ѕро положенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби в≥дпов≥дними категор≥¤ми в≥йськовослужбовц≥в N 1053/2001, 07.11.2001, ”каз, ѕрезидент ”крањни
”   ј «
ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»
ѕро положенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби в≥дпов≥дними категор≥¤ми в≥йськовослужбовц≥в
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казами ѕрезидента
N 381/2002 в≥д 25.04.2002
N 469/2002 в≥д 17.05.2002
N 1182/2003 в≥д 15.10.2003 )
( ўодо зм≥н додатково див. ”каз ѕрезидента
N 1227/2003 в≥д 29.10.2003 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казами ѕрезидента
N 9/2004 в≥д 05.01.2004
N 106/2004 в≥д 28.01.2004
N 373/2004 в≥д 29.03.2004
N 1474/2004 в≥д 13.12.2004 )
¬≥дпов≥дно до статт≥ 2 «акону ”крањни "ѕро загальний в≥йськовий обов'¤зок ≥ в≥йськову службу" постановл¤ю:
1. «атвердити ≥ ввести в д≥ю з 1 с≥чн¤ 2002 року так≥, що додаютьс¤:
ѕоложенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби особами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами) «бройних —ил ”крањни;
ѕоложенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби солдатами (матросами), сержантами ≥ старшинами «бройних —ил ”крањни;
ѕоложенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби (навчанн¤) за контрактом у «бройних —илах ”крањни курсантами (слухачами) вищих в≥йськових навчальних заклад≥в, в≥йськових навчальних п≥дрозд≥л≥в вищих навчальних заклад≥в;
ѕоложенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби за контрактом та кадровоњ в≥йськовоњ служби у —лужб≥ безпеки ”крањни;
ѕоложенн¤ про проходженн¤ строковоњ в≥йськовоњ служби солдатами ≥ матросами, сержантами ≥ старшинами —лужби безпеки ”крањни;
ѕоложенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби (навчанн¤) за контрактом курсантами (слухачами) вищих в≥йськових навчальних заклад≥в —лужби безпеки ”крањни.
2. ”становити, що чинн≥сть положень, зазначених в абзацах другому - четвертому статт≥ 1 цього ”казу, поширюЇтьс¤ на в≥йськовослужбовц≥в внутр≥шн≥х в≥йськ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, ≥нших в≥йськових формувань, утворених в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни, кр≥м в≥йськовослужбовц≥в ”правл≥нн¤ державноњ охорони ”крањни, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть положень, зазначених в абзацах п'¤тому ≥ сьомому ц≥Їњ статт≥. ( —татт¤ 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 9/2004 в≥д 05.01.2004 )
3. ¬изнати такими, що втрачають чинн≥сть з 1 с≥чн¤ 2002 року: ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 13 травн¤ 1993 року N 174 "ѕро тимчасов≥ положенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби громад¤нами ”крањни"; ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 7 жовтн¤ 1993 року N 429 "ѕро продовженн¤ строку д≥њ статт≥ 2 ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 13 травн¤ 1993 року"; –озпор¤дженн¤ ѕрезидента ”крањни в≥д 29 кв≥тн¤ 1994 року N 34 "ѕро строк поданн¤ проекту ѕоложенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби громад¤нами ”крањни"; ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 2 червн¤ 1995 року N 418 "ѕро внесенн¤ зм≥н до “имчасового положенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби особами оф≥церського складу"; ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 20 березн¤ 1996 року N 200 "ѕро внесенн¤ доповнень ≥ зм≥н до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 13 травн¤ 1993 року N 174"; статтю 1 ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 10 грудн¤ 1996 року N 1187 "ѕро внесенн¤ зм≥н до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 13 травн¤ 1993 року N 174"; ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д 27 червн¤ 1997 року N 587 "ѕро внесенн¤ зм≥ни до “имчасового положенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби особами оф≥церського складу".
ѕрезидент ”крањни Ћ. ”„ћј
м.  ињв, 7 листопада 2001 року
N 1053/2001
«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
”казом ѕрезидента ”крањни
в≥д 7 листопада 2001 року N 1053/2001
ѕќЋќ∆≈ЌЌя
про проходженн¤ в≥йськовоњ служби особами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами) «бройних —ил ”крањни
I. «агальн≥ засади
1. ÷е ѕоложенн¤ визначаЇ пор¤док проходженн¤ в≥йськовоњ служби особами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами) «бройних —ил ”крањни, њх права та обов'¤зки, пор¤док виконанн¤ цими особами в≥йськового обов'¤зку в запас≥. ѕроходженн¤ в≥йськовоњ служби особами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами) розпочинаЇтьс¤ з прийн¤тт¤ на в≥йськову службу за контрактом в≥йськовозобов'¤заних ≥ ж≥нок з дн¤ зарахуванн¤ њх до списк≥в особового складу в≥йськовоњ частини (в≥йськового закладу, установи тощо) або призову на в≥йськову службу оф≥цер≥в запасу з дн¤ прибутт¤ до в≥йськового ком≥сар≥ату дл¤ в≥дправленн¤ у в≥йськову частину ≥ зак≥нчуЇтьс¤ зв≥льненн¤м з в≥йськовоњ служби у запас або у в≥дставку в день, визначений у пункт≥ 74 цього ѕоложенн¤.
ѕ≥д час проходженн¤ в≥йськовоњ служби зд≥йснюютьс¤:
виконанн¤ в≥йськовослужбовц¤ми обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби;
призначенн¤ на в≥йськов≥ посади ≥ перем≥щенн¤ по служб≥;
п≥дготовка, переп≥дготовка ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ;
присвоЇнн¤ та позбавленн¤ в≥йськових звань, пониженн¤ та поновленн¤ у в≥йськових званн¤х;
проведенн¤ атестуванн¤;
наданн¤ в≥дпусток.
2. ƒо оф≥церського складу «бройних —ил ”крањни належать громад¤ни ”крањни, ¤ким присвоЇно в≥йськов≥ званн¤ в≥д молодшого лейтенанта ≥ вище, а до складу прапорщик≥в (м≥чман≥в) - т≥, ¤ким присвоЇно в≥йськов≥ званн¤ прапорщика (м≥чмана), старшого прапорщика (старшого м≥чмана).
3. ƒл¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) установлено так≥ види служби:
в≥йськова служба за контрактом ос≥б оф≥церського складу;
в≥йськова служба ос≥б оф≥церського складу за призовом;
кадрова в≥йськова служба ос≥б оф≥церського складу, зарахованих до «бройних —ил ”крањни до запровадженн¤ в≥йськовоњ служби за контрактом;
в≥йськова служба за контрактом прапорщик≥в (м≥чман≥в).
4. ¬≥дпов≥дно до статт≥ 5 «акону ”крањни "ѕро загальний в≥йськовий обов'¤зок ≥ в≥йськову службу" оф≥церський склад залежно в≥д присвоЇних в≥йськових звань под≥л¤Їтьс¤ на:
молодший оф≥церський склад (молодш≥ оф≥цери);
старший оф≥церський склад (старш≥ оф≥цери);
вищий оф≥церський склад (вищ≥ оф≥цери).
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам) присвоюютьс¤ так≥ в≥йськов≥ званн¤:
јрм≥йськ≥  орабельн≥
—клад прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в (прапорщики ≥ м≥чмани)
прапорщик м≥чман
старший прапорщик старший м≥чман
ћолодший оф≥церський склад (молодш≥ оф≥цери)
молодший лейтенант молодший лейтенант
лейтенант лейтенант
старший лейтенант старший лейтенант
кап≥тан кап≥тан-лейтенант
—тарший оф≥церський склад (старш≥ оф≥цери)
майор кап≥тан 3 рангу
п≥дполковник кап≥тан 2 рангу
полковник кап≥тан 1 рангу
¬ищий оф≥церський склад (вищ≥ оф≥цери)
генерал-майор контр-адм≥рал
генерал-лейтенант в≥це-адм≥рал
генерал-полковник адм≥рал
генерал арм≥њ ”крањни
ƒо в≥йськових звань оф≥церського складу медичноњ та юридичноњ служб, в≥йськових суд≥в та прокуратур, ¤к≥ мають в≥дпов≥дну осв≥ту, додаютьс¤ слова "медичноњ служби" ≥ "юстиц≥њ".
ƒо в≥йськових звань громад¤н, ¤к≥ перебувають у запас≥ чи у в≥дставц≥, додаютьс¤ слова в≥дпов≥дно "запасу" або "у в≥дставц≥".
5. ќсобами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами) «бройн≥ —или ”крањни комплектуютьс¤:
а) за контрактом:
випускниками вищих в≥йськових навчальних заклад≥в, а також вищих навчальних заклад≥в, що мають кафедри в≥йськовоњ п≥дготовки (факультети, в≥дд≥ленн¤, ≥нститути в≥йськовоњ п≥дготовки) з програмами п≥дготовки на посади ос≥б оф≥церського складу (дал≥ - в≥йськов≥ навчальн≥ заклади), з числа курсант≥в (слухач≥в), ¤к≥ пройшли п≥дготовку на посади ос≥б оф≥церського складу з присвоЇнн¤м первинного оф≥церського званн¤, - на в≥йськову службу ос≥б оф≥церського складу;
оф≥церами запасу, ¤к≥ не дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥, в тому числ≥ ж≥нками в≥ком до 30 рок≥в;
оф≥церами, ¤к≥ проход¤ть в≥йськову службу за призовом або кадрову в≥йськову службу ≥ ви¤вили бажанн¤ проходити службу за контрактом;
в≥йськовослужбовц¤ми, а також в≥йськовозобов'¤заними ≥ ж≥нками в≥ком в≥д 19 до 30 рок≥в, ¤ким в≥дпов≥дно до пункту 15 цього ѕоложенн¤ присвоЇно в≥йськове званн¤ прапорщика (м≥чмана);
б) за призовом - оф≥церами запасу в≥ком до 30 рок≥в у к≥лькост≥ та за в≥йськово-обл≥ковими спец≥альност¤ми, визначеними  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, за наказом ћ≥н≥стра оборони ”крањни;
в) оф≥церами, ¤к≥ проход¤ть кадрову в≥йськову службу.
6. √раничний в≥к перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥ встановлено:
а) дл¤ прапорщик≥в (м≥чман≥в) та молодших оф≥цер≥в - до 45 рок≥в;
б) дл¤ старших оф≥цер≥в у в≥йськових званн¤х майора (кап≥тана 3 рангу) ≥ п≥дполковника (кап≥тана 2 рангу) - до 50 рок≥в, полковника (кап≥тана 1 рангу) - до 55 рок≥в;
в) дл¤ вищих оф≥цер≥в у в≥йськових званн¤х в≥д генерал-майора (контр-адм≥рала) до генерала арм≥њ ”крањни включно - до 60 рок≥в.
7. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), ¤к≥ дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥, п≥дл¤гають зв≥льненню з в≥йськовоњ служби в запас або у в≥дставку в пор¤дку, визначеному цим ѕоложенн¤м.
ќсоби оф≥церського складу, ¤к≥ мають високий р≥вень профес≥йноњ п≥дготовки, досв≥д практичноњ роботи на займан≥й посад≥ та визнан≥ в≥йськово-л≥карською ком≥с≥Їю придатними за станом здоров'¤ до проходженн¤ в≥йськовоњ служби, на њх проханн¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни можуть бути залишен≥ на в≥йськов≥й служб≥ понад граничний в≥к до 5 рок≥в, а доктори наук ≥ професори - до 10 рок≥в.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ за њх згодою в≥др¤джен≥ до орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ, що виконують роботи в ≥нтересах оборони держави та њњ безпеки (дал≥ - органи виконавчоњ влади, ≥нш≥ цив≥льн≥ установи), та дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥, продовженн¤ в≥йськовоњ служби зд≥йснюЇтьс¤ за клопотанн¤м кер≥вник≥в в≥дпов≥дних орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й.
ќф≥цери, прапорщики (м≥чмани), залишен≥ на в≥йськов≥й служб≥ понад граничний в≥к перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥, можуть бути зв≥льнен≥ з в≥йськовоњ служби до зак≥нченн¤ строку, на ¤кий њм продовжено в≥йськову службу на п≥дставах, передбачених пунктами 63, 67 цього ѕоложенн¤.
¬≥йськовослужбовц≥ з дозволу командира (начальника) - в≥д командира з'Їднанн¤ ≥ вище - можуть навчатис¤ у вищих навчальних закладах без в≥дриву в≥д служби.
ќсоби оф≥церського складу, прапорщики, м≥чмани, ¤ким за вироком суду призначено покаранн¤ у вигл¤д≥ службового обмеженн¤ дл¤ в≥йськовослужбовц≥в, не можуть бути п≥двищен≥ за посадою, у в≥йськовому званн≥, а строк покаранн¤ не зараховуЇтьс¤ до строку вислуги рок≥в дл¤ присвоЇнн¤ чергового в≥йськового званн¤.
¬≥йськовослужбовц≥, до ¤ких за вироком суду застосовано крим≥нальне покаранн¤ у вид≥ арешту, проход¤ть в≥йськову службу з урахуванн¤м обмежень, що застосовуютьс¤ до них зг≥дно з правилами триманн¤ в≥йськовослужбовц≥в на гауптвахт≥, передбаченими —татутом гарн≥зонноњ та вартовоњ служб «бройних —ил ”крањни.
II. ѕрийн¤тт¤ на в≥йськову службу. ”кладенн¤ контракту
8.  онтракт про проходженн¤ в≥йськовоњ служби у «бройних —илах ”крањни - письмова угода, що укладаЇтьс¤ м≥ж громад¤нином ”крањни ≥ державою, в≥д ≥мен≥ ¤коњ виступаЇ ћ≥н≥стерство оборони ”крањни, дл¤ встановленн¤ правових в≥дносин м≥ж сторонами п≥д час проходженн¤ в≥йськовоњ служби.
 онтракт укладаЇтьс¤ за зразком, що додаЇтьс¤, у двох прим≥рниках, п≥дписуЇтьс¤ особою, ¤ка вступаЇ на в≥йськову службу або продовжуЇ в≥йськову службу за контрактом, ≥ посадовою особою «бройних —ил ”крањни, зазначеною у пункт≥ 9 цього ѕоложенн¤, скр≥плюЇтьс¤ гербовою печаткою в≥йськовоњ частини, органу в≥йськового управл≥нн¤, установи, орган≥зац≥њ, в≥йськового навчального закладу (дал≥ - в≥йськова частина) ≥ збер≥гаЇтьс¤ у кожноњ ≥з стор≥н.  онтракт Ї п≥дставою дл¤ виданн¤ наказу по особовому складу про зарахуванн¤ особи до «бройних —ил ”крањни ≥ призначенн¤ њњ на посаду.
