ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України від 05.06.2007 № 180

ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування відомчих заохочувальних відзнак
до осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ, цивільних працівників системи МВС України, громадян України та іноземних громадян*

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок застосування відомчих заохочувальних відзнак до осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ, цивільних працівників системи МВС України, громадян України та іноземних громадян, положення про них та їх описи.

1.2. Види основних відзнак Міністерства внутрішніх справ України:

- "Почесний працівник МВС України";

- "Лицар Закону";

- "Хрест Слави"

- "За безпеку народу" І та ІІ ступенів;

- "Закон і честь";

- "Почесний знак МВС України";

- "За відзнаку в службі" І та ІІ ступенів;

- "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності";

- "За сприяння органам внутрішніх справ України";

- "За розвиток науки, техніки та освіти" І та ІІ ступенів;

- "За миротворчу діяльність";

- "Лицарю звитяги";

- "За сумлінну службу" І, ІІ та ІІІ ступенів;

- "Вогнепальна зброя";

- Почесна грамота МВС України.

1.3. Види відзнак структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України:

- "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" І та ІІ ступенів;

- нагрудний знак "ГУБОЗ МВС України";

- "За доблесть і відвагу в службі карного розшуку" І та ІІ ступенів;

- "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" І та ІІ ступенів;

- "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" І та ІІ ступенів;

- "Зразковий дільничний інспектор";

- "За сприяння в охороні громадського порядку";

- "За протидію наркозлочинності" І та ІІ ступенів;

- "За сприяння протидії наркозлочинності";

- "За протидію дитячій злочинності" І та ІІ ступенів;

- "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі";

- "За бездоганну службу" І та ІІ ступенів (відзнака Державтоінспекції МВС України);

- "За відданість службі" І та ІІ ступенів (відзнака Департаменту оперативної служби);

- відзнака Центрального бюро Інтерполу "За заслуги" І та ІІ ступенів;

- відзнака Департаменту Державної служби охорони "За відзнаку";

- відзнака експертної служби МВС України "За бездоганну службу".

1.4. Нагородження відомчими відзнаками здійснюється, як правило, послідовно, відповідно до їх значущості, у наступному порядку:

- Почесна грамота МВС України;

- "За відзнаку в службі" ІІ ступеня;

- "За відзнаку в службі" І ступеня;

- "Почесний знак МВС України";

- "Закон і честь";

- "За безпеку народу" ІІ ступеня;

- "За безпеку народу" І ступеня;

- "Хрест Слави";

- "Лицар Закону";

- "Почесний працівник МВС України".

1.5. Вищою відзнакою МВС України є відзнака "Почесний працівник МВС України".

1.6. Нагородження іншими відзнаками МВС України здійснюється незалежно одна від одної, але у разі наявності ступенів нагородження починають з нижчого ступеня.

1.7. У регіональних, транспортних органах, вищих навчальних закладах системи МВС, а також Головному управлінні внутрішніх військ МВС України нагородні листи про нагородження Почесною грамотою, відзнаками "За відзнаку в службі" І або ІІ ступеня, "За сприяння органам внутрішніх справ України" готуються у відповідних органах або підрозділах внутрішніх справ, територіальних командуваннях внутрішніх військ та виносяться на розгляд відповідної колегії головного управління, управління МВС України чи вченої ради навчального закладу для прийняття рішення.

1.8. У разі позитивного вирішення питання відповідним керівником видається наказ про нагородження. До наказів вносяться лише нетаємні дані та відкриті найменування. Накази на працівників спеціальних підрозділів оформлюються в порядку, установленому для ведення таємного діловодства, і подаються окремо.

1.9. Відомчі заохочувальні відзнаки нагородженим особам вручаються відповідними керівниками, яким надано таке право, або, за їхнім дорученням, іншими посадовими особами. Нагородженому разом з відзнакою вручається відповідне посвідчення.

Про факт нагородження відзнакою чиниться відповідний запис в особовій справі.

1.10. Усі відомчі заохочувальні відзнаки, крім виготовлених у формі медалей, носяться з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків до почесних звань України у два-три рядки за значущістю.

Відомчі заохочувальні відзнаки, виготовлені у формі медалей, носяться з лівого боку грудей і розміщуються після орденів і медалей України, державних нагород колишнього СРСР та державних нагород інших країн (у разі наявності таких).

На повсякденній формі одягу відзнаку може заміщати відповідна колодка.

1.11. Повторне нагородження відзнаками не проводиться, крім Почесної грамоти МВС України.

1.12. Відповідальність за виконання вимог положень про відзнаки та достовірність усіх даних, зазначених у нагородних листах, інших документах, покладається на начальників, які їх підписали, та керівників апаратів роботи з персоналом.

1.13. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки або посвідчення до неї дублікати, як правило, не видаються.

Нагородженому можуть бути видані дублікати відзнаки або посвідчення до неї, якщо буде визнано, що втрата відзнаки або посвідчення сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого.

1.14. Про вручення відзнак складається протокол із зазначенням кількості вручених відзнак, посвідчень до них і дати вручення згідно зі встановленою формою, який у тижневий термін надсилається до служби, яка видала нагороду.

1.15. Відомчі заохочувальні відзнаки і посвідчення до них після смерті нагородженого залишаються в його родині для зберігання як пам'ять.

1.16. Позбавлення відзнаки проводиться згідно з наказом керівника, якому надано право нагороджувати цією відзнакою, у разі засудження нагородженого за скоєння злочину згідно з вироком судового органу, який вступив у законну силу за відповідним поданням.

2. Положення про заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України, їх зображення та описи

2.1. Відзнака МВС України "Почесний працівник МВС України"

2.1.1. Відзнакою МВС України "Почесний працівник МВС України" нагороджуються особи вищого і старшого начальницького складу органів внутрішніх справ та командного складу внутрішніх військ МВС України, які мають вислугу 25 років і більше, за багаторічну бездоганну службу, вагомий особистий внесок у справу розбудови та підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ, військових частин і з'єднань внутрішніх військ МВС України, високий рівень організації оперативно-службової діяльності підлеглих працівників, вагомі особисті здобутки у справі боротьби зі злочинністю та охороні громадського порядку, умілу організацію ефективної діяльності підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ, військових частин та з'єднань внутрішніх військ МВС України.

2.1.2. Подання до нагородження розглядається колегією Міністерства. Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

2.1.3. Вислуга років при поданні до нагородження відзнакою визначається в календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць). До вислуги років зараховуються періоди служби (роботи), які враховуються для призначення пенсій за вислугу років згідно зі статтею 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

2.1.4. Особам, нагородженим відзнакою, виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 10 (десяти) мінімальних заробітних плат.

2.1.5. Зображення відзнаки МВС України "Почесний працівник МВС України"

2.1.6. Опис відзнаки МВС України "Почесний працівник МВС України"

Відзнака МВС України "Почесний працівник МВС України" виготовляється з жовтого металу і має форму хреста з розбіжними сторонами, вписаного в коло. Сторони хреста залиті гарячою емаллю темно-малинового кольору. У центрі хреста розташовано зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України, обрамленої вінком з лаврового листя, виконаного з жовтого металу, і стрічкою внизу. Емблема МВС України виготовляється з білого металу.

Діаметр відзнаки - 50 мм.

Відзнака покривається прозорим лаком.

На зворотному боці відзнаки розташовано нарізний штифт з гайкою для кріплення до одягу та вигравірувано порядковий номер відзнаки.

Стрічка до відзнаки шовкова муарова малинового кольору з поздовжніми смужками посередині: двома жовтими і синьою між ними. Ширина стрічки - 24 мм, ширина жовтих смужок по 2 мм кожна, синьої - 6 мм.

Планка до відзнаки являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою відповідного кольору.

2.2. Відзнака МВС України "Лицар Закону"

2.2.1. Відзнакою МВС України "Лицар Закону" нагороджуються:

- особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, які мають вислугу (загальний трудовий стаж) понад 20 років, за вмілу організацію діяльності підпорядкованих органів або підрозділів, визначний особистий внесок у справу досягнення високих результатів у роботі зі зміцнення законності і правопорядку, конституційного ладу в державі, сприяння розбудові партнерських відносин між міліцією та населенням;

- працівники та військовослужбовці Збройних Сил України, інших правоохоронних органів за активну участь у проведенні спільних заходів з охорони громадського порядку, захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, профілактики злочинних проявів та запобігання їм;

- працівники та державні службовці інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств і установ за надання органам внутрішніх справ дієвої допомоги, у тому числі матеріально-технічної, у виконанні покладених на них обов'язків, створення належних умов праці і відпочинку, вирішення соціальних проблем працівників та ветеранів органів внутрішніх справ;

- громадяни України та громадяни іноземних держав за вагомі досягнення в налагодженні плідної і ефективної співпраці між органами внутрішніх справ України та правоохоронними органами іноземних держав у справі боротьби з міжнародною злочинністю, запобігання нелегальній міграції та контрабанді.

2.2.2. Вислуга років при поданні до вручення відзнаки визначається в календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць). До вислуги років зараховуються періоди служби (роботи), які враховуються для призначення пенсій за вислугу років згідно зі статтею 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

2.2.3. Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

2.2.4. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ, цивільним працівникам системи МВС України, нагородженим відзнакою, виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 8 (восьми) мінімальних заробітних плат.

2.2.5. Нагородження відзнакою "Лицар Закону" може бути здійснено посмертно.

2.2.6. Зображення відзнаки МВС України "Лицар Закону"

2.2.7. Опис відзнаки МВС України "Лицар Закону"

Відзнака МВС України "Лицар Закону" (далі - відзнака) виготовляється з білого металу і має форму опуклої восьмипроменевої зірки з позолоченими і посрібленими розбіжними променями.

Посередині зірки - круглий медальйон із зображенням на білому емалевому тлі золотої фігури Святого Юрія-Змієборця. Медальйон обрамлено двома обідками з пружками, з яких внутрішній, синього кольору, має напис "Лицар Закону", а зовнішній, світло-блакитного кольору, прикрашений сімома гранованими кришталиками.

У верхній частині медальйону вміщено зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України. Напис та пружки медальйону позолочені.

Зворотний бік відзнаки угнутий, з вигравіруваним номером та пристроєм для кріплення нагрудного знака до одягу.

Діаметр зірки - 56 мм.

Стрічка до відзнаки шовкова, муарова, білого кольору, з двома поздовжніми синіми смужками. По краях стрічки - поздовжні смужки золотистого кольору. Ширина стрічки 24 мм, ширина синіх і золотистих смужок - по 3 мм кожна.

Планка до відзнаки являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою відповідного кольору.

2.3. Відзнака МВС України "Хрест Слави"

2.3.1. Відзнакою МВС України "Хрест Слави" нагороджуються особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, які мають вислугу (загальний трудовий стаж) понад 20 років, працівники інших правоохоронних органів і військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, а також громадяни України та іноземні громадяни за виняткові заслуги в боротьбі зі злочинністю, організації ефективної роботи підлеглих із забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, інтересів держави.

