   5.3. Контроль за своєчасним поверненням установами Ощадного
банку України підтверджень до пенсійних  листів,  за  якими
закінчився строк виплати пенсії, пенсійні служби здійснюють за
контрольними картками (додаток 12), а підтверджень до доручень на
одноразову виплату пенсій - за корінцями доручень.
   Якщо повідомлення не надійшли до ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС,
ГУМВС, УМВС протягом трьох місяців після закінчення строку дії
пенсійного листа або доручення, уживаються заходи до з'ясування
обставин, за яких вони не надійшли.

   5.4. Для контролю за своєчасним та повним відшкодуванням сум
пенсій, отриманих понад установлений розмір, пенсійна служба
здійснює облік цих сум за картками обліку, які складаються на
кожну пенсійну справу, за якою встановлена переплата  (крім
переплат з вини працівника установи Ощадного банку України).
Картка підписується начальником ДФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС та
засвідчується гербовою печаткою.

     6. Облік пенсіонерів, зберігання, направлення
         пенсійних справ за новим місцем
           проживання пенсіонера

   6.1. У пенсійних службах ДФРЕ УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС є
такі види обліку:
   6.1.1. Пенсіонери підлягають обліку на картках персонального
обліку, які зберігаються в спеціально обладнаних картотеках і
розташовані в алфавітному порядку.
   6.1.2. Облік  пенсійних  справ,  пенсійних  посвідчень,
посвідчень інваліда війни, учасника війни, учасника бойових дій,
інших посвідчень про право на пільги здійснюється в спеціальних
книгах обліку. На пенсійні справи, за якими виписані пенсійні
листи на певний строк, в окремій картотеці ведуться контрольні
картки.
   6.1.3. Документи в пенсійній  справі  розташовуються  за
розділами в порядку, указаному в додатку 13.
   У разі втрати  пенсіонером  зазначених  посвідчень  нові
посвідчення можуть бути видані йому, як виняток, з дозволу
керівництва ДФРЕ МВС України, УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС України  в
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС
України в областях та місті Севастополі, про що здійснюється
відмітка в пенсійній справі.
   6.1.4. Окремо ведуться обліки: інвалідів, яким видані на
пільгових умовах автомобілі "ЗАЗ", "Таврія" або мотоколяска на
пільгових умовах; інвалідів війни I та II груп і прирівняних до
них осіб, які придбали автомобіль за повну вартість; пенсіонерів,
яким за рішенням органів соціального забезпечення установлена
компенсація витрат на транспортне обслуговування.
   За необхідності можуть бути здійснені й інші обліки.

   6.2. Пенсійні справи комплектуються відповідними документами,
які  необхідні  для призначення пенсій, усе листування, яке
стосується пенсіонерів, зберігається в їхніх пенсійних справах і
підшивається в хронологічному порядку.
   Пенсійні справи  зберігаються  в  спеціально  обладнаних
сховищах,  відповідальність за їх збереження покладається на
керівника пенсійної служби або одного з працівників цієї служби.

   6.3. При переїзді пенсіонера на нове  місце  проживання
пенсійна  справа  на  підставі його заяви впродовж 10 днів
пересилається до ДФРЕ, УФРЕ (ВФРЕ) МВС, ГУМВС, УМВС за новим
місцем проживання, про що повідомляється пенсіонеру.
   Перед відправленням справи необхідно перевірити правильність
усіх проведених виплат, відкликати пенсійний лист з установи
Ощадбанку України, через яку здійснювалась виплата пенсії, підшити
всі документи.

   6.4. Пенсійні справи, за якими виплата пенсій припинена,
зберігаються в ДФРЕ МВС, УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС, УМВС протягом 5 років.
Цей строк обчислюється з 1 січня року, який настав за роком
припинення виплати пенсії. Якщо впродовж цього строку за даними
справами не буде відновлена виплата пенсій, їх передають до архіву
МВС, ГУМВС, УМВС для подальшого зберігання. Про передавання справ
робиться відмітка в книзі обліку пенсійних справ, де зазначаються
номер опису і дата передавання на зберігання до архіву.

   6.5. Повна інвентаризація пенсійних справ провадиться один
раз на три роки. Результати перевірки оформлюються актом, який
затверджується керівником ДФРЕ МВС, УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС, УМВС.

   6.6. При передаванні справ начальником пенсійної служби або
особою, яка відповідає за зберігання пенсійних справ, проводиться
звірення справ з книгами обліку, а її результат оформлюється
актом, який затверджується керівником ДФРЕ МВС, УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС,
УМВС.

   6.7. При надходженні пенсійної справи з іншого ГУМВС, УМВС
пенсійна  служба  перевіряє  правильність призначення пенсії,
наявність усіх необхідних документів і надсилає пенсійний лист до
установи Ощадбанку України за новим місцем проживання пенсіонера
для виплати пенсії.

     7. Звітність з питань пенсійного забезпечення

   Управління (відділи) фінансових ресурсів та економіки ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, УМВС України в областях та місті Севастополі щорічно
подають до 20 січня в пенсійний відділ ДФРЕ МВС України звіт про
проведену роботу  за  минулий  рік  за  встановленою  формою
(додаток 14).