” раз≥ призначенн¤ прапорщика (м≥чмана) на оф≥церську посаду ≥ присвоЇнн¤ йому оф≥церського званн¤ в обох прим≥рниках контракту про це робитьс¤ в≥дпов≥дна позначка.
9. ѕраво п≥дписанн¤ контракту в≥д ≥мен≥ ћ≥н≥стерства оборони ”крањни надаЇтьс¤:
а) з особами, ¤к≥ призначаютьс¤ на посади, за ¤кими штатом (штатним розписом) передбачено в≥йськов≥ званн¤ вищого оф≥церського складу, - ћ≥н≥стру оборони ”крањни;
б) з особами, ¤к≥ призначаютьс¤ на посади, за ¤кими штатом (штатним розписом) передбачено в≥йськов≥ званн¤ в≥д молодшого лейтенанта до полковника (кап≥тана 1 рангу) включно, - командиру (начальнику), до повноважень ¤кого в≥днесено призначенн¤ на в≥дпов≥дн≥ посади;
в) з особами, ¤к≥ призначаютьс¤ на посади прапорщик≥в (м≥чман≥в), - командиру (начальнику), ¤кий маЇ право видавати накази по особовому складу;
г) з курсантами (слухачами), ¤к≥ навчаютьс¤ у в≥йськових навчальних закладах та проходитимуть в≥йськову службу п≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥йськового навчального закладу на посадах оф≥церського складу, - начальнику в≥йськового навчального закладу.
—трок д≥њ контракту обчислюЇтьс¤ з дн¤ набранн¤ ним чинност≥.
ѕерший контракт набираЇ чинност≥:
з особами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами) запасу - з дати п≥дписанн¤ ними та в≥дпов≥дною посадовою особою контракту, але не ран≥ше дн¤ њх зарахуванн¤ до списк≥в особового складу в≥йськовоњ частини;
з випускниками в≥йськових навчальних заклад≥в, а також з особами, ¤ким присвоюютьс¤ в≥йськове званн¤ прапорщика (м≥чмана), - з дати присвоЇнн¤ оф≥церського званн¤, званн¤ прапорщика (м≥чмана);
з ≥ншими в≥йськовослужбовц¤ми - з дати п≥дписанн¤ контракту.
ѕро дату набранн¤ чинност≥ першим контрактом робитьс¤ в≥дпов≥дний запис в обох прим≥рниках контракту, один з ¤ких збер≥гаЇтьс¤ в особов≥й справ≥.
« курсантами в≥йськових навчальних заклад≥в контракт про проходженн¤ в≥йськовоњ служби на посадах оф≥церського складу укладаЇтьс¤ при переведенн≥ њх на останн≥й курс навчанн¤.
10. ѕерший контракт про проходженн¤ в≥йськовоњ служби укладаЇтьс¤ на строк:
з прапорщиками (м≥чманами) - не менш ¤к 5 рок≥в;
з особами оф≥церського складу - в≥д 5 до 10 рок≥в;
з курсантами в≥йськових навчальних заклад≥в про проходженн¤ ними в≥йськовоњ служби п≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥йськового навчального закладу на посадах оф≥церського складу - 5 рок≥в.
ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ строк≥в, установлених цим пунктом, в≥йськову службу може бути продовжено за новим контрактом на строк в≥д 3 до 5 рок≥в щоразу до дос¤гненн¤ граничного в≥ку перебуванн¤ на ц≥й служб≥, про що видаЇтьс¤ наказ по особовому складу.
ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), в ¤ких зак≥нчивс¤ строк контракту ≥ ¤к≥ дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥, можуть бути залишен≥ на служб≥ за њх бажанн¤м п≥сл¤ укладенн¤ нового контракту на строк не б≥льш ¤к 5 рок≥в.
—трок контракту обчислюЇтьс¤ повними роками.
Ќовий контракт укладаЇтьс¤ не п≥зн≥ше н≥ж за два м≥с¤ц≥ до зак≥нченн¤ строку чинного контракту ≥ набираЇ чинност≥ п≥сл¤ дн¤ зак≥нченн¤ д≥њ попереднього контракту.
11. “ривал≥сть д≥њ останнього контракту визначаЇтьс¤ строком, ¤кий залишивс¤ до дос¤гненн¤ в≥йськовослужбовцем граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥, або строком, на ¤кий його залишено на в≥йськов≥й служб≥ понад граничний в≥к.
ƒ≥¤ контракту припин¤Їтьс¤:
у день зак≥нченн¤ його строку;
у день, зазначений у наказ≥ про виключенн¤ в≥йськовослужбовц¤ з≥ списк≥в в≥йськовоњ частини в раз≥ дострокового роз≥рванн¤ контракту;
з наступного дн¤ п≥сл¤ смерт≥ (загибел≥) в≥йськовослужбовц¤, а також визнанн¤ його судом безв≥сно в≥дсутн≥м або оголошенн¤ померлим;
у день набутт¤ чинност≥ контрактом, укладеним прапорщиком (м≥чманом) про проходженн¤ в≥йськовоњ служби (навчанн¤) у вищому в≥йськовому навчальному заклад≥.
” раз≥ припиненн¤ чинност≥ контракту у прим≥рнику, що збер≥гаЇтьс¤ в особов≥й справ≥, робитьс¤ запис про п≥дставу та дату припиненн¤ д≥њ контракту.
12. « в≥йськовослужбовц¤ми, ¤к≥ на добров≥льних засадах зараховуютьс¤ до п≥дрозд≥л≥в «бройних —ил ”крањни, що направл¤ютьс¤ до ≥ноземних держав, укладаЇтьс¤ окремий контракт про умови ≥ пор¤док проходженн¤ в≥йськовоњ служби у склад≥ цих п≥дрозд≥л≥в за зразком, що затверджуЇтьс¤ ћ≥н≥стерством оборони ”крањни.
13. ¬≥йськовослужбовц≥, в≥др¤джен≥ до в≥йськовоњ прокуратури, орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, укладають контракт на загальних п≥дставах.
„инн≥сть контракту з в≥йськовослужбовц¤ми, переведеними ≥з «бройних —ил ”крањни до ≥нших в≥йськових формувань з виключенн¤м з≥ списк≥в особового складу «бройних —ил ”крањни, припин¤Їтьс¤.
 онтракт з в≥йськовослужбовц¤ми, в≥др¤дженими з ≥нших в≥йськових формувань до «бройних —ил ”крањни з виключенн¤м з≥ списк≥в особового складу цих формувань, укладаЇтьс¤ на загальних п≥дставах.
¬≥йськовослужбовц¤м - ж≥нкам, ¤к≥ перебувають у в≥дпустц≥ у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами або у в≥дпустц≥ по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку, строк д≥њ контракту продовжуЇтьс¤ на пер≥од њх перебуванн¤ в так≥й в≥дпустц≥.
III. ¬≥йськов≥ званн¤
14. ¬≥йськов≥ званн¤ оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) присвоюютьс¤ в≥йськовослужбовц¤м ≥ в≥йськовозобов'¤заним з урахуванн¤м њх профес≥йно-д≥лових ¤костей, орган≥заторських зд≥бностей, в≥йськовоњ та спец≥альноњ п≥дготовки, досв≥ду служби, посади, ¤ку вони займають, та ≥нших умов, передбачених цим ѕоложенн¤м.
15. ќсобам, ¤ких приймають на в≥йськову службу за контрактом на посади прапорщик≥в (м≥чман≥в) уперше, присвоюЇтьс¤ в≥йськове званн¤ прапорщика (м≥чмана):
а) в≥йськовослужбовц¤м р¤дового, сержантського ≥ старшинського складу, ¤к≥:
прослужили на строков≥й в≥йськов≥й служб≥ не менше одного року ≥ мають повну загальну середню осв≥ту та зак≥нчили школи прапорщик≥в, техн≥к≥в або ≥нш≥ навчальн≥ заклади, що зд≥йснюють п≥дготовку за в≥йськово-обл≥ковими спец≥альност¤ми прапорщик≥в (м≥чман≥в);
прослужили на строков≥й в≥йськов≥й служб≥ не менше одного року, мають вищу осв≥ту, спор≥днену з в≥дпов≥дними в≥йськово-обл≥ковими спец≥альност¤ми, не мають в≥йськових звань оф≥церського складу п≥сл¤ зак≥нченн¤ спец≥альних курс≥в;
призначен≥ на посади прапорщик≥в (м≥чман≥в) ≥ усп≥шно виконують обов'¤зки за цими посадами у воЇнний час;
б) в≥йськовозобов'¤заним та ж≥нкам, ¤к≥ мають вищу осв≥ту, спор≥днену з в≥дпов≥дними в≥йськово-обл≥ковими спец≥альност¤ми, не мають в≥йськових звань оф≥церського складу, п≥сл¤ зак≥нченн¤ спец≥альних курс≥в;

в) ж≥нкам з в≥дпов≥дною спец≥альною п≥дготовкою, ¤к≥ мають повну загальну середню осв≥ту, призван≥ на в≥йськову службу ≥ призначен≥ на посади прапорщик≥в (м≥чман≥в) у воЇнний час.
¬≥йськове званн¤ старшого прапорщика (старшого м≥чмана) присвоюЇтьс¤ прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ прослужили на посадах, що комплектуютьс¤ старшими прапорщиками (старшими м≥чманами), або оф≥церських посадах безперервно 5 ≥ б≥льше рок≥в, а також прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ займають посади старшин п≥дрозд≥л≥в та командир≥в взвод≥в прот¤гом 3 рок≥в.
¬≥йськове званн¤ старшого прапорщика (старшого м≥чмана) може бути присвоЇно також прапорщикам (м≥чманам):
за висок≥ профес≥йно-бойов≥ ¤кост≥, ви¤влен≥ ними п≥д час виконанн¤ обов'¤зк≥в у склад≥ миротворчих сил, п≥д час бойового чергуванн¤ ≥ бойовоњ служби, незалежно в≥д строку служби у званн≥ прапорщика (м≥чмана) ≥ займаноњ посади;
за бездоганну ≥ безперервну службу прапорщиками (м≥чманами) прот¤гом 15 рок≥в - незалежно в≥д займаноњ посади.
” воЇнний час в≥йськове званн¤ старшого прапорщика (старшого м≥чмана) може бути присвоЇно прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ прослужили на посадах, що п≥дл¤гають комплектуванню старшими прапорщиками (старшими м≥чманами), або оф≥церських посадах не менш ¤к 3 м≥с¤ц≥, а також прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ займають посади прапорщик≥в (м≥чман≥в) ≥ бездоганно прослужили на них прот¤гом року.
16. ¬≥йськове званн¤ молодшого лейтенанта присвоюЇтьс¤:
а) в≥йськовослужбовц¤м р¤дового, сержантського ≥ старшинського складу, ¤к≥ мають вищу осв≥ту, пройшли навчальн≥ збори ≥ склали ≥спити за програмою п≥дготовки оф≥цер≥в запасу перед зак≥нченн¤м строковоњ в≥йськовоњ служби (в≥йськове званн¤ молодший лейтенант запасу);
б) в≥йськовозобов'¤заним, ¤к≥ мають вищу осв≥ту ≥ пройшли строкову в≥йськову службу, п≥сл¤ проходженн¤ навчальних збор≥в ≥ складанн¤ ≥спит≥в за програмою оф≥цер≥в запасу;
в) в≥йськовозобов'¤заним ≥ ж≥нкам, ¤к≥ мають вищу осв≥ту, спор≥днену з в≥дпов≥дною в≥йськовою спец≥альн≥стю, за результатами атестуванн¤ до оф≥церського складу запасу;
г) студентам, ¤к≥ пройшли повний курс в≥йськовоњ п≥дготовки за програмою оф≥цер≥в запасу ≥ склали встановлен≥ ≥спити та атестован≥ до оф≥церського складу, п≥сл¤ зак≥нченн¤ вищого навчального закладу;
д) в≥йськовослужбовц¤м, ¤к≥ зак≥нчили у воЇнний час в≥йськов≥ навчальн≥ заклади за скороченою програмою навчанн¤;
е) прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ мають вищу осв≥ту, спор≥днену з в≥дпов≥дною в≥йськовою спец≥альн≥стю, призначен≥ на посади оф≥церського складу, склали встановлен≥ ≥спити та усп≥шно виконують службов≥ обов'¤зки, з урахуванн¤м в≥ку ≥ потреби в оф≥церах даноњ спец≥альност≥;
Ї) прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ проход¤ть в≥йськову службу на посадах прапорщик≥в (м≥чман≥в) не менш ¤к 5 рок≥в, усп≥шно виконують службов≥ обов'¤зки та мають вищу осв≥ту, спор≥днену з в≥дпов≥дною в≥йськовою спец≥альн≥стю, ≥ склали встановлен≥ ≥спити п≥д час зв≥льненн¤ њх з в≥йськовоњ служби в запас;
ж) в≥йськовослужбовц¤м р¤дового, сержантського ≥ старшинського складу, прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ призначен≥ на посади оф≥церського складу у воЇнний час ≥ усп≥шно виконують службов≥ обов'¤зки.
17. ¬≥йськове званн¤ лейтенанта присвоюЇтьс¤:
а) молодшим лейтенантам, у ¤ких зак≥нчивс¤ строк вислуги у цьому званн≥;
б) випускникам вищих навчальних заклад≥в, ¤к≥ готують за контрактом спец≥ал≥ст≥в дл¤ потреб «бройних —ил ”крањни;
в) випускникам вищих в≥йськових навчальних заклад≥в, ¤к≥ не мають оф≥церських звань, та тим з них, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби у запас безпосередньо п≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥йськового навчального закладу через с≥мейн≥ обставини або за станом здоров'¤, а також випускникам в≥йськових навчальних заклад≥в, ¤к≥ готують спец≥ал≥ст≥в дл¤ орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й (в≥йськове званн¤ лейтенанта запасу).
18. ѕервинне оф≥церське званн¤ (молодший лейтенант, лейтенант) в≥йськовослужбовц¤м (в≥йськовозобов'¤заним) присвоюЇтьс¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
¬≥йськове званн¤ прапорщика (м≥чмана), старшого прапорщика (старшого м≥чмана) присвоюЇтьс¤ командувачем корпусу, прир≥вн¤ною до нього особою ≥ вище, а у воЇнний час - командиром див≥з≥њ, прир≥вн¤ною до нього особою ≥ вище.