2.3.2. Вислуга років при поданні до вручення відзнаки визначається в календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць). До вислуги років зараховуються періоди служби (роботи), які враховуються для призначення пенсій за вислугу років згідно зі статтею 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

2.3.3. Нагородження цією відзнакою здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

2.3.4. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ, цивільним працівникам системи МВС України, нагородженим відзнакою, виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 7 (семи) мінімальних заробітних плат.

2.3.5. Нагородження відзнакою "Хрест Слави" може бути здійснено посмертно.

2.3.6. Зображення відзнаки МВС України "Хрест Слави"

2.3.7. Опис відзнаки МВС України "Хрест Слави"

Відзнака МВС України "Хрест Слави" складається з трьох шарів.

Нижній шар - круглий медальйон діаметром 45 мм. По краях медальйона розташовується вінок з дубового листя завширшки 6 мм, який покривається прозорим лаком. Центральна частина медальйона оксидується. Виготовляється з нейзильберу.

Середній шар - стилізований хрест розміром 55х55 мм, покритий гарячою емаллю рубінового кольору. Центральна частина хреста покривається гарячою емаллю синього кольору. По краях хреста виконується бортик завширшки 3 мм.

Верхній шар - круглий медальйон діаметром 23 мм, по краях якого розташовується лавровий вінок, зібраний стрічками по боках, згори та знизу. Усередині внутрішнього кола розташовується фігура козака з рушницею на плечі й шашкою на поясі заввишки 14 мм і завширшки 4 мм (без урахування виступаючих частин).

Хрест та медальйон виготовляються з нейзильберу і покриваються прозорим лаком.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою нарізного штифта з гайкою.

2.4. Відзнака МВС України "За безпеку народу" І та ІІ ступенів

2.4.1. Відзнакою МВС України "За безпеку народу" нагороджуються особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України за досягнення високих показників у службовій діяльності, особисту мужність, сміливі й самовіддані дії, виявлені при виконанні службового або військового обов'язку, а також громадяни України та іноземні громадяни за надання дієвої допомоги органам внутрішніх справ у роботі зі зміцнення законності, захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, профілактики й запобігання правопорушенням, активну протидію злочинності.

При цьому відзнакою "За безпеку народу" І ступеня нагороджуються особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, які мають вислугу (загальний трудовий стаж) понад 15 років.

2.4.2. Відзнака МВС України "За безпеку народу" має два ступені, вищим з яких є І ступінь. Нагородження проводиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

2.4.3. Нагородження відзнакою "За безпеку народу" І та ІІ ступенів здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України.

Крім того, відзнакою "За безпеку народу" ІІ ступеня може нагороджувати перший заступник Міністра внутрішніх справ.

2.4.4. Вислуга років при поданні до вручення відзнаки визначається в календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць). До вислуги років зараховуються періоди служби (роботи), які враховуються для призначення пенсій за вислугу років згідно зі статтею 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

2.4.5. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ, цивільним працівникам системи МВС України, нагородженим відзнакою І ступеня, виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 5 (п'яти) мінімальних заробітних плат, а нагородженим відзнакою ІІ ступеня - одноразова грошова винагорода в розмірі 3 (трьох) мінімальних заробітних плат.

2.4.6. Нагородження відзнакою "За безпеку народу" може бути здійснено посмертно.

2.4.7. Зображення відзнаки МВС України "За безпеку народу" І ступеня

2.4.8. Зображення відзнаки МВС України "За безпеку народу" ІІ ступеня

2.4.9. Опис відзнаки МВС України "За безпеку народу"

Відзнака Міністерства внутрішніх справ України "За безпеку народу" (далі - відзнака) виготовляється з білого металу і має форму опуклої восьмипроменевої зірки з розбіжними променями. У центрі зірки - круглий медальйон із зображенням на синьому емалевому тлі Знака Княжої Держави Володимира Великого в обрамленні вінка рослинного орнаменту. Медальйон має білий емалевий обідок з двома пружками, на якому у верхній частині напис "За безпеку народу", а в нижній - зображення гілки рослинного орнаменту. У верхній частині зірки розміщено рельєфний вензель "МВС". Пружки медальйону позолочені.

Діаметр зірки - 52 мм.

Відзнака І ступеня має вертикальні промені зірки, напис "За безпеку народу", обрамлення вінка навколо Знака Княжої Держави Володимира Великого та зображення гілки рослинного орнаменту на медальйоні з жовтого металу, а зображення вензеля "МВС" - із білого металу.

Відзнака П ступеня має напис "За безпеку народу", обрамлення вінка навколо Знака Княжої Держави Володимира Великого та зображення гілки рослинного орнаменту на медальйоні з білого металу, а зображення вензеля "МВС" - з жовтого металу.

Зворотний бік знака увігнутий, з пристроєм для прикріплення нагрудного знака до одягу.

2.5. "Відзнака МВС України "Закон і честь"

2.5.1. Відзнакою МВС України "Закон і честь" нагороджуються особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники МВС України, працівники інших правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, а також громадяни України та іноземні громадяни:

- за значні заслуги в боротьбі зі злочинністю, зміцненні законності й правопорядку, захисті інтересів держави, прав і свобод громадян, зразкове виконання службового або військового обов'язку, виявлені при цьому особисту мужність і відвагу;

- за активну безпосередню допомогу правоохоронним органам у виконанні покладених на них завдань, зміцненні їх матеріально-технічної та наукової бази;

- за досягнення в державотворчій діяльності, зміцненні конституційного ладу, розвитку самоврядування та парламентаризму.

2.5.2. Нагородження відзнакою "Закон і честь" здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ або першого заступника Міністра.

2.5.3. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ, цивільним працівникам системи МВС України, нагородженим відзнакою "Закон і честь", виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 3 (трьох) мінімальних заробітних плат.

2.5.4. Нагородження відзнакою "Закон і честь" може бути здійснено посмертно.

2.5.5. Зображення відзнаки МВС України "Закон і честь"

2.5.6. Опис відзнаки МВС України "Закон і честь"

Відзнака МВС України "Закон і честь" (далі - відзнака) складається з трьох основних частин і виготовляється з нейзильберу.

Нижня частина - сріблястий хрест складної форми діаметром 58 мм з променями по периметру. Центральні частини чотирьох основних променів хреста вкриваються гарячою емаллю білого кольору.

Середня частина - позолочений вінок з оливкового листя.

Верхня частина складається з двох деталей - стилізованої емблеми МВС України та круглого позолоченого медальйона в її центрі. У медальйоні по колу виконується напис з девізом відзнаки - "ЗАКОН І ЧЕСТЬ" і вертикально розташована лаврова гілка. Поверхні медальйона та емблеми заливаються гарячою емаллю малинового та білого кольорів відповідно.

До нижньої частини, над вінком, кріпиться позолочений тризуб заввишки 18 мм.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою нарізного штифта з гайкою.

2.6. Відзнака МВС України "Почесний знак МВС України"

2.6.1. Відзнакою МВС України "Почесний знак МВС України" нагороджуються особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України за вмілу організацію роботи і високі результати у службовій діяльності, зразкове виконання службового та військового обов'язку і виявлені при цьому ініціативу, особисту мужність і самовідданість, які відслужили (відпрацювали) в системі Міністерства внутрішніх справ України не менше 10 років.

Крім того, зазначеною відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України та громадяни іноземних держав за активну наполегливу роботу із забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки, безпосередню участь у проведенні спільних заходів з охорони громадського порядку, профілактики злочинних проявів та із запобігання їм, надання дієвої допомоги органам і підрозділам внутрішніх справ, у тому числі матеріально-технічної, у зміцненні законності, захисті прав і свобод громадян, інтересів держави.

2.6.2. Нагородження відзнакою "Почесний знак МВС України" провадиться наказом Міністра внутрішніх справ України або першого заступника Міністра.

2.6.3. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ, цивільним працівникам системи МВС України, нагородженим відзнакою "Почесний знак МВС України", виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 6 (шести) мінімальних заробітних плат.

2.6.4. Нагородження відзнакою "Почесний знак МВС України" може бути здійснено посмертно.

2.6.5. Зображення відзнаки МВС України "Почесний знак МВС України"

2.6.6. Опис відзнаки МВС України "Почесний знак МВС України"

Відзнака "Почесний знак МВС України" (далі - відзнака) складається з трьох шарів.

Нижній шар - восьмигранний кристал діаметром 50 мм, по поверхні якого розташовуються 88 стилізованих променів жовтого кольору.

Середній шар - восьмигранний кристал діаметром 40 мм, у центральній частині якого розташовуються два схрещених мечі білого кольору завдовжки 40 мм. На кінцях ефесів мечів розміщуються синтетичні камені фіаніти. Центральна частина кристала, крім мечів, чорного кольору. По краю кристала проходять дві сходинки білого кольору завширшки 1,9 та 0,8 мм.

Верхній шар - стилізований хрест розміром 43х43 мм, покритий гарячою емаллю рубінового кольору. По краях хреста виконується бортик завширшки 0,8 мм. У його центральній частині знаходиться круглий медальйон діаметром 19 мм, по краях якого розташовується лавровий вінок завширшки 2 мм, зібраний стрічками по боках, згори та знизу. Усередині внутрішнього кола, на синьому тлі, розташовується зображення малого Державного Герба в обрамленні кола завширшки 0,6 мм та діаметром 9,2 мм. Між зображенням тризуба та вінком по колу розміщується лаврова гілка та напис "МВС України" на рубіновому тлі.

Відзнака виготовляється із нейзильберу. Верхній та нижній шари знака - позолочені.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою нарізного штифта з гайкою.

2.7. Відзнака МВС України "За відзнаку в службі" І та ІІ ступенів

2.7.1. Відзнакою МВС України "За відзнаку в службі" нагороджуються особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ за досягнення високих показників у службі, бойовій підготовці, особисту мужність, сміливі й самовіддані дії, виявлені при виконанні службового або військового обов'язку, за довголітню і бездоганну службу.

2.7.2. Відзнака МВС України "За відзнаку в службі" має два ступені, вищим з яких є І ступінь. Нагородження провадиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

2.7.3. Відзнакою "За відзнаку в службі" І та ІІ ступенів нагороджує Міністр внутрішніх справ, перші заступники та заступники Міністра, командувач внутрішніх військ МВС України, начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ректори вищих навчальних закладів МВС України.

2.7.4. Одночасно з врученням відзнаки "За відзнаку в службі" І ступеня нагородженому виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат, а нагородженому відзнакою "За відзнаку в службі" ІІ ступеня - одноразова грошова винагорода в розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати.

