ƒокумент 114-91-п, редакцi¤ вiд 08.06.2005 (2 сторiнки)
—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади [ 13.06.05 16:17 ]


              
√ерб ”крањни
         јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ—№ ќѓ –—–

            ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј
          в≥д 29 липн¤ 1991 р. N 114
                 ињв

      ѕро затвердженн¤ ѕоложенн¤ про проходженн¤
     служби р¤довим ≥ начальницьким складом орган≥в
         внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–


     ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ 
      N  33 (   33-92-п ) в≥д 27.01.92
      N 349 (  349-98-п ) в≥д 20.03.98 
      N 986 (  986-99-п ) в≥д 07.06.99 
      N 1831 ( 1831-2003-п ) в≥д 26.11.2003
      N 428 ( 428-2005-п ) в≥д 08.06.2005 )    аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањнськоњ –—– п о с т а н о в л ¤ Ї:

   «атвердити ѕоложенн¤  про  проходженн¤  служби р¤довим ≥
начальницьким складом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–, що
додаЇтьс¤.


   ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”–—–             ¬.‘ќ ≤Ќ

    ƒержавний секретар
    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”–—–           ¬.ѕ™’ќ“ј


   ≤нд. 38


                       «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќ≈
                постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”–—–
                  в≥д 29 липн¤ 1991 р. N 114

              ѕќЋќ∆≈ЌЌя
     про проходженн¤ служби р¤довим ≥ начальницьким
     складом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–


               –ќ«ƒ≤Ћ I

            «агальн≥ положенн¤

   1. ÷е ѕоложенн¤ визначаЇ пор¤док проходженн¤ служби особами
р¤дового ≥ начальницького складу  орган≥в  внутр≥шн≥х  справ
”крањнськоњ –—–, њх права ≥ обов'¤зки.

   ƒо р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ
”крањнськоњ –—– належать особи, ¤к≥  перебувають  у  кадрах
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– ≥ ¤ким присвоЇно спец≥альн≥
званн¤, встановлен≥ законодавством.

   2. ќсобам, ¤к≥ перебувають на служб≥ в органах внутр≥шн≥х
справ, присвоюютьс¤ так≥ спец≥альн≥ званн¤:

             –¤довий склад

р¤довий м≥л≥ц≥њ        р¤довий внутр≥шньоњ служби

          ћолодший начальницький склад

молодший сержант м≥л≥ц≥њ   молодший сержант внутр≥шньоњ служби
сержант м≥л≥ц≥њ        сержант внутр≥шньоњ служби
старший сержант м≥л≥ц≥њ    старший сержант внутр≥шньоњ служби
старшина м≥л≥ц≥њ       старшина внутр≥шньоњ служби
               прапорщик внутр≥шньоњ служби
               старший прапорщик внутр≥шньоњ служби

          —ередн≥й начальницький склад

молодший лейтенант м≥л≥ц≥њ  молодший лейтенант внутр≥шньоњ
               служби
лейтенант м≥л≥ц≥њ      лейтенант внутр≥шньоњ служби
старший лейтенант м≥л≥ц≥њ   старший лейтенант внутр≥шньоњ служби
кап≥тан м≥л≥ц≥њ       кап≥тан внутр≥шньоњ служби

          —тарший начальницький склад

майор м≥л≥ц≥њ         майор внутр≥шньоњ служби
п≥дполковник м≥л≥ц≥њ     п≥дполковник внутр≥шньоњ служби
полковник м≥л≥ц≥њ       полковник внутр≥шньоњ служби

          ¬ищий начальницький склад

генерал-майор м≥л≥ц≥њ     генерал-майор внутр≥шньоњ служби
генерал-лейтенант м≥л≥ц≥њ   генерал-лейтенант внутр≥шньоњ служби
               генерал-полковник внутр≥шньоњ служби

   3. Ќа службу в органи внутр≥шн≥х справ приймаютьс¤  на
добров≥льних засадах особи, ¤к≥ дос¤гли 18-р≥чного в≥ку, здатн≥ за
особистими ¤кост¤ми, осв≥тою ≥  станом  здоров'¤  виконувати
покладен≥ на них обов'¤зки. ѕризовники не п≥дл¤гають прийому на
службу в органи внутр≥шн≥х  справ,  за  вин¤тком  випадк≥в,
передбачених законодавством.

   4. –¤довий ≥ молодший начальницький склад орган≥в внутр≥шн≥х
справ комплектуЇтьс¤ на догов≥рних засадах особами чолов≥чоњ
стат≥, ¤к≥ пройшли д≥йсну в≥йськову службу, ≥ншими особами, ¤к≥
перебувають в запас≥ «бройних —ил —–—– (кр≥м оф≥цер≥в запасу), а в
необх≥дних випадках ≥ ж≥нками.

   ѕор¤док ≥ умови укладанн¤ договору визначаютьс¤ ћ≥н≥стром
внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   5. ќсоби р¤дового ≥ молодшого начальницького складу в органах
внутр≥шн≥х справ перебувають: чолов≥ки - до 45-р≥чного в≥ку, ж≥нки
- до 40-р≥чного в≥ку. ѕри необх≥дност≥ та за згодою цих ос≥б, за
умови њх придатност≥ до служби, строк служби може бути продовжено
њм до п'¤ти рок≥в начальниками, ¤ким надано право призначати на
посади р¤дового ≥ молодшого начальницького складу.

   6. ѕосади середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ комплектуютьс¤ особами, ¤к≥ мають вищу
або спец≥альну середню осв≥ту ≥ в≥дпов≥дають вимогам служби в
органах внутр≥шн≥х справ.

   —ередн≥й начальницький склад комплектуЇтьс¤ також особами
молодшого начальницького складу, ¤к≥ мають середню або вищу
осв≥ту, досв≥д практичноњ роботи в органах внутр≥шн≥х справ ≥
позитивно зарекомендували себе по служб≥.

   7. ќсоби середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу
залежно в≥д присвоЇних њм спец≥альних звань перебувають на служб≥
в органах внутр≥шн≥х справ до такого в≥ку:
   особи середнього ≥ старшого  начальницького  складу,  за
вин¤тком полковник≥в м≥л≥ц≥њ та полковник≥в внутр≥шньоњ служби -
45 рок≥в
   полковники м≥л≥ц≥њ та полковники внутр≥шньоњ служби - 50
рок≥в
   генерал-майори м≥л≥ц≥њ, генерал-майори внутр≥шньоњ служби,
генерал-лейтенанти м≥л≥ц≥њ  та генерал-лейтенанти внутр≥шньоњ
служби                         - 55 рок≥в
   генерал-полковники внутр≥шньоњ служби       - 60 рок≥в

   8. ќсоби середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу,
¤к≥ дос¤гли встановленого дл¤ них пунктом 7 цього ѕоложенн¤ в≥ку,
п≥дл¤гають зв≥льненню в запас з постановкою на в≥йськовий обл≥к
або у в≥дставку.

   ѕри необх≥дност≥ на служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ можуть
бути залишен≥ на строк до п'¤ти рок≥в:
   особи середнього  ≥  старшого  начальницького  складу до
полковника м≥л≥ц≥њ та полковника внутр≥шньоњ служби включно -
начальниками, ¤ким надано право призначати њх на посаду;
   генерал-майори м≥л≥ц≥њ, генерал-майори внутр≥шньоњ служби,
генерал-лейтенанти м≥л≥ц≥њ, генерал-лейтенанти внутр≥шньоњ служби
- ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–;
   генерал-полковники внутр≥шньоњ служби -  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”–—–.

   ” вин¤ткових випадках особам середнього, старшого або вищого
начальницького складу строк служби в органах внутр≥шн≥х справ може
бути продовжено, з урахуванн¤м стану здоров'¤, в такому ж пор¤дку
повторно до 5 рок≥в, а окремим ≥з них, ¤к≥ мають вчену ступ≥нь або
вчене званн¤, - до 10 рок≥в.

   ќсоби середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу,
залишен≥ на служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ понад граничний в≥к
перебуванн¤ на служб≥, можуть бути зв≥льнен≥ в запас «бройних —ил
—–—– або у в≥дставку до зак≥нченн¤ строку, на ¤кий вони були
залишен≥ на служб≥.

   ƒострокове зв≥льненн¤ з≥ служби ос≥б середнього, старшого ≥
вищого начальницького складу, ¤к≥ не дос¤гли граничного в≥ку
перебуванн¤ на служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ, провадитьс¤:
   за станом   здоров'¤   -  в≥дпов≥дно  до  висновк≥в
в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;
   у зв'¤зку  ≥з  скороченн¤м штат≥в - у раз≥ в≥дсутност≥
можливост≥ використанн¤ на служб≥;
   за власним бажанн¤м - при на¤вност≥ причин, що перешкоджають
виконанню службових обов'¤зк≥в;
   у зв'¤зку з переходом у встановленому пор¤дку на роботу в
≥нш≥ м≥н≥стерства, в≥домства (орган≥зац≥њ, установи);
   за службовою нев≥дпов≥дн≥стю;
   у раз≥ скоЇнн¤ злочину, п≥сл¤  набранн¤  законноњ  сили
обвинувальним вироком суду;
   через с≥мейн≥ обставини або з ≥нших поважних причин, перел≥к
¤ких  затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( ѕункт 8
доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 428 ( 428-2005-п ) в≥д
08.06.2005 )

   9. ¬≥йськовозобов'¤зан≥,  зарахован≥ в кадри ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”–—– на посади р¤дового ≥ начальницького складу
орган≥в  внутр≥шн≥х  справ,  включаючи  курсант≥в ≥ слухач≥в
навчальних  заклад≥в  ћ≥н≥стерства  внутр≥шн≥х  справ  —–—–,
ћ≥н≥стерства  внутр≥шн≥х справ ”–—–, у встановленому пор¤дку
зн≥маютьс¤ з в≥йськового обл≥ку ≥ перебувають на спец≥альному
обл≥ку ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—–.