19. „ергов≥ в≥йськов≥ званн¤ молодшого та старшого оф≥церського складу у мирний та воЇнний час присвоюютьс¤:
а) до кап≥тана (кап≥тан-лейтенанта) включно - командувачами корпус≥в, прир≥вн¤ними до них особами ≥ вище;
б) до майора (кап≥тана 3 рангу) включно - командувачами в≥йськ оперативних командувань, а у воЇнний час, кр≥м того, - посадовими особами, визначеними ћ≥н≥стром оборони ”крањни;
в) до п≥дполковника (кап≥тана 2 рангу) включно - першими заступниками, заступниками ћ≥н≥стра оборони ”крањни, начальником √енерального штабу «бройних —ил ”крањни, командувачами вид≥в «бройних —ил ”крањни, командиром в≥йськовоњ частини ј 0515;
( ѕ≥дпункт "в" пункту 19 в редакц≥њ ”казу ѕрезидента N 1474/2004 в≥д 13.12.2004 )
г) до полковника (кап≥тана 1 рангу) включно - ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
20. ¬≥йськов≥ званн¤ вищого оф≥церського складу в≥йськовослужбовц¤м присвоюютьс¤ ѕрезидентом ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стра оборони ”крањни.
21. „ергов≥ в≥йськов≥ званн¤ молодшого ≥ старшого оф≥церського складу присвоюютьс¤ посл≥довно за на¤вност≥ позитивноњ характеристики та в≥дпов≥дност≥ чергових звань в≥йськовим званн¤м, передбаченим штатними посадами, ¤к≥ вони займають, п≥сл¤ зак≥нченн¤ встановленого строку вислуги у попередн≥х в≥йськових званн¤х.
22. „ергове в≥йськове званн¤ оф≥церського складу до полковника (кап≥тана 1 рангу) включно може бути присвоЇно достроково ћ≥н≥стром оборони ”крањни у пор¤дку заохоченн¤ за висок≥ профес≥йно-бойов≥ ≥ моральн≥ ¤кост≥, ви¤влен≥ п≥д час захисту ¬≥тчизни або п≥д час виконанн¤ ≥нших обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби, п≥сл¤ зак≥нченн¤, ¤к правило, не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому в≥йськовому званн≥, за умови проходженн¤ служби на займан≥й посад≥ не менш ¤к один р≥к.
23. „ергове в≥йськове званн¤ оф≥церського складу до полковника включно слухачам, ад'юнктам ≥ докторантам в≥йськових навчальних заклад≥в за умови позитивноњ атестац≥њ присвоюЇтьс¤ з додержанн¤м вимог пункту 21 цього ѕоложенн¤:
п≥д час навчанн¤ - у раз≥ в≥дпов≥дност≥ чергового в≥йськового званн¤ званню за штатною посадою, ¤ку оф≥цер займав перед вступом до навчального закладу, без урахуванн¤ зм≥н (п≥двищенн¤ чи пониженн¤), внесених до штату за ц≥Їю посадою п≥сл¤ вступу оф≥цера до навчального закладу;
п≥д час зак≥нченн¤ навчального закладу (ад'юнктури, докторантури) - у раз≥ в≥дпов≥дност≥ чергового в≥йськового званн¤ званню за штатною посадою, на ¤ку оф≥цер призначаЇтьс¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ навчанн¤.
ќф≥церам у в≥йськовому званн≥ п≥дполковника, ¤к≥ призначаютьс¤ на посади командира див≥з≥њ, чергове в≥йськове званн¤ присвоюЇтьс¤ без урахуванн¤ строку вислуги у попередньому в≥йськовому званн≥.
24. ѕрисвоЇнн¤ в≥йськовослужбовц¤м, в≥др¤дженим до орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ, чергових в≥йськових звань зд≥йснюЇтьс¤ за поданн¤м кер≥вник≥в зазначених орган≥в (установ) з додержанн¤м вимог, передбачених пунктом 21 цього ѕоложенн¤, за умови в≥дпов≥дност≥ чергового в≥йськового званн¤ в≥йськовому званню за штатною в≥йськовою посадою, зг≥дно з перел≥ком посад, що можуть бути зам≥щен≥ в≥йськовослужбовц¤ми в цих органах (установах). ( ѕункт 24 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 1474/2004 в≥д 13.12.2004 )
25. ѕоданн¤ про присвоЇнн¤ в≥йськових звань в≥дпов≥дно до вимог цього ѕоложенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, визначеному ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
ѕоданн¤ про присвоЇнн¤ чергового в≥йськового званн¤ в≥д полковника (кап≥тана 1 рангу) включно ≥ вище, а також чергового в≥йськового званн¤ достроково розгл¤даЇтьс¤ в≥йськовими радами в≥йськ оперативних командувань, вид≥в «бройних —ил ”крањни.
ѕоданн¤ про присвоЇнн¤ в≥йськового званн¤ вищого оф≥церського складу, кр≥м того, розгл¤даЇтьс¤ ¬ищою атестац≥йною ком≥с≥Їю та колег≥Їю ћ≥н≥стерства оборони ”крањни.
ѕор¤док присвоЇнн¤ в≥йськових звань вищого оф≥церського складу визначаЇ ѕрезидент ”крањни.
ѕоданн¤ про присвоЇнн¤ в≥йськових звань оф≥церського складу медичноњ служби та юстиц≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за на¤вност≥ в оф≥цера вищоњ медичноњ або юридичноњ осв≥ти ≥ за умови перебуванн¤ його на штатн≥й посад≥ з медичною чи юридичною в≥йськово-обл≥ковою спец≥альн≥стю.
¬≥йськовослужбовц≥, ¤ким за вироком суду призначено покаранн¤, не пов'¤зане з позбавленн¤м чи обмеженн¤м вол≥, або ¤ких зв≥льнено в≥д в≥дбуванн¤ покаранн¤ з випробуванн¤м ≥ ¤ких залишено на в≥йськов≥й служб≥ в≥дпов≥дно до пункту 68 цього ѕоложенн¤, а також т≥, стосовно ¤ких ведетьс¤ досудове сл≥дство або ¤к≥ у зв'¤зку з цим перебувають у розпор¤дженн≥ командира (начальника) прот¤гом в≥дпов≥дних строк≥в, до присвоЇнн¤ чергового в≥йськового званн¤ не представл¤ютьс¤.
26. ƒл¤ ос≥б оф≥церського складу, ¤к≥ перебувають на в≥йськов≥й служб≥ (кр≥м оф≥цер≥в льотного складу ав≥ац≥њ та плавскладу п≥дводних човн≥в), встановлюютьс¤ так≥ строки вислуги у в≥йськовому званн≥:
молодшого лейтенанта, лейтенанта 2 роки
старшого лейтенанта, кап≥тана
(кап≥тан-лейтенанта) 3 роки
майора (кап≥тана 3 рангу) 4 роки
п≥дполковника (кап≥тана 2 рангу) 5 рок≥в
ƒл¤ оф≥цер≥в, ¤к≥ зак≥нчили в≥йськов≥ навчальн≥ заклади ≥з золотою медаллю, з дипломом з в≥дзнакою, а також ≥з п'¤тир≥чним ≥ б≥льшим строком навчанн¤, строк вислуги у в≥йськовому званн≥ лейтенанта становить один р≥к.
ƒл¤ оф≥цер≥в льотного складу ав≥ац≥њ та плавскладу п≥дводних човн≥в встановлюютьс¤ так≥ строки вислуги у в≥йськовому званн≥:
молодшого лейтенанта 1 р≥к
лейтенанта, старшого лейтенанта
кап≥тана (кап≥тан-лейтенанта), 2 роки
майора (кап≥тана 3 рангу) 3 роки
п≥дполковника (кап≥тана 2 рангу) 4 роки.
—трок вислуги у в≥йськових званн¤х полковника (кап≥тана 1 рангу) ≥ вище не встановлюЇтьс¤.
—трок вислуги у присвоЇному оф≥церу званн≥ обчислюЇтьс¤ в≥д дн¤ виданн¤ наказу про присвоЇнн¤ цього званн¤.
ќф≥церам, призваним (прийн¤тим) на в≥йськову службу ≥з запасу до строку вислуги у в≥йськовому званн≥, зараховуЇтьс¤ час перебуванн¤ њх у в≥йськовому званн≥ в запас≥.
„ас в≥дбуванн¤ покаранн¤ в≥йськовослужбовц¤м, засудженим до покаранн¤ у вид≥ арешту, службового обмеженн¤ дл¤ в≥йськовослужбовц≥в, обмеженн¤ вол≥, зв≥льненим в≥д в≥дбуванн¤ покаранн¤ з випробуванн¤м ≥ залишеним на в≥йськов≥й служб≥, до строку вислуги у в≥йськовому званн≥ не зараховуЇтьс¤.
27. ” раз≥ внесенн¤ поданн¤ на в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ мають арм≥йськ≥ в≥йськов≥ званн¤, про призначенн¤ на посади, за ¤кими штатом (штатним розписом) передбачено корабельн≥ в≥йськов≥ званн¤, одночасно вноситьс¤ поданн¤ про присвоЇнн¤ њм в≥дпов≥дного корабельного в≥йськового званн¤. ” такому ж пор¤дку вир≥шуЇтьс¤ питанн¤ стосовно в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ мають корабельн≥ в≥йськов≥ званн¤ ≥ призначаютьс¤ на посади, за ¤кими штатом (штатним розписом) передбачено арм≥йськ≥ званн¤.
28. ѕониженн¤ у в≥йськовому званн≥ на один ступ≥нь старших прапорщик≥в (старших м≥чман≥в), ос≥б молодшого (кр≥м молодшого лейтенанта) ≥ старшого оф≥церського складу, ¤к≥ перебувають на в≥йськов≥й служб≥, може застосовуватис¤ ¤к вид дисципл≥нарного ст¤гненн¤ зг≥дно з ƒисципл≥нарним статутом «бройних —ил ”крањни.
ќсоби, понижен≥ у в≥йськовому званн≥ в пор¤дку дисципл≥нарного ст¤гненн¤, поновлюютьс¤ у попередньому в≥йськовому званн≥, незалежно в≥д займаноњ штатноњ посади, не ран≥ш ¤к через один р≥к п≥сл¤ пониженн¤ наказами тих командир≥в (начальник≥в), ¤к≥ накладали таке ст¤гненн¤, або наказами њх пр¤мих начальник≥в.
„ас перебуванн¤ в≥йськовослужбовц¤ у пониженому в≥йськовому званн≥ до строку вислуги у поновленому в≥йськовому званн≥ не зараховуЇтьс¤.
29. ¬≥йськовослужбовц≥ можуть бути позбавлен≥ в≥йськових звань оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) у зв'¤зку ≥з засудженн¤м за вчинен≥ злочини за вироком суду, а також у пор¤дку дисципл≥нарного ст¤гненн¤ посадовими особами, ¤ким таке право надано ƒисципл≥нарним статутом «бройних —ил ”крањни.
ќсобам, позбавленим в≥йськових звань оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), в≥йськовими ком≥сарами одночасно ≥з прийн¤тт¤м на в≥йськовий обл≥к присвоюЇтьс¤ в≥йськове званн¤ р¤дового (матроса) запасу.
30. ќсоби, позбавлен≥ в≥йськових звань, можуть бути поновлен≥ у попередньому в≥йськовому званн≥:
у зв'¤зку з≥ скасуванн¤м чи зм≥ною вироку суду або в раз≥ зв≥льненн¤ в≥д покаранн¤ на п≥дстав≥ закону про амн≥ст≥ю чи акта про помилуванн¤;
за р≥шенн¤м посадових ос≥б, ¤к≥ позбавили цю особу в≥йськового званн¤ у пор¤дку дисципл≥нарного ст¤гненн¤.
ќсобам, позбавленим в≥йськових звань оф≥церського складу у пор¤дку дисципл≥нарного ст¤гненн¤, можуть бути присвоЇн≥ в≥йськов≥ званн¤ р≥вн≥ або нижч≥ н≥ж колишн≥ в≥йськов≥ званн¤ за умови, ¤кщо вони зарекомендують себе г≥дними зам≥щати посади оф≥церського складу, але не ран≥ш ¤к через один р≥к п≥сл¤ позбавленн¤ в≥йськового званн¤, а особам, позбавленим в≥йськових звань у зв'¤зку ≥з засудженн¤м, кр≥м того, - п≥сл¤ погашенн¤ чи зн¤тт¤ судимост≥.
” раз≥ поновленн¤ в≥йськовослужбовц¤ у попередньому в≥йськовому званн≥ на п≥дстав≥ закону про амн≥ст≥ю чи акта про помилуванн¤ видаЇтьс¤ наказ по особовому складу про таке поновленн¤ посадовою особою, ¤ка видавала наказ про виключенн¤ в≥йськовослужбовц¤ з≥ списк≥в особового складу. «а в≥дсутност≥ такоњ посадовоњ особи внасл≥док розформуванн¤, л≥кв≥дац≥њ органу в≥йськового управл≥нн¤ тощо, наказ видаЇтьс¤ вищою посадовою особою, ¤ка маЇ право виданн¤ наказ≥в по особовому складу.
IV. ѕризначенн¤ на посади та перем≥щенн¤ по служб≥
31. ѕосади, що п≥дл¤гають зам≥щенню особами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами), ≥ в≥дпов≥дн≥ њм в≥йськов≥ званн¤ визначаютьс¤ штатом (штатним розписом). ѕерел≥к посад, що п≥дл¤гають зам≥щенню особами вищого оф≥церського складу, затверджуЇтьс¤ ѕрезидентом ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стра оборони ”крањни, а посад, що п≥дл¤гають зам≥щенню прапорщиками (м≥чманами), особами молодшого ≥ старшого оф≥церського складу, - ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
32. ћ≥н≥стра оборони ”крањни призначаЇ на посаду ≥ зв≥льн¤Ї з посади ѕрезидент ”крањни в установленому законодавством пор¤дку.
ѕризначенн¤ на посади ≥нших кер≥вник≥в ћ≥н≥стерства оборони ”крањни, начальника √енерального штабу «бройних —ил ”крањни, командувач≥в вид≥в «бройних —ил ”крањни, командувач≥в в≥йськ оперативних командувань зд≥йснюЇ ѕрезидент ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стра оборони ”крањни. ( јбзац другий пункту 32 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 1474/2004 в≥д 13.12.2004 )
Ќа посади ћ≥н≥стра оборони ”крањни та ≥нших кер≥вник≥в ћ≥н≥стерства оборони ”крањни можуть бути призначен≥ ¤к в≥йськовослужбовц≥, так ≥ цив≥льн≥ особи.
33. ќс≥б оф≥церського складу призначають на штатн≥ вакантн≥ в≥йськов≥ посади пр¤м≥ командири (начальники) в≥дпов≥дно до Ќоменклатури посад дл¤ призначенн¤ ос≥б оф≥церського складу наказами по особовому складу, що затверджуЇтьс¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
ѕризначенн¤ прапорщик≥в (м≥чман≥в) на посади зд≥йснюЇтьс¤ наказами командир≥в полк≥в (бригад), њм р≥вних та вище, ¤к≥ мають право видавати накази по особовому складу.