2.7.5. Зображення відзнаки МВС України "За відзнаку в службі" І ступеня

2.7.6. Зображення відзнаки МВС України "За відзнаку в службі" ІІ ступеня

2.7.7. Опис відзнаки МВС України "За відзнаку в службі" І та ІІ ступенів

Відзнака МВС України "За відзнаку в службі" (далі - відзнака) є нагрудним знаком і має дві ступені. Відзнаки обох ступенів виготовляються з недорогоцінних металів.

Відзнака І ступеня складається з трьох шарів.

Нижній шар - вінок з лаврового листя, виготовленого з жовтого металу. У нижній частині вінка розташовані дві стрічки кольорів Державного Прапора України.

Середній шар - стилізований хрест складної форми діаметром 45 мм, промені якого заливаються гарячою емаллю темно-малинового кольору. Хрест виготовляється з жовтого металу. На нижньому промені хреста розташовується накладна дівизна стрічка з написом "ЗА ВІДЗНАКУ В СЛУЖБІ". Літери сріблясті на затемненому фоні висотою 3,5 мм. Накладка виготовляється з білого металу.

Верхній шар - емблема МВС України діаметром 20 мм. Виготовляється з жовтого металу і складається з двох деталей. На восьмикутному кристалі, вкритому гарячою емаллю білого кольору, закріплюється восьмикутна зірка з тризубом посередині, укрита гарячою емаллю синього кольору.

Стрічка відзнаки І ступеня шовкова муарова завширшки 24 мм. По краях стрічки проходять дві смуги завширшки по 2 мм синього і жовтого кольорів. За ними йдуть смуги червоного та чорного кольорів завширшки 3 і 2 мм відповідно. У центральній частині стрічки проходить смуга золотистого кольору завширшки 6 мм.

Відзнака ІІ ступеня складається з трьох шарів і являє собою видовжений по вертикалі еліпс.

Нижній шар має еліптичну форму розміром 40х30 мм. Його верхня частина складається зі стилізованого зображення Державного прапора України, на якому в центральній частині, виконаній у вигляді картуша темно-малинового кольору, напис: "МВС", а нижня частина - стрічка темно-малинового кольору з написом "ЗА ВІДЗНАКУ В СЛУЖБІ".

Середній шар - рельєфний вінок з лаврового листя розміром 30х21 мм.

Верхній шар - щит, укритий гарячою емаллю синього кольору, на тлі якого зображено рельєфний тризуб жовтого кольору. Під щитом, на другому плані і згори донизу, рельєфне зображення меча.

На зворотному боці відзнак розташовується нарізний штифт із гайкою для прикріплення до одягу.

Стрічка відзнаки ІІ ступеня шовкова муарова малинового кольору завширшки 24 мм. По краях стрічки симетрично проходять смуги жовтого, чорного та білого кольорів завширшки 1, 3 і 1 мм відповідно. У центральній частині стрічки проходять смуги жовтого і синього кольорів завширшки по 2 мм.

2.8. Відзнака МВС України "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності"

2.8.1. Відзнакою МВС України "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності" нагороджуються особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ і цивільні працівники системи МВС України, працівники правоохоронних органів і військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, громадяни України за виняткові заслуги в боротьбі з міжнародною злочинністю, вагомий особистий внесок у роботу по налагодженню плідної взаємодії з правоохоронними органами інших держав, активну участь у миротворчих операціях по підтриманню миру, а також громадяни іноземних держав, які надають матеріально-технічну, гуманітарну, освітню (підготовка та підвищення кваліфікації кадрів), медичну та іншу допомогу органам внутрішніх справ України.

2.8.2. Нагородження відзнакою "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності" провадиться наказом Міністра внутрішніх справ України або першого заступника Міністра.

2.8.3. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ, цивільним працівникам системи МВС України, нагородженим відзнакою, виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 4 (чотирьох) мінімальних заробітних плат.

2.8.4. Зображення відзнаки МВС України "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності"

2.8.5. Опис відзнаки МВС України "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності"

Відзнака МВС України "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності" має форму медалі і складається з двох частин.

Верхня частина - прямокутна колодка розмірами 42х28 мм, обтягнута відповідною стрічкою. Стрічка шовкова муарова синього кольору. З лівого боку проходять дві поздовжні смуги блакитного та жовтого кольорів завширшки по 5 мм. Посередині колодки розташовується лаврова гілка завдовжки 28 мм.

Нижня частина - тришаровий медальйон.

Верхній шар - восьмикутна зірка з жовтого металу діаметром 26 мм на яку накладено ще одна восьмикутна зірка діаметром 22 мм, вкрита гарячою емаллю білого кольору із вміщенням схематичного зображення земної кулі блакитного кольору.

Середній шар - стилізований хрест з жовтого металу розміром 40х40 мм, покритий гарячою емаллю синього кольору. По краях хреста виконується бортик завширшки 1 мм.

Нижній шар - круглий медальйон діаметром 33 мм. По краях медальйона розташовується вінок з дубового листя завширшки 3,5 мм, який покривається прозорим лаком. Центральна частина медальйона оксидується. Виготовляється із жовтого металу.

Кріплення медальйону до колодки здійснюється за допомогою кільця і вушок на нижній частині колодки та верхній частині хреста відповідно.

На зворотному боці медальйону розташовано напис "За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності" українською і англійською мовами.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою булавки із запобіжником, яка знаходиться на зворотному боці колодки.

Стрічка до відзнаки шовкова муарова синього кольору завширшки 27 мм. З лівого боку стрічки проходять дві поздовжні смуги блакитного та жовтого кольорів завширшки по 5 мм.

2.9. Відзнака МВС України "За сприяння органам внутрішніх справ України"

2.9.1. Відзнакою МВС України "За сприяння органам внутрішніх справ України" нагороджуються цивільні працівники системи МВС України, громадяни України та іноземні громадяни за надання дієвої допомоги, у тому числі матеріально-технічної, органам внутрішніх справ України в роботі по зміцненню законності, захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, профілактиці й запобіганню правопорушенням, активну протидію злочинності та підготовці кваліфікованих кадрів.

2.9.2. Відзнакою "За сприяння органам внутрішніх справ України" нагороджує Міністр внутрішніх справ, перші заступники та заступники Міністра, командувач внутрішніх військ МВС України, начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ректори вищих навчальних закладів МВС України.

2.9.3. Цивільним працівникам системи МВС України одночасно з врученням відзнаки "За сприяння органам внутрішніх справ України" виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 3 (трьох) мінімальних заробітних плат.

2.9.4. Зображення відзнаки МВС України "За сприяння органам внутрішніх справ України"

2.9.5. Опис відзнаки МВС України "За сприяння органам внутрішніх справ України"

Відзнака МВС України "За сприяння органам внутрішніх справ України" має форму медалі (далі - медаль) і складається з двох частин.

Верхня частина - прямокутна колодка розміром 28х42 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

Нижня частина являє собою тришаровий медальйон.

Верхній шар - малий Державний Герб України, виготовлений з металу жовтого кольору на синьому тлі в обрамленні щита розмірами 11х15 мм і вкритий гарячою емаллю.

Середній шар - восьмикутний кристал з білого металу (емблема МВС України) діаметром 23 мм, укритий променями.

Нижній шар має діаметр 43 мм і утворюється сімома стилізованими променями блакитного кольору в обрамленні білого багета. Між променями розміщується дубове листя. У нижній частині, під емблемою, розташовано символ рукостискання. Виготовляється з білого металу. Медальйон вкривається прозорим лаком. На зворотному боці медальйону розташовано напис "За сприяння органам внутрішніх справ України".

Стрічка медалі шовкова муарова жовтого кольору завширшки 27 мм. На відстані 3,5 мм та 7,5 мм від країв проходять дві поздовжні смужки жовтогарячого кольору. Посередині стрічки проходить поздовжня смуга червоного кольору. Ширина смужок: жовтогарячого кольору - по 1,5 мм, а червоної - по 7,5 мм.

Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, який знаходиться на зворотному боці колодки.

2.10. Відзнака МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти" І та ІІ ступенів

2.10.1. Відзнакою МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти" нагороджуються особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ і цивільні працівники МВС України, громадяни України - працівники міністерств та відомств, закладів освіти, викладачі, науковці, працівники вищої школи, які займаються питаннями навчально-виховної і науково-методичної роботи, окремі громадяни, у тому числі й іноземці, за вагомий особистий внесок у навчально-виховний процес, розвиток матеріально-технічної бази відомчих закладів освіти, сприяння розвиткові науки, техніки та освіти в системі МВС України.

2.10.2. Відзнака МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти" має два ступені, вищим з яких є І ступінь. Нагородження провадиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

2.10.3. Відзнакою "За розвиток науки, техніки та освіти" І та ІІ ступенів нагороджує Міністр внутрішніх справ, перші заступники та заступники Міністра.

2.10.4. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ, цивільним працівникам системи МВС України, нагородженим відзнакою І ступеня, виплачується одноразова грошова нагорода в розмірі 75 відсотків мінімальної заробітної плати, а ІІ ступеня - у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати.

2.10.5. Зображення відзнаки МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти" І ступеня

2.10.6. Зображення відзнаки МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти" ІІ ступеня

2.10.7. Опис відзнаки МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти" І та ІІ ступенів

Відзнака МВС України "За розвиток науки, техніки та освіти" має форму медалі і складається з двох частин.

Верхня частина - прямокутна колодка розміром 28х42 мм, покрита муаровою стрічкою синього кольору, посередині якої розташовується смуга сріблястого кольору завширшки 9 мм (для знака ІІ ступеня) або дві симетрично розташовані смуги золотистого кольору завширшки 3 мм кожна з проміжком 3 мм (для знака І ступеня). У нижній частині колодки розміщені тонка металева фігурна дужка. Колодка виготовляється з металу сріблистого кольору.

Нижня частина - двошаровий медальйон.

Нижній шар - дванадцятипроменева зірка (знак досконалості професійних якостей) діаметром 42 мм з білого металу, середина кожного променя вкривається гарячою емаллю білого кольору.

Верхній шар - накладні елементи у вигляді розімкнутого лаврового вінка (символ слави і пошани) і медальйона з рельєфними зображеннями розкритої книги (символ знання, освіти), фрагмента шестерні (символ техніки), знак атома (символ науки). Накладні елементи виготовляються: для знака І ступеня - з кольорових металів жовтого кольору, для знака ІІ ступеня - білого кольору.

На реверсі медальйона розташовується напис "За розвиток науки, техніки та освіти" і номер відзнаки.

З'єднання верхньої та нижньої частин знака виконується за допомогою кільця з білого металу.

Кріплення знака до одягу здійснюється за допомогою булавки із запобіжником, яка розміщується на зворотному боці колодки.

Усередині планки для носіння на форменому одязі розміщується металевий елемент у вигляді замкнутого еліптичного лаврового вінка, знизу якого розташовані стрічки. Для закріплення на планці металевий елемент має "вусики", розміщені по краях стрічок, угорі та знизу вінка. Метал за кольором відповідає кольору верхнього шару знака і вкривається прозорим лаком. Планки призначені для носіння на сорочках і виконуються без накладного металевого елементу.