 Начальник ДФРЕ МВС України
 генерал-майор міліції                 А.А.Бабенко


                   Додаток 1
                   до пункту 2.2.1 Інструкції


                   Зразок


                   ________________________
                   (найменування пенсійної
                   ________________________
                   служби ДФРЕ, УФРЕ, ВФРЕ)

                   Від ____________________
                      (звання, прізвище,
                   _______________________,
                     ім'я, по батькові)

                   який(яка) проживає за
                   адресою: _______________
                         (поштовий
                   ________________________
                    індекс, домашня адреса,
                   ________________________
                     район, телефон)


               ЗАЯВА
           про призначення пенсії


 Прошу призначити мені пенсію ____________________________________
                   (указати вид пенсії)
у зв'язку із звільненням зі служби.

 Грошовим забезпеченням задоволений до ___________________________
                       (число, місяць)

 На даний час ____________________________________________________
         (вказати, чи одержує пенсію, від якого органу,
__________________________________________________________________
       з якого часу припинено виплату пенсії)

 Склад сім'ї: ____________________________________________________
         (дружина, неповнолітні діти та інші утриманці)
__________________________________________________________________


   Зобов'язуюсь у разі працевлаштування повідомити про це в
пенсійний відділ (відділення, групу) МВС (ГУМВС, УМВС) у 5-денний
термін.
   До заяви додаю такі документи: ______________________________
__________________________________________________________________

                   ____________________________
                      (підпис заявника)

 "____"___________ 20__ р.


                   Додаток 2
                   до пункту 2.2.1 Інструкції


                   Зразок


 Особистий номер _____________


              РОЗРАХУНОК


 вислуги років на пенсію _________________________________________
              (звання, прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________.
           посада, назва органу)

__________________________________________________________________
       (число, місяць, рік і місце народження)

 Первинне військове звання _________ присвоєно наказом ___________
                            (чий наказ)

 Первинне спеціальне звання ________ присвоєно наказом ___________
                            (чий наказ)

   До вислуги років для призначення пенсії по лінії МВС України
зараховується:

-----------------------------------------------------------------------------
|  Займана посада,  | Чий наказ про |З якого до|   Вислуга років,   |
|   назва органу   | призначення, | якого  |   місяців, днів   |
|            |дата і N наказу| часу,  |------------------------|
|            |        | число, | кален- |коефі-|пільгова|
|            |        | місяць, | дарна |цієнт |    |
|            |        |  рік  |    |   |    |
|-----------------------+---------------+----------+--------+------+--------|
|Студент Київського   |  Диплом   | 01.09.63 |06.09.28| 0,5 |02.06.00|
|державного університету| Щ N 124684  | 29.06.70 |    |   |    |
|ім. Т.Г.Шевченка    |від 29.06.1970 |     |    |   |    |
|--------------------------------------------------+--------+------+--------|
|Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України  |    |   |    |
|від 17.07.92 N 393                |    |   |    |
|--------------------------------------------------+--------+------+--------|
|Перебував у тривалому | МВС України | 13.09.99 |01.06.01| 3  |04.06.03|
|закордонному відряджені|  N 357 о/с  |14.03.2001|    |   |    |
|у складі Міжнародної  |від 06.09.1999 |     |    |   |    |
|миротворчої місії ОБСЄ |        |     |    |   |    |
|в Косово, Югославія  |        |     |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Підстава: Закон України "Про участь України в міжнародних миротворчих   |
|операціях" від 23.04.99                          |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу   | МВС України |14.03.2001|00.08.10| 1,5 |01.00.15|
|організації бойової та |  N 255 о/с  |24.11.2002|    |   |    |
|службової підготовки  |від 16.03.2001 |     |    |   |    |
|управління по роботі  |        |     |    |   |    |
|з особовим складом   |        |     |    |   |    |
|Головного управління  |        |     |    |   |    |
|кримінального пошуку  |        |     |    |   |    |
|МВС України      |        |     |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 N 968-014,  |
|наказ МВС України від 28.08.2001 N 018                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Інспектор відділу   | МВС України |24.11.2002|00.10.02| 1  |    |
|агітації та пропаганди |  N 199 о/с  |26.09.2003|    |   |    |
|Управління ДАІ     | від 24.11.80 |     |    |   |    |
|МВС України      |        |     |    |   |    |
-----------------------------------------------------------------------------

   Вислуга років згідно з розрахунком на "____"_________ 20__ р.
складає:
   у календарному обчисленні - ________________________________,
   у пільговому обчисленні - __________________________________,
   час навчання - _____________________________________________,
   загальний трудовий стаж - __________________________________.

   Вислуга років на "___"________ 20__ р. для призначення пенсії
складає _____ років _____ місяців ______ днів.

   Особову справу працівника ________________________________ за
                (прізвище, ініціали звільненого)

N ____ передано на зберігання в архів ____________________________
                    (назва органу внутрішніх
__________________________________________________________________
       справ, де зберігається особова справа)

 Розрахунок склав: _______________________________________________
          (посада, звання і підпис інспектора кадрового
__________________________________________________________________
         апарату, який склав розрахунок)

 _____________________________    _____________________________
  (посада, звання і підпис      (посада, звання і підпис
 керівника кадрового апарату)     керівника ДФРЕ, (УФРЕ, ВФРЕ)
                      МВС (ГУМВС, УМВС)

                   _____________________________
                    (посада, звання і підпис
                   керівника пенсійного відділу
                     (відділення, групи)

   Розрахунок вислуги років складений на підставі  особової
справи N ______________

   З розрахунком    вислуги    років    на    пенсію
ознайомлений _____________________________________________________
            (підпис того, хто звільняється)
_______________________________________________________ звільнений
   (звання, прізвище, ініціали звільненого)

з органів внутрішніх справ відповідно до пункту _______Положення
про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх  справ  України в запас, у відставку (непотрібне
закреслити) за ___________________ наказом _______________________
                         (чий наказ)

N _________ від "____"_____________ 20__ р.