              –ќ«ƒ≤Ћ II

        ѕрава, обов'¤зки ≥ в≥дпов≥дальн≥сть

   10. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ користуютьс¤ вс≥ма соц≥ально-економ≥чними, пол≥тичними та
особистими правами ≥ свободами, виконують ус≥ обов'¤зки громад¤н,
передбачен≥  онституц≥Їю ”–—– та ≥ншими законодавчими актами, а њх
права, обов'¤зки ≥ в≥дпов≥дальн≥сть, що випливають з умов служби,
визначаютьс¤  законодавством,  ѕрис¤гою,  статутами  орган≥в
внутр≥шн≥х справ ≥ цим ѕоложенн¤м.

   11. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ приймають ѕрис¤гу в≥дпов≥дно до законодавства ”–—–.

   ѕр¤м≥ начальники зобов'¤зан≥ дбати про безпечн≥ умови служби
п≥длеглих, надавати њм реальн≥  можливост≥  дл¤  службового,
культурного й морального зростанн¤, створювати належн≥ умови дл¤
побуту ≥ в≥дпочинку. ѕри цьому маЇ враховуватис¤ думка колективу
органу внутр≥шн≥х справ, забезпечуватис¤ гласн≥сть ≥ соц≥альна
справедлив≥сть.

   12. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ  одержують  грошове ≥ речове забезпеченн¤ за нормами,
встановленими законодавством.

   1«. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу та члени њх
с≥мей користуютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства правами ≥ п≥льгами
при  перењзд≥  зал≥зничним,  водним, автомоб≥льним транспортом,
медичному обслуговуванн≥, державному страхуванн≥, оплат≥ житлового
прим≥щенн¤, а також мають ≥нш≥ гарант≥њ.

   14. «а зразкове виконанн¤ обов'¤зк≥в ≥ дос¤гнут≥  висок≥
результати в служб≥ особи р¤дового ≥ начальницького складу можуть
бути заохочен≥ пр¤мими начальниками зг≥дно з  ƒисципл≥нарним
статутом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–.

   «а мужн≥сть ≥ в≥двагу, ви¤влен≥ при виконанн≥ службових
обов'¤зк≥в, та  ≥нш≥  особлив≥  заслуги  особи  р¤дового  ≥
начальницького складу можуть бути представлен≥ до нагородженн¤
державними нагородами.

   15. ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу дозвол¤Їтьс¤
працювати за сум≥сництвом безпосередньо в органах внутр≥шн≥х справ
в≥дпов≥дно до пор¤дку та умов, передбачених законодавством про
сум≥сництво дл¤ роб≥тник≥в ≥ службовц≥в. ¬ окремих випадках з
дозволу ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”–—–, начальника управл≥нн¤
внутр≥шн≥х справ  римськоњ ј–—–, област≥, м. иЇва, начальника
управл≥нн¤ внутр≥шн≥х справ на транспорт≥, њм р≥вних ≥ вище,
допускаЇтьс¤ робота за сум≥сництвом на п≥дприЇмствах, в установах
≥  орган≥зац≥¤х  ≥нших  м≥н≥стерств  ≥  в≥домств  зг≥дно  з
законодавством.

   ќсобам р¤дового  ≥  начальницького  складу  заборон¤Їтьс¤
займатис¤ будь-¤кими видами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, а також
орган≥зовувати страйки та брати у них участь.

   ѕерел≥к п≥дрозд≥л≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, прац≥вникам
¤ких заборон¤Їтьс¤ сум≥сництво за окремими  видами  трудовоњ
д≥¤льност≥, визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   16. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу можуть навчатис¤ у
веч≥рн≥х (зм≥нних) середн≥х загальноосв≥тн≥х школах, навчальних
закладах системи ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”–—–, а також на заочних ≥ веч≥рн≥х факультетах
(в≥дд≥ленн¤х)  вищих навчальних заклад≥в ≥нших м≥н≥стерств ≥
в≥домств.  ѕри  цьому  њм  надаютьс¤  п≥льги,  встановлен≥
законодавством дл¤ слухач≥в ≥ студент≥в.

   17. ¬аг≥тн≥ ж≥нки ≥ матер≥ з числа  ос≥б  р¤дового  ≥
начальницького складу користуютьс¤ вс≥ма правами ≥ п≥льгами,
встановленими законодавством.

   18. ѕенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького
складу та член≥в њх с≥мей зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому
законодавством.

   19. «а особами р¤дового ≥ начальницького складу, зв≥льненими
в запас або в≥дставку за в≥ком, через хворобу, скороченн¤м штат≥в
або обмеженим станом здоров'¤, ¤к≥ мають вислугу 20 рок≥в ≥ б≥льше
(в п≥льговому обчисленн≥), та членами њх с≥мей збер≥гаЇтьс¤ право
на медичне обслуговуванн¤ та санаторно-курортне л≥куванн¤  в
медичних  закладах, санатор≥¤х ≥ будинках в≥дпочинку системи
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   20. „ас перебуванн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу на
служб≥ в органах внутр≥шн≥х справ зараховуЇтьс¤ до загального ≥
безперервного трудового стажу, а також до стажу за спец≥альн≥стю
зг≥дно з законодавством.

   21. ƒл¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу встановлюЇтьс¤
41-годинний робочий тиждень. ” необх≥дних випадках вони несуть
службу понад установлену тривал≥сть робочого часу, а також у
вих≥дн≥ та св¤тков≥ дн≥. ќплата прац≥ в понадурочний, н≥чний час,
у вих≥дн≥ та св¤тков≥ дн≥ провадитьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства.

   ¬нутр≥шн≥й розпор¤док в органах внутр≥шн≥х справ, а також у
навчальних закладах (навчальних п≥дрозд≥лах),  що  зд≥йснюють
п≥дготовку,   переп≥дготовку   ≥  п≥двищенн¤  квал≥ф≥кац≥њ
начальницького складу ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ  —–—–  ≥
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—–, встановлюЇтьс¤ з урахуванн¤м
особливостей д≥¤льност≥ р≥зних служб ≥ п≥дрозд≥л≥в.

   ѕри зм≥нн≥й робот≥ (служб≥) ≥  безперервному  чергуванн≥
встановлюЇтьс¤ однакова тривал≥сть денноњ, веч≥рньоњ та н≥чноњ
зм≥ни.

   ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу зобов'¤зан≥ проходити
службу там, де це викликано ≥нтересами служби ≥ обумовлено
наказами пр¤мих начальник≥в. Ќаправленн¤ дл¤ проходженн¤ служби за
межами республ≥ки зд≥йснюЇтьс¤ за згодою прац≥вника в пор¤дку,
встановленому законодавством ”–—–.

   22. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу дл¤ охорони своњх
профес≥йних,  службово-трудових, соц≥ально-економ≥чних прав та
≥нтерес≥в  можуть  об'Їднуватис¤  в  громадськ≥  орган≥зац≥њ,
д≥¤льн≥сть ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з законодавством.

   23. ќсоби  р¤дового  ≥  начальницького  складу  несуть
дисципл≥нарну,  адм≥н≥стративну,  матер≥альну  та  крим≥нальну
в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законодавством.

   24. ” раз≥ незаконного зв≥льненн¤ або переведенн¤ на ≥ншу
роботу особи р¤дового, начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ п≥дл¤гають поновленню на попередн≥й робот≥ (посад≥).

   ” раз≥ поновленн¤ на робот≥ (посад≥) орган, ¤кий розгл¤даЇ
трудовий сп≥р, одночасно вир≥шуЇ питанн¤ про виплату  особ≥
р¤дового ≥ начальницького складу середнього зароб≥тку за час
вимушеного прогулу або р≥зниц≥ в зароб≥тку за час виконанн¤
нижчеоплачуваноњ роботи, але не б≥льш ¤к за один р≥к.

   25. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу     п≥дл¤гають
державному обов'¤зковому особистому страхуванню за рахунок кошт≥в
в≥дпов≥дного бюджету, а також  кошт≥в,  що  надход¤ть  в≥д
м≥н≥стерств, в≥домств, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й зг≥дно з
договорами, укладеними м≥ж ними ≥ органами внутр≥шн≥х справ.

   ћайнов≥ збитки особ≥ р¤дового або начальницького складу,
запод≥¤н≥ у  зв'¤зку  з  виконанн¤м  службових   обов'¤зк≥в,
в≥дшкодовуютьс¤ у повному обс¤з≥ за рахунок в≥дпов≥дних джерел
утриманн¤.

   Ўкода, запод≥¤на особ≥ р¤дового або начальницького складу
внасл≥док  пошкодженн¤ здоров'¤ п≥д час виконанн¤  службових
обов'¤зк≥в, в≥дшкодовуЇтьс¤ у повному обс¤з≥ незалежно в≥д розм≥ру
пенс≥њ,  призначеноњ на дан≥й п≥дстав≥,  за рахунок  кошт≥в
в≥дпов≥дного  бюджету  або  кошт≥в  м≥н≥стерств,  в≥домств,
п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, ¤к≥ уклали договори з органами
внутр≥шн≥х справ.

   26. Ќачальники та ≥нш≥ службов≥ особи орган≥в внутр≥шн≥х
справ несуть персональну в≥дпов≥дальн≥сть за суворе дотриманн¤
вимог цього ѕоложенн¤ та ≥нших нормативних акт≥в з  питань
проходженн¤ служби ≥ роботи з кадрами. ѕорушене право особи
р¤дового або начальницького складу п≥дл¤гаЇ негайному поновленню,
а службов≥ особи, з вини  ¤ких  допущено  таке  порушенн¤,
прит¤гаютьс¤ до в≥дпов≥дальност≥ в установленому законодавством
пор¤дку.