ѕрапорщики (м≥чмани) з урахуванн¤м д≥лових ≥ моральних ¤костей можуть призначатис¤ на посади, що п≥дл¤гають зам≥щенню молодшим оф≥церським складом, у раз≥ коли њм не п≥дпор¤дковуватимутьс¤ оф≥цери, ≥ зв≥льн¤тис¤ з них наказами командир≥в (начальник≥в), ¤ким надано право призначати на ц≥ посади ос≥б оф≥церського складу. ¬ раз≥ потреби призначенн¤ на зазначен≥ посади оф≥цер≥в прапорщики (м≥чмани), ¤к≥ займають посади молодшого оф≥церського складу, перем≥щуютьс¤ на посади прапорщик≥в (м≥чман≥в).
34. ѕ≥д час призначенн¤ в≥йськовослужбовц≥в на в≥йськов≥ посади та перем≥щенн¤ њх по служб≥ додержують таких вимог:
а) посади оф≥церського складу комплектуютьс¤ оф≥церами, ¤к≥ перебувають на в≥йськов≥й служб≥, шл¤хом профес≥йного п≥дбору на конкурсн≥й основ≥.
“имчасове зам≥щенн¤ цих посад прапорщиками (м≥чманами), цив≥льними особами допускаЇтьс¤ в пор¤дку, визначеному Ќоменклатурою посад дл¤ призначенн¤ ос≥б оф≥церського складу наказами по особовому складу;
б) ос≥б оф≥церського складу призначають на посади та перем≥щують по служб≥ за основною або спор≥дненою спец≥альн≥стю чи набутим досв≥дом. ” раз≥ потреби використанн¤ в≥йськовослужбовц≥в на посадах за новою спец≥альн≥стю њх призначенню повинна передувати в≥дпов≥дна п≥дготовка;
в) оф≥цери, ¤к≥ зак≥нчили вищ≥ в≥йськов≥ навчальн≥ заклади або призван≥ на в≥йськову службу ≥з запасу, направл¤ютьс¤ до в≥йськ (сил) дл¤ призначенн¤ на посади за набутою або на¤вною у них спец≥альн≥стю.
ќсоби оф≥церського складу, ¤к≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥йськових навчальних заклад≥в набули оперативно-стратег≥чний чи оперативно-тактичний р≥вень п≥дготовки, призначаютьс¤ на посади, що комплектуютьс¤ особами з в≥дпов≥дним р≥внем п≥дготовки;
г) в≥йськовослужбовц≥-ж≥нки призначаютьс¤ на посади оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), визначен≥ ћ≥н≥стром оборони ”крањни;
д) перем≥щенн¤ по служб≥ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), не пов'¤зане з орган≥зац≥йними заходами, направленн¤м на навчанн¤, призначенн¤м на посади випускник≥в в≥йськових навчальних заклад≥в, зв≥льненн¤м ≥з в≥йськовоњ служби, проводитьс¤, ¤к правило, п≥сл¤ зак≥нченн¤ зимового ≥ л≥тнього пер≥од≥в навчанн¤ у «бройних —илах ”крањни, а ос≥б командного ≥ професорсько-викладацького складу в≥йськових навчальних заклад≥в - п≥сл¤ зак≥нченн¤ навчального року;
е) перем≥щенн¤ по служб≥ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) проводитьс¤, ¤к правило, без зарахуванн¤ в розпор¤дженн¤ в≥дпов≥дних командир≥в (начальник≥в);
Ї) призначенн¤ на посади ос≥б оф≥церського складу, ¤к≥ перебувають у розпор¤дженн≥ в≥дпов≥дних командир≥в (начальник≥в), проводитьс¤ в можливо короткий строк, але не п≥зн≥ше н≥ж через два м≥с¤ц≥ з дн¤ зв≥льненн¤ з попередньоњ посади;
ж) випускники в≥йськових навчальних заклад≥в призначаютьс¤ на в≥дпов≥дн≥ вакантн≥ посади безпосередньо п≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥йськових навчальних заклад≥в, а зарахован≥ в розпор¤дженн¤ в≥дпов≥дних командувач≥в (командир≥в), - п≥сл¤ њх прибутт¤ у в≥йська (сили) з в≥дпустки, наданоњ у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м в≥йськового навчального закладу, але не п≥зн≥ше одного м≥с¤ц¤ п≥сл¤ њњ зак≥нченн¤. ќф≥цери, призван≥ ≥ прийн¤т≥ на в≥йськову службу ≥з запасу, призначаютьс¤ на посади не п≥зн≥ш ¤к через м≥с¤ць ≥з дн¤, коли вони вибули до м≥сц¤ служби, зазначеного у припис≥ в≥йськового ком≥сар≥ату, а прапорщики (м≥чмани) - п≥сл¤ прибутт¤ у в≥йськову частину;
з) необх≥дн≥сть ≥ терм≥нов≥сть перем≥щенн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), ¤к≥ не дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥ ≥ визнан≥ в≥йськово-л≥карською ком≥с≥Їю за станом здоров'¤ обмежено придатними до в≥йськовоњ служби, з посад, що вони займають, на ≥нш≥ посади, на ¤ких обов'¤зки в≥йськовоњ служби можуть виконувати з урахуванн¤м стану здоров'¤, п≥дготовки ≥ досв≥ду служби, визначаютьс¤ пр¤мими начальниками в≥д командира окремого батальйону ≥ вище на п≥дстав≥ висновку (постанови) в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;
и) в≥йськовослужбовц≥, ¤к≥ не дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥ ≥ визнан≥ за станом здоров'¤ непридатними до льотноњ роботи, служби на п≥дводних човнах, надводних корабл¤х або до роботи у спец≥альних спорудах, але придатними або обмежено придатними до в≥йськовоњ служби, призначаютьс¤ на посади, не пов'¤зан≥ з виконанн¤м льотноњ роботи, службою на п≥дводних човнах, надводних корабл¤х чи роботою у спец≥альних спорудах. ” раз≥ в≥дсутност≥ таких вакантних посад зазначен≥ в≥йськовослужбовц≥ в установленому пор¤дку зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби;
≥) перем≥щенн¤ по служб≥ в ≥ншу м≥сцев≥сть ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), ¤к≥ не дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥ ≥ визнан≥ придатними або обмежено придатними до в≥йськовоњ служби, але сам≥ чи члени њхн≥х с≥мей мають потребу за станом здоров'¤ у зм≥н≥ м≥сц¤ служби (проживанн¤), зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ висновку (постанови) в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;
њ) не допускаЇтьс¤ призначенн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), ¤к≥ перебувають у родинних стосунках (батьки, подружж¤, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки й д≥ти ≥ншого з подружж¤), на посади в одну в≥йськову частину, одне з'Їднанн¤, об'Їднанн¤ до оперативного командуванн¤ включно у раз≥ коли проходженн¤ ними в≥йськовоњ служби пов'¤зано з безпосередньою п≥дпор¤дкован≥стю або п≥дконтрольн≥стю одного з них ≥ншому;
й) заборонено призначенн¤ на посади ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) у пор¤дку службового сум≥сництва, кр≥м посад, пов'¤заних ≥з науково-педагог≥чною та науковою д≥¤льн≥стю;
к) поданн¤ про призначенн¤ на кер≥вн≥ посади в≥д командира полку, прир≥вн¤ноњ до нього особи ≥ вище розгл¤даютьс¤ на в≥дпов≥дних в≥йськових радах у пор¤дку, що визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
35. ѕерем≥щенн¤ по служб≥ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) зд≥йснюЇтьс¤:
а) на вищ≥ посади - у пор¤дку просуванн¤ по служб≥;
б) на р≥вн≥ посади:
у зв'¤зку з≥ скороченн¤м штат≥в або проведенн¤м орган≥зац≥йних заход≥в;
у раз≥ проведенн¤ зам≥ни у м≥сцевост¤х з установленими строками служби;
дл¤ б≥льш доц≥льного використанн¤ за фахом чи досв≥дом роботи;
за станом здоров'¤ - на п≥дстав≥ висновку (постанови) в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;
за с≥мейними обставинами - на особисте проханн¤;
з меншим обс¤гом роботи, виход¤чи з профес≥йних, д≥лових ≥ моральних ¤костей, на п≥дстав≥ атестац≥йного висновку;
в) на нижч≥ посади:
у зв'¤зку з≥ скороченн¤м штат≥в або проведенн¤м орган≥зац≥йних заход≥в, у раз≥ неможливост≥ перем≥щенн¤ на р≥вну посаду;
за станом здоров'¤ - на п≥дстав≥ висновку (постанови) в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ;
виход¤чи з профес≥йних, д≥лових ≥ моральних ¤костей - на п≥дстав≥ атестац≥йного висновку;
у пор¤дку реал≥зац≥њ дисципл≥нарного ст¤гненн¤ - в≥дпов≥дно до ƒисципл≥нарного статуту «бройних —ил ”крањни;
за в≥ком або с≥мейними обставинами на особисте проханн¤;
г) у зв'¤зку з≥ вступом до в≥йськового навчального закладу ≥з зв≥льненн¤м з посади, а також у раз≥ призначенн¤ на посаду п≥сл¤ зак≥нченн¤ навчанн¤;
д) у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку перебуванн¤ на посад≥ (кр≥м ос≥б вищого оф≥церського складу, ¤ких призначаЇ на посаду ≥ зв≥льн¤Ї з посади ѕрезидент ”крањни). ѕерел≥к зазначених посад, строки перебуванн¤ на них та пор¤док чередуванн¤ проходженн¤ служби визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
ѕосада вважаЇтьс¤ вищою, ¤кщо за ц≥Їю посадою штатом (штатним розписом) передбачено вище в≥йськове званн¤, а за умови р≥вних в≥йськових звань - б≥льший посадовий оклад; нижчою, ¤кщо за ц≥Їю посадою штатом або штатним розписом передбачено нижче в≥йськове званн¤, а за умови р≥вних звань - менший посадовий оклад. ” раз≥ коли штатом або штатним розписом передбачено два в≥йськових званн¤ або диференц≥йован≥ посадов≥ оклади, до уваги беретьс¤ вище в≥йськове званн¤ або вищий посадовий оклад.
” раз≥ перем≥щенн¤ по служб≥ особам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, надаютьс¤ компенсац≥њ ≥ п≥льги, передбачен≥ дл¤ прац≥вник≥в в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи".
36. ѕерем≥щенн¤ по служб≥ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
–≥шенн¤ про перем≥щенн¤ оф≥цера, прапорщика (м≥чмана) приймаЇтьс¤ в≥дпов≥дним командиром (начальником) з урахуванн¤м атестац≥йних висновк≥в та рекомендац≥й його безпосереднього начальника.
37. ѕросуванн¤ по служб≥ в≥йськовослужбовц≥в зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м профес≥йних ¤костей, дос¤гнутих результат≥в ≥ здатност≥ виконувати завданн¤ у складних умовах служби та стану здоров'¤.
ƒл¤ зам≥щенн¤ вакантних посад, просуванн¤ по служб≥ та направленн¤ в≥йськовослужбовц≥в на навчанн¤ у в≥йськових частинах, з'Їднанн¤х, об'Їднанн¤х, оперативних командуванн¤х, командуванн¤х вид≥в «бройних —ил ”крањни, √енеральному штаб≥ «бройних —ил ”крањни та центральному апарат≥ ћ≥н≥стерства оборони ”крањни створюЇтьс¤ резерв кандидат≥в дл¤ просуванн¤ по служб≥ та направленн¤ на навчанн¤.
38. ѕерем≥щенн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) з вищих посад на нижч≥ на п≥дставах, передбачених абзацами другим - четвертим ≥ шостим п≥дпункту "в" пункту 35 цього ѕоложенн¤, зд≥йснюЇтьс¤ пр¤мими начальниками у межах наданих њм прав щодо призначенн¤ на посади у раз≥ коли немаЇ змоги призначити в≥йськовослужбовц¤ на р≥вну посаду у в≥дпов≥дному вид≥ «бройних —ил ”крањни, а абзацом п'¤тим цього п≥дпункту, - командирами (начальниками), ¤к≥ мають таке право в≥дпов≥дно до ƒисципл≥нарного статуту «бройних —ил ”крањни.
ќсоби оф≥церського складу, усунен≥ в≥д посад, зараховуютьс¤ в розпор¤дженн¤ командира (начальника), ¤кий маЇ право видавати накази про призначенн¤ на ц≥ посади.
39. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), перем≥щен≥ з вищих посад на нижч≥, у подальшому просуваютьс¤ по служб≥ з додержанн¤м вимог, передбачених пунктом 37 цього ѕоложенн¤, а понижен≥ у посад≥ в пор¤дку дисципл≥нарного ст¤гненн¤, кр≥м того, - п≥сл¤ зн¤тт¤ дисципл≥нарного ст¤гненн¤.
40. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), перем≥щен≥ на нижч≥ посади у зв'¤зку з≥ скороченн¤м штат≥в або проведенн¤м орган≥зац≥йних заход≥в, мають переважне право на просуванн¤ по служб≥.
ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), ¤ких перем≥щують по служб≥, мають вибути до нового м≥сц¤ служби п≥сл¤ здаванн¤ справ та посади, але не п≥зн≥ше н≥ж через м≥с¤ць в≥д дн¤ одержанн¤ в≥йськовою частиною наказу або ≥ншого письмового пов≥домленн¤ про перем≥щенн¤ по служб≥, а т≥ з них, ¤к≥ на цей час перебувають у в≥дпустц≥ чи на л≥куванн≥, - п≥сл¤ поверненн¤ з в≥дпустки (л≥куванн¤) з урахуванн¤м часу на здаванн¤ справ та посади.
41. ” зв'¤зку з≥ службовою необх≥дн≥стю на оф≥цера, прапорщика (м≥чмана) може бути покладено тимчасове виконанн¤ обов'¤зк≥в за ≥ншою р≥вною або вищою посадою, ¤ку в≥н не займаЇ:
а) вакантною (незайн¤тою) в≥йськовою посадою - за його згодою (тимчасове виконанн¤ посади);
б) невакантною (зайн¤тою) в≥йськовою посадою - у раз≥ тимчасовоњ в≥дсутност≥ в≥йськовослужбовц¤, ¤кий њњ займаЇ, або усуненн¤ в≥йськовослужбовц¤, ¤кий њњ займаЇ, в≥д посади (тимчасове виконанн¤ обов'¤зк≥в).