з ___________________
  (дата звільнення)

                __________________________________
                (посада, звання і підпис керівника
                  кадрового апарату, органу)

 М.П.

 "____"____________ 20__ р.

   Примітки:
   1. Після кожного запису про службу, що враховується на
пільгових умовах, вказується підстава для пільгового зарахування
служби.
   2. При призначенні пенсії відповідно до статті 12 "б" Закону
України  "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб
начальницького складу і рядового складу органів внутрішніх справ
та деяких інших осіб" перед вислугою років указується загальний
трудовий стаж на підставі трудової книжки, довідок, що засвідчують
трудовий стаж.


                   Додаток 3
                   до пункту 2.5 Інструкції


                   Зразок


 ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ДФРЕ (УФРЕ, ВФРЕ)
 МВС (ГУМВС, УМВС) України
 ___________________________

 "____"_____________ 20__ р.


               ВИСНОВОК
     про призначення пенсії за вислугу років згідно
      з Законом України "Про пенсійне забезпечення
    військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
     складу органів внутрішніх справ та деяких інших
       осіб" від 9 квітня 1992 року колишньому


                   пенсійна справа N __________


 Звання __________________________________________________________
 Прізвище _____________ Ім'я ___________ По батькові _____________
 Посада __________________________________________________________
 Дата народження _________________________________________________
 Наказом МВС, ГУМВС, УМВС N ______ від "____"_____________ 20__ р.
звільнений з ОВС
 Дата та причина звільнення "____"____________ 20__ р. ст. _______
 Вислуга років: у календарному обчисленні _______________________,
        у пільговому обчисленні _________________________,
        загальний трудовий стаж _________________________.
 Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС _____ категорії.
 Грошове забезпечення:
   посадовий оклад _________________________________ грн.,
   % підвищення посадового окладу __________________ грн.,
   оклад за звання _________________________________ грн.,
   % надбавка за вислугу років _____________________ грн.,
   (Додаткові види грошового забезпечення) _________ грн.
 Усього: _________________ грн.
 Відповідно до ст. ______ Закону основний розмір пенсії - ______ %
суми грошового забезпечення складає __________ грн.
 Підвищення та надбавки до основного розміру пенсії передбачені
Законом:
   - інвалідам війни ____ групи __________________________ грн.,
   - учасникам бойових дій _______________________________ грн.,
   - учасникам війни ___ % _______________________________ грн.,
   - дружині за чоловіка ІВВ/УВВв та інваліда з інших причин ___
% __________ грн.,
   - потерпілим ___ групи ____ категорії від аварії на ЧАЕС ____
% __________ грн.,
   - на утримання ____ членів сім'ї ______________________ грн.,
   - інваліду 1 групи згідно ст. 16-б ____________________ грн.,
   - одиноким пенсіонерам ____ групи ______________________ грн.
 Загальний розмір пенсії складе: ________ грн. на місяць
 Підлягає виплаті з "____"____________ 20__ р.
 Пенсійний лист серії _____ N ________________

 Начальник пенсійного відділу, відділення, групи _________________

 Ст. економіст, економіст ________________________________________

 Дата підпису справи "____"____________ 20__ р.


                   Зразок


               ВІДМІТКИ
     про направлення в установи Ощадбанку пенсійних
       листів і доручень на одноразову допомогу


-----------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  |  N  | На |Сума пенсії| Установа |  Підпис  |
|з/п|направлення|пенсійних|строк| на місяць |Ощадбанку,|співробітника,|
|  |      | листів |-----| або сума | у яку  |який надіслав |
|  |      |  або  |з|до |допомоги чи|надіслані |  документи |
|  |      |доручень | |  |доплати, що|документи |       |
|  |      |     | |  | підлягає |     |       |
|  |      |     | |  |виплаті за |     |       |
|  |      |     | |  |дорученням |     |       |
|  |      |     | |  |-----------|     |       |
|  |      |     | |  | грн. |коп.|     |       |
|---+-----------+---------+-+---+------+----+----------+--------------|
|  |      |     | |  |   |  |     |       |
-----------------------------------------------------------------------


                   Додаток 4
                   до пункту 2.5 Інструкції


                   Зразок


 ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ДФРЕ (УФРЕ, ВФРЕ)
 МВС (ГУМВС, УМВС) України

 "____"_____________ 20__ р.


               ВИСНОВОК
     про призначення пенсії по інвалідності згідно
      з Законом України "Про пенсійне забезпечення
    військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
     складу органів внутрішніх справ та деяких інших
       осіб" від 9 квітня 1992 року колишньому