              –ќ«ƒ≤Ћ III

   ѕрисвоЇнн¤, зниженн¤ та позбавленн¤ спец≥альних звань

   27. —пец≥альн≥ званн¤ р¤дового ≥  начальницького  складу
присвоюютьс¤ особам, прийн¤тим на службу в органи внутр≥шн≥х
справ, з урахуванн¤м њх особистих ¤костей, спец≥альноњ  або
в≥йськовоњ осв≥ти, п≥дготовки, службового досв≥ду та ≥нших умов,
передбачених цим ѕоложенн¤м.

   ќсобам ≥з числа оф≥цер≥в запасу «бройних —ил —–—–  при
призначенн≥ на посади середнього, старшого ≥ вищого начальницького
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ присвоюютьс¤ спец≥альн≥ званн¤, що
в≥дпов≥дають њх в≥йськовим званн¤м.

   ќсобам, прийн¤тим на посади старшого начальницького складу,
перше спец≥альне званн¤ може бути присвоЇно не вище званн¤ майора
м≥л≥ц≥њ або майора внутр≥шньоњ служби, за вин¤тком ос≥б, ¤к≥ мають
вищ≥ оф≥церськ≥ званн¤ запасу.

   ѕерш≥ та чергов≥ спец≥альн≥ званн¤ р¤дового, молодшого,
середнього ≥ старшого начальницького складу присвоюютьс¤: ( јбзац
четвертий пункту 27 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 349 ( 349-98-п )
в≥д 20.03.98 )

   до п≥дполковника м≥л≥ц≥њ, п≥дполковника внутр≥шньоњ служби
включно - начальниками головних управл≥нь ћ¬— ”крањни в  риму,
м≥ст≥  иЇв≥ та  ињвськ≥й област≥, управл≥нь ћ¬— ”крањни  в
област¤х, м≥ст≥ —евастопол≥, на транспорт≥ та науково-досл≥дних
установ, ректорами вищих заклад≥в осв≥ти системи ћ¬— ”крањни та
прир≥вн¤ними до них особами; ( јбзац п'¤тий пункту 27 в редакц≥њ
ѕостанови  ћ N 349 ( 349-98-п ) в≥д 20.03.98 )

   до полковника м≥л≥ц≥њ, полковника внутр≥шньоњ служби включно
- ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ. ( јбзац шостий пункту 27 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 33 ( 33-92-п ) в≥д
27.01.92, в редакц≥њ ѕостанови  ћ  N 349  ( 349-98-п ) в≥д
20.03.98 )

   „ергов≥ спец≥альн≥ званн¤ середнього начальницького складу
д≥льничним  ≥нспекторам  м≥л≥ц≥њ до кап≥тана м≥л≥ц≥њ включно
присвоюютьс¤ начальниками районних управл≥нь, м≥ських ≥ районних
в≥дд≥л≥в внутр≥шн≥х справ. ( јбзац сьомий пункту 27 в редакц≥њ
ѕостанови  ћ N 349 ( 349-98-п ) в≥д 20.03.98 )

   ѕерш≥ та чергов≥ спец≥альн≥ званн¤ р¤дового ≥ молодшого
начальницького складу до старшини м≥л≥ц≥њ, старшини внутр≥шньоњ
служби, а за на¤вност≥ в≥йськових звань прапорщик та м≥чман запасу
«бройних —ил - до прапорщика м≥л≥ц≥њ, прапорщика внутр≥шньоњ
служби включно присвоюютьс¤ у раз≥ проходженн¤ курсовоњ початковоњ
п≥дготовки  начальниками  училищ профес≥йноњ п≥дготовки: ћ¬—,
головних управл≥нь ћ¬— ”крањни в  риму, м.  иЇв≥ та  ињвськ≥й
област≥, управл≥нь ћ¬— ”крањни в област¤х. ( ѕункт 27 доповнено
абзацом восьмим зг≥дно з ѕостановою  ћ N 986 ( 986-99-п ) в≥д
07.06.99 )

   —пец≥альн≥ званн¤ вищого начальницького складу присвоюютьс¤
зг≥дно з законодавством.

   28. „ергов≥ спец≥альн≥ званн¤ особам начальницького складу
присвоюютьс¤ в посл≥довному пор¤дку при в≥дпов≥дност≥ чергового
званн¤ спец≥альному званню, передбаченому за займаною штатною
посадою,  п≥сл¤  зак≥нченн¤  встановленого  строку вислуги в
попередньому званн≥ та при позитивн≥й атестац≥њ.

   29. ”становлюютьс¤ так≥ строки вислуги в спец≥альних званн¤х
молодшого начальницького складу:

   молодшого сержанта м≥л≥ц≥њ, молодшого сержанта внутр≥шньоњ
служби                          - 1 р≥к

   сержанта м≥л≥ц≥њ, сержанта внутр≥шньоњ служби    - 2 роки

   старшого сержанта м≥л≥ц≥њ, старшого сержанта  внутр≥шньоњ
служби                          - 3 роки

   прапорщика внутр≥шньоњ служби            - 5 рок≥в

   —троки вислуги  в  званн¤х р¤дового м≥л≥ц≥њ та р¤дового
внутр≥шньоњ служби, старшини м≥л≥ц≥њ та старшини внутр≥шньоњ
служби,  а  також старшого прапорщика внутр≥шньоњ служби не
встановлюютьс¤.

   30. ќсобам р¤дового, молодшого,  середнього  ≥  старшого
начальницького складу, переведеним з одн≥Їњ служби (п≥дрозд≥лу)
орган≥в внутр≥шн≥х справ до ≥ншого, дл¤ особового складу ¤кого
встановлено ≥нш≥ спец≥альн≥ званн¤, так≥ званн¤ присвоюютьс¤ в
пор¤дку, визначеному пунктом 27 цього ѕоложенн¤. ѕри  цьому
спец≥альне званн¤ не повинне бути нижче на¤вного званн¤.

   31. —пец≥альне  званн¤ молодшого лейтенанта м≥л≥ц≥њ   або
молодшого лейтенанта внутр≥шньоњ служби присвоюЇтьс¤:

   а) особам молодшого начальницького складу, ¤к≥ зак≥нчили
курси або навчальн≥ заклади системи ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ
—–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– за скороченою програмою
навчанн¤ ≥ призначен≥ на посади середнього начальницького складу;

   б) особам молодшого начальницького складу, ¤к≥ зак≥нчили
середн≥ спец≥альн≥ навчальн≥ заклади ≥нших м≥н≥стерств ≥ в≥домств,
призначен≥ на посади середнього начальницького складу та пройшли
спец≥альну п≥дготовку за встановленою програмою;

   в) особам молодшого начальницького складу, ¤к≥ навчаютьс¤ на
останн≥х курсах вищих ≥ спец≥альних середн≥х навчальних заклад≥в ≥
призначен≥ на посади середнього начальницького складу;

   г) студентам, зарахованим слухачами спец≥ального факультету
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– при ”крањнськ≥й юридичн≥й
академ≥њ ≥мен≥ ‘. ≈. ƒзержинського;

   д) слухачам вищих навчальних заклад≥в системи ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– при
переведенн≥ њх на п'¤тий курс, а тим ≥з них, ¤к≥ до вступу у вищ≥
навчальн≥ заклади в≥дслужили встановлен≥ строки д≥йсноњ строковоњ
в≥йськовоњ служби, - при переведенн≥ на четвертий курс.

   32. —пец≥альне званн¤ лейтенанта м≥л≥ц≥њ або  лейтенанта
внутр≥шньоњ служби присвоюЇтьс¤:

   а) молодшим  лейтенантам  м≥л≥ц≥њ,  молодшим  лейтенантам
внутр≥шньоњ служби п≥сл¤ зак≥нченн¤ встановленого строку вислуги в
спец≥альному званн≥, а тим, хто зак≥нчив навчальн≥ заклади системи
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”–—– або вищ≥ навчальн≥ заклади ≥нших м≥н≥стерств  ≥
в≥домств, - незалежно в≥д строку вислуги рок≥в у цьому званн≥;

   б) особам молодшого начальницького складу, ¤к≥ зак≥нчили
навчальн≥ заклади системи ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ —–—– ≥
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– або вищ≥ навчальн≥ заклади
≥нших м≥н≥стерств ≥ в≥домств ≥ призначен≥ на посади середнього
начальницького складу;

   в) особам,  ¤к≥  зак≥нчили  навчальн≥  заклади  системи
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ
”–—–;

   г) особам, ¤к≥ мають вищу осв≥ту ≥ призначен≥ на посади
середнього начальницького складу або прийн¤т≥ на навчанн¤ на вищ≥
курси системи ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”–—–;

   д) особам, ¤к≥ мають в≥йськове званн¤ лейтенанта запасу ≥
призначен≥ на посади середнього начальницького складу.

   „ергов≥ спец≥альн≥ званн¤ особам середнього  ≥  старшого
начальницького складу - слухачам навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– ≥
ад'юнктам  присвоюютьс¤  п≥д  час навчанн¤ при в≥дпов≥дност≥
чергового спец≥ального званн¤ штатн≥й посад≥, ¤ку вони займали до
навчанн¤.