2.11. Відзнака МВС України "За миротворчу діяльність"

2.11.1. Відзнакою МВС України "За миротворчу діяльність" нагороджуються:

- особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, які були направлені Міністерством внутрішніх справ України до складу миротворчих місій під егідою ООН, ОБСЄ або до складу інших міжнародних організації та структур, що виступають ініціаторами врегулювання міжетнічних регіональних конфліктів або займаються координацією забезпечення міжнародної миротворчої діяльності за умови успішного завершення ними виконання своїх службових обов'язків;

- особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, а також громадяни України та іноземці, які беруть активну безпосередню участь у роботі з організаційного, методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення миротворчої діяльності.

2.11.2. Нагородження відзнакою "За миротворчу діяльність" провадиться наказом Міністра внутрішніх справ, першого заступника Міністра або заступника Міністра.

2.11.3. Нагородженим відзнакою МВС України "За миротворчу діяльність" грошова винагорода не виплачується.

2.11.4. Нагородження відзнакою "За миротворчу діяльність" може бути здійснено посмертно.

2.11.5. Зображення відзнаки МВС України "За миротворчу діяльність"

2.11.6. Опис відзнаки МВС України "За миротворчу діяльність"

Відзнака МВС України "За миротворчу діяльність" має форму медалі (далі - медаль).

Медаль виготовляється з жовтого металу і має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі в центрі розміщено зображення долоні, над нею - голуба з оливковою гілкою у дзьобі. У нижній частині медалі по колу - зображення лаврових гілок, у верхній частині - Державного Герба України.

На зворотному боці медалі написи: у центрі - "За миротворчу діяльність", по колу - "Міністерство внутрішніх справ України". Всі зображення і написи рельєфні. Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. У верхній частині колодки розміщено горизонтальну планку жовтого металу з вигравіруваним написом назви географічного регіону, де здійснюється миротворча місія України. Ширина планки - 6 мм. На зворотному боці колодки - застібка для прикріплення відзнаки до одягу.

Стрічка відзнаки шовкова муарова білого кольору з поздовжніми смужками оливкового кольору посередині та синього і жовтого кольорів - з боків. Ширина смужок: оливкового кольору - 6 мм, а синього та жовтого кольорів - по 2 мм кожна.

Планка відзнаки являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою.

2.12. Відзнака МВС України "Лицарю звитяги"

2.12.1. Відзнакою МВС України "Лицарю звитяги" нагороджуються начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ректори навчальних закладів системи МВС України та начальники міських, районних, міськрайонних або лінійних управлінь (відділів) за вагомий особистий внесок у зміцнення та розбудову матеріально-технічної бази органів внутрішніх справ у складних економічних умовах господарювання, виявлені високий професіоналізм, ініціативу й наполегливість.

2.12.2. Міністром внутрішніх справ України після погодження кандидатур з колегією Міністерства видається наказ про нагородження відзнакою "Лицарю звитяги".

2.12.3. Нагородженим відзнакою "Лицарю звитяги" вручається стилізована настільна скульптурна композиція та відповідний нагрудний значок і посвідчення до неї.

2.12.4. Вручення, як правило, проводиться в урочистій обстановці особисто Міністром внутрішніх справ України під час проведення підсумкової колегії МВС України.

2.12.5. Нагородженому відзнакою "Лицарю звитяги" виплачується одноразова грошова сума в розмірі 75 відсотків мінімальної заробітної плати.

2.12.6. Опис відзнаки МВС України "Лицарю звитяги"

Пам'ятний знак до премії МВС України "Лицарю звитяги" складається зі стилізованої настільної скульптурної композиції та нагрудного значка.

Настільна скульптурна композиція має вигляд двох вертикально розташованих міцно стиснених людських рук, виконаних у напруженій експресивній манері. Долонь нижньої руки плавно переходить у кряжисте могутнє дерево, а верхня рука є продовженням язика полум'я. Це несе в собі ідею подолання стихії, єдності та боротьби протилежностей. Виконується в техніці художнього литва з бронзи з наступним ручним доопрацюванням, срібленням та позолоченням.

Розташовується на підставці з яшми розмірами 80х80 мм і заввишки 50 мм, на якій закріплена пластинка з написом "Лицарю звитяги МВС України". На протилежному боці підставки розміщена рельєфна емблема МВС України.

Загальна висота скульптурної композиції з підставкою не перевищує 350 мм.

Нагрудний значок являє собою зменшене до 35 мм випукле рельєфне зображення настільної скульптурної композиції. Виготовляється із золота 585-ї проби в техніці точного литва з ручним доопрацюванням.

На зворотному боці нагрудного значка розташовується клеймо заводу-виготовлювача, порядковий номер та проба.

Кріплення значка до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником або нарізного штифта з гайкою.

2.12.7. Зображення відзнаки МВС України "Лицарю звитяги"

2.13. Відзнака МВС України - медаль "За сумлінну службу" І, ІІ та ІІІ ступенів

2.13.1. Відзнакою МВС України - медаллю "За сумлінну службу" нагороджуються особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ, які бездоганно прослужили станом на 20 грудня поточного року:

10 років - відзнакою "За сумлінну службу" ІІІ ступеня;

15 років - відзнакою "За сумлінну службу" ІІ ступеня;

20 років - відзнакою "За сумлінну службу" І ступеня.

2.13.2. Нагородження відзнакою здійснюється з нагоди відзначення Дня міліції України від імені Міністра внутрішніх справ України згідно з наказами:

у центральному апараті Міністерства - Міністра внутрішніх справ України або першого заступника Міністра;

у територіальних і транспортних органах - відповідних начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті;

у вищих навчальних закладах МВС України - ректорів цих закладів;

у Головному управлінні внутрішніх військ - командувача внутрішніх військ .

2.13.3. До нагородження відзнакою представляються особи, перелічені в пункті 2.13.1, які мають позитивну характеристику і сумлінно виконують службові обов'язки.

Особи, які раніше були нагороджені медалями за вислугу років колишнього СРСР, у тому числі пенсіонери - ветерани органів внутрішніх справ, представляються до нагородження відзнакою "За сумлінну службу" наступного ступеня.

Працівники та ветерани органів внутрішніх справ, які раніше не були нагороджені медалями за вислугу років колишнього СРСР і мають 20 і більше років вислуги, можуть представлятись до нагородження відзнакою ІІІ, ІІ і І ступеня в послідовному порядку, але не частіше ніж один раз на рік.

Повторне нагородження медалями одного й того ж ступеня не проводиться.

2.13.4. Вислуга років при поданні до нагородження відзнакою визначається в календарному обчисленні (один місяць служби за один місяць). До вислуги років зараховуються періоди служби (роботи), які враховуються для призначення пенсій за вислугу років згідно зі статтею 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

2.13.5. Представлення до нагородження відзнакою подається тільки до відзнаки, ступінь якої відповідає вислузі років на день нагородження.

2.13.6. Особи рядового і начальницького складу, які підлягають нагородженню відзнакою в році направлення їх на навчання до навчального закладу, представляються до нагородження за місцем проходження служби до навчання.

Слухачі й курсанти, які підлягають нагородженню відзнакою під час навчання та в році закінчення ними навчальних закладів, представляються до нагородження керівництвом навчальних закладів у порядку, установленому цим Положенням.

2.13.7. При першому нагородженні разом з відзнакою нагородженому вручається відповідне посвідчення. У подальшому до зазначеного посвідчення вносяться записи про нагородження відзнакою наступних ступенів.

2.13.8. Нагородженим відзнакою МВС України "За сумлінну службу" І,ІІ та ІІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

2.13.9. Зображення відзнаки МВС України - медалі "За сумлінну службу" І ступеня

2.13.10. Зображення відзнаки МВС України - медалі "За сумлінну службу" ІІ ступеня

2.13.11. Зображення відзнаки МВС України - медалі "За сумлінну службу" ІІІ ступеня

2.13.12. Опис відзнаки МВС України "За сумлінну службу"

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства внутрішніх справ - медаль "За сумлінну службу" (далі - медаль) має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі в центрі розміщено емблему Міністерства внутрішніх справ України в обрамленні напису "За сумлінну службу".

Медаль І ступеня виготовляється з позолоченого томпаку, II ступеня - з нейзильберу, III ступеня - з латуні.

На зворотному боці медалі написи: для І ступеня - "За 20 років сумлінної служби в органах внутрішніх справ України", II ступеня - "За 15 років сумлінної служби в органах внутрішніх справ України", III ступеня - "За 10 років сумлінної служби в органах внутрішніх справ України". Всі зображення і написи рельєфні. Медаль має випуклий бортик.

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою.

Розмір колодки: довжина - 42 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки - застібка для прикріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі шовкова жовтогарячого кольору з поздовжніми синіми смужками посередині та сірими смужками з боків:

для І ступеня - з однією синьою смужкою посередині шириною 5 мм;

для II ступеня - з двома синіми смужками шириною по 4 мм кожна і однією смужкою жовтогарячого кольору шириною 4 мм між ними;

для III ступеня - трьома синіми смужками шириною по 3 мм кожна і двома смужками жовтогарячого кольору шириною по 3 мм кожна між ними.

Ширина сірих смужок - по 3 мм кожна.

Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою.

2.14. Відзнака МВС України "Вогнепальна зброя"

2.14.1. Відповідно до статті 9 Закону України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" від 22 лютого 2006 року N 3460-IV відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя" має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ України за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку осіб начальницького складу.

Також, відповідно до статті 44 Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (від 24 березня 1999 року № 551-XIV), за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя" можуть бути нагороджені офіцери та генерали внутрішніх військ МВС України.

2.14.2. Клопотання про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" перед МВС України порушують начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті за погодженням з відповідним керівником структурного підрозділу Міністерства, який, у свою чергу, готує мотивоване подання на ім'я Міністра внутрішніх справ і проект наказу про нагородження. Після погодження зазначених нагородних матеріалів з першим заступником Міністра або заступником Міністра - куратором регіонального управління (служби) ініціатор заохочення подає їх для доповіді Міністрові для прийняття рішення по суті.

Клопотання про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" офіцерів і генералів внутрішніх військ перед МВС України порушує начальник Головного управління - командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка виконує його обов'язки.

2.14.3. Наказ про нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" видається Міністром внутрішніх справ України або особою, яка відповідно до наказу виконує його обов'язки.

2.14.4. Формування нагородного фонду покладається на Департамент тилового забезпечення МВС України.

2.14.5. Відзнаку "Вогнепальна зброя" (разом з бойовим комплектом) нагородженим особам вручає Міністр внутрішніх справ України, особа, яка, відповідно до наказу, виконує його обов'язки, або, за їх дорученням, інші посадові особи. При цьому нагородженому вручається завірена копія наказу, яка є підставою для реєстрації вказаної зброї.