                   пенсійна справа N __________


 Звання __________________________________________________________
 Прізвище _____________ Ім'я ____________ По батькові ____________
 Посада __________________________________________________________
 Дата народження _________________________________________________
 Наказом  МВС, ГУМВС, УМВС N від "____"_____________ 20__ р.
звільнений з ОВС.
 Дата та причина звільнення "____"_______________ 20__ р. ст. ____
 Вислуга років: у календарному обчисленні _______________________,
        у пільговому обчисленні __________________________
 МСЕК визнаний інвалідом ______ групи від _______________________,
пов'язаного/не пов'язаного з виконанням службових обов'язків.
 Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ____ категорії.
 Грошове забезпечення:
   посадовий оклад ____________________________ грн.,
   % підвищення посадового окладу _____________ грн.,
   оклад за звання ____________________________ грн.,
   % надбавка за вислугу років ________________ грн.,
   (Додаткові види грошового забезпечення) ____ грн.,
 Усього: ___________________ грн.
 Відповідно до ст. _______ Закону основний розмір пенсії - _____ %
суми грошового забезпечення складає __________ грн.
 Підвищення та надбавки до основного розміру пенсії передбачені
Законом:
   - інвалідам війни групи _______________________________ грн.,
   - учасникам бойових дій _______________________________ грн.,
   - учасникам війни ____ % ______________________________ грн.,
   - дружині за чоловіка ІВВв/УВВв та інваліда з інших причин
_____ % ______ грн.,
   - потерпілим ____ групи ____ категорії від аварії на ЧАЕС
____ % _______ грн.,
   - на утримання _____ членів сім'ї _____________________ грн.,
   - на догляд за інвалідом ____ групи ___________________ грн.
 Загальний розмір пенсії складе: __________________ грн. на місяць
 Підлягає виплаті з "____"________ 20_ р. до "____"________ 20_ р.
 Пенсійний лист серії ______ N ________________

 Начальник пенсійного відділу, відділення, групи _________________

 Ст. економіст, економіст ________________________________________

 Дата підпису справи "____"_____________ 20__ р.


                   Зразок


               ВІДМІТКИ
     про направлення в установи Ощадбанку пенсійних
       листів і доручень на одноразову допомогу


-----------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  |  N  | На |Сума пенсії| Установа |  Підпис  |
|з/п|направлення|пенсійних|строк| на місяць |Ощадбанку,|співробітника,|
|  |      | листів |-----| або сума | у яку  |який надіслав |
|  |      |  або  |з|до |допомоги чи|надіслані |  документи |
|  |      |доручень | |  |доплати, що|документи |       |
|  |      |     | |  | підлягає |     |       |
|  |      |     | |  |виплаті за |     |       |
|  |      |     | |  |дорученням |     |       |
|  |      |     | |  |-----------|     |       |
|  |      |     | |  | грн. |коп.|     |       |
|---+-----------+---------+-+---+------+----+----------+--------------|
|  |      |     | |  |   |  |     |       |
-----------------------------------------------------------------------


                   Додаток 5
                   до пункту 2.5 Інструкції


                   Зразок


 ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ДФРЕ (УФРЕ, ВФРЕ)
 МВС (ГУМВС, УМВС) України
 "____"_____________ 20__ р.


               ВИСНОВОК
    про призначення пенсії в разі втрати годувальника
    згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення
    військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
     складу органів внутрішніх справ та деяких інших
     осіб" від 9 квітня 1992 року сім'ї колишнього


                   пенсійна справа N __________


 Звання __________________________________________________________
 Прізвище _____________ Ім'я __________ По батькові ______________
 Посада __________________________________________________________
 Дата народження ________________ Помер "____"____________ 20__ р.
 Наказом  МВС, ГУМВС, УМВС N від "____"_____________ 20__ р.
виключений зі списків особового складу.
 Смерть пов'язана/не  пов'язана  з  пораненням,  каліцтвом,
 захворюванням під час виконання службових обов'язків.
 Грошове забезпечення:
   посадовий оклад __________________________________ грн.,
   % підвищення посадового окладу ___________________ грн.,
   оклад за звання __________________________________ грн.,
   % надбавка за вислугу років ______________________ грн.,
   (Додаткові види грошового забезпечення) __________ грн.
 Усього: ______________________________________________ грн.
 Відповідно до ст. __________ Закону  основний  розмір  пенсії
на ____ членів сім'ї - _____ % суми грошового забезпечення складає
__________ грн.
 Підвищення та надбавки до основного розміру пенсії, передбачені
Законом:
   - інвалідам війни ____ групи _______________________ грн.,
   - учасникам бойових дій ____________________________ грн.,
   - учасникам війни ___ % ____________________________ грн.,
   - дружині  за  чоловіка  ІВВ/УВВв  та інваліда з інших
причин ____ % ____ грн.,
   - потерпілим ______ групи ______ категорії від аварії на ЧАЕС
____ % _________ грн.,
   - за  втрату  годувальника  внаслідок  аварії  на  ЧАЕС
________________ грн.

   Члени сім'ї, яким призначається пенсія:

-----------------------------------------------------------------
|Члени сім'ї|Прізвище, ім'я, по батькові|  Дата  |  Група  |
|      |              |народження|інвалідності|
|-----------+---------------------------+----------+------------|
|      |              |     |      |
-----------------------------------------------------------------

 Загальний розмір пенсії складе: __________ грн. на місяць
 Підлягає виплаті з "____"_________ 20 р. по "____"_________ 20 р.
 Пенсійний лист серії ____ N ________________ виписаний на:
__________________________________________________________________

 Начальник пенсійного відділу, відділення, групи _________________

 Ст. економіст, економіст ________________________________________

 Дата підпису справи "____"_____________ 20__ р.


