Документ 150-94-п, редакцiя вiд 04.03.1994 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 13.06.05 16:18 ]


              
Герб України
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 4 березня 1994 р. N 150
                Київ

      Про затвердження переліку сімейних обставин
      та інших поважних причин, що можуть бути
      підставою для звільнення з військової служби
      військовослужбовців, які проходять службу за
              контрактом


   Відповідно до підпункту "е" пункту 6 статті 26 Закону України
Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

   Затвердити перелік сімейних обставин та інших  поважних
причин,  що  можуть  бути  підставою  для   звільнення
військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах
рядового, сержантського і старшинського складу,  прапорщиків,
мічманів та офіцерів з військової служби (додається).


   Віце-прем'єр-міністр
      України                   В.ЛАНДИК

      Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України        В.НЕСМІХ

   Інд.29                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 березня 1994 р. N 150

               ПЕРЕЛІК
   сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть
   бти підставою для звільнення військовослужбовців, які
    проходять службу за контрактом на посадах рядового,
    сержантського і старшинського складу, прапорщиків,
       мічманів та офіцерів з військової служби


   Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на
посадах рядового, сержантського  і  старшинського  складу,
прапорщики, мічмани та офіцери за їх проханням можуть бути
звільнені з військової служби через такі сімейні обставини або
причини:

   смерть дружини (чоловіка) військовослужбовця, якщо на його
вихованні залишилися одна неповнолітня дитина або декілька дітей*;

   розірвання шлюбу, якщо на вихованні  військовослужбовця
залишилися згідно з рішенням суду одна неповнолітня дитина або
декілька дітей*;

   взяття шлюбу військовослужбовцем з громадянкою (громадянином)
України чи особою без громадянства, яка (який) вибуває для
постійного проживання за межі України, або з іноземною громадянкою
(громадянином), яка (який) проживає за межами України;

   хвороба військовослужбовця чи дружини (чоловіка), дитини, а
також батьків своїх чи дружини (чоловіка), які проживають разом з
ним, якщо ця хвороба перешкоджає проходженню служби в даній
місцевості (згідно з медичним висновком),  за  неможливості
переведення до іншої місцевості;

   необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною,
а також батьками своїми чи дружини (чоловіка) - за медичним
висновком;

   наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

   наявність у військовослужбовців-жінок дитини віком до трьох
років або дитини віком до шести років, яка потребує домашнього
догляду за висновком військово-лікарської комісії, а в одиноких
матерів - дитини віком до чотирнадцяти років або дитини -
інваліда.

 ————————————————————————————————
 * Особи, що не досягли 18-річного віку, а також старші, якщо вони
  є інвалідами I чи II групи або вихованцями, учнями, студентами,
  курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових
  навчальних  закладів),  стажистами навчальних закладів, не
  досягли 23-річного віку і перебувають на утриманні батьків.


Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2005 [ друкувати ]
Используются технологии uCoz