2.14.6. Зброя, що с відзнакою "Вогнепальна зброя" реєструється в установленому порядку в органах внутрішніх справ за місцем проживання нагородженого.

2.14.7. Особи, нагороджені відзнакою "Вогнепальна зброя", мають право зберігати її, носити і застосовувати. Вони повинні неухильно додержуватися правил зберігання, носіння і застосування зброї.

2.14.8. Порядок застосування зброї під час виконання службових обов'язків чи и інших випадках визначається законодавством України.

2.14.9. Передача зброї, що є відзнакою "Вогнепальна зброя", іншим особам або її відчуження забороняється.

2.14.10. У разі втрати (псування) дублікат зброї, що є відзнакою "Вогнепальна зброя", не видається.

2.14.11. Позбавлення відзнаки "Вогнепальна зброя" може бути проведено Міністром внутрішніх справ України або особою, яка відповідно до наказу виконує його обов'язки, у разі:

засудження нагородженого за вчинення злочину після вступу вироку суду в законну силу;

звільнення нагородженого з органів внутрішніх справ за вчинки, що дискредитують звання середнього, старшого та вищого начальницького складу.

2.14.12. Повторне нагородження відзнакою "Вогнепальна зброя" не проводиться.

2.14.13. Після смерті нагородженої особи відзнака МВС України "Вогнепальна зброя" вилучається відповідним органом внутрішніх справ.

2.14.14. Зображення відзнаки МВС України "Вогнепальна зброя"

2.15. Почесна грамота Міністерства внутрішніх справ України

2.15.1. Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України нагороджуються:

- особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ і військовослужбовці внутрішніх військ, курсанти, слухачі й начальницький склад вищих навчальних закладів - за високі показники в службі, бойовій та службовій підготовці, особисту ініціативу і самовідданість, виявлені при виконанні службового або військового обов'язку, за багаторічну й бездоганну службу;

- робітники та службовці органів внутрішніх справ, внутрішніх військ МВС України - за зразкове виконання службових обов'язків, тривалу і плідну роботу;

- громадяни України або іноземних держав - за активну допомогу органам внутрішніх справ і внутрішнім військам у виконанні покладених на них завдань;

- органи, підрозділи, підприємства, навчальні заклади системи МВС України і військові частини внутрішніх військ - за високі показники в оперативно-службовій, виробничій діяльності, навчанні і вихованні особового складу;

- підприємства, установи і громадські організації - за активну допомогу органам і підрозділам внутрішніх справ у зміцненні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями.

2.15.2. Почесною грамотою МВС України нагороджує Міністр внутрішніх справ, перші заступники та заступники Міністра.

2.15.3. На осіб, поданих до нагородження Почесною грамотою МВС України, складається нагородний лист.

Органи, підрозділи, підприємства, навчальні заклади і військові частини системи МВС України, а також підприємства, установи і громадські організації нагороджуються Почесною грамотою МВС України за мотивованим поданням керівників структурних підрозділів Міністерства, територіальних або транспортних органів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів МВС України.

2.15.4. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ, цивільним працівникам системи МВС України, нагородженим Почесною грамотою МВС України, виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати.

2.15.5. Повторне нагородження Почесною грамотою МВС України протягом одного року не провадиться.

2.15.6. Опис Почесної грамоти МВС України

Бланк Почесної грамоти МВС України виготовляється на папері формату А4 (210 х 297) щільністю 250 г/м?. Текст та атрибути на аркуші мають альбомну орієнтацію. По периметру бланка розташовується рамка з національного орнаменту завширшки 4 мм.

У верхній третині аркуша, посередині, розташовується стилізована емблема МВС України з-під якої виходять промені сонця. Промені сонця та тло емблеми наносяться світло-бронзовою фарбою.

У центральній частині аркуша, у три рядки, розташовуються написи великими літерами: "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, ПОЧЕСНА ГРАМОТА, НАГОРОДЖУЄТЬСЯ". Написи "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" та "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" друкуються однакової ширини.

Під написом "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" передбачено поле завширшки 20 мм для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого.

У нижній третині аркуша, у три рядки завширшки 193 мм, розміщується напис: "За вагомий особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку, відданість славетним традиціям органів внутрішніх справ України, плідну працю в ім'я процвітання рідної Батьківщини". Нижче вміщується декоративна стрічка синього й жовтого кольорів, на яку накладено стилізоване зображення печатки з тризубом на синьому тлі всередині та написом "Почесна грамота МВС України" по колу. Печатка темно-бронзового кольору. Ліворуч від печатки передбачено місце для внесення дати й номера наказу про нагородження, а праворуч - для підпису грамоти.

Усі написи виконані стилізованим старослов'янським шрифтом.

2.15.7. Зображення Почесної грамоти МВС України

3. Положення про заохочувальні відзнаки структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, їх зображення та описи

3.1. Відзнака МВС України "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" І та ІІ ступенів

3.1.1. Заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" установлено для нагородження працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю за високий професіоналізм, вагомі особисті показники в оперативно-службовій діяльності, за доблесть і відвагу, виявлені при виконанні службових обов'язків, а також за інші заслуги, виявлені під час служби в підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю.

Відзнакою можуть бути нагороджені особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, громадяни України та іноземні громадяни за допомогу та сприяння підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю у вирішенні покладених на них завдань.

3.1.2. Відзнака "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" має два ступені:

- "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" І ступеня;

- "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" ІІ ступеня.

Вищим ступенем відзнаки є І ступінь.

Нагородження відзнакою здійснюється послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.1.3. Клопотання про нагородження відзнакою "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" І ступеня порушують начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті за погодженням з першим заступником Міністра - начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю на ім'я Міністра внутрішніх справ України.

Клопотання про нагородження відзнакою "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" ІІ ступеня порушують начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті на ім'я першого заступника Міністра - начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

До клопотання долучається нагородний лист, у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для нагородження.

3.1.4. Нагородження відзнакою "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" І та ІІ ступенів здійснюється згідно з наказами Міністра внутрішніх справ України або його першого заступника - начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

3.1.5. Нагородженим відзнакою "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.1.6. Зображення відзнаки МВС України "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" І ступеня

3.1.7. Зображення відзнаки МВС України "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" ІІ ступеня

3.1.8. Опис відзнаки МВС України "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України"

Відзнака МВС України "Почесна відзнака ГУБОЗ МВС України" (далі - відзнака) має форму хреста з прямими лапами. Лапи хреста заповнені червоною емаллю. Середину хреста охоплює навхрест металева стрічка.

Окремою деталлю на центр хреста накладено зображення Святого Юрія Змієборця.

Розмір хреста 45 х 45 мм.

За допомогою кільця з вушком хрест з'єднується з прямокутною колодкою. Розмір колодки : довжина - 45 мм, ширина - 28 мм.

Відзнака ГУБОЗ МВС України має два ступені.

Відзнака І ступеня виконується з металу жовтого кольору. На центр хреста накладено зображення Святого Юрія Змієборця з білого металу.

Колодка виконана з металу жовтого кольору.

Стрічка відзнаки червоного кольору з поздовжніми жовтими та сірими смугами: жовті смуги по краях - шириною 2 мм, сірі смуги - шириною 2 мм, далі жовті смуги - шириною 2 мм, центральна червона смуга - шириною 16 мм.

Відзнака ІІ ступеня виконується з металу білого кольору. На центр хреста покладено зображення Святого Юрія Змієборця з металу білого кольору.

Колодка виконана з металу білого кольору. Стрічка відзнаки червоного кольору з поздовжніми жовтими та сірими смугами: жовті смуги по краях - шириною 2 мм, сірі смуги - шириною 2 мм, далі жовті смуги - шириною 2 мм, червоні смуги - шириною 6 мм та одна сіра смуга посередині - шириною 4 мм.

3.2. Відзнака МВС України - нагрудний знак "ГУБОЗ МВС України"

3.2.1. Нагрудним знаком "ГУБОЗ МВС України" нагороджуються працівники спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю за досягнення високих показників у службовій діяльності, за довголітню і бездоганну службу, ветерани служби, а також особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України та інші особи - громадяни України і громадяни іноземних держав за надання дієвої допомоги в матеріально-технічному забезпеченні служби, у роботі зі зміцнення законності, захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, активну протидію організованій злочинності.

3.2.2. Клопотання про нагородження нагрудним знаком "ГУБОЗ МВС України" порушують начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті за погодженням з першим заступником Міністра - начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю на ім'я Міністра внутрішніх справ України.

До клопотання долучається нагородний лист, у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для нагородження.

3.2.3. Нагрудним знаком "ГУБОЗ МВС України" нагороджує Міністр внутрішніх справ або перший заступник Міністра - начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

3.2.4. Нагородженим нагрудним знаком "ГУБОЗ МВС України" грошова винагорода не виплачується.

3.2.5. Нагрудний знак "ГУБОЗ МВС України" носиться на правому боці грудей і розміщується в ряд зліва направо після нагрудних знаків МВС України на форменому та цивільному одязі, а за наявності нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.

3.2.6. У літній період на сорочці повсякденної та парадної форм одягу (тільки при носінні без кітеля або куртки) замість нагрудного знака "ГУБОЗ МВС України" дозволяється носити планку зі стрічкою. Стрічка шовкова бузкового кольору заввишки 23 мм, на якій знаходиться смуга темно-рубінового кольору шириною 5 мм. По краях периметра стрічки проходять смуги жовтого кольору шириною 1 мм.

3.2.7. Зображення відзнаки МВС України - нагрудного знака "ГУБОЗ МВС України"

3.2.8. Опис відзнаки МВС України - нагрудного знака "ГУБОЗ МВС України"

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства внутрішніх справ України "ГУБОЗ МВС України" є нагрудним знаком, виготовляється з білого та жовтого металу і виконується в техніці штамповки по полірованому томпаку у формі щита на фоні рельєфного хреста.

На верхній частині знака розташовано зображення малого Державного Герба України, вкритого синьою емаллю. У центрі знака розміщено щит, у верхній частині якого рельєфний напис "ГУБОЗ".

Під написом - зображення Святого Юрія Змієборця жовтого кольору, релігійне свято якого відзначається 6 травня і співпадає з датою створення служби по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. Святий великомученик Юрій Змієборець є небесним покровителем воїнів - захисників Батьківщини, один з найбільш шанованих святих Українського народу.

Зображення Святого Юрія Змієборця символізує священну боротьбу проти злочинності, захист закону і правопорядку, відродження рідної землі і держави та нагадує про дату створення служби по боротьбі з організованою злочинністю МВС України - 6 травня 1991 року.