   33. „ергов≥ спец≥альн≥ званн¤ особам середнього ≥ старшого
начальницького складу - слухачам навчальних заклад≥в ≥ ад'юнктам -
присвоюютьс¤:

   до п≥дполковника м≥л≥ц≥њ, п≥дполковника внутр≥шньоњ служби
включно - п≥сл¤ зак≥нченн¤ встановленого строку вислуги рок≥в
в≥дпов≥дно до спец≥ального званн¤;

   до полковника м≥л≥ц≥њ, полковника внутр≥шньоњ служби - п≥сл¤
зак≥нченн¤ встановленого строку вислуги рок≥в у спец≥альному
званн≥ п≥дполковника м≥л≥ц≥њ, п≥дполковника внутр≥шньоњ служби при
в≥дпов≥дност≥ спец≥ального званн¤ званню, що присвоюЇтьс¤ за
штатною посадою, ¤ку вони займали до вступу на навчанн¤, без
урахуванн¤ зм≥н у спец≥альному званн≥ (п≥двищенн¤ чи зниженн¤) за
ц≥Їю посадою, зроблених п≥сл¤ початку навчанн¤; п≥сл¤ зак≥нченн¤
навчального закладу (ад'юнктури) - при в≥дпов≥дност≥ чергового
спец≥ального званн¤ званню за штатною посадою, на ¤ку особа
середнього або старшого начальницького складу призначаЇтьс¤ п≥сл¤
зак≥нченн¤ навчанн¤.

   34. ”становлюютьс¤ так≥ строки вислуги в спец≥альних званн¤х
ос≥б середнього ≥ старшого начальницького складу:

   молодшого лейтенанта  м≥л≥ц≥њ,   молодшого   лейтенанта
внутр≥шньоњ служби                    - 1 р≥к

   лейтенанта м≥л≥ц≥њ, лейтенанта внутр≥шньоњ служби  - 2 роки

   старшого лейтенанта м≥л≥ц≥њ, старшого лейтенанта внутр≥шньоњ
служби                          - 3 роки

   кап≥тана м≥л≥ц≥њ, кап≥тана внутр≥шньоњ служби    - 3 роки

   майора м≥л≥ц≥њ, майора внутр≥шньоњ служби      - 4 роки

   п≥дполковника м≥л≥ц≥њ, п≥дполковника внутр≥шньоњ служби -
5 рок≥в

   —троки вислуги  в званн¤х полковника м≥л≥ц≥њ, полковника
внутр≥шньоњ служби ≥ вище не встановлюютьс¤.

   ƒл¤ ос≥б начальницького складу, ¤к≥ зак≥нчили вищ≥ школи
системи  ћ≥н≥стерства  внутр≥шн≥х  справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”–—– ≥з строком навчанн¤ 5 рок≥в ≥ б≥льше, вищ≥
навчальн≥ заклади ≥нших м≥н≥стерств ≥ в≥домств з таким же строком
навчанн¤ або в≥йськов≥ спец≥альн≥ факультети при цив≥льних вищих
навчальних  закладах,  строк  вислуги  в спец≥альному званн≥
лейтенанта  м≥л≥ц≥њ  або  лейтенанта  внутр≥шньоњ  служби
встановлюЇтьс¤ тривал≥стю один р≥к.

   —трок вислуги в спец≥альному званн≥ обчислюЇтьс¤ в≥д дн¤
п≥дписанн¤ наказу про присвоЇнн¤ цього званн¤.

   „ас перебуванн¤ особи начальницького складу в  зниженому
спец≥альному званн≥ в строк вислуги в поновленому спец≥альному
званн≥ не зараховуЇтьс¤.

   35. «а усп≥шне виконанн¤ завдань, а також за дос¤гненн¤
високих результат≥в в оперативно-службов≥й д≥¤льност≥ чергов≥
спец≥альн≥ званн¤ начальницького складу можуть бути присвоЇн≥
достроково  або  на  один ступ≥нь вище спец≥ального званн¤,
передбаченого займаною штатною посадою.

   ƒостроково спец≥альне званн¤ присвоюЇтьс¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ не
менше половини встановленого строку вислуги у спец≥альному званн≥
та при в≥дпов≥дност≥ спец≥ального званн¤, що присвоюЇтьс¤, званню,
передбаченому займаною штатною посадою.

   „ергове спец≥альне званн¤ на один ступ≥нь вище спец≥ального
званн¤, передбаченого штатною посадою, присвоюЇтьс¤:

   п≥сл¤ зак≥нченн¤ встановленого строку вислуги в спец≥альному
званн≥ особам начальницького складу, ¤к≥ мають вчену ступ≥нь;

   п≥сл¤ зак≥нченн¤  не  менш ¤к п≥втора строку вислуги у
попередньому спец≥альному званн≥.

   ќсобам начальницького складу, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з≥ служби за
в≥ком, станом здоров'¤ чи скороченн¤м штат≥в ≥ мають вислугу 20 та
б≥льше рок≥в (у п≥льговому обчисленн≥), чергове спец≥альне званн¤
до п≥дполковника м≥л≥ц≥њ, п≥дполковника внутр≥шньоњ служби включно
може бути присвоЇно ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   36. ѕоданн¤ дл¤ присвоЇнн¤ чергового спец≥ального званн¤
особам начальницького складу, ¤к≥ мають ст¤гненн¤, накладен≥ в
пор¤дку, встановленому ƒисципл≥нарним статутом орган≥в внутр≥шн≥х
справ ”крањнськоњ –—–, не провадитьс¤ до њх зн¤тт¤.

   ƒл¤ забезпеченн¤ своЇчасного присвоЇнн¤ чергових спец≥альних
звань начальницького складу необх≥дн≥  дл¤  цього  документи
оформл¤ютьс¤ заздалег≥дь, з таким розрахунком, щоб вони над≥йшли
на розгл¤д начальника, ¤кий маЇ право присвоювати в≥дпов≥дне
спец≥альне званн¤, до дн¤ зак≥нченн¤ встановленого строку вислуги
рок≥в у спец≥альному званн≥.

   37. «ниженн¤ в спец≥альному званн≥ на одну ступ≥нь ос≥б
молодшого, середнього ≥ старшого начальницького складу провадитьс¤
в пор¤дку, визначеному ƒисципл≥нарним статутом орган≥в внутр≥шн≥
справ ”крањнськоњ –—–.

   ќсоби молодшого, середнього ≥ старшого начальницького складу
знижен≥ в спец≥альному званн≥, поновлюютьс¤ в попередньому званн≥
не ран≥ше н≥ж через р≥к п≥сл¤ зниженн¤ званн¤ при позитивн≥й
атестац≥њ незалежно в≥д займаноњ ними штатноњ посади  наказами
начальник≥в, ¤к≥ прийн¤ли р≥шенн¤ про зниженн¤ в званн≥, њм
р≥вних ≥ вище. ƒо поновленн¤ особи молодшого, середнього, старшого
начальницького складу в  попередньому  спец≥альному званн≥ ≥
присвоЇнн¤ њй чергового спец≥ального званн¤ повторне зниженн¤  в
спец≥альному званн≥ не допускаЇтьс¤.

   38. ќсоби начальницького складу можуть бути  позбавлен≥
спец≥альних звань у випадках  та пор¤дку,    передбачених
законодавством:

   молодшого начальницького складу - за вироком суду, що набрав
законноњ сили, а також у пор¤дку,  встановленому  ћ≥н≥стром
внутр≥шн≥х справ ”–—–;

   середнього ≥ старшого начальницького складу - за вироком
суду, що набрав законноњ сили, або за р≥шенн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”–—–;

   вищого начальницького складу - в≥дпов≥дно до законодавства.

              –ќ«ƒ≤Ћ IV

        ѕризначенн¤ на посади, перем≥щенн¤ ≥
            просуванн¤ по служб≥

   39. ѕосади, що п≥дл¤гають  зам≥щенню  особами  р¤дового,
молодшого,  середнього  ≥  старшого начальницького складу, ≥
в≥дпов≥дн≥ цим посадам спец≥альн≥ званн¤ визначаютьс¤ перел≥ками,
затверджуваними ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   ѕерел≥к посад,  що  п≥дл¤гають  зам≥щенню особами вищого
начальницького складу, затверджуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства.

   40. ѕризначенн¤ на посади р¤дового ≥ начальницького складу
провадитьс¤  в≥дпов≥дними начальниками зг≥дно з номенклатурою
посад, що визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—– в≥дпов≥дно
до його компетенц≥њ. ѕри цьому враховуЇтьс¤ таке:

   а) при призначенн≥ на посади ≥ перем≥щенн≥ по служб≥ ос≥б
р¤дового ≥ начальницького складу маЇ забезпечуватис¤ використанн¤
њх за основною чи спор≥дненою спец≥альн≥стю або зг≥дно з набутим
досв≥дом, а при необх≥дност≥ використанн¤ на посадах за новою дл¤
них  спец≥альн≥стю  призначенню  маЇ  передувати  в≥дпов≥дна
переп≥дготовка;

   б) безперервний строк тимчасового виконанн¤ обов'¤зк≥в за
вакантною посадою не повинен перевищувати двох м≥с¤ц≥в, а за
невакантною - чотирьох м≥с¤ц≥в;

   в) при  зд≥йсненн≥  орган≥зац≥йно-штатних  заход≥в  особи
начальницького складу можуть зараховуватис¤ в розпор¤дженн¤ органу
внутр≥шн≥х справ на строк не б≥льше 15 д≥б.