                   Зразок


               ВІДМІТКИ
     про направлення в установи Ощадбанку пенсійних
       листів і доручень на одноразову допомогу


-----------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  |  N  | На |Сума пенсії| Установа |  Підпис  |
|з/п|направлення|пенсійних|строк| на місяць |Ощадбанку,|співробітника,|
|  |      | листів |-----| або сума | у яку  |який надіслав |
|  |      |  або  |з|до |допомоги чи|надіслані |  документи |
|  |      |доручень | |  |доплати, що|документи |       |
|  |      |     | |  | підлягає |     |       |
|  |      |     | |  |виплаті за |     |       |
|  |      |     | |  |дорученням |     |       |
|  |      |     | |  |-----------|     |       |
|  |      |     | |  | грн. |коп.|     |       |
|---+-----------+---------+-+---+------+----+----------+--------------|
|  |      |     | |  |   |  |     |       |
-----------------------------------------------------------------------


                   Додаток 6
                   до пункту 2.5 Інструкції


                   Зразок


 ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ДФРЕ (УФРЕ, ВФРЕ)
 МВС (ГУМВС, УМВС) України
 "____"_____________ 20__ р.


               ВИСНОВОК
       про призначення одноразової допомоги,
      установленої постановою Кабінету Міністрів
        України від 17 липня 1992 року N 393


 Дружині (сім'ї) _________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
 звання __________________________________________________________
 посада _________________________________________________________,

який помер перебуваючи на пенсії "____"_______________ 20__ р.

 Свідоцтво РАГС про смерть серії ___ N ___ від "___"______ 20__ р.

   Право на одноразову допомогу мають такі члени його сім'ї:

----------------------------------------------------------------
|Члени сім'ї|Прізвище, ім'я,|  Дата  | N та дата |Одержувач|
|      | по батькові  |народження|свідоцтва про| допомоги|
|      |        |     | шлюб, про |     |
|      |        |     | народження |     |
|      |        |     | та інших  |     |
|      |        |     | документів |     |
|-----------+---------------+----------+-------------+---------|
|      |        |     |       |     |
|-----------+---------------+----------+-------------+---------|
|      |        |     |       |     |
|-----------+---------------+----------+-------------+---------|
|      |        |     |       |     |
----------------------------------------------------------------

   На ______ членів сім'ї слід виплатити одноразову допомогу в
розмірі _________ грн. _______ коп. (_____________ грн. ____ коп.)
    (цифрами)           (словами)

   Висновок склав ________________________
            (посада, підпис)

   Висновок перевірив ____________________
             (посада, підпис)

 "____"___________ 20__ р.


                   Додаток 7
                   до пункту 2.7 Інструкції


                   Зразок


          Книга обліку пенсійних справ


--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Дата  | Прізвище, | Місце | Звідки |    Пенсію призначено     | Відмітки |
|пенсійних|реєстрації|  ім'я,  |служби,|надійшла|                 |  про  |
| справ |     |по батькові|посада,| справа |                 |припинення,|
|     |     |пенсіонера |звання |    |                 |відновлення|
|     |     |      |    |    |                 | пенсії, |
|     |     |      |    |    |                 |направлення|
|     |     |      |    |    |                 |в інші МВС,|
|     |     |      |    |    |                 |ГУМВС, УМВС|
|---------+----------+-----------+-------+--------+----------------------------------+-----------|
|     |     |      |    |    |   Співробітнику   | Сім'ї  |      |
|---------+----------+-----------+-------+--------+-----------------------+----------+-----------|
|     |     |      |    |    |за вислугу|   по   |кількість |      |
|     |     |      |    |    | років  |інвалідності|утриманців|      |
|---------+----------+-----------+-------+--------+----------+------------+----------+-----------|
|  1  |   2  |   3   |  4  |  5  |  6   |   7   |   8  |   9   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------


                   Додаток 8
                   до пункту 2.11 Інструкції


                   Зразок


 N ____________________
  (розділ і порядковий
   номер у реєстрі)


               КАРТКА
    обліку переплати і незаконно одержаних сум пенсії
      (допомоги) за пенсійною справою N ________


   1. Прізвище, ім'я, по батькові і адреса особи, яка підлягає
стягненню переплати і незаконно одержаної суми пенсії (допомоги)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   2. Причини  переплати чи обставини незаконного одержання
пенсії чи допомоги _______________________________________________
__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |Найменування| Сума переплати |Стягнено|Списано| Передано до стягнення|Залишок|Примітки|
|запису| документа, |-----------------|    |    |----------------------|    |    |
|   | який став |виявлено|прийнято|    |    |в інші| в  |передано|    |    |
|   | підставою |    | від  |    |    | МВС, | інші | для  |    |    |
|   | для обліку |    | інших |    |    |ГУМВС,|відом-| обліку |    |    |
|   |переплати чи|    | МВС, |    |    | УМВС | ства |  за  |    |    |
|   | незаконно |    | ГУМВС, |    |    |   |   | книгою |    |    |
|   | одержаної |    | УМВС |    |    |   |   |грошових|    |    |
|   |суми пенсії |    |    |    |    |   |   |стягнень|    |    |
|   |(допомоги) і|    |    |    |    |   |   | і нара-|    |    |
|   | короткий |    |    |    |    |   |   | хувань |    |    |
|   |  зміст  |    |    |    |    |   |   |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------

 "____"____________ 20__ р.      Начальник ДФРЕ (УФРЕ, ВФРЕ)
                   МВС (ГУМВС, УМВС) __________


                   Додаток 9
                   до пункту 2.13 Інструкції


                   Зразок


                   Кому: ______________________
                        (прізвище, ім'я,
                         по батькові)
                   Адреса: ____________________


              ПОВІДОМЛЕННЯ


                   П/с N ___________


   Відповідно до Закону України "Про пенсійне  забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року Вам
призначена пенсія (допомога) _____________________________________
                  (вид пенсії чи допомоги)

з "____"_____________ 20__ р. до "____"____________ 20__ р. у сумі
___________ грн. _____ коп. на місяць.