Ѕезперервний строк тимчасового виконанн¤ посади не повинен перевищувати шести м≥с¤ц≥в, а тимчасового виконанн¤ обов'¤зк≥в - чотирьох м≥с¤ц≥в.
Ќа оф≥цера, прапорщика (м≥чмана) за його згодою може бути покладено виконанн¤ обов'¤зк≥в за невакантною в≥йськовою посадою на час перебуванн¤ в≥йськовослужбовц¤, ¤кий њњ займаЇ, у в≥дпустц≥ по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку.
42. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани) можуть бути направлен≥ дл¤ проходженн¤ в≥йськовоњ служби:
до ≥нших в≥йськових формувань з виключенн¤м з≥ списк≥в особового складу «бройних —ил ”крањни;
з ≥нших в≥йськових формувань до «бройних —ил ”крањни - з включенн¤м њх у списки особового складу.
Ќаправленн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) зд≥йснюЇтьс¤ за погодженн¤м м≥ж ћ≥н≥стерством оборони ”крањни та центральними органами виконавчоњ влади, що зд≥йснюють кер≥вництво в≥дпов≥дними в≥йськовими формуванн¤ми, за згодою в≥йськовослужбовц¤ та оформл¤Їтьс¤ на:
ос≥б оф≥церського складу - наказами ћ≥н≥стра оборони ”крањни та кер≥вник≥в в≥дпов≥дних центральних орган≥в виконавчоњ влади;
прапорщик≥в (м≥чман≥в) - наказами начальника √енерального штабу «бройних —ил ”крањни, заступник≥в кер≥вник≥в в≥дпов≥дних центральних орган≥в виконавчоњ влади.
43. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани) «бройних —ил ”крањни за њх згодою можуть бути в≥др¤джен≥ до орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ ≥з залишенн¤м на в≥йськов≥й служб≥.
ѕро призначенн¤ на посади та перем≥щенн¤ по служб≥ в≥др¤джених в≥йськовослужбовц≥в кер≥вники орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ письмово пов≥домл¤ють √оловне управл≥нн¤ кадровоњ пол≥тики ћ≥н≥стерства оборони ”крањни.
«в≥льненн¤ з посад в≥др¤джених в≥йськовослужбовц≥в р≥шенн¤м кер≥вника органу виконавчоњ влади, ≥ншоњ цив≥льноњ установи з наступним направленн¤м у розпор¤дженн¤ ћ≥н≥стерства оборони ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством оборони ”крањни:
п≥сл¤ виконанн¤ обс¤гу роб≥т оборонного характеру;
за зверненн¤м в≥йськовослужбовц¤;
у раз≥ невиконанн¤ в≥йськовослужбовцем обов'¤зк≥в за займаною посадою.
” раз≥ потреби ћ≥н≥стр оборони ”крањни маЇ право у будь-¤кий час в≥дкликати з органу виконавчоњ влади, ≥ншоњ цив≥льноњ установи в≥др¤дженого в≥йськовослужбовц¤ за погодженн¤м з кер≥вником органу виконавчоњ влади, ≥ншоњ цив≥льноњ установи. «в≥льнений з посади в≥др¤джений в≥йськовослужбовець направл¤Їтьс¤ в розпор¤дженн¤ ћ≥н≥стерства оборони ”крањни з≥ службовою характеристикою та наказом про зв≥льненн¤ з посади. ѕ≥сл¤ поверненн¤ в розпор¤дженн¤ ћ≥н≥стерства оборони ”крањни в≥йськовослужбовець призначаЇтьс¤ на посаду, з ¤коњ його було в≥др¤джено, або на р≥вну посади.
V. јтестуванн¤
44. ƒл¤ забезпеченн¤ правильного добору, розстановки, вихованн¤, вдосконаленн¤ п≥дготовки оф≥церських кадр≥в, прапорщик≥в (м≥чман≥в), об'Їктивноњ оц≥нки профес≥йного р≥вн¤, д≥лових та моральних ¤костей кожного в≥йськовослужбовц¤, њх в≥дпов≥дност≥ посад≥, визначенн¤ перспективи службового використанн¤, створенн¤ резерву кандидат≥в дл¤ просуванн¤ по служб≥ та направленн¤ на навчанн¤ проводитьс¤ атестуванн¤ в≥йськовослужбовц≥в, за вин¤тком ос≥б, зазначених у пункт≥ 45 цього ѕоложенн¤.
45. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), в≥др¤джен≥ до орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, атестуванню не п≥дл¤гають.
ƒл¤ призначенн¤ в≥йськовослужбовц¤ на вищу посаду, направленн¤ на навчанн¤ та представленн¤ до нагородженн¤ чи присвоЇнн¤ достроково в≥йськового званн¤ у м≥жатестац≥йний пер≥од атестац≥¤ не проводитьс¤. ” цих випадках складаЇтьс¤ службова характеристика.
46. ѕор¤док та строки проведенн¤ атестуванн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) визначаютьс¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
VI. ¬≥дпустки
47. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани) мають право на в≥дпустки:
а) щор≥чн≥ в≥дпустки:
чергова в≥дпустка, в тому числ≥ п≥д час навчанн¤ у в≥йськових навчальних закладах;
додаткова в≥дпустка за особливий характер служби та за роботу з≥ шк≥дливими та важкими умовами служби;
≥нш≥ додатков≥ в≥дпустки, передбачен≥ законодавством;
б) додатков≥ в≥дпустки у зв'¤зку ≥з навчанн¤м у вищих навчальних закладах без в≥дриву в≥д служби;
в) творч≥ в≥дпустки;
г) соц≥альн≥ в≥дпустки:
в≥дпустка у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами;
в≥дпустка по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку;
в≥дпустка дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою;
д) в≥дпустка за с≥мейними обставинами та з ≥нших поважних причин.
48. “ривал≥сть щор≥чноњ черговоњ в≥дпустки оф≥цер≥в, прапорщик≥в (м≥чман≥в), ¤к≥ мають вислугу у календарному обчисленн≥ до 10 рок≥в, становить 30 календарних дн≥в; в≥д 10 до 20 рок≥в - 35 календарних дн≥в; в≥д 20 до 25 рок≥в - 40 календарних дн≥в; понад 25 рок≥в - 45 календарних дн≥в без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥ назад.
¬≥йськовослужбовц¤м-≥нвал≥дам, а також учасникам бойових д≥й та прир≥вн¤ним до них особам надаютьс¤ щор≥чн≥ чергов≥ в≥дпустки незалежно в≥д вислуги рок≥в тривал≥стю 45 календарних дн≥в у зручний дл¤ них час.
ўор≥чна чергова в≥дпустка повинна бути надана прот¤гом календарного року. ¬ особливих випадках з дозволу пр¤мого начальника - командувача корпусу, прир≥вн¤ноњ до нього особи та вище - чергова щор≥чна в≥дпустка може бути надана за минулий р≥к у першому квартал≥ наступного року, ¤кщо ран≥ше њњ не було надано через вин¤тков≥ обставини.
¬≥дпустка тривал≥стю 40 календарних дн≥в ≥ б≥льше на проханн¤ в≥йськовослужбовц¤ може бути надана у два прийоми за умови, що основна њњ частина становитиме не менш ¤к 30 календарних дн≥в.
ѕрава командир≥в (начальник≥в) щодо наданн¤ в≥дпусток, а також пор¤док наданн¤ в≥дпусток визначаютьс¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни з урахуванн¤м необх≥дност≥ п≥дтриманн¤ пост≥йноњ бойовоњ готовност≥ в≥йськових частин, з'Їднань, об'Їднань та орган≥в в≥йськового управл≥нн¤.
ќсобам оф≥церського складу на пер≥од навчанн¤ у в≥йськових навчальних закладах п≥д час перерв навчальних зан¤ть, передбачених навчальними планами, надаютьс¤ в≥дпустки тривал≥стю:
зимова - до 14 календарних дн≥в;
л≥тн¤ - 30 календарних дн≥в.
Ћ≥тн¤ навчальна в≥дпустка Ї основною, а зимова - додатковою. „ас, необх≥дний дл¤ проњзду до м≥сц¤ проведенн¤ зазначених в≥дпусток ≥ назад, не надаЇтьс¤.
49. ¬≥йськовослужбовц¤м, кандидатури ¤ких затверджено дл¤ направленн¤ на навчанн¤ чи вињзду за меж≥ ”крањни, щор≥чна чергова в≥дпустка надаЇтьс¤ з урахуванн¤м повного використанн¤ њњ до початку навчанн¤ або вињзду за меж≥ ”крањни, а тим, хто навчаЇтьс¤ у в≥йськових навчальних закладах, - п≥сл¤ зак≥нченн¤ навчального року.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ перебувають у в≥др¤дженн¤х за межами ”крањни, дозвол¤Їтьс¤ за њх бажанн¤м об'Їднанн¤ щор≥чних чергових в≥дпусток за два роки. «агальна тривал≥сть об'Їднаноњ в≥дпустки не повинна перевищувати 90 календарних дн≥в з урахуванн¤м часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥ назад.
” раз≥ перем≥щенн¤ зазначених ос≥б по служб≥ невикористана ними об'Їднана в≥дпустка (частина в≥дпустки) за минулий та поточний роки надаЇтьс¤ за новим м≥сцем служби (новою посадою).
50. ќсобам, ¤к≥ зак≥нчили в≥йськов≥ навчальн≥ заклади ≥ ¤ким присвоЇно первинне в≥йськове званн¤ оф≥цера, а також оф≥церам, призваним або прийн¤тим за контрактом на в≥йськову службу ≥з запасу безпосередньо п≥сл¤ зак≥нченн¤ вищих навчальних заклад≥в, надаЇтьс¤ щор≥чна чергова в≥дпустка тривал≥стю 30 календарних дн≥в до направленн¤ до м≥сц¤ проходженн¤ служби.
¬≥йськовослужбовц¤м, призваним або прийн¤тим за контрактом на в≥йськову службу ≥з запасу, тривал≥сть щор≥чноњ черговоњ в≥дпустки у роц≥ початку в≥йськовоњ служби обчислюЇтьс¤ з розрахунку 1/12 тривалост≥ в≥дпустки, на ¤ку вони мають право зг≥дно з пунктом 48 цього ѕоложенн¤, за кожний повний м≥с¤ць служби до к≥нц¤ календарного року. ѕри цьому в≥йськовослужбовц¤м, ¤к≥ мають право на в≥дпустку тривал≥стю 10 календарних дн≥в ≥ б≥льше, оплачуЇтьс¤ проњзд до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки та назад ≥ надаЇтьс¤ додатковий час на дорогу. ¬≥дпустка тривал≥стю менш ¤к 10 календарних дн≥в за бажанн¤м оф≥цера, прапорщика (м≥чмана) може бути надана одночасно з черговою в≥дпусткою в наступному роц≥.
51. ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби, кр≥м ос≥б, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ за в≥ком, станом здоров'¤ та у зв'¤зку з≥ скороченн¤м штат≥в, щор≥чна чергова в≥дпустка надаЇтьс¤ з розрахунку 1/12 тривалост≥ в≥дпустки, на ¤ку вони мають право зг≥дно з пунктом 48 цього ѕоложенн¤, за кожний повний м≥с¤ць служби у роц≥ зв≥льненн¤. ѕри цьому, ¤кщо тривал≥сть в≥дпустки становить б≥льш ¤к 10 календарних дн≥в, оплачуЇтьс¤ проњзд до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки та назад до м≥сц¤ служби чи обраного м≥сц¤ проживанн¤ ≥ надаЇтьс¤ додатковий час на дорогу.
52. ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби за в≥ком, станом здоров'¤ та у зв'¤зку ≥з скороченн¤м штат≥в, щор≥чн≥ чергова та додаткова в≥дпустки у р≥к зв≥льненн¤ надаютьс¤ на строк, установлений пунктами 48 ≥ 54 цього ѕоложенн¤.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам), накази про зв≥льненн¤ ¤ких п≥дписано у минулому роц≥, але не виключеним ≥з списк≥в в≥йськовоњ частини, в≥дпустки за пер≥од служби у поточному роц≥ не надаютьс¤.
53. ¬≥дкликанн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) ≥з щор≥чних чергових в≥дпусток дозвол¤Їтьс¤ лише в раз≥ оголошенн¤ моб≥л≥зац≥њ, введенн¤ воЇнного чи надзвичайного стану в ”крањн≥ або в окремих њњ м≥сцевост¤х, а в ≥нших випадках - за р≥шенн¤м ћ≥н≥стра оборони ”крањни.
” раз≥ в≥дкликанн¤ з≥ щор≥чноњ черговоњ в≥дпустки невикористана њњ частина, ¤к правило, надаЇтьс¤ в≥йськовослужбовц¤м у поточному роц≥. якщо невикористана частина в≥дпустки становить 10 календарних дн≥в ≥ б≥льше, оф≥церу, прапорщику (м≥чману) оплачуЇтьс¤ варт≥сть проњзду до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥ назад, але не дал≥ пункту, з ¤кого його було в≥дкликано, а також надаЇтьс¤ додатково час на проњзд до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥ назад.
54. ўор≥чн≥ додатков≥ в≥дпустки за особливий характер служби та за роботу ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами служби особам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам) можуть бути використан≥ одночасно з черговими в≥дпустками або в ≥нший строк з урахуванн¤м побажанн¤ в≥йськовослужбовц¤ та ≥нтерес≥в служби.
ѕерел≥к посад, виконанн¤ роб≥т, що дають право особам, ¤к≥ њх займають або виконують, на щор≥чну додаткову в≥дпустку за особливий характер служби та за роботу з≥ шк≥дливими ≥ важкими умовами служби, визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стерством оборони ”крањни.
¬≥йськовослужбовц¤м, ¤к≥ мають право на щор≥чну додаткову в≥дпустку, передбачену цим пунктом, та на щор≥чну додаткову в≥дпустку на ≥нших, установлених законодавством п≥дставах, в≥дпустка надаЇтьс¤ за њх вибором на одн≥й з п≥дстав.
55. ¬≥йськовослужбовц¤м, допущеним до складанн¤ вступних ≥спит≥в у вищ≥ навчальн≥ заклади з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤, надаютьс¤ в≥дпустки строком 15 календарних дн≥в без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сц¤ знаходженн¤ навчального закладу ≥ назад. ƒокументом, ¤кий даЇ право на зазначену в≥дпустку, Ї пов≥домленн¤ за п≥дписом кер≥вника навчального закладу про допуск до складанн¤ вступних ≥спит≥в.