   ” вин¤ткових випадках, пов'¤заних з особливими обставинами,
перебуванн¤ в розпор¤дженн≥ органу внутр≥шн≥х справ понад 15 д≥б,
але не б≥льше двох м≥с¤ц≥в, допускаЇтьс¤ з дозволу ћ≥н≥стра
внутр≥шн≥х справ ”–—–. ƒо цього строку не зараховуютьс¤ пер≥оди
перебуванн¤ в установлених цим ѕоложенн¤м  в≥дпустках  /кр≥м
в≥дпусток по ваг≥тност≥, родах ≥ догл¤ду за дитиною/, на л≥куванн≥
(обстеженн≥) у л≥кувальних закладах;

   г) перем≥щенн¤ по служб≥ ос≥б середнього, старшого ≥ вищого
начальницького  складу  маЇ  зд≥йснюватис¤,  ¤к правило, без
зарахуванн¤ њх у розпор¤дженн¤ в≥дпов≥дного органу внутр≥шн≥х
справ; призначенн¤ на посади ос≥б, ¤к≥ перебувають у розпор¤дженн≥
в≥дпов≥дного органу, провадитьс¤ в найкоротший строк, але не
п≥зн≥ше двох м≥с¤ц≥в ≥з дн¤ зв≥льненн¤ њх з посади;

   д) при необх≥дност≥ терм≥нового зам≥щенн¤ вакантноњ посади
дозвол¤Їтьс¤ пр¤мому начальников≥ - в≥д  начальника  в≥дд≥лу
внутр≥шн≥х справ району, йому р≥вних ≥ вище, з дозволу начальника,
¤кий користуЇтьс¤ правом призначенн¤ на цю посаду, тимчасово
призначити особу начальницького складу на -вакантну посаду на
строк не б≥льше одного м≥с¤ц¤;

   Ї) необх≥дн≥сть ≥ терм≥нов≥сть перем≥щенн¤ ос≥б середнього,
старшого  ≥  вищого  начальницького  складу,  що не дос¤гли
встановленого пунктом 7 цього ѕоложенн¤ в≥ку, на ≥нш≥ посади, на
¤ких вони можуть виконувати обов'¤зки з  урахуванн¤м  стану
здоров'¤, п≥дготовки ≥  досв≥ду  служби,  мають  визначатис¤
в≥дпов≥дними   пр¤мими   начальниками   на    п≥дстав≥
висновку в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;

   ж) перем≥щенн¤ по служб≥ в ≥ншу м≥сцев≥сть у межах республ≥ки
ос≥б середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу, ¤к≥ не
дос¤гли встановленого пунктами 5 ≥ 7 цього ѕоложенн¤ в≥ку, визнан≥
здатними до в≥йськовоњ служби або здатними до нестройовоњ служби в
мирний час, але потребують за станом свого здоров'¤ чи здоров'¤
член≥в њх с≥мей зм≥ни м≥сц¤ служби (проживанн¤), провадитьс¤ за
р≥шенн¤м в≥дпов≥дного  начальника  на  п≥дстав≥   висновку
в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;

   з) особам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ Ї м≥ж собою
близькими родичами або сво¤ками (батьки, подружж¤, брати, сестри,
д≥ти,  а також брати, сестри, батьки ≥ д≥ти подружж¤), не
дозвол¤Їтьс¤ проходити службу в одному й тому ж орган≥ внутр≥шн≥х
справ, ¤кщо њх служба пов'¤зана з безпосередньою п≥длегл≥стю або
п≥дконтрольн≥стю одного з них ≥ншому.

   41. ѕерем≥щенн¤ по служб≥  ос≥б  р¤дового  ≥  молодшого
начальницького складу провадитьс¤:

   а) на вищ≥ посади - в пор¤дку просуванн¤ по служб≥;

   б) на  р≥внозначн≥  посади  -  у  раз≥  необх≥дност≥
укомплектуванн¤ ≥нших посад або дл¤ доц≥льн≥шого њх використанн¤ з
урахуванн¤м д≥лових ≥ особистих ¤костей, стану здоров'¤, в≥ку та
п≥дготовки за новою спец≥альн≥стю;

   в) у зв'¤зку з початком навчанн¤ у закладах ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– ≥з
зв≥льненн¤м з≥ штатноњ посади, а також у раз≥ призначенн¤ на
посаду п≥сл¤ зак≥нченн¤ навчанн¤;

   г) на нижч≥ посади:
   при скороченн≥ штат≥в
   за станом здоров'¤ зг≥дно з висновком в≥йськово-л≥карськоњ
ком≥с≥њ
   за особистим проханн¤м
   за службовою  нев≥дпов≥дн≥стю,  виход¤чи  з  профес≥йних,
моральних ≥ особистих ¤костей
   у пор¤дку  дисципл≥нарного  ст¤гненн¤  в≥дпов≥дно  до
ƒисципл≥нарного статуту орган≥в внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   ” наказах  про  перем≥щенн¤  ос≥б  р¤дового ≥ молодшого
начальницького складу на нижч≥ посади зазначаютьс¤  п≥дстави
перем≥щенн¤, передбачен≥ цим пунктом.

   ѕодальше просуванн¤ по служб≥ ос≥б р¤дового ≥ молодшого
начальницького складу, ¤к≥ були перем≥щен≥ на нижч≥ посади,
провадитьс¤ в пор¤дку, встановленому пунктом 43 цього ѕоложенн¤ ≥
ƒисципл≥нарним статутом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–.

   42. ѕерем≥щенн¤ по служб≥ ос≥б середнього, старшого ≥ вищого
начальницького складу провадитьс¤:

   а) на вищ≥ посади - в пор¤дку просуванн¤ по служб≥;

   б) на р≥внозначн≥ посади - у раз≥ службовоњ необх≥дност≥,
проведенн¤  плановоњ  зам≥ни  в  м≥сцевост¤х,  що  зазнали
рад≥оактивного забрудненн¤ в результат≥ авар≥њ на „орнобильськ≥й
ј≈—, а також дл¤ доц≥льн≥шого використанн¤ з урахуванн¤м њх
д≥лових ≥ особистих ¤костей, стану здоров'¤, в≥ку та п≥дготовки за
новою спец≥альн≥стю;

   в) у зв'¤зку з початком навчанн¤ у закладах ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– - при
зв≥льненн≥ з≥ штатноњ посади, а також у раз≥ призначенн¤ на посаду
п≥сл¤ зак≥нченн¤ навчанн¤;

   г) на нижч≥ посади - за п≥дставами, передбаченими пунктом 45
цього ѕоложенн¤.

   –≥шенн¤ про перем≥щенн¤ по служб≥ ос≥б середнього, старшого
або  вищого  начальницького  складу  приймаЇтьс¤  в≥дпов≥дним
начальником з урахуванн¤м думки њх пр¤мих начальник≥в ≥ колективу
прац≥вник≥в.

   43. ѕросуванн¤ по служб≥ ос≥б р¤дового ≥ начальницького
складу провадитьс¤, ¤к правило, на конкурсн≥й основ≥ з урахуванн¤м
њх д≥лових ≥ особистих ¤костей, результат≥в роботи ≥ про¤вленоњ
здатност≥ виконанн¤ обов'¤зк≥в на вищ≥й посад≥, а також висновк≥в
атестац≥њ.

   ѕор¤док ≥ умови проведенн¤ конкурсу на зам≥щенн¤ вищоњ посади
визначаютьс¤ ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   44. ƒл¤ прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ проход¤ть
службу  в  районах, що зазнали рад≥оактивного забрудненн¤ в
результат≥ авар≥њ на „орнобильськ≥й ј≈—, строки служби в цих
м≥сцевост¤х  установлюютьс¤   аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в  ”–—–.  ѕри
призначенн≥ на вищу посаду, направленн≥ на навчанн¤ та в ≥нших
необх≥дних випадках вони можуть бути перем≥щен≥ ≥ до зак≥нченн¤
встановленого строку.

   45. ѕерем≥щенн¤  ос≥б  середнього,  старшого  ≥  вищого
начальницького складу з вищих посад на нижч≥ провадитьс¤:

   а) при скороченн≥ штат≥в;

   б) за станом здоров"¤ зг≥дно з висновком в≥йськово-л≥карськоњ
ком≥с≥њ;

   в) за особистим проханн¤м;

   г) за службовою нев≥дпов≥дн≥стю, виход¤чи з  профес≥йних
моральних ≥ особистих ¤костей;

   д) у  пор¤дку  дисципл≥нарного  ст¤гненн¤  в≥дпов≥дно до
ƒисципл≥нарного статуту орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–
або за клопотанн¤м товариського суду чест≥ середнього ≥ старшого
начальницького складу.

   ѕерем≥щенн¤ ос≥б середнього, старшого ≥ вищого начальницького
складу на нижч≥ посади при скороченн≥ штат≥в ≥ за станом здоров"¤
провадитьс¤ пр¤мими начальниками в межах наданих њм прав за умови,
¤кщо немаЇ можливост≥ дл¤ призначенн¤ на р≥внозначну посаду.

   «ниженн¤ в  посад≥  в  пор¤дку дисципл≥нарного ст¤гненн¤
провадитьс¤ начальником, ¤кому таке право надано ƒисципл≥нарним
статутом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–.

   ” наказах  по  особовому  складу  про  перем≥щенн¤ ос≥б
середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу на нижч≥
посади зазначаютьс¤ п≥дстави перем≥щенн¤, передбачен≥ цим пунктом.

   ѕодальше просуванн¤ по служб≥ ос≥б середнього, старшого ≥
вищого начальницького складу, ¤к≥ були перем≥щен≥ на нижч≥ посади
провадитьс¤ в пор¤дку, встановленому пунктом 43 цього ѕоложенн¤ ≥
ƒисципл≥нарним статутом орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањнськоњ –—–.

   46. ќсоби середнього, старшого ≥  вищого  начальницького
складу, перем≥щен≥ по служб≥, п≥дл¤гають в≥др¤дженню до нового
м≥сц¤ служби п≥сл¤ передач≥ справ, але не п≥зн≥ше м≥с¤чного строку
з дн¤ одержанн¤ органом внутр≥шн≥х справ наказу або письмового
пов≥домленн¤ про перем≥щенн¤ по служб≥, кр≥м випадк≥в, коли дана
особа перебуваЇ в чергов≥й в≥дпустц≥ або на л≥куванн≥.