По краях щита (праворуч і ліворуч) розташовані лаврові гілки - символ честі, слави та миру. Вони виходять з-під розташованого в нижній частині знака зображення Державного Прапора України, укритого синьо-жовтою емаллю, на якому в центральній частині у формі картуша темно-малинового кольору напис літерами "МВС".

На зворотному боці знака знаходяться дві закрутки для його кріплення до одягу.

Висота знака - 50 мм, ширина - 45 мм.

3.3. Відзнака МВС України "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" І та ІІ ступенів

3.3.1. Відзнаку МВС України "За доблесть i вiдвaгy в службі карного розшуку" встановлено для нагородження працівників карного розшуку за високий професіоналізм, вагомі особисті показники в оперативно-службовiй дiяльностi, за доблесть i відвагу, виявлені при виконанні службових обов'язків, за iншi заслуги, виявлені під час служби в пiдроздiлах карного розшуку.

3.3.2. Відзнакою "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" можуть бути нагороджені особи рядового і начальницького складу, вiйськовослужбовцi внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, а також громадяни України та iноземнi громадяни - за допомогу та сприяння пiдроздiлам карного розшуку у вирiшеннi покладених на них завданъ.

3.3.3. Відзнака "За доблесть i відвагу в служ6i карного розшуку" має два ступені:

- "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" І ступеня;

- "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" II ступеня.

Вищим ступенем відзнаки є І ступінь.

3.3.4. Нагородження відзнакою "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" здійснюється послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.3.5. Клопотання про нагородження відзнакою "За доблесть i відвагу в службi карного розшуку" обох ступенів порушують начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті за погодженням з начальником Департаменту карного розшуку МВС України та заступником Міністра - начальником кримінальної міліції на ім'я Міністра внутрішніх справ України.

До клопотання долучається нагородний лист, у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для нагородження.

3.3.6. Про нагородження відзнакою "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" I та ІІ ступенів Miнicтpом внутрiшнiх справ України або його першими заступниками та заступниками видається наказ.

Наказ про нагородження відзнакою "За доблесть i вiдвагy в службі карнorо розшуку" II ступеня може також видаватись начальником Департаменту карного розшуку МВС України.

3.3.7. Нагородженим відзнакою МВС України "За доблесть i вiдвaгy в службі карного розшуку" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.3.8. Зображення відзнаки МВС України "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" I ступеня

3.3.9. Зображення відзнаки МВС України "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" П ступеня

3.3.10. Опис відзнаки МВС України "За доблесть i вiдвaгy в службі карного розшуку"

Відзнака МВС України "За доблесть i відвагу в службі карного розшуку" (далі - вiдзнака) виготовляється з жовтого металу i має форму прямого рiвносторонньогo хреста з розбіжними сторонами. У центрі хреста - круглий медальйон iз зображенням емблеми Мiнicтepcтвa внутрішнix справ України в обрамленні пояска з написом "Карний розшук. За доблесть i відвагу" i вінка з лаврового листя. Сторони хреста обрамлено випуклою гранованою пружкою. Між сторонами хреста розміщено мечі вістрям донизу. Рукояті мечів прикрашено кришталевими стразами.

На зворотному боці відзнаки вигравірувано її порядковий номер.

Розмір хреста 40х40 мм. .

Відзнака І ступеня має сторони хреста та поясок, залиті емаллю малинового кольору.

За допомогою кільця з вушком хрест з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки є тонка металева фігурна дужка iз заокругленим виступом з круглим отвором. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм. Розмір фігурної дужки: висота - 2 мм, заокругленого виступу - 3 мм, ширина - 30 мм.

На зворотному боці колодки є прорізи для: прикріплення стрічки та застібка для кріплення колодки до одягу.

Стрічка відзнаки шовкова муарова cipoгo кольору з поздовжніми малиновими смужками в центрі i жовтими - з країв. На стрiчцi відзнаки І ступеня є одна малинова смужка шириною 10 мм, на стрiчцi відзнаки ІІ ступеня - дві малинові смужки шириною по 4 мм кожна, ширина жовтих смужок - по 2 мм кожна.

Планка відзнаки являє собою металеву пластинку, обтягнyтy вiдповiдною cтрiчкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

3.4. Відзнака МВС України "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" І та ІІ ступенів

3.4.1. Відзнакою МВС України "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" нагороджуються працівники підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю - за високий професіоналізм, вагомі особисті показники в боротьбі з економічною злочинністю, багаторічну плідну працю; ветерани служби, а також особи рядового і начальницького складу, вiйськовослужбовцi внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, громадяни України та iноземнi громадяни - за надання дієвої допомоги в матеріально-технічному забезпеченні служби, роботі зі зміцнення законності, захист інтересів держави, прав і свобод громадян, активну протидію економічній злочинності.

3.4.2. Відзнака "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" має два ступені, вищим з яких є І ступінь. Нагородження провадиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.4.3. Клопотання про нагородження відзнакою "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" обох ступенів порушують начальники головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті за погодженням з начальником Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України та заступником Міністра - начальником кримінальної міліції на ім'я Міністра внутрішніх справ України.

Відзнакою "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" обох ступенів має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступники, а відзнакою II ступеня, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

3.4.4. Нагородженим відзнакою МВС України "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.4.5. Зображення відзнаки МВС України "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" I ступеня

3.4.6. Зображення відзнаки МВС України "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" ІІ ступеня

3.4.7. Опис відзнаки МВС України "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю"

Відзнака МВС України "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю МВС України" є нагрудним знаком і має дві ступені.

Відзнака І ступеня виготовляється з латуні, ІІ ступеня - з нейзильберу з частковим покриттям "під золото" і являє собою рівносторонній лапчастий хрест з мечами на діагоналях.

В основу відзнаки покладено рівносторонній лапчастий хрест з пружками з жовтого металу для І ступеня і з білого металу - для ІІ ступеня. На діагоналях хреста вміщено рельєфні зображення ключів з жовтого металу для І ступеня і з білого металу - для ІІ ступеня. На центральній осі хреста рельєфне зображення жезлів з жовтого металу для І ступеня і з білого - для ІІ ступеня.

Центром відзнаки є промениста рельєфна восьмикутна зірка з жовтого металу для І ступеня, і з білого металу - для ІІ ступеня. Медальйон обрамлено стрічкою зеленої емалі з рельєфним написом "За заслуги" і зображенням дубового листя. Напис з жовтого металу для І ступеня і з білого металу - для ІІ ступеня. Усередині медальйону - рельєфне накладне зображення малого Державного Герба України.

Розмір відзнаки - 55 х 55 мм.

Кріплення відзнаки - закрутка. Зворотний бік відзнаки плоский. На ньому - рельєфний напис по колу: "Державна служба боротьби з економічною злочинністю України".

3.5. Відзнака МВС України "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" І та ІІ ступенів

3.5.1. Відзнакою МВС України "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" нагороджуються працівники підрозділів міліції громадської безпеки, ветерани служби, особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, а також громадяни України та громадяни іноземних держав за виняткові заслуги в забезпеченні охорони громадського порядку та громадської безпеки, вагомий особистий внесок в удосконалення діяльності підрозділів міліції громадської безпеки, надання дієвої допомоги в їх матеріально-технічному забезпеченні, активну роботу зі зміцнення законності, захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, виявлені при цьому високий професіоналізм і самовідданість.

3.5.2. Відзнака "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" має два ступені, із яких вищим є І ступінь. Нагородження проводиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.5.3. Відзнакою "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" обох ступенів має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ та його заступник - начальник міліції громадської безпеки, а відзнакою II ступеня, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту громадської безпеки МВС України.

3.5.4. Нагородженим відзнакою МВС України "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.5.5. Зображення відзнаки МВС України "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" I ступеня

3.5.6. Зображення відзнаки МВС України "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" ІI ступеня

3.5.7. Опис відзнаки МВС України "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" І та ІІ ступенів

Відзнака МВС України "За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку" (далі - відзнака) має форму прямого рівностороннього хреста із синьої емалі з розбіжними сторонами, заокругленими та загостреними на кінцях, який накладено на чотирипроменеву зірку з розбіжними рельєфними променями. У центрі хреста вміщено зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України. Емблему з обох сторін прикрашено смужкою з червоної емалі, на якій вміщено напис: "За охорону громадського порядку".

Усі зображення і написи рельєфні.

Відзнака І ступеня має зображення зірки, пружки хреста, напису і виготовляється з жовтого металу.

Відзнака ІІ ступеня має зображення зірки, пружки хреста, напису і виготовляється з білого металу.

Розмір відзнаки 50 х 50 мм.

Зворотний бік відзнаки плоский із застібкою для кріплення до одягу.

3.6. Відзнака МВС України "Зразковий дільничний інспектор"

3.6.1. Відзнакою МВС України "Зразковий дільничний інспектор" нагороджуються дільничні інспектори міліції, старші дільничні інспектори міліції за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків з охорони громадського порядку і громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, неухильне дотримання дисципліни та законності, які мають залужений авторитет серед населення та відслужили (відпрацювали) на посадах дільничних або старших дільничних інспекторів міліції не менше 5 років.

3.6.2. Нагородження відзнакою "Зразковий дільничний інспектор" провадиться наказом Міністра внутрішніх справ України або першого заступника Міністра.

3.6.3. Нагороджені відзнакою "Зразковий дільничний інспектор" можуть подаватися до присвоєння чергового спеціального звання на один ступінь вище звання, передбаченого займаною штатною посадою, згідно з Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України.

3.6.4. Нагородженим відзнакою МВС України "Зразковий дільничний інспектор" грошова винагорода не виплачується.

3.6.5. Зображення відзнаки МВС України "Зразковий дільничний інспектор"

3.6.6. Опис відзнаки МВС України "Зразковий дільничний інспектор"

Відзнака МВС України "Зразковий дільничний інспектор" (далі - відзнака) - нагрудний знак, який має форму овального вінка з лаврової та дубової гілок і виготовляється з білого металу. На лицьовому боці нагрудного знака розміщено медальйон синьої емалі із зображенням лекторської фасції у центрі фортечного муру ромбічної форми з чотирма бастіонами. У верхній частині медальйона напис: "Зразковий дільничний інспектор". Вінок у верхній частині має зображення емблеми МВС України, у нижній - двох схрещених мечів вістями вгору.

Зворотний бік відзнаки плоский з вигравіруваним номером відзнаки та шрифтом з гайкою для кріплення відзнаки до одягу.

Всі зображення і написи рельєфні.

Розмір нагрудного знака: довжина - 45 мм, ширина - 35 мм.

Колодку виконано з металу жовтого кольору.

3.7. Відзнака МВС України "За сприяння в охороні громадського порядку"

3.7.1. Відзнакою МВС України "За сприяння в охороні громадського порядку" (далі - відзнака) нагороджуються громадяни України та іноземні громадяни за активну наполегливу роботу із забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки, безпосередню участь у проведенні спільних заходів по охороні громадського порядку, профілактиці злочинних проявів та запобіганню їм, надання дієвої допомоги підрозділам міліції громадської безпеки, у тому числі матеріально-технічної, у зміцненні законності, захисті прав і свобод громадян, інтересів держави.