¬≥йськовослужбовц¤м, ¤к≥ усп≥шно навчаютьс¤ у вищих навчальних закладах без в≥дриву в≥д служби, надаютьс¤ додатков≥ в≥дпустки:
а) на пер≥од настановних зан¤ть, виконанн¤ лабораторних роб≥т, складанн¤ зал≥к≥в та ≥спит≥в дл¤ тих, хто навчаЇтьс¤ на першому та другому курсах:
I-II р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 10 календарних дн≥в;
III-IV р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 20 календарних дн≥в;
незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ ≥з заочною формою навчанн¤ - 30 календарних дн≥в;
б) на пер≥од настановних зан¤ть, виконанн¤ лабораторних роб≥т, складанн¤ зал≥к≥в та ≥спит≥в дл¤ тих, хто навчаЇтьс¤ на третьому ≥ наступних курсах:
I-II р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 20 календарних дн≥в;
III-IV р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 30 календарних дн≥в;
незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ ≥з заочною формою навчанн¤ - 40 календарних дн≥в;
в) на пер≥од складанн¤ державних ≥спит≥в у вищих навчальних закладах незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ - 30 календарних дн≥в;
г) на пер≥од п≥дготовки та захисту дипломного проекту (роботи) в≥йськовослужбовц¤м, ¤к≥ навчаютьс¤ у вищих навчальних закладах I-II р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤, - два м≥с¤ц≥, а III-IV р≥вн≥в акредитац≥њ - чотири м≥с¤ц≥.
“ривал≥сть додаткових в≥дпусток в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ здобувають другу (наступну) вищу осв≥ту за заочною (веч≥рньою) формою навчанн¤ у навчальних закладах, що мають у своЇму п≥дпор¤дкуванн≥ п≥дрозд≥ли п≥сл¤дипломноњ осв≥ти, визначаЇтьс¤ ¤к дл¤ ос≥б, ¤к≥ навчаютьс¤ на третьому ≥ наступних курсах вищого навчального закладу в≥дпов≥дного р≥вн¤ акредитац≥њ.
56. “ворч≥ в≥дпустки надаютьс¤ оф≥церам, кр≥м тих, ¤к≥ навчаютьс¤ в ад'юнктур≥ або проход¤ть п≥дготовку у докторантур≥, дл¤ завершенн¤ дисертац≥йних роб≥т, написанн¤ п≥дручник≥в та в ≥нших випадках, передбачених законодавством.
57. Ќа п≥дстав≥ медичного висновку в≥йськовослужбовц¤м-ж≥нкам надаютьс¤ в≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами тривал≥стю:
до полог≥в - 70 календарних дн≥в;
п≥сл¤ полог≥в - 56 календарних дн≥в (70 календарних дн≥в - у раз≥ народженн¤ двох ≥ б≥льше д≥тей та в раз≥ ускладненн¤ полог≥в), починаючи з дн¤ полог≥в.
ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами за бажанн¤м в≥йськовослужбовц¤-ж≥нки њй надаЇтьс¤ в≥дпустка по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку.
¬≥йськовослужбовц≥-ж≥нки користуютьс¤ вс≥ма п≥льгами, передбаченими законодавством з питань соц≥ального захисту ж≥нок, охорони материнства ≥ дитинства. ÷≥ п≥льги поширюютьс¤ на батьк≥в з числа в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ виховують д≥тей без матер≥ (в раз≥ њњ смерт≥, позбавленн¤ батьк≥вських прав, на час перебуванн¤ у л≥кувальному заклад≥ та в ≥нших випадках в≥дсутност≥ материнського п≥клуванн¤ про д≥тей).
58. ¬≥дпустки дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою надаютьс¤ на п≥дстав≥ висновку в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ. “ривал≥сть такоњ в≥дпустки визначаЇтьс¤ характером захворюванн¤. ” ц≥лому час безперервного перебуванн¤ в л≥кувальних закладах ≥ у в≥дпустц≥ дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою не повинен перевищувати чотирьох м≥с¤ц≥в (кр≥м випадк≥в, коли законодавством передбачено б≥льш тривал≥ строки перебуванн¤ на л≥куванн≥). ÷ей строк може бути продовжено р≥шенн¤м пр¤мих начальник≥в в≥д командувача корпусу, прир≥вн¤ноњ до нього особи ≥ вище на п≥дстав≥ висновку л≥кувального закладу. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ встановленого безперервного перебуванн¤ на л≥куванн≥ та у в≥дпустц≥ дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою в≥йськовослужбовц≥ п≥дл¤гають огл¤ду в≥йськово-л≥карською ком≥с≥Їю дл¤ вир≥шенн¤ питанн¤ про придатн≥сть њх до в≥йськовоњ служби.
ѕ≥сл¤ виданн¤ наказу про зв≥льненн¤ в≥йськовослужбовц¤ з в≥йськовоњ служби в≥дпустка дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою не надаЇтьс¤.
ќсобам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам), ¤к≥ захвор≥ли п≥д час черговоњ щор≥чноњ в≥дпустки, в≥дпустка продовжуЇтьс¤ п≥сл¤ одужанн¤ на к≥льк≥сть невикористаних дн≥в в≥дпустки.
59. ƒодатков≥ в≥дпустки за с≥мейними обставинами та з ≥нших поважних причин можуть бути надан≥ тривал≥стю до 10 календарних дн≥в без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сц¤ проведенн¤ додатковоњ в≥дпустки ≥ назад.
VII. ѕроходженн¤ в≥йськовоњ служби оф≥церами, призваними ≥з запасу
60. ” мирний час оф≥цери запасу в≥ком до 30 рок≥в у к≥лькост≥ та за в≥йськово-обл≥ковими спец≥альност¤ми, визначеними  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, за наказом ћ≥н≥стра оборони ”крањни можуть бути призван≥ дл¤ проходженн¤ в≥йськовоњ служби на посадах оф≥церського складу. ѕ≥д час проходженн¤ в≥йськовоњ служби вони виконують обов'¤зки ≥ користуютьс¤ правами, п≥льгами ≥ видами забезпеченн¤, передбаченими дл¤ ос≥б оф≥церського складу, ¤к≥ проход¤ть в≥йськову службу за контрактом або кадрову в≥йськову службу.
ѕризван≥ ≥з запасу особи оф≥церського складу, ¤к≥ позитивно атестуютьс¤, за на¤вност≥ потреби в оф≥церах в≥дпов≥дноњ спец≥альност≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ строк≥в служби за њх бажанн¤м можуть продовжити службу з укладенн¤м контракту про проходженн¤ в≥йськовоњ служби на строк не менш ¤к 5 рок≥в.
61. ѕризван≥ ≥з запасу особи оф≥церського складу зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби:
а) п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку служби;
б) за станом здоров'¤ - на п≥дстав≥ висновку (постанови) в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ про непридатн≥сть або обмежену придатн≥сть до в≥йськовоњ служби;
в) через с≥мейн≥ обставини або з ≥нших поважних причин, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;
г) у зв'¤зку з обвинувальним вироком суду, що набрав законноњ сили.
«в≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби оф≥цер≥в, призваних ≥з запасу, провад¤ть особи, зазначен≥ у пункт≥ 72 цього ѕоложенн¤.
VIII. «в≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби
62. «в≥льненн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) з в≥йськовоњ служби зд≥йснюЇтьс¤:
а) у запас, ¤кщо вони не дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ в≥йськовозобов'¤заних у запас≥ ≥ за станом здоров'¤ придатн≥ до в≥йськовоњ служби в мирний або воЇнний час;
б) у в≥дставку, ¤кщо вони дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ в≥йськовозобов'¤заних у запас≥ або визнан≥ в≥йськово-л≥карськими ком≥с≥¤ми непридатними до в≥йськовоњ служби за станом здоров'¤ з виключенн¤м з в≥йськового обл≥ку.
ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), ¤к≥ дос¤гли граничного в≥ку перебуванн¤ в≥йськовозобов'¤заних у запас≥ або визнан≥ в≥йськово-л≥карськими ком≥с≥¤ми непридатними до в≥йськовоњ служби ≥з зн¤тт¤м з в≥йськового обл≥ку та на ¤ких зг≥дно з ƒисципл≥нарним статутом «бройних —ил ”крањни накладено ст¤гненн¤ "зв≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби за службовою нев≥дпов≥дн≥стю", зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби у в≥дставку за службовою нев≥дпов≥дн≥стю.
63.  онтракт припин¤Їтьс¤ (розриваЇтьс¤), а особи оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), ¤к≥ проход¤ть службу за контрактом, зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби:
а) п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку контракту;
б) за в≥ком - у раз≥ дос¤гненн¤ граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥;
в) за станом здоров'¤ - на п≥дстав≥ висновку (постанови) в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ про непридатн≥сть або обмежену придатн≥сть до в≥йськовоњ служби;
г) у зв'¤зку з≥ скороченн¤м штат≥в - у раз≥ неможливост≥ використанн¤ на служб≥ у зв'¤зку з≥ скороченн¤м штат≥в або проведенн¤м орган≥зац≥йних заход≥в;
д) через с≥мейн≥ обставини або ≥нш≥ поважн≥ причини, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;
е) за службовою нев≥дпов≥дн≥стю;
Ї) у зв'¤зку ≥з систематичним невиконанн¤м умов контракту в≥йськовослужбовцем;
ж) у зв'¤зку ≥з систематичним невиконанн¤м умов контракту командуванн¤м;
з) у зв'¤зку з обвинувальним вироком суду, що набрав законноњ сили.
ƒень припиненн¤ контракту визначаЇтьс¤ пунктом 11 цього ѕоложенн¤.
64. « ≥н≥ц≥ативи командуванн¤ в≥йськовоњ частини достроково може бути роз≥рвано контракт ≥ зв≥льнено особу оф≥церського складу, прапорщика (м≥чмана) з в≥йськовоњ служби за на¤вност≥ п≥дстав, передбачених п≥дпунктами "б" - "г", "е", "Ї", "з" пункту 63 цього ѕоложенн¤. « ≥н≥ц≥ативи в≥йськовослужбовц¤ контракт може бути роз≥рвано через п≥дстави, зазначен≥ у п≥дпунктах "б", "в", "д", "ж" цього пункту.
ѕро дострокове роз≥рванн¤ контракту командуванн¤ повинно попередити в≥йськовослужбовц¤ не п≥зн≥ш ¤к за м≥с¤ць до поданн¤ документ≥в про зв≥льненн¤ з≥ служби. ” цей же строк в≥йськовослужбовець маЇ пов≥домити командуванн¤ про св≥й нам≥р щодо дострокового роз≥рванн¤ контракту.
65. ¬≥йськовослужбовець, стосовно ¤кого прийн¤то р≥шенн¤ про дострокове роз≥рванн¤ контракту, маЇ право оскаржити наказ про дострокове роз≥рванн¤ контракту ≥ зв≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби у пор¤дку, встановленому законодавством. ќскарженн¤ не припин¤Ї виконанн¤ наказу.
” раз≥ визнанн¤ р≥шенн¤ про дострокове роз≥рванн¤ контракту ≥ зв≥льненн¤ незаконними в≥йськовослужбовець поновлюЇтьс¤ на посад≥, ¤ку займав ран≥ше, або на р≥вн≥й посад≥ з виплатою грошового забезпеченн¤ за час вимушеного прогулу.
66. ѕитанн¤ про роз≥рванн¤ контракту з п≥дстави, передбаченоњ п≥дпунктом "ж" пункту 63 цього ѕоложенн¤, може бути вир≥шено за згодою стор≥н, а в раз≥ в≥дсутност≥ такоњ згоди - за р≥шенн¤м спец≥альних ком≥с≥й, ¤к≥ утворюютьс¤ в командуванн¤х вид≥в «бройних —ил ”крањни, оперативних командуванн¤х, ћ≥н≥стерств≥ оборони ”крањни ≥ √енеральному штаб≥ «бройних —ил ”крањни.
67. ќф≥цери, ¤к≥ проход¤ть кадрову в≥йськову службу, зв≥льн¤ютьс¤ з в≥йськовоњ служби:
а) за в≥ком - у раз≥ дос¤гненн¤ граничного в≥ку перебуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥;
б) за станом здоров'¤ - на п≥дстав≥ висновку (постанови) в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ про непридатн≥сть або обмежену придатн≥сть до в≥йськовоњ служби;
в) у зв'¤зку з≥ скороченн¤м штат≥в - у раз≥ неможливост≥ використанн¤ на служб≥ у зв'¤зку з≥ скороченн¤м штат≥в або проведенн¤м орган≥зац≥йних заход≥в;
г) через с≥мейн≥ обставини або з ≥нших поважних причин, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;
д) за власним бажанн¤м - оф≥цери в раз≥ на¤вност≥ в них вислуги не менш ¤к 5 рок≥в у календарному обчисленн≥;
е) за службовою нев≥дпов≥дн≥стю;
Ї) у зв'¤зку з обвинувальним вироком суду, що набрав законноњ сили.
68. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), ¤ким за вироком суду призначено покаранн¤, не пов'¤зане з позбавленн¤м вол≥, або ¤ких зв≥льнено в≥д в≥дбуванн¤ покаранн¤ з випробуванн¤м, можуть бути залишен≥ на в≥йськов≥й служб≥ за р≥шенн¤м командир≥в (начальник≥в), ¤ким надано право зв≥льненн¤ зазначених ос≥б з в≥йськовоњ служби, в пор¤дку, визначеному ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), стосовно ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ д≥знанн¤, досудове сл≥дство або крим≥нальна справа розгл¤даЇтьс¤ судом, не п≥дл¤гають зв≥льненню з в≥йськовоњ служби до прийн¤тт¤ остаточного р≥шенн¤ у справ≥.
ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), до ¤ких в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро боротьбу з корупц≥Їю" судом застосовано адм≥н≥стративне ст¤гненн¤, що передбачаЇ зв≥льненн¤ з посади чи ≥нше усуненн¤ в≥д виконанн¤ функц≥й держави, представл¤ютьс¤ до зв≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби на п≥дставах, передбачених п≥дпунктом "е" пункту 63 або п≥дпунктом "е" пункту 67 цього ѕоложенн¤.
69. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), зв≥льнен≥ з в≥йськовоњ служби у зв'¤зку з обвинувальним вироком суду або зв≥льнен≥ з посад, ¤к≥ вони займали, у зв'¤зку з прит¤гненн¤м до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, у раз≥ скасуванн¤ вироку суду або закритт¤ справи поновлюютьс¤ в установленому пор¤дку в≥дпов≥дно на в≥йськов≥й служб≥ або на посадах.