               –ќ«ƒ≤Ћ V

              јтестац≥¤

   47. «  метою вдосконаленн¤ д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х
справ, п≥двищенн¤ ефективност≥ њх роботи, пол≥пшенн¤ добору,
розстановки  ≥  вихованн¤  кадр≥в,  стимулюванн¤  п≥двищенн¤
квал≥ф≥кац≥њ,  ≥н≥ц≥ативност≥,   творчоњ   активност≥   та
в≥дпов≥дальност≥  прац≥вник≥в  за доручену справу проводитьс¤
атестац≥¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу. ѕри  цьому
всеб≥чно оц≥нюютьс¤ њх д≥лов≥, профес≥йн≥, моральн≥ та особист≥
¤кост≥, р≥вень культури ≥ здатн≥сть працювати з людьми, робл¤тьс¤
висновки про в≥дпов≥дн≥сть займан≥й посад≥ ≥ даютьс¤ рекомендац≥њ
щодо подальшоњ служби.

   јтестац≥њ ос≥б  р¤дового  ≥  начальницького  складу  маЇ
передувати п≥дготовча робота (орган≥зац≥йн≥ та виховн≥ заходи,
≥ндив≥дуальн≥ бес≥ди з тими, хто п≥дл¤гаЇ атестац≥њ).

   48. јтестац≥¤  ос≥б  середнього,  старшого  ≥  вищого
начальницького складу проводитьс¤ на кожн≥й ≥з займаних посад
через чотири роки, а також при призначенн≥ на вищу посаду,
перем≥щенн≥ на нижчу посаду ≥ зв≥льненн≥ з орган≥в внутр≥шн≥х
справ, ¤кщо перем≥щенн¤ по служб≥ або зв≥льненн¤ провадитьс¤ по
зак≥нченн≥ року з дн¤ останньоњ атестац≥њ, а у вин¤ткових випадках
незалежно в≥д цього строку.

   —троки атестац≥њ  р¤дового  ≥  начальницького   складу
визначаютьс¤ ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–.

              –ќ«ƒ≤Ћ VI

              ¬≥дпустки

   49. ќсобам  р¤дового  ≥  начальницького  складу  орган≥в
внутр≥шн≥х справ надаютьс¤ в≥дпустки:

   а) чергов≥;
   б) короткостроков≥;
   в) через хворобу;
   г) кан≥кул¤рн≥;
   д) у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м навчальних заклад≥в системи
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ
”–—–;
   Ї) додатков≥ та соц≥альн≥ (по ваг≥тност≥, родах ≥ догл¤ду за
дитиною), творч≥, у зв'¤зку з навчанн¤м.

   ќбчисленн¤ тривалост≥ в≥дпусток - подобове. —в¤тков≥ дн≥,
встановлен≥ законодавством неробочими, до тривалост≥  в≥дпусток
не включаютьс¤.

   ѕри визначенн≥ тривалост≥ в≥дпусток не враховуЇтьс¤ також
час, необх≥дний на дорогу до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥ назад, у
тому числ≥ при под≥л≥ в≥дпустки на дв≥ частини, а також при
в≥дкликанн≥ прац≥вника з в≥дпустки.

   ѕри наданн≥ черговоњ та додатковоњ в≥дпусток њх тривал≥сть
визначаЇтьс¤ д≥ленн¤м повного розм≥ру кожноњ ≥з в≥дпусток на
дванадц¤ть ≥ множенн¤м на число повних м≥с¤ц≥в служби.

   50. ѕри наданн≥ особам р¤дового ≥ начальницького складу
в≥дпусток (чергових, короткострокових, через хворобу, у зв'¤зку ≥з
зак≥нченн¤м навчальних заклад≥в системи ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ —–—– ≥ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—–)  надаЇтьс¤
додатково  час,  необх≥дний дл¤ проњзду до м≥сц¤ проведенн¤
в≥дпустки ≥ назад, ¤кий не перевищуЇ 15 д≥б.

  51. “ривал≥сть в≥дпустки ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу
визначаЇтьс¤  залежно  в≥д  вислуги  рок≥в  (у  календарному
обчисленн≥), обчисленоњ в пор¤дку, передбаченому дл¤ призначенн¤
пенс≥й прац≥вникам орган≥в внутр≥шн≥х справ ”–—–, ≥ передбачаЇтьс¤
тим, ¤к≥ мають вислугу:

менше 10 рок≥в        - «ќ д≥б щор≥чно;
в≥д 10 до 15 рок≥в      - 35 д≥б щор≥чно;
в≥д 15 до 20 рок≥в      - 40 д≥б щор≥чно;
в≥д 20 рок≥в ≥ б≥льше     - 45 д≥б щор≥чно.

   «а р≥шенн¤м ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”–—– у вин¤ткових
випадках можуть надаватис¤ чергов≥ в≥дпустки тривал≥стю 45 д≥б
особам  р¤дового  ≥  начальницького  складу,  ¤к≥ потребують
подовженого в≥дпочинку у зв'¤зку з особливо складними  умовами
служби.

   52. „ергова в≥дпустка маЇ бути надана прот¤гом календарного
року кожн≥й особ≥ р¤дового або начальницького складу. ¬ особливих
випадках з дозволу пр¤мого начальника (в≥д начальника управл≥нн¤
внутр≥шн≥х справ  римськоњ ј–—–, област≥, м.  иЇва, йому р≥вних ≥
вище) невикористана чергова в≥дпустка за минулий р≥к може бути
надана в I квартал≥ наступного року.

   ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ захвор≥ли п≥д
час черговоњ в≥дпустки, вона п≥сл¤ одужанн¤ продовжуЇтьс¤ на число
невикористаних  дн≥в.  ѕродовженн¤  в≥дпустки  зд≥йснюЇтьс¤
начальником, ¤кий надав њњ, на п≥дстав≥ в≥дпов≥дного документа,
засв≥дченого л≥карем ≥ начальником (головним л≥карем) л≥кувального
закладу.

   53. ќсобам  р¤дового  ≥ начальницького складу тривал≥сть
черговоњ в≥дпустки в роц≥ вступу на службу в органи внутр≥шн≥х
справ обчислюЇтьс¤ пропорц≥онально з дн¤ вступу до к≥нц¤ року з
розрахунку одн≥Їњ дванадц¤тоњ частини в≥дпустки за кожний повний
м≥с¤ць служби. ѕри цьому особам р¤дового ≥ начальницького складу,
¤к≥ мають право на в≥дпустку тривал≥стю 10 д≥б ≥ б≥льше, видаютьс¤
проњзн≥ документи дл¤ проњзду до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥
назад, а також надаЇтьс¤ понад тривал≥сть в≥дпустки час на
перебуванн¤ в дороз≥.

   ¬≥дпустка тривал≥стю менше 10 д≥б за бажанн¤м особи р¤дового
або начальницького складу може бути надана одночасно з черговою
в≥дпусткою в наступному роц≥.

   ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ мають право на
в≥дпустку тривал≥стю 40 д≥б ≥ б≥льше, дозвол¤Їтьс¤, за  њх
бажанн¤м, використовувати њњ в два строки. ѕри цьому одна частина
в≥дпустки маЇ бути не менше «ќ д≥б.

   54. ќсобам середнього, старшого ≥ вищого  начальницького
складу   у раз≥ переведенн¤ по служб≥ в  ≥ншу  м≥сцев≥сть
дозвол¤Їтьс¤, за њх бажанн¤м, поЇднувати чергов≥ в≥дпустки за два
роки. ѕоЇднана в≥дпустка надаЇтьс¤ за новим м≥сцем служби ≥ њњ
загальна тривал≥сть не повинна перевищувати трьох м≥с¤ц≥в, без
урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ перењзду до м≥сц¤ проведенн¤
в≥дпустки ≥ назад, але не б≥льше 15 д≥б. ” раз≥ службовоњ
необх≥дност≥ поЇднана в≥дпустка за новим м≥сцем служби може бути
надана в два строки, в межах загальноњ тривалост≥ та з видачею
кожного разу проњзних документ≥в.

   55. ¬≥дкликанн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу ≥з
черговоњ в≥дпустки, ¤к правило, заборон¤Їтьс¤. ” раз≥ крайньоњ
необх≥дност≥ в≥дкликанн¤ ≥з черговоњ в≥дпустки може бути дозволено
пр¤мим начальником (в≥д начальника управл≥нн¤ внутр≥шн≥х справ
 римськоњ ј–—–, област≥, м. иЇва, йому р≥вних ≥ вище).

   ѕри в≥дкликанн≥ з черговоњ в≥дпустки невикористана њњ частина
надаЇтьс¤, ¤к правило, в поточному роц≥. якщо невикористана
частина в≥дпустки становить 10 д≥б ≥ б≥льше, особам р¤дового ≥
начальницького складу видаютьс¤ проњзн≥ документи дл¤ проњзду  до
м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки, але не дал≥ пункту, з ¤кого вони були
в≥дкликан≥, ≥ назад, а також надаЇтьс¤ додатковий час на дорогу
понад в≥дпустку.

   «а бажанн¤м  ос≥б  р¤дового  ≥  начальницького  складу,
невикористана частина в≥дпустки може бути приЇднана до черговоњ
в≥дпустки на наступний р≥к.

   56. ќсобам  середнього, старшого ≥ вищого начальницького
складу, зв≥льненим ≥з орган≥в внутр≥шн≥х справ за в≥ком, через
хворобу, обмежений стан здоров'¤ чи скороченн¤ штат≥в, у роц≥
зв≥льненн¤, за њх  бажанн¤м,  надаЇтьс¤  чергова  в≥дпустка,
тривал≥сть  ¤коњ визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до пункту 51 цього
ѕоложенн¤.

   ќсобам р¤дового ≥ начальницького складу (кр≥м ос≥б, указаних
в абзац≥ першому цього пункту), ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з орган≥в
внутр≥шн≥х справ, за невикористану в роц≥ зв≥льненн¤ в≥дпустку
виплачуЇтьс¤ грошова компенсац≥¤ в≥дпов≥дно до законодавства.