3.7.2. Відзнакою "За сприяння в охороні громадського порядку" має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ та його заступник - начальник міліції громадської безпеки, а також, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту громадської безпеки МВС України.

3.7.3. Нагородженим відзнакою МВС України "За сприяння в охороні громадського порядку" грошова винагорода не виплачується.

3.7.4. Зображення відзнаки МВС України "За сприяння в охороні громадського порядку"

3.7.5. Опис відзнаки МВС України "За сприяння в охороні громадського порядку"

Відзнака МВС України "За сприяння в охороні громадського порядку" виготовляється з жовтого металу і має форму прямого рівностороннього хреста, виготовленого з червоної емалі, у центрі якого вміщено щит із зображенням золотого Георгія Змієборця на синьому емалевому тлі. Щит увінчано емблемою Міністерства внутрішніх справ України і накладено на зображення меча вістрям донизу. Бічні сторони хреста мають планку, пружки сторін хреста подвійні. Щит з обох сторін прикрашено смужкою, виготовленою з червоної емалі, на якій вміщено напис: "За сприяння в охороні громадського порядку".

Усі зображення рельєфні, виготовлені з жовтого металу.

Розмір відзнаки 50 х 45 мм.

За допомогою кільця з вушком хрест з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки відзнаки знаходиться застібка кріплення до одягу.

Стрічка відзнаки шовкова, червоного кольору, з поздовжньою синьою смужкою шириною 12 мм.

Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: довжина - 12 мм, ширина - 24 мм.

3.8. Відзнака МВС України "За протидію наркозлочинності" І та ІІ ступенів

3.8.1. Відзнакою МВС України "За протидію наркозлочинності" нагороджуються працівники підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, ветерани служби за високий професіоналізм, вагомі особисті показники в протидії наркозлочинності та багаторічну плідну працю.

Крім того, відзнакою "За протидію наркозлочинності" можуть бути нагороджені особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, а також громадяни України та іноземні громадяни за вагомий внесок у справу боротьби з наркозлочинністю, активну безпосередню участь у профілактиці злочинних проявів та запобіганні їм.

3.8.2. Відзнака "За протидію наркозлочинності" має два ступені, з яких вищим є І ступінь. Нагородження проводиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.8.3. Відзнакою "За протидію наркозлочинності" обох ступенів має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступники, а відзнакою II ступеня, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

3.8.4. Нагородженим відзнакою МВС України "За протидію наркозлочинності" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.8.5. Зображення відзнаки МВС України "За протидію наркозлочинності" I ступеня

3.8.6. Зображення відзнаки МВС України "За протидію наркозлочинності" IІ ступеня

3.8.7. Опис відзнаки МВС України "За протидію наркозлочинності" І та ІІ ступенів

Відзнака МВС України "За протидію наркозлочинності" (далі - відзнака) має форму восьмипроменевої зірки з круглим медальйоном діаметром 15 мм у центрі.

Окремою деталлю в центрі зірки на тлі кола, виготовленого з білої емалі, зображено дракона, пронизаного мечем, що символізує перемогу добра над злом.

По колу медальйона, на тлі червоної емалі, викарбовано напис: "За протидію наркозлочинності".

На зворотному боці зірки викарбовано номер.

Розмір зірки: 45 х 45 мм.

За допомогою кільця з вушком зірка з'єднується з прямокутною колодкою. На зворотному боці колодки розміщено застібку для кріплення до одягу.

Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм.

Відзнака І ступеня виконується з металу жовтого кольору. У центрі зірки зображено дракона, пронизаного мечем, яких виготовлено з металу жовтого кольору. Колодка виконується з металу жовтого кольору.

Стрічка відзнаки білого кольору з поздовжніми червоними та чорними смугами: по краях - червоні смуги шириною 5 мм, далі - чорні смуги шириною 2 мм та центральна біла смуга шириною 14 мм.

Відзнака ІІ ступеня виконується з металу білого кольору. У центрі зірки зображено дракона, пронизаного мечем, яких виготовлено з металу білого кольору. Колодка виконана з металу жовтого кольору.

Стрічка відзнаки білого кольору з поздовжніми червоними та чорними смугами: по краях смуги шириною 5 мм, далі - чорні смуги шириною 2 мм, білі смуги шириною 5 мм та центральна червона смуга шириною 4 мм.

3.9. Відзнака МВС України "За сприяння протидії наркозлочинності"

3.9.1. Відзнакою МВС України "За сприяння протидії наркозлочинності" нагороджуються громадяни України та іноземні громадяни за надання дієвої допомоги, у тому числі матеріально-технічної, органам внутрішніх справ України в зміцненні законності, захисті прав і свобод громадян, інтересів держави, а також за активну протидію наркозлочинності.

3.9.2. Відзнакою "За сприяння протидії наркозлочинності" має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ та його заступники, а відзнакою II ступеня, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

3.9.3. Нагородженим відзнакою МВС України "За сприяння протидії наркозлочинності" грошова винагорода не виплачується.

3.9.4. Зображення відзнаки МВС України "За сприяння протидії наркозлочинності"

3.9.5. Опис відзнаки МВС України "За сприяння протидії наркозлочинності"

Відзнака МВС України "За сприяння протидії наркозлочинності" (далі - відзнака) - це медаль, яка має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці відзнаки, на тлі червоної емалі, розміщено зображення кристала, розбитого блискавкою, що символізує перемогу добра над злом.

Відзнаку виконано з металу жовтого кольору.

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою. Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. Колодку виконано з металу жовтого кольору.

Колодка обтягнута стрічкою білого кольору з поздовжніми червоними та чорними смугами: по краях - білі смуги шириною 5 мм, далі - чорні смуги шириною 2 мм, червоні смуги шириною 3 мм та центральна біла смуга шириною 8 мм.

На зворотному боці колодки розміщено застібку для кріплення до одягу.

3.10. Відзнака МВС України "За протидію дитячій злочинності" І та ІІ ступенів

3.10.1. Відзнакою МВС України "За протидію дитячій злочинності" нагороджуються працівники підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх, ветерани служби, особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, а також громадяни України та іноземні громадяни за виняткові заслуги в роботі з попередження і розкриття злочинів, учинених неповнолітніми, вагомий особистий внесок в удосконалення діяльності органів внутрішніх справ з реалізації державної політики з питань правового і соціального захисту неповнолітніх, виявлені при цьому високий професіоналізм і самовідданість.

3.10.2. Відзнака "За протидію дитячій злочинності" має два ступені, з яких вищим є І ступінь. Нагородження проводиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.10.3. Відзнакою "За протидію дитячій злочинності" обох ступенів має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступники, а відзнакою II ступеня, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України.

3.10.4. Нагородженим відзнакою МВС України "За протидію дитячій злочинності" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.10.5. Зображення відзнаки МВС України "За протидію дитячій злочинності" І ступеня

3.10.6. Зображення відзнаки МВС України "За протидію дитячій злочинності" ІІ ступеня

3.10.7. Опис відзнаки МВС України "За протидію дитячій злочинності"

Відзнака МВС України "За протидію дитячій злочинності" (далі - відзнака) має форму прямого рівностороннього хреста з увігнутими сторонами, залитими зеленою емаллю.

У центрі хреста розташований круглий медальйон, накладений на восьмикутну зірку з розбіжними променями. У медальйоні вміщено стилізоване зображення зеленого пагінця, що розриває павутиння. Медальйон обрамлено пояском, виготовленим із зеленої емалі, з написом "За протидію дитячій злочинності" і лавровим вінком. На верхні промені зірки накладено абревіатуру "МВС".

Усі зображення і написи рельєфні. Розмір відзнаки 50 х 50 мм. Діаметр зірки - 48 мм. Зворотний бік відзнаки плоский з вигравіруваним порядковим номером та застібкою для кріплення до одягу.

Відзнака І ступеня виготовляється з жовтого, а відзнака ІІ ступеня - з білого металу.

3.11. Відзнака МВС України "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі"

3.11.1. Відзнакою МВС України "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі" нагороджуються громадяни України та іноземні громадяни за надання дієвої допомоги, у тому числі матеріально-технічної, органам внутрішніх справ України в зміцненні законності, захисті прав і свобод громадян, інтересів держави, активну участь у реалізації державної політики з питань правого і соціального захисту неповнолітніх, протидії правопорушенням у дитячому середовищі.

3.11.2. Відзнакою "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі" нагороджують Міністр внутрішніх справ, його заступники та начальник Департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України.

3.11.3. Нагородженим відзнакою МВС України "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі" грошова винагорода не виплачується.

3.11.4. Зображення відзнаки МВС України "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі"

3.11.5. Опис відзнаки МВС України "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі"

Відзнака МВС України "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі" виготовляється з жовтого металу і має форму круглої медалі діаметром 32 мм, у центрі якої вміщено стилізоване зображення зеленого пагінця, що розриває павутиння. Медаль по колу обрамлена пояском, виготовленим із зеленої емалі, на якому напис: "За сприяння протидії правопорушенням у дитячому середовищі". Медаль має бортик.

Усі зображення рельєфні. За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки розміщено застібку кріплення до одягу.

Стрічка заохочувальної відзнаки шовкова муарова зеленого кольору з поздовжніми синіми та жовтими смужками: двома синіми шириною по 5 мм кожна і двома жовтими шириною по 4 мм кожна з боків, однією жовтою шириною 2 мм посередині. Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: довжина - 12 мм, ширина - 24 мм.

3.12. Відзнака МВС України "За бездоганну службу" І та ІІ ступенів (відзнака Державтоінспекції МВС України)

3.12.1. Відзнакою МВС України "За бездоганну службу" нагороджуються особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів Державтоінспекції МВС України, ветерани служби за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки дорожнього руху, охорону громадського порядку та боротьбу зі злочинністю, багаторічну плідну працю.

Крім того, відзнакою "За бездоганну службу" можуть бути нагороджені особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, а також громадяни України та іноземні громадяни за вагомий внесок у забезпечення безпеки дорожнього руху, активну безпосередню участь у профілактиці аварійності.

3.12.2. Відзнака МВС України "За бездоганну службу" має два ступені, вищим з яких є І ступінь. Нагородження провадиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.12.3. Відзнакою "За бездоганну службу" обох ступенів має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступник Міністра - куратор служби ДАІ, а відзнакою II ступеня, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту Державтоінспекції МВС України.

3.12.4. Нагородженим відзнакою МВС України "За бездоганну службу" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.12.5. Зображення відзнаки МВС України "За бездоганну службу" І ступеня

3.12.6. Зображення відзнаки МВС України "За бездоганну службу" ІІ ступеня

3.12.7. Опис відзнаки МВС України "За бездоганну службу" І та ІІ ступенів

Відзнака МВС України "За бездоганну службу" (далі - відзнака) є нагрудним знаком і має два ступені. Відзнаки обох ступенів виготовляються з недорогоцінних металів.