” раз≥ зм≥ни вироку суду ≥ призначенн¤ особ≥, ¤ка перебувала на в≥йськов≥й служб≥ на посад≥ оф≥церського складу, прапорщика (м≥чмана), покаранн¤, зазначеного в абзац≥ першому пункту 68 цього ѕоложенн¤, вона за р≥шенн¤м командира (начальника), ¤кому надано право зв≥льненн¤ ц≥Їњ особи з в≥йськовоњ служби, може бути поновлена на в≥йськов≥й служб≥ в пор¤дку, визначеному ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
70. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), ¤к≥ померли, загинули або визнан≥ судом безв≥сно в≥дсутн≥ми чи оголошен≥ померлими, а також особи, позбавлен≥ в≥йськового званн¤, виключаютьс¤ з≥ списк≥в оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) «бройних —ил ”крањни в пор¤дку, визначеному ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
ѕри цьому виключенн¤ з≥ списк≥в особового складу «бройних —ил ”крањни ос≥б оф≥церського складу, визнаних безв≥сно в≥дсутн≥ми чи оголошених померлими, зд≥йснюЇтьс¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни, а прапорщик≥в (м≥чман≥в) - командувачами корпус≥в, прир≥вн¤ними до них особами ≥ вище на п≥дстав≥ р≥шень суду про таке визнанн¤ чи оголошенн¤.
71. «в≥льненн¤ в≥др¤джених в≥йськовослужбовц≥в з в≥йськовоњ служби зд≥йснюЇтьс¤ в установленому цим ѕоложенн¤м пор¤дку за поданн¤м кер≥вник≥в орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ, до ¤ких вони в≥др¤джалис¤, без зарахуванн¤ в розпор¤дженн¤ ћ≥н≥стра оборони ”крањни, особами, зазначеними у пунктах 72 ≥ 73 цього ѕоложенн¤, зг≥дно з њх повноваженн¤ми.
72. «в≥льненн¤ ос≥б оф≥церського складу з в≥йськовоњ служби на п≥дставах, передбачених пунктами 61, 63 та 67 цього ѕоложенн¤, зд≥йснюЇтьс¤:
а) у в≥йськових званн¤х генерал-полковника (адм≥рала), генерала арм≥њ ”крањни - ѕрезидентом ”крањни;
б) у в≥йськових званн¤х до генерал-лейтенанта (в≥це-адм≥рала) включно за ус≥ма п≥дставами - ћ≥н≥стром оборони ”крањни;
в) у в≥йськових званн¤х до п≥дполковника (кап≥тана 2 рангу) включно за вс≥ма п≥дставами, кр≥м зв≥льненн¤ за службовою нев≥дпов≥дн≥стю, - першими заступниками, заступниками ћ≥н≥стра оборони ”крањни, начальником √енерального штабу «бройних —ил ”крањни, командиром в≥йськовоњ частини ј 0515, а також командувачами вид≥в «бройних —ил ”крањни, кр≥м зв≥льненн¤ у зв'¤зку ≥з скороченн¤м штат≥в. ( ѕ≥дпункт "в" пункту 72 в редакц≥њ ”казу ѕрезидента N 1474/2004 в≥д 13.12.2004 )
73. «в≥льненн¤ прапорщик≥в (м≥чман≥в) з в≥йськовоњ служби проводитьс¤ командувачами корпус≥в, прир≥вн¤ними до них особами ≥ вище.
74. ƒнем зв≥льненн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) з в≥йськовоњ служби в запас або у в≥дставку вважаЇтьс¤ день, з ¤кого њх наказом по стройов≥й частин≥ виключено з≥ списк≥в особового складу.
75. ¬≥йськовослужбовц¤м, ¤к≥ мають вислугу 20 ≥ б≥льше рок≥в (у п≥льговому обчисленн≥) та позитивно характеризуютьс¤ по служб≥, а також тим, хто маЇ особлив≥ заслуги перед державою, - незалежно в≥д вислуги рок≥в, у раз≥ зв≥льненн¤ в запас або у в≥дставку за р≥шенн¤м (наказами) ос≥б, ¤к≥ зд≥йснюють зв≥льненн¤, надаЇтьс¤ право нос≥нн¤ в≥йськовоњ форми од¤гу.
IX. ќсобливост≥ проходженн¤ в≥йськовоњ служби особами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами), в≥др¤дженими до орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ
76. ѕерел≥к посад в органах виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установах, ¤к≥ можуть бути зам≥щен≥ в≥йськовослужбовц¤ми, дл¤ вищого оф≥церського складу затверджуЇтьс¤ ѕрезидентом ”крањни, дл¤ ≥нших в≥йськовослужбовц≥в -  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
” перел≥ках зазначаЇтьс¤ к≥льк≥сть та граничн≥ в≥йськов≥ званн¤ за штатними посадами, на ¤к≥ можуть в≥др¤джатис¤ в≥йськовослужбовц≥.
77. ƒоб≥р ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) дл¤ зам≥щенн¤ посад в органах виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установах зд≥йснюЇтьс¤ кер≥вниками в≥дпов≥дних орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ разом з ћ≥н≥стерством оборони ”крањни.
–≥шенн¤ про в≥др¤дженн¤ ос≥б оф≥церського складу приймаЇтьс¤ ћ≥н≥стром оборони ”крањни, а прапорщик≥в (м≥чман≥в) - Ќачальником √енерального штабу «бройних —ил ”крањни за запитами кер≥вник≥в в≥дпов≥дних орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ.
78. «а в≥др¤дженими в≥йськовослужбовц¤ми та членами њх с≥мей збер≥гаютьс¤ вс≥ гарант≥њ та п≥льги, передбачен≥ законодавством.
¬иплата посадових оклад≥в, оклад≥в за в≥йськовим званн¤м, надбавки за вислугу рок≥в, матер≥альноњ допомоги, а також прем≥юванн¤ в≥др¤джених в≥йськовослужбовц≥в зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок орган≥в виконавчоњ влади, ≥нших цив≥льних установ, до ¤ких вони в≥др¤джен≥, за розм≥рами, встановленими законодавством.
¬иплата одноразовоњ грошовоњ винагороди в≥др¤дженим в≥йськовослужбовц¤м за п≥дтриманн¤ високоњ бойовоњ готовност≥ в≥йськ, зразкове виконанн¤ службових обов'¤зк≥в ≥ бездоганну дисципл≥ну не зд≥йснюЇтьс¤.
79. ¬≥др¤джен≥ в≥йськовослужбовц≥, кр≥м в≥йськовослужбовц≥в, зазначених в абзац≥ другому цього пункту, належн≥ види забезпеченн¤ (речове майно, продовольчий пайок або компенсац≥њ зам≥сть них, оплата проњзду у в≥дпустку, медичне обслуговуванн¤, компенсац≥¤ за п≥днайманн¤ житла) одержують за рахунок ћ≥н≥стерства оборони ”крањни за нормами ≥ в пор¤дку, встановленому дл¤ в≥дпов≥дних категор≥й в≥йськовослужбовц≥в, за попередн≥м м≥сцем служби чи в≥йськовими ком≥сар≥атами за м≥сцем виконанн¤ ними своњх обов'¤зк≥в. ( ѕункт 79 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 469/2002 в≥д 17.05.2002 )
¬≥йськовослужбовц≥, в≥др¤джен≥ до Ќац≥онального косм≥чного агентства ”крањни, належн≥ види забезпеченн¤ одержують за рахунок Ќац≥онального центру управл≥нн¤ та випробувань косм≥чних засоб≥в. ( ѕункт 79 доповнено абзацом другим зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 469/2002 в≥д 17.05.2002 )
80. ѕенс≥йне забезпеченн¤ зв≥льнених у запас або у в≥дставку в≥др¤джених в≥йськовослужбовц≥в зд≥йснюЇтьс¤ на загальних п≥дставах, передбачених законодавством дл¤ в≥йськовослужбовц≥в.
X. ¬иконанн¤ в≥йськового обов'¤зку в запас≥
81. ¬иконанн¤ особами оф≥церського складу, прапорщиками (м≥чманами) запасу в≥йськового обов'¤зку в запас≥ у мирний час пол¤гаЇ у додержанн≥ пор¤дку ≥ правил в≥йськового обл≥ку, проходженн≥ збор≥в, збереженн≥ та вдосконаленн≥ в≥йськовозобов'¤заними знань, навичок ≥ ум≥нь, необх≥дних дл¤ виконанн¤ обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби у воЇнний час в≥дпов≥дно до в≥йськово-обл≥кових чи цив≥льних спец≥альностей.
«апас оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) складаЇтьс¤ з:
а) оф≥цер≥в, прапорщик≥в (м≥чман≥в), зв≥льнених ≥з в≥йськовоњ служби в запас;
б) ос≥б, ¤ким в≥йськове званн¤ оф≥цера запасу присвоЇно зг≥дно з п≥дпунктами "а" - "г", "ж" пункту 16 та п≥дпунктом "в" пункту 17 цього ѕоложенн¤.
82.  атегор≥њ запасу, граничний в≥к перебуванн¤ в≥йськовозобов'¤заних у запас≥, розр¤ди запасу, пор¤док проходженн¤ збор≥в та пор¤док переведенн¤ в≥йськовозобов'¤заних у в≥дставку визначаютьс¤ главою V «акону ”крањни "ѕро загальний в≥йськовий обов'¤зок ≥ в≥йськову службу".
83. —троки перебуванн¤ у в≥йськових званн¤х дл¤ оф≥цер≥в запасу встановлюютьс¤ у званн≥:
молодшого лейтенанта, лейтенанта - 3 роки;
старшого лейтенанта, кап≥тана (кап≥тан-лейтенанта) - 4 роки;
майора (кап≥тана 3 рангу) - 5 рок≥в;
п≥дполковника (кап≥тана 2 рангу) - 6 рок≥в.
84. „ергов≥ в≥йськов≥ званн¤ до старшого лейтенанта включно присвоюютьс¤ в≥йськовозобов'¤заним п≥сл¤ зак≥нченн¤ встановлених пунктом 83 цього ѕоложенн¤ строк≥в перебуванн¤ у попередньому званн≥ за умови позитивноњ атестац≥њ.
„ергов≥ в≥йськов≥ званн¤ в≥д кап≥тана (кап≥тан-лейтенанта) до полковника (кап≥тана 1 рангу) включно присвоюютьс¤ оф≥церам запасу п≥сл¤ зак≥нченн¤ встановлених пунктом 83 цього ѕоложенн¤ строк≥в перебуванн¤ у попередньому званн≥ за умови позитивноњ атестац≥њ та усп≥шного проходженн¤ навчальних збор≥в за посадою, що в≥дпов≥даЇ черговому званню.
ќф≥церам запасу, ¤к≥ не пройшли збор≥в у пер≥од перебуванн¤ у в≥йськовому званн≥, а також ¤к≥ перебувають на спец≥альному в≥йськовому обл≥ку, чергов≥ званн¤ в≥д кап≥тана (кап≥тан-лейтенанта) ≥ вище присвоюютьс¤ за на¤вност≥ у них необх≥дного досв≥ду роботи за спор≥дненими з њх в≥йськово-обл≥ковими спец≥альност¤ми або досв≥ду служби на посадах оф≥церського складу з урахуванн¤м посад, на ¤к≥ вони можуть бути призначен≥ у воЇнний час.
85. „ергов≥ в≥йськов≥ званн¤ оф≥церам запасу присвоюютьс¤:
до полковника (кап≥тана 1 рангу) включно - ћ≥н≥стром оборони ”крањни;
до п≥дполковника (кап≥тана 2 рангу) включно - начальником √енерального штабу «бройних —ил ”крањни, ≥ншими кер≥вниками ћ≥н≥стерства оборони ”крањни, командувачами —ухопутних в≥йськ ≥ ¬≥йськово-ћорських —ил «бройних —ил ”крањни;
( јбзац трет≥й пункту 85 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 1474/2004 в≥д 13.12.2004 )
до майора (кап≥тана 3 рангу) включно - командувачами в≥йськ оперативних командувань.
86. „ергов≥ в≥йськов≥ званн¤ оф≥церам запасу присвоюютьс¤ у посл≥довному пор¤дку. ќкремим оф≥церам запасу з високим р≥внем профес≥йноњ п≥дготовки ≥ великим досв≥дом роботи за спец≥альн≥стю, ¤ка застосовуЇтьс¤ на в≥йськов≥й служб≥, ћ≥н≥стром оборони ”крањни, ¤к вин¤ток, може бути присвоЇно оф≥церське званн¤ на один-два ступен¤ вище за званн¤, ¤ке у них було, незалежно в≥д строку перебуванн¤ у в≥йськовому званн≥, передбаченому пунктом 83 цього ѕоложенн¤, але не вище за званн¤, передбачене посадою, на ¤ку њх призначають у воЇнний час.
ќф≥церам запасу п≥д час прийн¤тт¤ на в≥йськову службу ћ≥н≥стром оборони ”крањни, ¤к вин¤ток, може бути присвоЇно оф≥церське званн¤ на один ступ≥нь вище за званн¤, ¤ке вони мають, незалежно в≥д строку перебуванн¤ у в≥йськовому званн≥, передбаченому пунктом 83 цього ѕоложенн¤, але не вище за званн¤, передбачене посадою, на ¤ку њх призначають.
87. ќсоби, позбавлен≥ в≥йськових звань за вироком суду у зв'¤зку ≥з засудженн¤м за вчиненн¤ т¤жких або особливо т¤жких злочин≥в, можуть бути поновлен≥ в колишньому в≥йськовому званн≥ на п≥дставах ≥ у пор¤дку, передбаченому пунктом 30 цього ѕоложенн¤.
XI. ќсобливост≥ проходженн¤ в≥йськовоњ служби та виконанн¤ в≥йськового обов'¤зку в запас≥ в особливий пер≥од
88. ” раз≥ оголошенн¤ моб≥л≥зац≥њ:
а) ус≥ особи оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), ¤к≥ перебувають на цей час на в≥йськов≥й служб≥ у «бройних —илах ”крањни, зв≥льненню в запас не п≥дл¤гають. ќф≥цери запасу, призван≥ на збори, продовжують перебувати на зборах до особливого розпор¤дженн¤ в≥дпов≥дних орган≥в в≥йськового управл≥нн¤ зг≥дно з њх повноваженн¤ми. Ќакази про зв≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби в≥йськовослужбовц≥в, не виключених з≥ списк≥в особового складу частин, п≥дл¤гають скасуванню, кр≥м наказ≥в про зв≥льненн¤ у в≥дставку, в запас у зв'¤зку з обвинувальним вироком суду про позбавленн¤ вол≥, обмеженн¤ вол≥, службов≥ обмеженн¤ дл¤ в≥йськовослужбовц≥в, що набрав законноњ сили;
б) ус≥ в≥дпустки в≥йськовослужбовц≥в, за вин¤тком в≥дпусток дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою, у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю ≥ пологами, по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку, припин¤ютьс¤; особи оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани), ¤к≥ перебувають у в≥дпустках, зобов'¤зан≥ негайно повернутис¤ до м≥сц¤ служби;
в) зам≥на ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), ¤к≥ проход¤ть службу у м≥сцевост¤х з установленими строками служби, припин¤Їтьс¤;
г) особи оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани) запасу повинн≥ прибути до пункт≥в ≥ у строки, зазначен≥ в њх моб≥л≥зац≥йних приписах, одержаних пов≥стках або наказах районних (м≥ських) в≥йськових ком≥сар≥ат≥в;
д) особи оф≥церського складу, ¤к≥ перебувають на в≥йськов≥й служб≥ та перем≥щуютьс¤ на ≥нш≥ посади за штатами воЇнного часу, а також особи оф≥церського складу запасу, приписан≥ на посади до в≥йськових частин, установ ≥ орган≥зац≥й, приступають до виконанн¤ обов'¤зк≥в за цими посадами з моменту њх призначенн¤ наказами по стройов≥й частин≥ в≥дпов≥дно до моб≥л≥зац≥йного призначенн¤.