   Для одержання пенсії (допомоги) Вам необхідно звернутися до
________________________ відділення Ощадбанку України N _______ за
адресою _______________________________________, маючи при собі це
повідомлення та паспорт.

 Начальник пенсійного відділу, відділення, групи _________________

 Ст. економіст, економіст ________________________________________


                   Додаток 10
                   до пункту 4.7 Інструкції


                   Зразок


           (лицьовий бік картки)


          КАРТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ
            розмір 13 х 10 см


       ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ/ПО ІНВАЛІДНОСТІ
       _______________________________________
           (непотрібне закреслити)


                   Пенсійна справа N __________

   1. Прізвище _________________________________________________

   2. Ім'я та по батькові ______________________________________

   3. Дата народження __________________________________________

   4. Звання ___________________________________________________

   5. Посада та місце служби ___________________________________

   6. Наказом МВС (ГУМВС, УМВС) N _____ від "___"_______ 20_ р.
звільнений у запас, у відставку за пунктом _____ - _____________ з
"___"________ 20_ р.

   7. Вислуга: календарна _______ років, пільгова _______ років,
         з урахуванням трудового стажу _____________ років

          (зворотна сторона картки)

   8. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС ____________ категорії

   9. Пенсія призначена з "___"_________ 20_ р. згідно з пунктом
_______ статті _________ Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб":
 а) за вислугу "_____" років у розмірі _____ % у сумі _______ грн.
_____ коп.;
 б) по інвалідності "___________" групи пов'язаної/не пов'язаної з
пораненням, контузією, каліцтвом, захворюванням, одержаними при
виконанні службових обов'язків у розмірі ________________ % у сумі
_________ грн. ________ коп. до "____"____________ 20_ р.

   10. Місце знаходження пенсійної справи ______________________

"___"__________ 20_ р. Картку заповнив ___________________________
                      (підпис заповнювача,
                      прізвище, ініціали)

   11. Дата та причина припинення виплати пенсії _______________
__________________________________________________________________

"___"__________ 20_ р. Запис зробив ______________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)


                   Додаток 11
                   до пункту 4.7 Інструкції


                   Зразок


           (лицьовий бік картки)


          КАРТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ
            розмір 13 х 10 см


        ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА


                   Пенсійна справа N __________

   1. Прізвище _________________________________________________

   2. Ім'я та по батькові ______________________________________
                  (померлого годувальника)
   3. Дата народження __________________________________________

   4. Звання ___________________________________________________

   5. Посада та місце служби ___________________________________

   6. Дата та причина смерті - пов'язаної/не пов'язаної з
пораненням, контузією, каліцтвом, захворюванням, одержаними при
виконанні службових обов'язків ___________________________________

   7. Одержував пенсію чи ні, вид пенсії _______________________

           (зворотний бік картки)

   8. Пенсія призначена з "____"_____________ 20__ р. згідно з
пунктом _____ статті ____________ Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" на ____ осіб
у розмірі ____ % у сумі ___ грн. ____ коп. до "___"________ 20_ р.

   9. Одноразова допомога виплачена в сумі ______________ грн.
________ коп. на _______ утриманців.

   10. Місцезнаходження пенсійної справи _______________________

 "___"__________ 20_ р. Картку заповнив __________________________
                      (підпис заповнювача,
                       прізвище, ініціали)

   11. Дата та причина припинення виплати пенсії _______________
__________________________________________________________________

 "___"___________ 20_ р. Запис зробив ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)


                   Додаток 12
                   до пункту 5.3 Інструкції


                   Зразок


            Контрольна картка


                   Пенсійна справа N __________

__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)

 Пенсію призначено:
   - за вислугу років (загальний трудовий стаж) _________ років;
   - по інвалідності ___________ групи ___________ без перегляду
(з переглядом) сім'ї:
   - чоловіку (дружині);
   - на дітей, братів, сестер і онуків;
   - на _________ батьків.

--------------------------------------------------------------
| На який строк виписані пенсійні | Розмір |Дата повернення|
| листи, відправлені до установи  | пенсії | до ДФРЕ, УФРЕ,|
|    Ощадбанку України     |---------|ВФРЕ пенсійного|
|                 |грн.|коп.|   листа   |
|----------------------------------+----+----+---------------|
|З _______ 20_ р. до _______ 20_ р.|  |  |        |
|З _______ 20_ р. до _______ 20_ р.|  |  |        |
--------------------------------------------------------------


                   Додаток 13
                   до пункту 6.1.3 Інструкції


               ПОРЯДОК
          оформлення пенсійних справ


   На лицьовому боці обкладинки пенсійної справи вказуються
номер справи, прізвище, ім'я, по батькові пенсіонера, а також його
звання та посада при звільненні зі служби. На внутрішньому боці
обкладинки вказуються  поштова  адреса  пенсіонера,  телефон,
найменування (номер) установи Ощадбанку України, яка виплачує
пенсію.