Відзнака першого ступеня виготовляється з жовтого металу і являє собою рівносторонній хрест з рельєфним зображенням крилатого колеса між сторонами хреста. Сторони хреста заповнені емаллю чорного і білого кольорів у вигляді рівновеликих смуг, розділених пружками, виготовленими з жовтого металу.

Відзнака другого ступеня виготовляється з білого металу і являє собою рівносторонній хрест з рельєфним зображенням крилатого колеса між сторонами хреста. Сторони хреста заповнені емаллю чорного і білого кольору у вигляді рівновеликих смуг, розділених пружками, виготовленими з білого металу.

У центрі хреста - восьмикутна промениста зірка з жовтого металу для відзнак першого ступеня і з білого металу - для відзнак другого ступеня. Середина зірки виконана у вигляді округлого медальйону з жовтого металу для відзнак першого ступеня і з білого металу - для відзнак другого ступеня. Поверхня медальйона - матова. Довкола медальйона по колу вміщено стрічку темно-червоної емалі з рельєфним написом з жовтого металу "За бездоганну службу" і дубовою гілкою.

У центрі медальйона відзнаки обох ступенів - накладне рельєфне зображення малого Державного Герба України з жовтого металу. Щит заповнено синьою емаллю.

Розмір відзнаки - 45 х 45 мм.

Зворотний бік відзнаки плоский. На зворотному боці застібка для кріплення до одягу, вигравіруваний порядковий номер відзнаки та повна назва служби.

Для носіння на цивільному одязі до відзнаки "За бездоганну службу обох ступенів виготовляються їх міні-копії, які являють собою точні відтворення відзнак розміром 20х20 мм. Кріплення мініатюри - застібка типу "метелик".

3.13. Відзнака МВС України "За відданість службі" І та ІІ ступенів (відзнака Департаменту оперативної служби МВС України)

3.13.1. Відзнакою МВС України "За відданість службі" нагороджуються особи рядового і начальницького складу підрозділів оперативної служби, ветерани служби за високий професіоналізм, вагомі особисті показники в оперативно-службовій діяльності, за доблесть і відвагу при виконанні службових обов'язків, за інші заслуги, виявлені під час служби в підрозділах оперативної служби, багаторічну плідну працю.

3.13.2. Відзнака "За відданість службі" має два ступені, вищим з яких є І ступінь. Нагородження провадиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.13.3. Відзнакою "За відданість службі" обох ступенів має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступники, а відзнакою II ступеня, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту оперативної служби МВС України.

3.13.4. Нагородженим відзнакою "За відданість службі" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.13.5. Зображення відзнаки МВС України "За відданість службі" І ступеня

3.13.6. Зображення відзнаки МВС України "За відданість службі" ІІ ступеня

3.13.7. Опис відзнаки МВС України "За відданість службі" І та ІІ ступенів

Відзнака МВС України "За відданість службі" має форму прямого рівностороннього хреста, сторони якого заповнено прозорою емаллю сірого кольору. Між сторонами хреста розбіжні промені зі стилізованим зображенням блискавок. Кінці сторін хреста увігнуті. У центрі хреста розміщено круглий медальйон, на темно-малиновому емалевому тлі якого зображення літер "О", "С" і цифри "7" з жовтого металу. Медальйон обрамлено обідком з орнаментом і чотирма гранованими кришталиками діаметром 2,25 мм.

Розмір нагрудного знака - 50 х 50 мм.

Усі зображення рельєфні. Відзнака І ступеня виготовляється з жовтого металу, ІІ ступеня - з білого металу.

Зворотний бік відзнаки плоский з вигравіруваним порядковим номером, штифтом та гайкою для прикріплення до одягу.

3.14. Відзнака Національного центрального бюро Інтерполу "За заслуги" І та ІІ ступенів

3.14.1. Відзнакою Національного центрального бюро Інтерполу "За заслуги" нагороджуються особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, громадяни України за виняткові заслуги в боротьбі з міжнародною злочинністю, вагомий особистий внесок у роботу з налагодження плідної взаємодії з правоохоронними органами інших держав, активну участь у миротворчих операціях з підтримання миру.

3.14.2. Відзнакою "За заслуги" можуть бути нагороджені громадяни іноземних держав, які надають матеріально-технічну, гуманітарну, освітню (підготовка та підвищення кваліфікації кадрів), медичну та іншу допомогу органам внутрішніх справ України.

3.14.3. Відзнака "За заслуги" має два ступені, вищим з яких є І ступінь. Нагородження провадиться послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

3.14.4. Відзнакою "За заслуги" обох ступенів має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступники, а відзнакою II ступеня, крім зазначених вище осіб, - керівник робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу.

3.14.5. Нагородженим відзнакою "За заслуги" І та ІІ ступенів грошова винагорода не виплачується.

3.14.6. Зображення відзнаки Національного центрального бюро Інтерполу"За заслуги" І ступеня

3.14.7. Зображення відзнаки Національного центрального бюро Інтерполу "За заслуги" ІІ ступеня

3.14.8. Опис відзнаки Національного центрального бюро Інтерполу І та ІІ ступенів

Відзнака Національного центрального бюро Інтерполу "За заслуги" (далі - відзнака) має форму круглої просічної медалі діаметром 32 мм, у центрі якої вміщено зображення земної кулі в обрамленні оливкового вінка на фоні меча. У верхній частині зображення земної кулі розміщено стрічку з написом "ОІРС" - ІСРО", а в нижній - стрічку з написом "INTERPOL", а також чаші терезів. По зовнішньому колу медалі напис: "БЕЗПЕКА НАРОДУ - НАЙВИЩИЙ ЗАКОН".

Зворотний бік медалі має аналогічне зображення, за винятком напису по зовнішньому колу "SALUS POPULI - SUPRIMA LEX EST".

Усі зображення і написи рельєфні.

Відзнака І ступеня виготовляється з жовтого металу, II ступеня - з білого металу.

За допомогою кільця з вушком відзнака з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки є застібка для кріплення до одягу.

Стрічка заохочувальної відзнаки шовкова муарова червоного кольору з поздовжніми синіми і жовтими смужками по краях:

для І ступеня - з червоною смужкою посередині шириною 12 мм, синіми і жовтими смужками по краях по 4 мм кожна;

для II ступеня - з двома червоними смужками посередині шириною по 5 мм кожна, між якими синя смужка шириною 2 мм, та синіми і жовтими смужками по краях по 4 мм кожна.

Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

3.15. Відзнака Державної служби охорони при МВС України "За відзнаку"

3.15.1. Відзнакою Державної служби охорони при МВС України "За відзнаку" нагороджуються працівники та ветерани Державної служби охорони, особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, а також громадяни України та іноземні громадяни за активну діяльність у розвитку Державної служби охорони, зразкове виконання службового, військового і громадського обов'язку.

3.15.2. Клопотання про нагородження відзнакою Державної служби охорони при МВС України "За відзнаку" порушують начальники відповідних підрозділів Державної служби охорони головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за погодженням з начальником Департаменту Державної служби охорони при МВС України.

3.15.3. Відзнакою Державної служби охорони при МВС України "За відзнаку" має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступники, а також, крім зазначених вище осіб, - начальник Департаменту Державної служби охорони при МВС України.

3.15.4. Нагородженому відзнакою "За відзнаку" грошова винагорода не виплачується.

3.15.5. Зображення відзнаки Державної служби охорони при МВС України "За відзнаку"

3.15.6. Опис відзнаки Державної служби охорони при МВС України "За відзнаку"

Відзнака Державної служби охорони при МВС України "За відзнаку" (далі - відзнака) є нагрудним знаком і виготовляється з томпаку з покриттям.

Відзнака має форму рівнобічного хреста з розширеними лапами, накладеного на декоративне сяйво. У центрі хреста, у лавровому вінку, розташована емблема Державної служби охорони при МВС України і напис: "За відзнаку".

Сторони хреста покриті емаллю білого кольору, пружки хреста позолочені.

Декоративне сяйво з елементами стилізованих мечів сріблястого кольору.

У центрі хреста в круглому лавровому вінку розташована емблема Державної служби охорони, що являє собою на передньому плані щит жовто-синього кольору із зображенням малого Державного Герба України (тризуба), на задньому плані - перехрещені два мечі, обабіч - два щити.

Вінок, периметр щита, тризуб - позолочені, фонові два щити та два мечі - посеребрені.

Зворотний бік відзнаки плоский з вигравіруваним порядковим номером та застібкою для прикріплення до одягу.

Розміри відзнаки - 48 х 48 мм.

3.16. Відзнака експертної служби МВС України "За бездоганну службу"

3.16.1. Відзнакою експертної служби МВС України "За бездоганну службу" нагороджуються працівники та ветерани експертної служби МВС України, особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці внутрішніх військ, цивільні працівники системи МВС України, а також громадяни України та іноземні громадяни за високий професіоналізм, вагомі особисті показники в діяльності з техніко-криміналістичного і судово-експертного забезпечення розкриття та розслідування злочинів, а також виявлені при цьому ініціативу і самовідданість.

3.16.2. Відзнакою експертної служби МВС України "За бездоганну службу" має право нагороджувати Міністр внутрішніх справ, його перші заступники та заступники, а також, крім зазначених вище осіб, - начальник експертної служби МВС України.

3.16.3. Нагородженим відзнакою "За бездоганну службу" грошова винагорода не виплачується.

3.16.4. Зображення відзнаки експертної служби МВС України "За бездоганну службу"

3.16.5. Опис відзнаки експертної служби МВС України "За бездоганну службу"

Відзнака виготовляється з жовтого металу з покриттям "під срібло" та "під золото". В основу відзнаки покладено рельєфний овальний лавровий вінок з жовтого металу, угорі увінчаний рельєфним зображенням емблеми МВС України, а внизу - розгорнутої книги з білого металу.

Усередині центрального променистого медальйону, заповненого темно-синьою емаллю, уміщено рельєфне зображення фортеці в плані, заповнене чорною емаллю, з пружками з жовтого металу. Центром відзнаки є рельєфне профільне зображення погруддя богині науки Афіни-Паллади в античному шоломі з жовтого металу. На поверхні медальйону півколом угорі вміщено рельєфний напис літерами з білого металу "Експертна служба МВС", а під зображенням фортеці - у два рядки літерами з білого металу напис: "За бездоганну службу".

Зворотний бік відзнаки плоский. На ньому викарбовано номер відзнаки та вміщено кріплення - два цангових зажими, розташовані по вертикальній осі відзнаки. Загальний розмір відзнаки - 55 мм x 45 мм.
Начальник Департаменту
роботи з персоналом МВС України
полковник міліції М.М. Стоцька

Используются технологии uCoz