   57.  ороткостроков≥  в≥дпустки  особам   р¤дового   ≥
начальницького складу надаютьс¤ при на¤вност≥ поважних причин на
строк до 10 д≥б, без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до
м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥ назад.

    ороткострокова в≥дпустка у тривал≥сть черговоњ в≥дпустки не
включаЇтьс¤.

   58. ¬≥дпустка через хворобу надаЇтьс¤ особам р¤дового ≥
начальницького складу на п≥дстав≥ висновк≥в в≥йськово-л≥карськоњ
ком≥с≥њ.

   “ривал≥сть в≥дпустки через хворобу визначаЇтьс¤ характером
захворюванн¤.  ¬  загальному  обчисленн≥  час  безперервного
перебуванн¤ у в≥дпустц≥ через хворобу не повинен перевищувати
чотирьох м≥с¤ц≥в, кр≥м випадк≥в, коли законодавством передбачен≥
б≥льш тривал≥ строки перебуванн¤ на л≥куванн≥. ÷ей строк може бути
продовжений р≥шенн¤м пр¤мого начальника (в≥д начальника управл≥нн¤
внутр≥шн≥х справ  римськоњ ј–—–, област≥, м.  иЇва, йому р≥вних ≥
вище) на п≥дстав≥ висновку л≥кувального закладу.

   ѕо зак≥нченн≥ встановленого строку безперервного перебуванн¤
у в≥дпустц≥ через хворобу особи р¤дового ≥ начальницького складу
п≥дл¤гають огл¤дов≥ в≥йськово-л≥карською ком≥с≥Їю дл¤ вир≥шенн¤
питанн¤ про придатн≥сть њх дл¤ подальшоњ служби.

   „ас перебуванн¤ на л≥куванн≥ ос≥б р¤дового ≥ начальницького
складу в  зв'¤зку з одержанн¤м ними при виконанн≥ службових
обов'¤зк≥в поранень, контуз≥й або кал≥цтва строком не обмежуЇтьс¤.
Ќа л≥карський огл¤д вказан≥ особи направл¤ютьс¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤
л≥куванн¤.

   ¬≥дпустка через хворобу в тривал≥сть черговоњ  в≥дпустки
не включаЇтьс¤.

   59.  ан≥кул¤рн≥  в≥дпустки  надаютьс¤  особам р¤дового ≥
начальницького складу, ¤к≥ навчаютьс¤  на  очних  факультетах
(в≥дд≥ленн¤х) у  навчальних  закладах  системи  ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ —–—–, ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– один раз
прот¤гом навчального року п≥д час перерви в зан¤тт¤х на строки,
визначен≥ навчальними планами.

    ан≥кул¤рна в≥дпустка в тривал≥сть черговоњ в≥дпустки не
включаЇтьс¤.

   60. ¬≥дпустка випускникам навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ —–—–, ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—–, ≥нших
м≥н≥стерств ≥ в≥домств надаЇтьс¤ по зак≥нченн≥ навчальних заклад≥в
на строк установлений пунктом 51 цього ѕоложенн¤. ÷¤ в≥дпустка
включаЇтьс¤ у тривал≥сть черговоњ в≥дпустки за поточний р≥к.

   61. ƒодатков≥  ≥  соц≥альн≥ в≥дпустки особам р¤дового ≥
начальницького складу надаютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства.

              –ќ«ƒ≤Ћ  VII

            «в≥льненн¤ з≥ служби

   62. «в≥льненн¤ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу з≥
служби провадитьс¤:

   а) у запас «бройних —ил —–—– (з постановкою на в≥йськовий
обл≥к),  ¤кщо  зв≥льнен≥  особи не дос¤гли граничного в≥ку,
встановленого «аконом —–—– "ѕро загальну в≥йськову повинн≥сть" дл¤
перебуванн¤ в запас≥ ос≥б, ¤к≥ мають в≥йськов≥ званн¤ ≥ за станом
здоров'¤ придатн≥ до в≥йськовоњ служби;

   б) у в≥дставку, ¤кщо зв≥льнен≥ особи дос¤гли граничного в≥ку,
встановленого «аконом —–—– "ѕро загальну в≥йськову повинн≥сть" дл¤
перебуванн¤ в запас≥ ос≥б, ¤к≥ мають в≥дпов≥дн≥ в≥йськов≥ званн¤
або визнан≥ в≥йськово-л≥карськими ком≥с≥¤ми непридатними за станом
здоров'¤ до в≥йськовоњ служби (≥з зн¤тт¤м з в≥йськового обл≥ку).

   63. ќсоби  р¤дового  ≥  молодшого  начальницького складу
зв≥льн¤ютьс¤ з≥ служби в запас (з постановкою на в≥йськовий
обл≥к):

   а) за в≥ком - при дос¤гненн≥ в≥ку, встановленого дл¤ них
пунктом 5 цього ѕоложенн¤;

   б) через хворобу - у раз≥ визнанн¤ њх непридатними до
в≥йськовоњ служби в мирний час (у в≥йськовий час - обмежено
придатними 2-го ступен¤) за р≥шенн¤м в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;

   в) через обмежений стан здоров'¤ - у раз≥ визнанн¤ њх
придатними до в≥йськовоњ служби поза строЇм у мирний час (у
в≥йськовий час - обмежено придатними I-го ступен¤) за р≥шенн¤м
в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ при неможливост≥ використанн¤ њх на
служб≥ у зв'¤зку з в≥дсутн≥стю в≥дпов≥дних вакантних посад;

   г) за вислугою строку служби, передбаченого договором, ¤кщо
особи р¤дового ≥ молодшого начальницького складу не ви¤вл¤ють
бажанн¤ продовжувати службу;

   д) через службову нев≥дпов≥дн≥сть;

   Ї) за порушенн¤ дисципл≥ни;

   ж) за власним бажанн¤м - при на¤вност≥ поважних причин, що
перешкоджають виконанню службових обов'¤зк≥в;

   з) через скороченн¤ штат≥в - при в≥дсутност≥ можливост≥
подальшого використанн¤ на служб≥;

   и) через с≥мейн≥ обставини або з ≥нших поважних причин,
перел≥к ¤ких затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( ѕункт
63 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 428 ( 428-2005-п )
в≥д 08.06.2005 )

   64. ќсоби середнього, старшого ≥ вищого начальницького складу
зв≥льн¤ютьс¤ з≥ служби в запас (з постановкою на в≥йськовий
обл≥к):

   а) за в≥ком - при дос¤гненн≥ в≥ку, встановленого дл¤ них
пунктом 7 цього ѕоложенн¤.  р≥м того, за в≥ком можуть бути
зв≥льнен≥ особи середнього начальницького складу, ¤к≥  мають
вислугу 20 ≥ б≥льше рок≥в (у п≥льговому обчисленн≥), ≥ ¤ким до
дос¤гненн¤ встановленого в≥ку перебуванн¤ на служб≥ залишилос¤ 3
роки ≥ менше, а за њх бажанн¤м при дос¤гненн≥ цього в≥ку -
незалежно в≥д на¤вност≥ вислуги рок≥в;

   б) через хворобу - у раз≥ визнанн¤ њх непридатними до
в≥йськовоњ служби в мирний час (у в≥йськовий час - обмежено
придатними 2-го ступен¤) за р≥шенн¤м в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;

   в) через обмежений стан здоров'¤ - у раз≥ визнанн¤ њх
придатними до в≥йськовоњ служби поза строЇм у мирний час (у
в≥йськовий час обмежено придатними 1-го ступен¤) за р≥шенн¤м
в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ при неможливост≥ використанн¤ њх на
служб≥ у зв'¤зку з в≥дсутн≥стю в≥дпов≥дних вакантних посад;

   г) через скороченн¤ штат≥в - при в≥дсутност≥ можливост≥
подальшого  використанн¤  на  служб≥;

   д) через службову нев≥дпов≥дн≥сть;

   Ї) за порушенн¤ дисципл≥ни;

   ж) за власним бажанн¤м - при на¤вност≥ поважних причин, що
перешкоджають виконанню службових обов'¤зк≥в;

   з) у зв'¤зку з переходом у встановленому пор¤дку на роботу в
≥нш≥ м≥н≥стерства ≥ в≥домства (орган≥зац≥њ);

   и) через с≥мейн≥ обставини або з ≥нших поважних причин,
перел≥к ¤ких затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( ѕункт
64 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 428 ( 428-2005-п )
в≥д 08.06.2005 )

   65. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу зв≥льн¤ютьс¤ з≥
служби у в≥дставку (≥з зн¤тт¤м з в≥йськового обл≥ку):

   а) за в≥ком - при дос¤гненн≥ граничного в≥ку, встановленого
«аконом —–—– "ѕро загальну в≥йськову повинн≥сть" дл¤ перебуванн¤ в
запас≥ ос≥б, ¤к≥ мають в≥дпов≥дн≥ в≥йськов≥ званн¤;

   б) через хворобу - у раз≥ визнанн¤ њх непридатними до
в≥йськовоњ служби за р≥шенн¤м в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ.

   66. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥  скоњли
вчинки, що дискредитують званн¤ р¤дового ≥ начальницького складу,
зв≥льн¤ютьс¤ з орган≥в внутр≥шн≥х справ. ѕр цьому зв≥льненн¤
проводитьс¤ з урахуванн¤м вимог пункту 62 цього ѕоложенн¤.

   67. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу, засуджен≥ за
вчиненн¤ злочину (в тому числ≥ ≥ без позбавленн¤ спец≥ального
званн¤), п≥дл¤гають зв≥льненню з≥ служби в органах внутр≥шн≥х
справ п≥сл¤ вступу в законну силу вироку суду.