    Документи у справі розташовуються у такому порядку:

               I розділ

      Документи, які є підставою для призначення
        пенсії (крім медичних документів)

              II розділ

            Медичні документи.
    Копії свідоцтв ВЛК про міру придатності до служби.
            Виписка з актів МСЕК

              III розділ

            Різне листування.
     Заяви, листи пенсіонера, копії відповідей на них

              IV розділ

         Повідомлення до пенсійних листів
       та доручень на одноразову виплату пенсій


                   Додаток 14
                   до пункту 7 Інструкції


              ПОКАЗНИКИ
     пенсійної роботи УФРЕ (ВФРЕ) ГУМС (УМВС) України
     в ______________________________________________
             за 200 ____ рік.


   1. Загальна кількість пенсіонерів з числа військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
МВС України та їхніх сімей, які одержують пенсію:

---------------------------------------------------------
|              |Кількість чол.|Сума пенсій|
|              |       | на місяць |
|----------------------------+--------------+-----------|
|З них:           |       |      |
|- за вислугу років     |       |      |
|              |       |      |
|- по інвалідності -     |       |      |
|у тому числі:        |       |      |
|- 1 групи          |       |      |
|- 2 групи          |       |      |
|- 3 групи          |       |      |
|              |       |      |
|- у разі втрати годувальника|       |      |
|- кількість осіб у сім'ях, |       |      |
|які одержують пенсію в разі |       |      |
|втрати годувальника     |       |      |
|              |       |      |
|Усього:           |       |      |
---------------------------------------------------------

   2. Кількість знову призначених пенсій:

-----------------------------------------------------------
|        |Усього| Знову  |   У тому числі:  |
|        |   |призначені|----------------------|
|        |   |     |перейшли з|переїхали з|
|        |   |     |Пенсійного| країн СНД |
|        |   |     | фонду  |      |
|----------------+------+----------+----------+-----------|
|За вислугу років|   |     |     |      |
|По інвалідності |   |     |     |      |
|У разі втрати  |   |     |     |      |
|годувальника  |   |     |     |      |
|        |   |     |     |      |
|Усього:     |   |     |     |      |
-----------------------------------------------------------

   3. Кількість пенсійних справ, за якими  виплата  пенсій
припинена:

----------------------------------------------------------------
|        |   |       У тому числі:      |
|        |   |--------------------------------------|
|        |Усього|У зв'язку| перейшли |переїхали| інші |
|        |   |зі смертю| в органи | в країни|причини|
|        |   |     |Пенсійного|  СНД  |    |
|        |   |     | фонду  |     |    |
|----------------+------+---------+----------+---------+-------|
|За вислугу років|   |     |     |     |    |
|По інвалідності |   |     |     |     |    |
|У разі втрати  |   |     |     |     |    |
|годувальника  |   |     |     |     |    |
|        |   |     |     |     |    |
|Усього:     |   |     |     |     |    |
----------------------------------------------------------------

   4. Із загальної кількості пенсіонерів:

------------------------------------------------------
|              |Кількість| Середній  |
|              | (чол.) | (основний) |
|              |     |розмір пенсії|
|              |     |  (грн.)  |
|----------------------------+---------+-------------|
|Вищий начальницький склад  |     |       |
|З них одержують пенсію:   |     |       |
|За вислугу років      |     |       |
|По інвалідності       |     |       |
|У разі втрати годувальника |     |       |
|              |     |       |
|Старший начальницький склад |     |       |
|З них одержують пенсію:   |     |       |
|За вислугу років      |     |       |
|По інвалідності       |     |       |
|У разі втрати годувальника |     |       |
|              |     |       |
|Середній начальницький склад|     |       |
|З них одержують пенсію:   |     |       |
|За вислугу років      |     |       |
|По інвалідності       |     |       |
|У разі втрати годувальника |     |       |
|              |     |       |
|Рядовий і молодший     |     |       |
|начальницький склад     |     |       |
|З них одержують пенсію:   |     |       |
|За вислугу років      |     |       |
|По інвалідності       |     |       |
|У разі втрати годувальника |     |       |
|              |     |       |
|Військовослужбовці     |     |       |
|З них одержують пенсію:   |     |       |
|За вислугу років      |     |       |
|По інвалідності       |     |       |
|У разі втрати годувальника |     |       |
------------------------------------------------------

   5. Із загальної кількості пенсіонерів, які одержують пенсію
за вислугу років:

   5.1. Інвалідів війни і до них прирівняних:
   - 1 групи -
   - 2 групи -
   - 3 групи -
   - учасників бойових дій -
   з них: воїнів-інтернаціоналістів -
   - учасників війни -
   - інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" -
   - осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
   - Героїв Радянського Союзу -
   - Кавалерів Ордена Слави трьох ступенів -
   - ветеранів праці -
   - ветеранів військової служби органів -
   - ветеранів органів внутрішніх справ -
   - осіб, які одержують пенсії за особливі заслуги перед
Україною -

   5.2. Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:
   - 1 категорії -
   - 2 категорії -
   - 3 категорії -
   - 4 категорії -
   Інвалідів унаслідок Чорнобильської катастрофи:
   - 1 групи -
   - 2 групи -
   - 3 групи -

   5.3. Кількість пенсіонерів, які одержують надбавки до пенсії
за вислугу років:
   - на непрацездатних членів сім'ї (кількість утриманців) -
   - на догляд
   з яких :
   - інвалідів 1 групи -
   - одиноких інвалідів 2 групи -

   6. Із загальної кількості пенсіонерів , які одержують пенсію
по інвалідності:

   6.1. Інвалідів війни і до них прирівняних:
   - 1 групи -
   - 2 групи -
   - 3 групи -
   - учасників бойових дій -
   - учасників війни -
   - інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" -
   - осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною -
   - Героїв Радянського Союзу -
   - Кавалерів Ордена Слави трьох ступенів -
   - ветеранів праці -
   - ветеранів військової служби -
   - ветеранів органів внутрішніх справ -
   - осіб, які одержують пенсії за особливі заслуги перед
Україною -

   6.2. Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:
   - 1 категорії -
   - 2 категорії -
   - 3 категорії -
   - 4 категорії -
   Інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи:
   - 1 групи -
   - 2 групи -
   - 3 групи -

   6.3. Кількість пенсіонерів, які одержують надбавки до пенсії
по інвалідності:
   - на непрацездатних членів сім'ї (кількість утриманців) -
   - на догляд, у тому числі:
   - інвалідів 1 групи -
   - одиноких інвалідів 2 групи -
             3 групи -

   7. Із загальної кількості пенсіонерів, які одержують пенсію в
разі втрати годувальника:
   - ветеранів праці -
   - учасників бойових дій -
   - учасників війни -
   - осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому
числі:
   - дружини інвалідів війни, а також дружини померлих учасників
війни і бойових дій, визнаних за життя інвалідами -
   - члени сімей (діти) загиблих при  виконанні  службових
обов'язків -
   - дружин або батьків, яким виплачується надбавка згідно із
ст. 39 "б" -
   - осіб, які одержують пенсію в разі втрати годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи -
   - удів ветеранів військової служби -
   - удів ветеранів органів внутрішніх справ -
   - осіб, які одержують пенсії за особливі заслуги перед
Україною -

   7.1. Кількість і середній розмір пенсії сімей, які одержують
пенсію в разі втрати годувальника, який загинув при виконанні
службових обов'язків -

   8. Кількість виплачених компенсацій:

------------------------------------------------
|               |Кількість| Сума |
|               | (чол.) |(грн.)|
|-----------------------------+---------+------|
|На ремонт і технічне     |     |   |
|обслуговування автомобілів  |     |   |
|На ремонт і технічне     |     |   |
|обслуговування мотоколясок  |     |   |
|На транспортне обслуговування|     |   |
------------------------------------------------

   9. Кількість інвалідів війни, які мають право на одержання
компенсації замість путівок на санаторно-курортне лікування:

-----------------------------------
|     | 200 __ р. | 200 __ р. |
|---------+-----------+-----------|
| 1 групи |      |      |
| 2 групи |      |      |
| 3 групи |      |      |
-----------------------------------

   10. Виплата одноразової допомоги в разі смерті пенсіонера (за
рік):

--------------------------------------------------------------
|                   |Кількість сімей| Сума |
|                   |        |(грн.)|
|-------------------------------------+---------------+------|
|- сім'ям померлих пенсіонерів    |        |   |
|(п.12 постанови Кабінету Міністрів  |        |   |
|України від 17.07.92 N 393)     |        |   |
|                   |        |   |
|- на поховання (ст. 61 Закону України|        |   |
|"Про пенсійне забезпечення      |        |   |
|військовослужбовців, осіб      |        |   |
|начальницького і рядового складу   |        |   |
|органів внутрішніх справ та деяких  |        |   |
|інших осіб")             |        |   |
--------------------------------------------------------------

   11. Кількість пенсіонерів, яким виплачується цільова грошова
допомога на прожиття -

   12. Надано одноразової грошової допомоги:

----------------------
| Кількість | Сума |
| (чол.)  | (грн.) |
|-----------+--------|
|      |    |
----------------------

   13. Звіт про використання бланків з пенсійної роботи:

------------------------------------------------------------------
|   Найменування    |Кількість |За рік прибуток,|Залишок на|
|             |на 1 січня|  видаток   | 1 січня |
|             | минулого |        | поточного|
|             |  року  |        |  року  |
|-------------------------+----------+----------------+----------|
|- пенсійні листи     |     |        |     |
|- доручення на одноразову|     |        |     |
|виплату пенсій -     |     |        |     |
| посвідчення:      |     |        |     |
|- інваліда війни (СНД)  |     |        |     |
|- інваліда війни     |     |        |     |
|(Україна)        |     |        |     |
|- учасника бойових дій  |     |        |     |
|- учасника війни     |     |        |     |
|- члена сім'ї загиблого |     |        |     |
|- ветерана праці     |     |        |     |
| талони на пільговий  |     |        |     |
|проїзд:         |     |        |     |
|- 50% знижка в Україні  |     |        |     |
|- 100% знижка в Україні |     |        |     |
|- 50% знижка в СНД    |     |        |     |
|- 100% знижка в СНД   |     |        |     |
|- членам сімей в СНД   |     |        |     |
------------------------------------------------------------------

           Потреба на наступний рік

   - пенсійних листів -
   - доручень на одноразову виплату пенсій -
   посвідчень:
   - інваліда війни -
   - учасника бойових дій -
   - учасника війни -
   - сім'ї загиблого -
   - ветерана праці -

 Начальник УФРЕ (ВФРЕ) ГУМВС, УМВС

 Керівник пенсійної служби

 Начальник ДФРЕ МВС України
 генерал-майор міліції                 А.А.Бабенко

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України вiд 02.01.2004 - 2003 р., № 51, том 2, стор. 457, стаття 2724

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2005 [ друкувати ]
Используются технологии uCoz