ќсоби, ¤к≥ не повернулис¤ своЇчасно без поважних причин ≥з в≥дпустки до м≥сц¤ служби або не прибули п≥сл¤ оголошенн¤ моб≥л≥зац≥њ у визначен≥ дл¤ них пункти ≥ строки, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно ≥з законодавством.
« моменту оголошенн¤ моб≥л≥зац≥њ вињзд ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), ¤к≥ перебувають у запас≥, з м≥сц¤ пост≥йного проживанн¤ без дозволу районного (м≥ського) в≥йськового ком≥сара заборон¤Їтьс¤.
89. Ќаступн≥ призови на в≥йськову службу оф≥цер≥в, прапорщик≥в (м≥чман≥в) запасу у воЇнний час провод¤тьс¤ в≥йськовими ком≥сар≥атами на п≥дстав≥ указ≥в ѕрезидента ”крањни.
90. ќф≥церський склад «бройних —ил ”крањни у воЇнний час поповнюЇтьс¤ за рахунок призову в≥йськовозобов'¤заних п≥д час моб≥л≥зац≥њ та ос≥б, ¤ким присвоюютьс¤ в≥йськов≥ званн¤ оф≥церського складу в≥дпов≥дно до пункт≥в 16 ≥ 17 цього ѕоложенн¤.
91. —троки вислуги у в≥йськових званн¤х дл¤ ос≥б оф≥церського складу у воЇнний час обчислюютьс¤ з розрахунку один м≥с¤ць в≥йськовоњ служби за три календарн≥ м≥с¤ц≥.
92.  омандири ≥ начальники, ¤к≥ мають право призначенн¤ ос≥б оф≥церського складу на посади у воЇнний час зг≥дно з Ќоменклатурою посад дл¤ призначенн¤ ос≥б оф≥церського складу наказами по особовому складу, повинн≥ пост≥йно мати резерв кандидат≥в дл¤ просуванн¤ по служб≥ з метою своЇчасного укомплектуванн¤ вакантних посад. ” першу чергу п≥дл¤гають просуванню по служб≥ оф≥цери, ¤к≥ ви¤вили висок≥ морально-бойов≥ ¤кост≥ та орган≥заторськ≥ зд≥бност≥ в управл≥нн≥ в≥йськами ≥ силами, забезпеченн≥ њх бойовоњ д≥¤льност≥, ≥н≥ц≥ативу п≥д час виконанн¤ бойових завдань. ѕершочерговому ≥ найб≥льш повному укомплектуванню оф≥церським складом, прапорщиками (м≥чманами) п≥дл¤гають частини, з'Їднанн¤, об'Їднанн¤ ≥ органи управл≥нн¤, ¤к≥ безпосередньо беруть участь у бойових д≥¤х.
Ќаправленн¤ до в≥йськових частин ≥ призначенн¤ на посади ос≥б оф≥церського складу, ¤к≥ зак≥нчили в≥йськов≥ навчальн≥ заклади, призван≥ ≥з запасу, завершили л≥куванн¤ у в≥йськових л≥кувальних закладах, а також перем≥щенн¤ по служб≥ ос≥б оф≥церського складу зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому ћ≥н≥стром оборони ”крањни.
93. јтестуванн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) в особливий пер≥од не проводитьс¤. ” раз≥ поданн¤ про призначенн¤ њх на вищ≥ посади, нагородженн¤ чи присвоЇнн¤ њм в≥йськових звань складаютьс¤ службов≥ характеристики.
94. ¬≥дпустки у раз≥ потреби може бути надано тривал≥стю до 10 календарних дн≥в без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сц¤ проведенн¤ в≥дпустки ≥ назад:
генералам ≥ адм≥ралам, ¤к≥ займають посади командувач≥в корпус≥в, прир≥вн¤них до них ос≥б ≥ вище, - ћ≥н≥стром оборони ”крањни;
генералам, адм≥ралам ≥ оф≥церам, ¤к≥ займають посади командир≥в з'Їднань, - командувачем в≥йськ оперативного командуванн¤, командувачем ¬≥йськово-ћорських —ил «бройних —ил ”крањни; ( јбзац трет≥й пункту 94 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 1474/2004 в≥д 13.12.2004 )
оф≥церам, ¤к≥ займають посади командир≥в частин, корабл≥в 1 ≥ 2 ранг≥в, - командувачем корпусу, морського району та прир≥вн¤ною до нього особою;
≥ншим особам оф≥церського складу, прапорщикам (м≥чманам) - пр¤мими начальниками в≥д командира див≥з≥њ (окремоњ бригади), прир≥вн¤ноњ до нього особи ≥ вище.
95. Ћ≥куванн¤ ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в) повинно бути зак≥нчено у л≥кувальному заклад≥. ” вин¤ткових випадках на п≥дстав≥ висновку в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ командиром в≥йськовоњ частини (а в раз≥ виключенн¤ з≥ списк≥в особового складу частини - начальником в≥йськово-л≥кувального закладу) може бути надано в≥дпустку дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою на 30 календарних дн≥в. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ цього строку за висновком в≥йськово-л≥карськоњ ком≥с≥њ в≥дпустку дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за в≥дпов≥дними медичними показниками - продовжено ще раз. ¬≥дпустка дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою не повинна перевищувати трьох м≥с¤ц≥в. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥дпустки дл¤ л≥куванн¤ у зв'¤зку з хворобою в≥йськово-л≥карська ком≥с≥¤ робить висновок про ступ≥нь придатност≥ в≥йськовослужбовц¤ до в≥йськовоњ служби.
96. ќсоби оф≥церського складу, ¤к≥ перебувають на в≥йськов≥й служб≥ та визнан≥ в≥йськово-л≥карськими ком≥с≥¤ми непридатними до нењ ≥з зн¤тт¤м з в≥йськового обл≥ку, п≥дл¤гають зв≥льненню у в≥дставку за станом здоров'¤, а визнан≥ непридатними до в≥йськовоњ служби з повторним медичним обстеженн¤м через 6 або 12 м≥с¤ц≥в, - зв≥льненню в запас за станом здоров'¤ ≥з зазначенн¤м у наказ≥ про зв≥льненн¤, що ц≥ особи п≥дл¤гають повторному медичному обстеженню п≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥дпов≥дних строк≥в.
«в≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в (м≥чман≥в), визнаних за станом здоров'¤ непридатними до в≥йськовоњ служби ≥з зн¤тт¤м з в≥йськового обл≥ку або непридатними до в≥йськовоњ служби з повторним медичним обстеженн¤м через 6 або 12 м≥с¤ц≥в, проводитьс¤:
у званн¤х до полковника (кап≥тана 1 рангу) включно - начальниками, ¤к≥ мають право зв≥льненн¤ у мирний час в≥дпов≥дно до пункту 72 цього ѕоложенн¤, а також командувачами в≥йськ оперативних командувань, командувачем ¬≥йськово-ћорських —ил «бройних —ил ”крањни за м≥сцем розташуванн¤ л≥кувальних заклад≥в незалежно в≥д посади, ¤ку займаЇ оф≥цер, ≥ п≥длеглост≥; ( јбзац трет≥й пункту 96 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 1474/2004 в≥д 13.12.2004 )
у званн¤х генерал-майора (контр-адм≥рала), генерал-лейтенанта (в≥це-адм≥рала) - ћ≥н≥стром оборони ”крањни ≥ за його визначенн¤м ≥ншими посадовими особами;
у званн¤х генерал-полковника (адм≥рала) ≥ генерала арм≥њ ”крањни - ѕрезидентом ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стра оборони ”крањни.
97. ќсоби оф≥церського складу, прапорщики (м≥чмани) проход¤ть в≥йськову службу та виконують в≥йськовий обов'¤зок у запас≥ в особливий пер≥од також у пор¤дку, передбаченому ≥ншими нормативно-правовими актами, що регулюють пор¤док проходженн¤ в≥йськовоњ служби в особливий пер≥од.
√лава јдм≥н≥страц≥њ
ѕрезидента ”крањни
¬.Ћ»“¬»Ќ
«разок


ƒќƒј“ќ 
до ѕоложенн¤ про проходженн¤ в≥йськовоњ
служби особами оф≥церського складу,
прапорщиками (м≥чманами) «бройних —ил
”крањни, затвердженого ”казом ѕрезидента
”крањни
в≥д 7 листопада 2001 року N 1053/2001
(ћалий ƒержавний √ерб ”крањни)
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќЅќ–ќЌ» ” –јѓЌ»

 ќЌ“–ј “ про проходженн¤ в≥йськовоњ служби у «бройних —илах ”крањни
ћ≥н≥стерство оборони ”крањни в особ≥:
__________________________________________________________________
  (посада, найменуванн¤ в≥йськовоњ частини, в≥йськове званн¤,
__________________________________________________, з одного боку,
та громад¤нин ____________________________________________________
             (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥,
__________________________________________________________________
число, м≥с¤ць, р≥к народженн¤, а також в≥йськове званн¤,
_________________________________________________________________,
    посада, ¤ку займаЇ, та особистий номер, ¤кщо вони Ї)
з другого  боку,  в≥дпов≥дно  до пункт≥в 8-15 ѕоложенн¤ про
проходженн¤ в≥йськовоњ служби  особами  оф≥церського  складу,
прапорщиками (м≥чманами) «бройних —ил ”крањни уклали цей  онтракт
про таке:
   1. √ромад¤нин _______________________________________________
              (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥)
__________________________________________________________________
ознайомивс¤ ≥з законами та ≥ншими нормативно-правовими актами
”крањни, ¤к≥ регулюють пор¤док проходженн¤ в≥йськовоњ служби, ≥
добров≥льно бере на себе зобов'¤занн¤:

проходити в≥йськову службу у «бройних —илах ”крањни прот¤гом строку 
д≥њ  онтракту на умовах, установлених законами та ≥ншими нормативно-
правовими актами ”крањни, що регулюють пор¤док проходженн¤ в≥йськовоњ 
служби, та цього  онтракту;

сумл≥нно виконувати вимоги в≥йськових статут≥в, накази командир≥в та 
начальник≥в, службов≥ обов'¤зки, добре волод≥ти дов≥реною техн≥кою 
(озброЇнн¤м), ум≥ло керувати особовим складом.

   2. ћ≥н≥стерство оборони ”крањни зобов'¤зуЇтьс¤ забезпечувати
громад¤нинов≥ ____________________________________________________
            (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥)
додержанн¤ його прав та прав член≥в його с≥м'њ, включаючи одержанн¤ 
п≥льг, гарант≥й та компенсац≥й, установлених законами та ≥ншими 
нормативно-правовими актами ”крањни, ¤к≥ визначають статус в≥йськовослужбовц≥в 
та пор¤док проходженн¤ в≥йськовоњ служби, а також призначенн¤ його на 
в≥йськову посаду в≥дпов≥дно до профес≥йноњ осв≥ти, в≥йськового званн¤ 
та в≥йськово-обл≥ковоњ спец≥альност≥.
3.  онтракт укладено на ___________ рок≥в.
            (прописом)
4. Ќе п≥зн≥ш ¤к за 3 м≥с¤ц≥ до зак≥нченн¤ строку д≥њ контракту сторони 
зобов'¤зуютьс¤ пов≥домити одна одну про нам≥р укласти контракт на 
новий строк або про його неукладанн¤.
5.  онтракт укладено у двох прим≥рниках, один з ¤ких видано громад¤нину, 
а другий занесено до його особовоњ справи.
   6. ≤нш≥ умови  онтракту _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________  _______________________________
(особистий п≥дпис, пр≥звище та   (посада, найменуванн¤
≥н≥ц≥али, домашн¤ адреса      в≥йськовоњ частини, в≥йськове
громад¤нина)            званн¤, особистий п≥дпис,
                  пр≥звище та ≥н≥ц≥али командира
                  (начальника)
                  ћѕ
7. ”мови  онтракту можуть бути зм≥нен≥ або доповнен≥ т≥льки за згодою 
стор≥н у письмов≥й форм≥.
8. ѕ≥дписи та адреси стор≥н:
________________________________  _______________________________
(особистий п≥дпис, пр≥звище та   (посада, найменуванн¤
≥н≥ц≥али, домашн¤ адреса      в≥йськовоњ частини, в≥йськове
громад¤нина)            званн¤, особистий п≥дпис,
                  пр≥звище та ≥н≥ц≥али командира
                  (начальника)
                  ћѕ
"____" _______________ року    "____" _______________ року
9.  онтракт набираЇ чинност≥ з " " ___________ року.
10. „инн≥сть  онтракту припинено " " ____________ року у зв'¤зку з:
__________________________________________________________________
     (п≥дстави припиненн¤  онтракту, дата виключенн¤
__________________________________________________________________
 в≥йськовослужбовц¤ з≥ списк≥в особового складу, номер наказу)
_________________________________
(посада, найменуванн¤ в≥йськовоњ
_________________________________
 частини, в≥йськове званн¤,
_________________________________
 особистий п≥дпис, пр≥звище та
_________________________________
≥н≥ц≥али командира (начальника)
ћѕ

ѕрим≥тка. ѕункт 6  онтракту заповнюЇтьс¤ в раз≥ виникненн¤ нових обставин або прийн¤тт¤ сторонами додаткових зобов'¤зань, ¤к≥ не суперечать законодавству.

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
”казом ѕрезидента ”крањни
в≥д 7 листопада 2001 року N 1053/2001
ѕќЋќ∆≈ЌЌя
про проходженн¤ в≥йськовоњ служби солдатами (матросами), сержантами ≥ старшинами «бройних —ил ”крањни

.........................................................................................

ѕѕ— курсантов, —Ѕ”шников и т.д. очень похожи с некоторыми вариаци¤ми.
Используются технологии uCoz