   68. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ ви¤вили
бажанн¤ зв≥льнитис¤ з≥ служби за особистим проханн¤м, попереджають
пр¤мого начальника органу внутр≥шн≥х справ про прийн¤те ними
р≥шенн¤ не п≥зн≥ш ¤к за три м≥с¤ц≥ до дн¤ зв≥льненн¤, про що
подають рапорт за командою.

   69. «в≥льненн¤  з≥  служби  ос≥б  р¤дового  ≥ молодшого
начальницького складу провадитьс¤ начальниками, ¤ким таке право
надане ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   70. «в≥льненн¤  ос≥б  середнього,  старшого  ≥  вищого
начальницького складу в запас ≥ в≥дставку провадитьс¤:

   до п≥дполковника м≥л≥ц≥њ, п≥дполковника внутр≥шньоњ служби
включно - начальниками управл≥нь внутр≥шн≥х справ  римськоњ ј–—–,
областей, м. иЇва ≥ р≥вними њм начальниками, ¤ким таке право
надано ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–;

   до полковника м≥л≥ц≥њ, полковника внутр≥шньоњ служби включно
- ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–;

   ос≥б вищого  начальницького  складу  -  в≥дпов≥дно  до
законодавства.

   71. ќсобам  середнього, старшого ≥ вищого начальницького
складу, кр≥м ос≥б середнього ≥ старшого начальницького складу
м≥л≥ц≥њ, ¤к≥ бездоганно прослужили в органах внутр≥шн≥х справ,
«бройних —илах —–—– ≥ органах  ом≥тету державноњ безпеки —–—– 20 ≥
б≥льше рок≥в (у п≥льговому обчисленн≥), а тим, ¤к≥ мають особлив≥
заслуги, незалежно в≥д вислуги рок≥в, при зв≥льненн≥ в запас або
в≥дставку наказами начальник≥в, ¤к≥ зд≥йснюють зв≥льненн¤, може
надаватис¤ право нос≥нн¤ встановленоњ форми од¤гу.  ÷ими  ж
начальниками можуть бути позбавлен≥ цього права особи,  засуджен≥
за вчиненн¤ злочину, або так≥, що вчинили проступки та д≥њ,  ¤к≥
дискредитують званн¤ р¤дового ≥ начальницького складу  орган≥в
внутр≥шн≥х справ.

   72. ќсоби р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ померли,
загинули,  пропали безв≥ст≥, а також позбавлен≥ спец≥ального
званн¤, виключаютьс¤ з кадр≥в ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– у
пор¤дку, визначеному ћ≥н≥стром внутр≥шн≥х справ ”–—–.

   73. ѕ≥сл¤  зв≥льненн¤  з орган≥в внутр≥шн≥х справ особи
р¤дового  ≥  начальницького  складу  берутьс¤  в≥йськовими
ком≥сар≥атами на в≥йськовий обл≥к у встановленому пор¤дку.

   74. ѕор¤док  проходженн¤ служби особовим складом орган≥в
внутр≥шн≥х справ у воЇнний час визначаЇтьс¤  аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в
”–—–.

             –ќ«ƒ≤Ћ  VIII

       ќсобливост≥ проходженн¤ служби окремими
       категор≥¤ми ос≥б начальницького складу

   75. ќсоби начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ
можуть бути прикомандирован≥ до ≥нших м≥н≥стерств ≥ в≥домств або
п≥дв≥домчих њм п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й дл¤ виконанн¤
спец≥альних  роб≥т  чи  обов'¤зк≥в ≥з залишенн¤м у  кадрах
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—–.


   ( јбзац другий пункту 75 втратив чинн≥сть на п≥дстав≥
ѕостанови  ћ N 1831 ( 1831-2003-п ) в≥д 26.11.2003 )


   ƒо прикомандированих прир≥внюютьс¤ особи,  зарахован≥  в
кадри ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—– з присвоЇнн¤м спец≥альних
знань начальницького складу у зв'¤зку з призначенн¤м њх до ≥нших
м≥н≥стерств ≥  в≥домств  або  нап≥дв≥домч≥ њм п≥дприЇмства, в
установи ≥ орган≥зац≥њ на посади, що зг≥дно з р≥шенн¤м  аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”–—– п≥дл¤гають зам≥щенню особами начальницького складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ.

   76. ќсоби начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ,
прикомандирован≥ до ≥нших м≥н≥стерств ≥ в≥домств або п≥дв≥домчих
њм п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, проход¤ть службу в пор¤дку,
встановленому цим ѕоложенн¤м.

   77. ѕризначенн¤ на посади  ос≥б  начальницького  складу,
вказаних  у  пункт≥  76 цього ѕоложенн¤, та њх перем≥щенн¤
провад¤тьс¤ кер≥вниками в≥дпов≥дних м≥н≥стерств ≥ в≥домств або
п≥дв≥домчих њм п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й за погодженн¤м з
ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”–—– або його органами. ѕерем≥щенн¤
цих ос≥б провадитьс¤ в межах посад у систем≥ цього м≥н≥стерства ≥
в≥домства, що п≥дл¤гають зам≥щенню особами начальницького складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ.

   78. ќсоби начальницького складу, зазначен≥ в пункт≥ 76 цього
ѕоложенн¤ користуютьс¤ правами ≥ п≥льгами, встановленими дл¤ ос≥б
начальницького складу, ¤к≥ проход¤ть службу в органах внутр≥шн≥х
справ ”–—–. ”с≥ види належного забезпеченн¤ видаютьс¤ њм за
рахунок кошт≥в м≥н≥стерств ≥ в≥домств, в ¤ких вони працюють.
√рошове  забезпеченн¤  цим  особам  виплачуЇтьс¤  в пор¤дку,
встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”–—–.

   79. ѕерш≥ та чергов≥ спец≥альн≥ званн¤ (до полковника м≥л≥ц≥њ
та полковника внутр≥шньоњ служби включно) особам, зазначеним у
пункт≥ 76 цього ѕоложенн¤, присвоюютьс¤ за поданн¤м в≥дпов≥дних
орган≥зац≥й  в  пор¤дку,  передбаченому пунктами 27-37 цього
ѕоложенн¤.

   80. ќсоби начальницького складу, прикомандирован≥ до ≥нших
м≥н≥стерств ≥ в≥домств або п≥дв≥домчих њм п≥дприЇмств, установ ≥
орган≥зац≥й, атестуютьс¤ в пор¤дку, встановленому пунктами 47-48
цього  ѕоложенн¤,  њх  безпосередн≥ми  кер≥вниками  разом  з
представниками ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”–—–  або  його
в≥дпов≥дних орган≥в, дл¤ чого створюютьс¤ м≥жв≥домч≥ атестац≥йн≥
ком≥с≥њ.

   81. «алишенн¤  на  служб≥  ос≥б  начальницького  складу,
прикомандированих до ≥нших м≥н≥стерств, в≥домств або п≥дв≥домчих
њм п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, понад граничний  в≥к
перебуванн¤  на  служб≥ провадитьс¤ в пор¤дку, встановленому
пунктами 5 ≥ 8 цього ѕоложенн¤, за  поданн¤м  в≥дпов≥дного
м≥н≥стерства або в≥домства.

   82. ќсоби начальницького складу, прикомандирован≥ до ≥нших
м≥н≥стерств ≥ в≥домств або п≥дв≥домчих њм п≥дприЇмств, установ ≥
орган≥зац≥й (включаючи ос≥б, прир≥внюваних до них), зв≥льн¤ютьс¤
з≥ служби за п≥дставами ≥ в пор¤дку, що передбачен≥ пунктами 62 -
74 цього ѕоложенн¤.

   «в≥льненн¤ зазначених  ос≥б  провадитьс¤  за  поданн¤м
в≥дпов≥дних м≥н≥стерств, в≥домств або п≥дв≥домчих њм п≥дприЇмств,
установ ≥ орган≥зац≥й.

   83. ќсоби начальницького складу, прикомандирован≥ до  ≥нших
м≥н≥стерств, в≥домств або п≥дв≥домчих њм п≥дприЇмств, установ ≥
орган≥зац≥й, при зв≥льненн≥ з≥ служби, а також члени њх с≥мей
користуютьс¤ правами ≥ п≥льгами нар≥вн≥ ≥з особами начальницького
складу, зв≥льненими безпосередньо з орган≥в внутр≥шн≥х справ ”–—–,
та членами њх с≥мей.

   84.  онтроль за додержанн¤м установленого пор¤дку проходженн¤
служби  особами,  зазначеними  в пункт≥ 76 цього ѕоложенн¤,
зд≥йснюЇтьс¤ ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”–—– та його органами.

   85. ѕереведенн¤  ос≥б  середнього,  старшого  ≥  вищого
начальницького складу з орган≥в внутр≥шн≥х справ ”–—– до «бройних
—ил —–—–, у в≥йська ≥ органи  ом≥тету державноњ безпеки —–—– у
зв'¤зку з призначенн¤м њх у персональному пор¤дку на д≥йсну
в≥йськову службу може провадитис¤ за погодженн¤м в≥дпов≥дно з
ћ≥н≥стерством оборони —–—– або  ом≥тетом державноњ безпеки —–—– з
урахуванн¤м њх бажанн¤ ≥ оформл¤Їтьс¤ наказом ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х
справ ”–—–, начальник≥в управл≥нь внутр≥шн≥х справ  римськоњ ј–—–,
областей ≥ м.  иЇва.

   86. ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”–—– у необх≥дних випадках ≥ за
погодженн¤м з ћ≥н≥стерством оборони —–—– та  ом≥тетом державноњ
безпеки —–—–   може   вир≥шувати   питанн¤   переведенн¤
в≥йськовослужбовц≥в «бройних —ил —–—–,  ом≥тету державноњ безпеки
—–—– дл¤ проходженн¤ служби в органах внутр≥шн≥х справ ”–—–.


—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади © 2005 [ друкувати ]
Используются технологии uCoz